Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, amandman na član 4. koji sam ja podneo je prirodna posledica amandmana koji sam podneo na član 3, jer ukoliko se usvaja amandman i osnuju se Osnovni sudovi u Aleksandrovcu i u Varvarinu, onda je logično da se menja nadležnost Višeg suda u Kruševcu i da vi Viši sud u Kruševcu bio nadležan i pokrivao i područje Osnovnog suda u Aleksandrovcu i Osnovnog suda u Varvarinu, ali pošto verovatno neće biti usvojen prvi amandman, onda neće biti usvojen ni drugi amandman.
Hoću još nešto da kažem. Gospodine ministre, vi ste juče ovde izneli jedan dobar primer sa nekom školom u nekom selu sa jednim đakom i da nema potrebe da se troši novac na jednog đaka i naravno vi ste tu u pravu. Takođe, morate da vodite računa da se Srbija prazni, da iz mnogih krajeva se gase sela, smanjuju se varošice, smanjuje se broj stanovnika u gradovima. Jedan od načina da zadržimo ljude, jeste da im damo što više institucija, da ne moraju da iz svojih mesta idu, da svoja prava ostvaruju u drugim gradovima u kojima te institucije postoje. Zato sam vam ja juče predložio i ponovo kažem da mora biti više osnovnih sudova u Srbiji, da mora biti više ljudi koji će raditi u tim sudovima, da se ljudi vraćaju iz mesta iz kojih su došli u Beograd da studiraju. Omogućite mladim ljudima da rade u svojim mestima, da budu birani za sudije, da budu birani za tužioce, da mogu da rade kao advokati. Tada će se ljudi vraćati, tada će biti i više dece i nećemo morati da zatvaramo ni škole, ni sudove, ni druge gradove.
Ovde se ponovo juče postavilo pitanje ko će sve to da plati, koliki su troškovi? Mislim da su najskuplja prazna sela, da su najskuplje oranice koje se ne obrađuju, da je skupo to što ljudi odlaze iz gradova prema Beogradu. S jedne strane imate prazne prostore, s druge strane imate prenaseljeni Beograd gde ne može da se dođe do dobre infrastrukture i jednostavno grad Beograd je građen, čini mi se, milion, milion i po stanovnika, a ima ih preko dva.
Dakle, učinite napor, još jednom razmislite i omogućite ljudima da obavljaju posao u gradovima iz kojih su nekad otišli. Omogućimo ljudima da se vrate, da naselimo Srbiju, jer ukoliko to ne uradimo, imaćemo mnogo problema.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jovanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu su podneli zajedno narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević i prim. dr Ninoslav Girić i zajedno narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić, Aleksandar Pejčić, Živojin Stanković i prof. dr Miodrag Stojković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanik Konstantin Arsenović i zajedno narodni poslanici doc. dr Zoran Radovanović i Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Milisav Petronijević. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, želim samo da dam nekoliko komentara zbog javnosti. Pominju se ljudi, amandmani na članu, a ne zna se o čemu se radi.
Da ne bi bilo dileme i zabune, amandman koji su podnele moje kolege Zoran Radovanović i Dejan Radenković odnose se na područje, utvrđivanje područja nadležnosti Višeg suda u Negotinu kao posledica predloga navedenih kolega, kada su predlagali da se osnuje Osnovni sud u Kladovu.
Dakle, kada je bio član 3. koji je govorio o osnovnim sudovima i sudskim jedinicama, to je bila ključna rasprava. Ovaj amandman i naredni amandmani su posledica tih amandmana uloženih na član 3.
Dakle, kada je bio u pitanju predlog da se formira Osnovni sud u Kladovu, onda slede ovi amandmani koji pokrivaju Kladovo od strane Višeg suda, naravno odgovarajući za javno tužilaštvo.
Isti su takvi amandmani kada je u pitanju predlog da se formira Osnovni sud u Apatinu. Sledeći ovi amandmani se odnose na njih i kada je u pitanju predlog da se formira Osnovni sud u Smederevskoj Palanci, sledeći amandmani se odnose na to da se pokrije i taj sud i na kraju i Sopot.
Dakle, želim u jednoj rečenici da kažem, mi smo izneli, odnosno moje kolege, argumentaciju zašto treba da se formiraju ti osnovni sudovi. Naravno, Vlada, ministarstvo nadležno su izneli svoju argumentaciju.
Šta je ovde ključna stvar? Ako se usvoje oni amandmani, onda ovi moraju da se usvoje, jer neko mora da pokrije područje tog osnovnog suda i sa strane višeg suda i tužilaštva. Ako se oni ne usvoje, onda je ovo potpuno bespredmetno dalje, ovi amandmani koji se odnose na izmenu područja višeg suda i na osnivanje javnih tužilaštava.
Zašto sam ovo sve rekao? Glavnu argumentaciju smo izneli u raspravi o sudovima i sudskim jedinicama, ovi sada naredni amandmani su samo posledica toga i mi nećemo iz razloga racionalnosti dalje obrazlagati nijedan od ovih narednih amandmana, jer su svi posledica onih prethodnih, da ne bi gubili vreme. I vi imate argumentaciju i mi, pa kako bude. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bajro Gegić i Enis Imamović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Novković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ana Novković. Izvolite.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Ovaj moj amandman je logična posledica amandmana od juče, kojim sam tražila da Kovin dobije sud, jer je to opština višenacionalna sa 40.000 stanovnika, sa sudom od 130 godina dugom tradicijom, pre nego što nam je uzet, sa zgradom koja je namenski građena i koju ima retko koja opština u Srbiji, sa kvalitetnim kadrom. Ono što je najvažnije, ukazala sam na problem da se prepliću nadležnosti MUP Pančevo i Tužilaštva u Smederevu kada su u pitanju krivična dela. Bojim se da će to uticati negativno na bezbednost i sigurnost građana u opštini Kovin. Zato predlažem da se usvoji amandman da Kovin dobije sud i da nadležnost Višeg suda bude u Pančevu, a ne u Smederevu.
O ovim problemima govorio je i gospodin, odnosno kolega, Srđan Miković, ukazujući na to da će u čitavom pravosuđu na teritoriji južnog Banata biti problema ako se ne usvoje naši amandmani.
U Pančevu trenutno ima oko 20% predmeta krivičnih koji su sa teritorije opštine Kovin i moje je pitanje – da li će se ti procesi sada prekinuti i vratiti na početak? Da li tu onda možemo da govorimo o efikasnosti?
Juče nije usvojen maltene ni jedan amandman poslanika i stoga će trećina opština u Srbiji biti i bez suda i bez sudske jedinice, odnosno neće imati dostupnost pravdi.
Tada sam rekla i sada ponavljam da se Srbija prazni. Nastaviće se tako u mestima unutrašnjosti nemamo institucija, a država mora da im omogući da se vrate, jer sa odlaskom institucija iz tih mesta odlazi ono što je najvrednije, a to su mladi i obrazovani ljudi. Oni se neće vratiti sami od sebe, već država mora da im omogući da se vrate, a donošenjem ovakvih i sličnih zakona to nećemo nikako uraditi, već će ta mesta iz unutrašnjosti samo nastaviti da se prazne. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Mikoviću, vaša poslanička grupa ima 15 sekundi, samo da znate, pre nego što vam dam reč, zbog vremena.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Javljam se po članu 104. Po imenu sam prozvan od strane gospođe Novković, jer je pogrešno protumačena moja diskusija.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Prihvatiću moju grešku. Izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Gospođa Ana Novković me je lično prozvala i pogrešno protumačila moju diskusiju.
Smatram da bi bilo dobro da postoji osnovni sud u Kovinu. Međutim, moja diskusija je bila, ne u pogledu osnivanja suda u Kovinu, nego da se sudska jedinica u Kovinu veže za Pančevo. Zašto? Prvog marta 2013. godine, od 2385 krivičnih predmeta u Pančevu, 453 je bilo kovinskih predmeta. Znači, sličan broj je i sada.
Molim vas, ako možete da umirite predstavnike izvršne vlasti, kako bi me čuli narodni poslanici.
Uglavnom, sada je verovatno oko 400 ili 450 predmeta iz Kovina. Prvog januara svi ti predmeti će biti spakovani i idu u Smederevo. Tada je bilo 1658 predmeta PP1, P2, P1 su radni sporovi, P2 porodični, od kojih je 423 kovinskih predmeta. Moguće da će suditi isto sudsko veće drugog suda, govorim kad pređe u osnovni sud u Smederevu.
Sada postavljam pitanje – koji predmeti će da idu od početka? Tu nisam sabrao one predmete iz Višeg suda, gde je npr. određenim krivičnim predmetima saslušano 20 svedoka od kojih neki iz inostranstva i sada, puj pike ne važi, ako ne bude presuđeno do 1. januara, idemo iz početka.
Veliki troškovi, znači 453 predmeta u krivici, 423 po pregledu od 1. marta 2013. godine, verovatno je slična brojka i sada. Zbog toga, uz svu drugu argumentacije, mislim da je uputno prihvatiti predlog, ako ne osnovni sud, onda bar sudske jedinice pri Pančevu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Zvonimir Stević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Arpad Fremond.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Mirna Kosanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Mirna Kosanović.

Whoops, looks like something went wrong.