Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Sanda Rašković Ivić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedniče.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo, DSS, je u ovom amandmanu tražila da odeljenje upravnog suda u Nišu treba da nastavi da vrši Zakonske nadležnosti na teritoriji AP Kosovo i Metohije.
Mi smatramo da ovo ne treba menjati. Evo, vlastima su puna usta mantre da nikada neće priznati Kosovo, ne znam zašto se onda sve ovo menja ukoliko do priznanja Kosova neće doći.
Međutim, sve više i ova diskusija danas daje dobre osnove za to, jasno je da se radi u stvari o tome da je ovaj zakon ušao u funkciju sprovođenja Briselskog sporazuma, odnosno da je on u funkciji uspostavljanja pravosudnog sistema, tzv. „Republike Kosovo“.
Moram da kažem da sam ja jako iznenađena, pogotovo sam iznenađena vama gospodine ministre koji ste bili jedna od mladih perjanica, one najlepše nacionalne Srbije zašto ovo dopuštate i zašto učestvujete u svemu ovome.
Ne znam šta misli da radi sadašnja vlast, ali možemo očekivati, naravno, gledajući šta je sve dosad uradila, da će se za nekoliko godina, ukoliko to zatraže Jelko Kacin i Evropska Unija, i neki od sudova iz Subotice premeštati i izmeštati u Segedin, u državu Mađarsku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Srđan Miković, zajedno narodni poslanici Biljana Hasanović Korać i Teodora Vlahović i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedniče.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, suština ovog amandmana je da Prekršajni sud u Pančevu potpadne pod ingerenciju Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu. U suštini, u nabrajanju se Prekršajni sud u Pančevu nigde i ne spominje, ali u obrazloženju, koje smo dobili uz odbijanje amandmana od strane Vlade, kaže se da Prekršajni sud u Pančevu potpada pod Prekršajni apelacioni sud u Beogradu i, naravno, opet se poziva na kriterijum geografske udaljenosti.
Smatramo da je pozivanje na ovaj kriterijum formalnog karaktera i ono ne može suštinski da se opravda iz razloga što se, ko poznaje pravosudni sistem i funkcionisanje njegovo, zna da se stranke retko pojavljuju pred Apelacionim sudom, to uglavnom se radi u veću, i da udaljenost nema značaja na rešavanje predmeta za stranke, odnosno ne utiče na troškove stranke u toku postupka, niti na brzinu rešavanja predmeta. Tako da smatramo da obrazloženje koje je dato za odbijanje nije opravdano. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstatinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Sanda Rašković-Ivić, Petar Petković i Siniša Kovačević.
Reč ima narodni poslanik Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, meni je drago što više ne odgovarate na naše argumente. Izgleda da je i vama postalo jasno da ovo što radite je duboko protivustavno. Jedino što mogu da vas zamolim jeste da ovaj Predlog zakona povučete iz procedure, jer on mora da se uskladi sa Ustavom, on mora da predvidi postojanje i sudova i tužilaštava na teritoriji Kosova i Metohije, jer ovo što sada radite nikako se drugačije ne može nazvati, već ukidanje sudova i tužilaštava na teritoriji Kosova i Metohije. Nemojte se baviti i služiti nekim drugim fazama, a jedna od tih je da oni nastavljaju da rade do donošenja posebnog zakona. To nikoga ne zanima.
Znači, vi ovim zakonom ukidate i sudove i tužilaštva na teritoriji Kosova i Metohije, izdvajate ih iz jedinstvenog sudskog sistema Republike Srbije i na taj način direktno najgrublje kršite Ustav Republike Srbije. Gospodine ministre, nadam se da me čujete.
Podneli smo amandmane na svaki član ovog Predloga zakona. I zaista smatram, uvažavajući potrebu drugih narodnih poslanika, da je važno govoriti i o sudskim jedinicama i o sudovima širom Srbije, ali i ovaj zakon u sebi ima jednu sistemsku grešku. Vi amputirate deo teritorije Srbije ovakvim jednim zakonom. A sve to radite samo iz jednog razloga. Jednom sporazumu, koji niste imali hrabrosti čak nigde ni da objavite, ni da objavite u „Službenom glasniku“, podređujete ceo pravni sistem Republike Srbije.
Juče sam i sinoć sam o tome govorila i govorićemo, ne samo na današnjoj sednici, nego uvek o tome šta radite. Podsetićemo vas, i kada ova tačka bude završena, na ono što radite. Vi ste u obavezi, gospodine ministre, da poštujete član 142. Ustava koji govori o tome da je sudski sistem na teritoriji Republike Srbije jedinstven i da nemate pravo iz njega da izdvajate ni jedan jedini deo Srbije, a to upravo radite.
Juče sam govorila o tome da ste upravo ono što se od vas traži započeli onog trenutka kada ste raspustili lokalne samouprave na severu Kosova i Metohije, pa ste posle toga smenili legitimno i demokratski izabrane predstavnike, tačnije gradonačelnike sa severa Kosova i Metohije, sada ukidate sudove, sutra ćete ukinuti i bolnice i škole i institucije kulture i sve što od vas budu tražili.
Vi ste čak imali hrabrosti da u Strategiji za reformu pravosuđa napišete da se usaglašavanje mreže sudova vrši sa Briselskim sporazumom. Znači, čak ste imali hrabrosti i to da ostavljate iza sebe. Gospodine ministre, iza sebe ostavljate velike tragove. Kada sam rekla u načelnoj raspravi da vam istorija to nikada neće zaboraviti, verujte mi da je to tako.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Samo jedan kratak odgovor, biće kraći sigurno od dva minuta.
Pošto se sve vreme govori o nečemu što nije predmet današnje rasprave, a to je ukidanje državnih institucija. Sećam se da je neko početkom 2000. godine ukinuo Pokrajinsko izvršno veće. Mislim da je to bila prva institucija države Srbije koju je neko ukinuo. Nije tu, nažalost, narodni poslanik Zoran Anđelković koji je bio predsednik tog Izvršnog veća, pa da nam nešto kaže o tome, ali sećam se ko je tada bio na vlasti. Uveren sam da će ga istorija, i te kako, zapamtiti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milica Radović, po amandmanu.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Koristiću ako nemam osnova, a mislim da imam, vreme ovlašćenog predstavnika.
Gospodine ministre, govorite o onome što je na dnevnom redu, govorite o onome i odgovorite na pitanja koja vam postavljamo. Nemojte da se služite tim stvarima da bi nas ubedili u nešto što je nemoguće. Ne možete da nas ubedite da ovim zakonom ne ukidate sudove i tužilaštva na teritoriji Republike Srbije, znači, na delu koji se zove AP Kosovo i Metohija i da ne nastavljate sa tim procesom i danas.
Nemojte. Pustite prošlost. Ne bavimo se prošlošću. Hajde da se sada vratimo i da konkretno odgovorite na sve ovo što vas narodni poslanici danas pitaju, a počeli su juče u neko gluvo doba noći. Odgovorite bar jednom argumentovano – kako mislite da institucije Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije ne ukidate? Ukoliko to zaista mislite da ne radite, hajde nađite mi u ovom predlogu zakona, o kome danas raspravljamo, koji se nalazi ispred mene, gde su ti sudovi u Kosovskoj Mitrovici, gde je taj osnovni sud, gde je taj prekršajni sud, gde je taj viši sud, gde je to odeljenje. Hajde recite mi, objasnite mi tezu. Ovde smo smi. Ne moramo da budemo pravnici za ovu raspravu uopšte, čak mislim da ona u ovom slučaju nije toliko presudno važna. Važna je vaša namera, vaša namera da ukinete institucije Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Nemojte se služiti tom vrstom argumenata. Odgovorite jasno na ono što vas pitamo – gde su sudovi u ovom predlogu zakona, a koji treba da se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Selaković.