Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Dejan Mihajlov

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, i da postoje građani Srbije koji se obraćaju sudovima privremene uprave na Kosovu i Metohiji, vi sada ukidate mogućnost da se obraćaju organima Srbije.
Oni više neće biti u mogućnosti da pred sudskim organima Srbije, Osnovnim i Višim sudom u Kosovskoj Mitrovici zaštite svoja prava, već ih vi prepuštate da oni svoja prava štite po zakonima samozvane, samoproklamovane republike Kosovo i terate ih da prihvataju šerijatsko i ko zna koja druga prava nasuprot Ustavu i zakonima Republike Srbije, koji više na Kosovu neće važiti.
Zato vas pitam, samo mi potvrdite ako možete ili ako hoćete, ako nećete eksplicitno iz onoga što ste rekli se vidi nedvosmisleno da će Krstimir Pantić morati da se žali sudu privremenih organa na Kosovu i Metohiji.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Kome će se ko žaliti, morate da pitate onoga ko ima pravo da se žali. To je prva stvar.
Drugo, postoje li Osnovni i Viši sud? Šta branite ako ne postoji? Šta branite ako ne postoji? O čemu pričamo ako nešto ne postoji? Građani se obraćaju onome ko može da im donese izvršivu odluku i na vašu i na moju veliku žalost.
Odluka koja se tiče ometanja poseda u Mušotištu, ne verujem da će biti izvršena ako je donese naš osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici. Uverite me da je to suprotno. Pokažite mi. Voleo bih da vidim, zaista bih bio presrećan da prisustvujemo takvom jednom izvršenju. Kada nađete taj slučaj idemo zajedno da vidimo kako će to da se izvrši. Hajmo zajedno.
Meni je kao i vama teško da govorim o tome, ali i vi i ja znamo i te kako da je to i te kako tako.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman u istovetnom tekstu, su podneli narodni poslanik Srđan Miković, zajedno narodni poslanici Biljana Hasanović Korać i Teodora Vlahović i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Očekujem da će saradnici preneti gospodinu ministru sve ove informacije, jer i dalje smatram da nije urađena analiza. Nisam hteo da divanim o prethodnom članu, o članu 7. U članu 7. npr. Vrščani do Prekršajnog apelacionog suda preko Pančeva putuju u Novi Sad, a Pančevci do Prekršajnog apelacionog suda idu u Beograd. Gde je tu logika? Isto tako, Vrščani će preko Pančeva ići u Beograd do Upravnog suda. Tu neće ići za Novi Sad.
Međutim, sada vas pitam ako se igramo sa Šapcem i Pančevom u pogledu prekršajnog sudova i upravnog sudovanja, čuo sam da i gospodin Tomić koji je iz Šapca više voli da se sudi u Beogradu, po tradiciji. Međutim, postavljam drugo pitanje za predmete koji nisu rešeni do 1. januara kod prekršajnog apelacionog suda ti predmeti će biti spakovani, isto kao i kod upravnog suda, i poslati u ona odeljenja gde treba da se reše. Koliko će biti zastarevanje u prekršajnom postupku? Recite mi i da li će tu doći do probijanja onog roka od dve godine? Nije dobro.
Na stranu sve, može biti politički da li je Novi Sad ili Beograd ili Šabac ili Pančevo. Dajte da vidimo šta će da funkcioniše, a ovo za Kovin i dalje mi niste odgovorili. Kada je krivično delo u Kovinu izlaziće policajac Policijske uprave Pančevo i tužilac iz Smedereva, a ne taj iz Kovina, pošto kovinski tužioci ostaju u tužilaštvu u Pančevu, nego onaj ko ne zna teren. To će se desiti. I sada vas ceo dan juče i danas ubeđujem i džabe. Džabe gluvom pričati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Đidić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Zlata Đerić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Zelenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Nevena Stojanović, Vojislav Vujić, Zoran Vasić i mr Đorđe Kosanić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Stojčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević i prim. dr Ninoslav Girić i zajedno narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić, Živojin Stanković i prof. dr Miodrag Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Bojana Božanić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Riza Halimi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Arpad Fremond.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Morčev.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Milica Dronjak.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, su zajedno podneli narodni poslanik Konstantin Arsenović i zajedno narodni poslanici doc. dr Zoran Radovanović i Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Ana Novković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Milica Radović.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedniče, ovim amandmanom sam tražila da Majdanpek s obzirom da na osnovu ovog predloga zakona dobija sud dobije i tužilaštvo i smatrala sam da mreža tužilaštava treba da prati mrežu sudova i da se jedno tužilaštvo osniva za područje jednog suda, a ne da se osniva za područje više sudova. Naravno, postoji pregršt razloga zbog čega smo tražili ovakvo rešenje. Svakako da je olakšan pristup pravdi, ekonomičnost, novi koncept tužilačke istrage na osnovu Zakonika o krivičnom postupku. To su dovoljni razlozi koji govore u prilog tome da je neophodno da postoji ovaj princip.
Majdanpek se nalazi u pograničnoj oblasti blizu Rumunije. Znamo da je u toj oblasti poprilično pojačan intenzitet kriminalnih aktivnosti, posebno kada imamo u vidu šverc cigareta koji se maltene najviše odvija na granici sa Rumunijom, kada znamo da u toj oblasti je zabeležena trgovina drogama, narkoticima pa čak i ljudima.
S druge strane, na svojoj državnoj granici Republika Srbija ima ukupno 98 graničnih prelaza koje kontroliše uprava granične policije sa 40 policijskih stanica. Od tih 40 policijskih stanica 13 se nalazi na granici sa Rumunijom, a od toga na šest drumskih prelaza. Mislim da je dobro da protiv prekograničnog kriminala i sasvim opravdano da Majdanpek ovim predlogom zakona dobije sud pa samim tim da dobije i tužilaštvo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanik Bajro Gegić i Enis Imamović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženo predsedništvo, moram reći da nisam poslanik Zlatiborskog okruga i nisam poslanik iz Sjenice, ali na zahtev mnogih građana, članova i simpatizera, morao sam da reagujem amandmanski što se tiče ovog zakona.
Suština ovog zakona je to da zahtevamo da se osnuje javno tužilaštvo u Sjenici za područje Osnovnog suda u Sjenici, jer mislimo da je celishodno da se javno tužilaštvo osnuje za područje jednog osnovnog suda a ne više, kao što je sada. Opština Sjenica je opština koja ima 35.000 građana, preko 100 naseljenih mesta i jedna je od najnaseljenijih mesta u Evropi. S obzirom da je to rubno područje i da se u tom području permanentno odvija šverc oružja, narkotika i ljudi smatramo da je osnivanje javnog tužilaštva za područje Osnovnog suda u Sjenici i te kako bitno. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Ilić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, gospodine Mihajlov.