Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad u popodnevu.
Da li još neko želi reč?
Ako ne, onda idemo na sledeći amandman.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 13.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Selaković. Izvolite
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Kao ovlašćeni predstavnik predlagača, prihvatam amandman koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je sam amandman na član 14.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Takođe, u ime ovlašćenog predstavnika predlagača, prihvatam amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Vlada nije prihvatila amandman.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Vidite, poštovane koleginice i kolege, ovaj amandman sam podneo znatno, znatno pre nego što se Odbor setio da da ovakav amandman koji je prihvatila izvršna vlast, odnosno ministar u ime Vlade.
Naime, prvi put kada je došao Zakon o mreži sudova rekao sam – aman, ljudi, šta radite po pitanju postavljanja vršioca funkcije, čak i na mestima gde je izabran predsednik? Pa drugi put, pa treći put i sada treći put kada je ovaj zakon stigao, odmah sam rekao – što se igrate sa gospodinom Milenkovićem, u to vreme još narečenim predsednikom Apelacionog suda u Beogradu? Kad je bio izbor, rekao sam da je tada izvršna vlast, praktično, rekla – puj, pike, ne važi predlog VSS u kome sedi predsednik Odbora za pravosuđe i u kome sedi ministar pravde.
O čemu se radilo? U tekstu zakona se kaže, u članu 14. stav 4. – do dana početka primene ovog zakona, VSS će postaviti vršioce funkcije predsednika u sudovima osnovanim ovim zakonom, kojima je ovim zakonom promenjeno područje. Znači, ako se promeni područje Apelacionog suda u Beogradu, puj, pike, ne važi izbor gospodina Milenkovića.
Dobijam odgovor Vlade da to nije tako, jer kaže – ne prestaje funkcija predsedniku izabranom u skladu sa Zakonom o sudijama u slučaju promene područja nadležnosti sudova. Ako je to istina što mi je Vlada napisala u odgovoru, onda nije istina ovo što je Vlada prihvatila kao amandman Odbora. Dogovorite se. Ne može pola riba, pola devojka. Ili je jedno, ili je drugo. Ne mogu da postoje dve istine.
U tom smislu zadovoljan sam što je suštinski prihvaćen moj amandman, ali to dovoljno govori da zakon nije pripremljen dovoljno dobro, naročito u pogledu toga da sudska jedinica u Kovinu treba da ide prema Smederevu. Naopako, šta će tu biti. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Uz malo drame, prijateljski, ja bih samo zamolio sve poslanike da se drže svog vremena. Vi ste uglavnom bili u granicama svog vremena. Zahvaljujem.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Vlada nije prihvatila amandman.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Svestan sam da nema odgovora kada dam prave primedbe.
Donekle sam se potrudio da intervenišem na član 15. Predloga zakona, koji se tiče javnih tužilaca. Ukazaću vam i na par stvari koje treba da imamo u vidu.
Do dana početka primene ovog zakona izvršiće se premeštaj zamenika javnih tužilaca iz ukinutih javnih tužilaštava u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, ukinutih. Evo, pominjali smo primer Kovina. Nema ukidanja javnog tužilaštva ni u Pančevu, ni u Smederevu. Ostaju isti. Znači, to je to. Nema premeštanja zamenika. Svi oni koji su iz Kovina, koji znaju teren, koji bi normalno bilo da sa policijskom upravom izađu na lice mesta, u smislu Zakona o tužilačkoj istrazi, kada se nešto desi, oni neće moći da izađu, nego će da dođu tužioci iz Osnovnog tužilaštva iz Smedereva da izvrše uviđaj, a pojma nemaju čak ni gde je atar, gde se završava atar, gde je granica Bavaništa i Grada Pančeva. To je nelogičnost. To je ono što nije dobro pripremljen zakon u jednom delu i tu apelujem, hajde da popravimo te stvari.
Istina, u članu 16. se kaže da zaposlene može Ministarstvo da raspoređuje, ali ne može zamenike. To ne može po zakonu.
U tom smislu, još jednom vam kažem - prihvatite intervenciju koja ide ka tome da bolje bude građanima u Kovinu i uopšte svim građanima, jer doći ćemo u situaciju da preko 450 predmeta u krivičnim stvarima kreće ispočetka. Zbog toga, ukoliko bi se prihvatio amandman na član 3. koji sam podneo, sve ostalo bi bilo ipak rešeno. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem narodnom poslaniku.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Samardžić.
Vlad nije prihvatila amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na osnovu član 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 19.
Da li neko želi reč?
Reč ima ministar Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Kao ovlašćeni predstavnik predlagača prihvatam amandman Odbora.