Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Moje služenje otadžbini je da svi budu sada u dva minuta sa replikama.
Zahvaljujem se.
Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.
Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo je amandman na član 8.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,
Reč ima ministar Nikola Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Prihvatam amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.
Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodna poslanica Judita Popović.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala gospodine potpredsedniče.
Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću da govorim o amandmanu. To se podrazumeva. Zato sam i dobila reč, a inače bih pretpostavila da i ostali poslanici kada dobiju reč govore o temi dnevnog reda, a pri tom i ne dobacuju onome koji govori. Držaću se ovih dva minuta iako imam vreme poslaničke grupe.
Kao što sam već i na sednici Odbora za pravosuđe rekla, smatram da se ovakvim rešenjem Predloga zakona pravi jedna velika greška s obzirom da načelni pravni stav je i te kako bitan, pogotovo ako se ti stavovi donose od strane Vrhovnog kasacionog suda zbog ujednačavanja pravne prakse i pravne sigurnosti i jedne pravne predvidljivosti.
Na žalost, ukidate tu mogućnost da se načelni pravni stavovi donose tamo gde treba da se donose u najvišoj sudskoj instanci, gde sede najeminentniji pravnici, pretpostavljam. Na žalost u Srbiji se donose razni zakoni, često nedorečeni, podzakonski akti još više unose zabune za sprovođenje tih zakona. Iz tog razloga je potrebno da se napravi jedna pravna sigurnost za građane koji će jasno znati kako i šta mogu da očekuju ukoliko poštuju, odnosno ne poštuju zakon, pokrenu neki sudski postupak ili odustanu unapred znajući da je to bezizgledno. Zato mislim da je potrebno da se razmisli o tome, da se ostavi dosadašnja praksa u smislu jedne pravne sigurnosti, a to su načelni pravni stavovi.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo je amandman na član 22.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,
Reč ima ministar Nikola Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Prihvatam amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Gospodin Palalić.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Smatramo da ne treba uvoditi institut upravitelja suda. Čitava ova situacija u kojoj se nalazi pravosuđe u svim ovim složenim problemima u kojima se nalazi, a pogotovo posle uspostavljanja nove mreže sudova nakon usvajanja ovog zakona dodatno opterećivanje i dodatno usložnjavanje odnosa unutar upravljanja jednim sudom, uvođenjem upravitelja suda, mislim da je potpuno neracionalno i nepotrebno i zahtevaće dodatne troškove.
Obzirom da svi znamo da svaki sud ima sekretara suda kome se poveravaju ove vrste poslova koje se sada nameravaju poveriti upravitelju suda, nije nam jasno bez obzira što je ostavljena mogućnost da se to reši sudskim poslovnikom, šta će da radi onda sekretar suda? Nije jednostavno urediti odnose unutar upravljanja jednim sudom. Smatramo da će pored predsednika suda, sekretara suda uvođenje upravitelja suda stvoriti jednu situaciju koja može da ionako rovite stvari kada je u pitanju predsednik suda i njegova odgovornost dodatno zakomplikovati.
Smatramo da je sasvim dovoljno da sekretar suda obavlja ove materijalno-finansijske poslove, da su u krajnjoj liniji do sada tako stvari funkcionisale i ne vidimo da smo dobili pravo obrazloženje zašto je neophodan upravitelj suda.
U prethodnom periodu smo imali veoma mnogo problema sa upravljanjem sudova i imali smo predsednike sudova u v.d. stanju. Čak i obrazloženje koje sam čuo za prethodno uvođenje mreže sudova radi lakšeg upravljanja sa manje predsednika sudova je bila jedna priča koja se mogla čuti. Govorim za mrežu iz 2008. godine. Nema potrebe za ovim novim institutom. On em košta em neće rešiti ključne probleme, bez obzira što se ovim amandmanom koji je odbor predložio neke stvari popravljaju, sam institut je po našem mišljenju neracionalan.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Miroslav Petković.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedavajući.
U članu 24. Predloga zakona ste predvideli da postupak prijema sudskih pomoćnika bliže uređuje akt ministra nadležnog za pravosuđe. Naša poslanička grupa u cilju jačanja sudske nezavisnosti smatra da bi ovaj posao, odnosno ovu odluku treba da donosi Visoki savet sudstva kako je to predviđeno Zakonom o Visokom savetu sudstva. Oni određuju broj sudija, od čega neminovno zavisi broj sudskog osoblja, sudskih pomoćnika i pripravnika i drugih službenika. Ovo je naš pokušaj da sudske pomoćnike ne izjednačimo sa administrativnim osobljem i zbog toga smatramo da ovo treba da bude akt o kome odluku treba da donese Visoki savet sudstva i na taj način štitimo nezavisnost pravosuđa jer mislimo da, ministre znam šta ćete mi reći, su sudski pomoćnici državni službenici. Dajte bar da na ovaj način pokušamo da izbegnemo bilo kakvu mogućnost uticaja resornog ministra na izbor sudskih pomoćnika.