Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.11.2013.

16. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

16. dan rada

26.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:20 do 16:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po kom osnovu, gospodine Milivojeviću?.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Po amandmanu.
Nisu se vremena mnogo promenila, gospodine predsedavajući. Više nemamo Lazu Pačua, ali imamo Lazu Krstića. Nemojte da ste na kraj srca.
Ako Laza Krstić nama ne donese ovde predlog rebalansa budžeta, iako u okviru rebalansa budžeta ne budemo imali rebalans budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje ovaj zakon će nažalost, ostati mrtvo slovo na papiru. Desiće se ono što sam vam rekao - mnogi zakoni koje ste doneli, postali su masovna grobnica mrtvog slova na papiru. Ništa od sprovođenja u praksi bez para. Ako nema para, ako Laza, samo ne Pačuj, nego Krstić, ne bude vodio finansije kao svoj imenjak pre 100 godina, onda se loše piše i nama, a boga mi vama mnogo gore.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Predlagač, narodni poslanik Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, koristim svaku priliku da oživim svaki amandman i oživim svaki Predlog zakona.
U ovom amandmanu i ovom zakonu pričamo o trudnicama, porodiljama i deci. U ovom Predlogu zakona pričamo o našoj brizi prema trudnicama. Danas su mediji preneli da se lek ginipral koji trudnice koriste kao i partustistenpovlače sa srpkog tržišta zato što su opasni po zdravlje trudnica.
Govorim vam da mora sistem, Ministarstvo zdravlja da bude ovde, da bude sa nama i da kaže – primena zakona. Kakva je naša primena zakona? Znači, ovo je jako opasna tema. Moja supruga, mi smo izgubili dve bebe - ginipral smo primali. Koliko beba su još izgubili građani Srbije? Znači, potrebno je da imamo ozbiljnu kontrolu sistema zdravstva koji je zadnjih 20 godina urušen.
Što se tiče ovog amandmana, član 4. stav 1. u obrazloženju - Predlog zakona predlaže deca ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave i o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond za zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li je isprava overena.
Mislim da ćemo se svi složiti o ovakvoj definiciji i u Predlogu zakona i nema ni jednog lekara koji će reći – ja ne mogu da pregledam dete zato što mu je overena ili neoverena knjižica. Dobro je da se dodatno definiše to u zakonu, ali vam opet postavljam pitanje funkcionalnosti, sprovodljivosti tog zakona. Opet je potrebno da Ministarstvo zdravlja da neke odgovore. Znači, mi kao poslanici pravimo neke dobre zakone, ali opet ti neki zakoni nisu sprovodljivi u praksi.
Kažem vam opet kroz primer života da ogroman broj dece u Srbiji nije pokriven zdravstvenim osiguranjem. Nema veza ako ima zdravstvenu knjižicu overenu, i sa ovim amandmanom, i sa ovim zakonom, opet imate veliki broj humanitarnih akcija. Opet imate veliki broj dece koja nisu pokrivena sa ovim zakonom. Apel moj, kontinuirani je apel borbe za život.
Da pokušamo, kao što je gospodin Stefanović rekao, da što se tiče zdravstva, barem ne prepiremo. Da se barem oko zdravstva ujedinimo i da shvatimo da imamo bolesnu naciju i da je svakako doprinos svakog od nas da jednim dobrim predlogom zakona poboljša, unapredi sistem zdravstva. Ali vam opet ponavljam, potrebno je da sedi ovde ministarka zdravlja, potrebno je da kaže zašto nam sistem zdravstva ne funkcioniše. Hvala puno.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na osnovu člana 157….
Gospodine Gordiću, da li po prethodnom amandmanu želite reč?
Kasno ste se javili. Mogao bih da vam uskratim pravo na reč, ali neću.
Reč ima Vladimir Gordić pa Predrag Mijatović.

Vladimir Gordić

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, hteo sam da kažem i prošli put u načelnoj raspravi, pomenuo sam da nije dobro to što i dalje imamo decu, trudnice i porodilje koji nemaju overene zdravstvene knjižice po ovom zakonu.
Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju, danas smo imali tumačenje od predlagača zakona da oni osiguranici, odnosno trudnice i porodilje koje su osigurane po članu 17, odnosno koje ne mogu da budu osigurane po članu 17. ne mogu da budu lečene, što nije tačno. Po članu 22. jasno se kaže – ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. ovog zakona.
Sve trudnice i porodilje koje nemaju uplaćen doprinos po članu 17. imaju pravo na osiguranje po članu 22. i imaju pravo da im budu osigurane zdravstvene knjižice, kao i deca koja ne ostvaruju svoje pravo kao član porodice osiguranika.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
To nije tačno, osim da se to odnosi samo ukoliko im osnov zdravstvenog osiguranja nije zaposlenje. Ako im je osnov zdravstvenog osiguranja zaposlenje, ona brojka 1010 u zdravstvenoj knjižici, u tom slučaju oni moraju da imaju overenu zdravstvenu knjižicu jer je to jedini način da zdravstvena ustanova naplati svoju uslugu. Znam da će lekari da izvrše preglede i to je veoma lepo i humano od njih, ali oni na taj način oštećuju svoju zdravstvenu ustanovu time što smanjuju šanse da imaju redovne plate i oni i medicinsko osoblje i to je problem.
Na kraju krajeva, ako ćemo na ovaj način bolje definisati i jasnije ovu kategoriju zaštiti, mislim da je to dobra stvar da se uradi u zdravstvenom sistemu. Uopšte ne vidim potrebu da na ovaj način ispada da se sukobljavamo oko teme oko koje se očigledno svi slažemo. Mislim da je to dobra stvar za sve narodne poslanike i ne vidim potrebu da se oko ovoga prepucavamo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Predrag Mijatović.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
Hvala lepo gospodine predsedavajući.
Govorimo o dve vrste pacijenata, o pacijentima koji nemaju nikakvo osiguranje i pacijenti koji imaju osiguranje ali nisu plaćeni doprinosi. To moramo da razlučimo. To smo govorili i u planumu. Ovaj zakon, kao što je malopre rekao gospodin Stefanović, govori samo o pacijentima, bez obzira što su to trudnice, deca ili porodilje, koji imaju zdravstvenu knjižicu ali za njih nije plaćen doprinos. To reguliše ovaj zakon na način na koji reguliše, humano i dobro.
Kasnije ćemo videti kako ćemo to sprovesti u delo. U svakom slučaju, pozitivno.
Imamo drugi deo, a tu su pacijenti koji su apsolutno neosigurana lica, koja takođe dolaze u zdravstvenu ustanovu i traže zdravstvenu pomoć i u prošloj godini je za ta lica bilo obezbeđeno 620 miliona dinara za njihovo lečenje iz Republičkog fonda zdravstvenog sistema.
Ta sredstva, baš iz razgovora, će biti rebalansom budžeta povećana da bismo mogli da pokrijemo i ovaj deo pacijenata o kojima sada govorimo. Potpuno je nepotrebno da sada diskutujemo o finansijskom delu jer se ovde radi o humanom zakonu i brizi o pacijentima, a ne o finansijama, jer finansije će biti obezbeđene iz republičkog budžeta na ovaj ili onaj način.
Ovo što je malopre kolega Milisavljević spomenuo dva leka koji se povlače iz upotrebe, mislim da nije mesto da ovde o tome diskutujemo, da ne unosimo paniku. To želim da kažem zbog građana i trudnica koje taj lek koriste. To su dva leka koja smo do skoro koristili. Jedan se i može i dalje koristiti u infuzionom obliku u roku od 48 sati ukoliko preti prevremeni porođaj ili spontani pobačaj. On se samo povlači iz upotrebe u oralnoj upotrebi dugotrajnoj i sada na osnovu ispitivanja se došlo do zaključka da može da izazove probleme na kardiovaskularnom sistemu ploda. Mislim da ovo nije mesto da o tome razgovaramo, pogotovo ne bi trebalo takve primere iznositi jer može da unese paniku među naše pacijente. Hvala lepo.