Osma posebna sednica, 03.12.2013.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram  Osmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Ovu posebnu sednicu, saglasno članu 119. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao sam radi polaganja zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda koji, u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, zakletvu polaže pred Narodnom skupštinom.
Čast mi je da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, pozdravim gospodina Dragomira Milojevića, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a pored njega pozdravljam i sve prisutne goste na ovoj sednici, i to predstavnike Vlade Republike Srbije, ministra Nikolu Selakoviću, predsednika Ustavnog suda, sudije Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova republičkog ranga, predsednike apelacionih sudova i ostale goste.
Podsećam vas da je Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održanoj 31. oktobra 2013. godine, izabrala gospodina Dragomira Milojevića za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
Takođe vas podsećam da je članom 53. stav 2. Zakona o sudijama predviđeno da predsednik Vrhovnog kasacionog suda polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.
U skladu s tim, pozivam gospodina Dragomira Milojevića, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, da pristupi radi polaganja zakletve.
(Predsednik čita tekst zakletve a predsednik Vrhovnog kasacionog suda ponavlja.)
„ZAKLINjEM SE SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU SVOJU FUNKCIJU VRŠITI VERNO USTAVU I ZAKONU, PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU I SLUŽITI SAMO ISTINI I PRAVDI“.
Čestitam vam i želim vam puno uspeha u radu.
Molim vas da potpišete tekst zakletve, a zatim se možete obratiti Narodnoj skupštini.

Dragomir Milojević

Poštovani narodni poslanici, predsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre pravde, predsedniče Ustavnog suda Srbije, dame i gospodo, zaista je u ovom trenutku koji je možda jedan od najvažnijih trenutaka u mom ličnom i profesionalnom životu teško naći reči a pri tom ne upasti u zamku ponavljanja stereotipa.

Podsećam da mi je dužnost i obaveza da se zahvalim vama, narodnim poslanicima, Narodnoj skupštini Republike Srbije, što ste mi ukazali poverenje, a meni čast, time što ste me izabrali za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, najviše sudske institucije u Republici Srbiji.

Istovremeno, koristim ovu priliku, a možda će neko reći da je i zloupotrebljavam, time što ću se zahvaliti i svim sudijama Vrhovnog kasacionog suda koji su mi dali podršku jer bez njihove podrške sigurno ne bih stajao ovde pred vama.

Kao što sam rekao, stojim sada pred vama svestan izazova koji stoje predamnom, pre svega u sprovođenju daljih reformi pravosuđa. Svestan sam svojih obaveza i dužnosti u daljem usmeravanju najkompleksnijih i najznačajnijih reformi koje su u toku u Republici Srbiji.

S druge strane, spreman sam da zajedno sa koleginicama i kolegama sudijama širom Srbije, svojim radom i sa njihovom zajedničkom saradnjom, stvorim organizovano, stabilno i moćno sudstvo. Moćno sudstvo koje će karakterisati nezavisnost, nepristrasnost, efikasnost, odgovornost i transparentnost.

Zaista sam malo uzbuđen pa je teško reći ono što sam naumio da vam kažem, ali sigurno je da sudstvo samo neće moći da iznese taj teret i da stigne do cilja u naznačenom smislu. Stoga je potrebna pomoć svih relevantnih institucija i subjekata, pre svega Narodne skupštine, koja u tom cilju zauzima najznačajnije mesto, pre svega u domenu donošenja zakona, kvalitetnih zakona koji su u skladu sa evropskim zakonima, evropskim standardima i sada već evropskim pravom tzv. „ekijem“. Samo tako ćemo postići ciljeve koje sam unapred pomenuo, vezano za karakteristike našeg sudstva.

Na kraju, još jedanput vam se zahvaljujem na ukazanom poverenju i nadam se da ću svojim radom to ukazano poverenje i opravdati. Hvala na pažnji i živeli.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Dragomiru Milojeviću.

Zaključujem Osmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.

(Sednica je završena u 14.10 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA NARODNA SKUPŠTINA

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja (neredigovane i neautorizovane)

Narodne skupštine Republike Srbije

3. decembar 2013. godine

(Sednica je počela u 10,40 časova. Sednicom predsedava dr Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
S obzirom da je danas utorak, prelazimo na traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Pitam Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i Vladu Republike Srbije da mi dostavi podatke i odgovori na sledeća pitanja koja se tiču Zakona o azilantima i pratećih propisa, koji obavezuju državne organe na postupanje u slučajevima prisustva azilanata na teritoriji Republike Srbije.
Dakle, broj azilanata koji su iz bilo kog razloga, mimo postojećih propisa, ili proveli noć na otvorenom ili je prema njima postupano mimo protokola za postupanje prema azilantima ili nisu uopšte bili predmet nadležnih organa, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice.
Trenutno informacije o tome kako se primenjuje zakon, Narodna skupština Republike Srbije i svi mi imamo samo iz medija. Informacije koje imamo su oprečne i strašne, strašne u onim delovima izveštavanja u kojima se govori o netrpeljivosti, o nivou mržnje, moglo bi se reći, koji se ispoljava prema azilantima do očiglednih krivičnih dela i prekršajnih dela počinila NN lica za koja takođe nemamo informaciju šta se dalje zbiva sa njima.
Problem azilanata je tek u začetku u Republici Srbiji. Mi ćemo biti tranzitna zemlja za azilante u budućnosti. Smatram da moramo biti pripremljeni da postupamo po zakonu, da primenjujemo zakon i naše propise i pre svega, da imamo u vidu da se na problemu azilanata više nego na ma šta drugom vidi naš odnos prema ljudskim pravima i građanskim slobodama.
Stav Komesarijata za izbeglice je poznat. Oni su javnost obavestili da su učinili sve, ali mi u Narodnoj skupštini, ja ne znam da li je to što je učinjeno, učinjeno dovoljno. Takođe ne znam da li je Komesarijat na odgovarajući način, finansijski i logičstički podržan i od MUP i od drugih delova Vlade onako kako je to trebalo ili treba da bude na osnovu propisa koji regulišu pitanje azilanata.
Postupci pripadnika MUP na davanju podataka i na obezbeđivanju javnog reda i mira takođe su predmet moga pitanja, jer želim da znam da li je postupano u skladu sa protokolom na koji su pripadnici MUP obavezni.
Nije potrebno naglašavati o kakvoj se ranjivoj grupi radi. Nije potrebno naglašavati o potrebi da vrlo pažljivo radimo na štićenju njihovih ljudskih prava. Podaci koje ću, nadam se, dobiti od Komesarijata i od MUP, treba da pomognu svima nama da temu azilanata otvorimo i u Narodnoj skupštini jednom debatom, dijalogom pa debatom, nadležni na nadležnim odborima, to je moj predlog i moja preporuka, ili javnim slušanjem, da nam se ne bi ponavljali nemili događaji iz prethodnih dana, kada smo nemo svedočili direktnim patnjama ljudi, koji su u Srbiju stigli da bi potražili svoju sreću negde drugde. Najveći broj njih je u Srbiji tranzitno, odnosno na putu za zemlje u EU ili dalje.
Moja želja je da ovde u Narodnoj skupštini pokažemo solidarnost sa tim ljudima i da jedinstveno osudimo svaki postupak netrpeljivosti, iskazivanja mržnje i iskazivanja nepoželjnih ponašanja kada su azilanti upitanju, ne zato što niko od nas ne zna kada bi i kada će možda doći u takvu situaciju, nego zato što to predstavlja pravnu državu za koju je nama ustavni zadatak da je štitimo, čuvamo i da unapređujemo sve ono što pravnu državu čini.
Ljudska prava azilanata su osnovna ljudska prava i naše ćutanje nije ćutanje za kršenje njihovih ljudskih prava, naše je ćutanje ćutanje za kršenje bilo čiji ljudskih prava bilo gde u Srbiji, uključujući sve nas koji u Srbiji živimo. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim predstavnike i članove Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale, s obzirom da je danas međunarodni Dan osoba sa invaliditetom. 
Reč ima narodni poslanik Zaharije Trnavčević. Izvolite.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici
Gospodine predsedavajući, predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović je četvrti put tokom 2013. godine teško povredio prava narodnih poslanika član 205. Poslovnika, koji predviđa da se svakog poslednjeg četvrtka u mesecu poslanicima pruži prilika da premijeru i ministrima postave neugodna pitanja.
Poslao sam mu telegram, a pre toga i poruke mejlom da to ne čini i da nađe način da se to propušteno naknadi, jer ja ne postavljam pitanja zbog svoje sopstvene radoznalosti, već postavljam pitanja u ime građana koji žele odgovor i bolja rešenja od ovih koje danas imamo u praksi.
Tražim da predsedništvo Narodne skupštine nađe termin da se ovi propušteni termini naknade.
Interpelacija, pravo narodnih poslanika, mogućnost da postave pitanja premijeru i ministrima, jedna od najstarijih, najvažnijih institucija parlamentarnog života, koja izražava superiornost ovog zakonodavnog tela nad izvršnim organom, tj. Vladom, koja mora da polaže račun ovom domu, narodnim poslanicima koji predstavljaju narod.
Ujedno bih da najavim da ću da podnesem predlog da se Poslovnik izmeni u članu 205. i izbriše ono: „ukoliko je sednica u toku“ i na taj način da se i sadašnji predsednik i budući predsednici spreče da se poigravaju sa našim pravom, da ga zakidaju i da nam omoguće da normalno radimo, kao u parlamentima svih zemalja.
Sednica je mogla da se zakaže kao i danas, u utorak, da bude u sredu i u četvrtak i da onda bude ispunjen taj zahtev da bude u toku. To je namerno propušteno.
Ne znam da li gospodin Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine želi da sačuva premijera i ministre od pod navodnicima, neugodnih pitanja koje bi čuli ovde. To je njegova stvar, ako to radi u dosluhu sa njima, ali naše je pravo da postavimo pitanje, bez obzira da li ih neko doživljava kao ugodna ili neugodna. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Ostojić.
...
Liberalno demokratska partija

Zoran Ostojić

Samostalni poslanici
Hvala potpredsedniče.
Još jedanput protestujem zašto Velja Ilić ne odgovara na pitanja koje poslanici postavljaju. Radi se o veoma ozbiljnom pitanju.
U pitanju je nekoliko miliona evra investicija i njegovo ministarstvo ne daje odgovor. Znači, prošli put sam pitao i tražio od Nebojše Stefanovića da urgira. Očigledno da je gospodin predsednik više na strani Vlade, nego nas poslanika i prosto koristim ovu priliku da kažem – ministre Iliću odgovorite na pitanja poslanika, a danas imam jedno desetak pitanja za premijera Dačića.
Već više od nedelju dana traje ovaj rašamon oko misterioznog ministra koji radi protiv interesa Vlade u inostranstvu i nabacuje svojim prijateljima ili svom prijatelju poslove u spoljnoj trgovini. Svi se prave ludi, zaluđuje se narod, a nema odgovora na jedno vrlo ozbiljno pitanje. Ko to radi protiv državnih interesa? Ko to ne sledi zvaničnu državnu politiku? Šokantan je odgovor premijera Dačića i zato imam mnogo pitanja za njega.
Kaže on pre neki dan – nije meni ministarka Zorana Mihajlović poslala dopis koji je to ministar. Pošto je gospođa Mihajlović rekla da je tu aktivnost pročitala u diplomatskoj prošlosti, moje prvo pitanje za premijera je da li premijer čita diplomatsku poštu? Ako je odgovor ne, onda imam drugo pitanje. Ko onda čita za premijera diplomatsku poštu? Ako je odgovor da, onda imam sledeće pitanje – da li je premijer čitajući diplomatsku poštu pročitao tu depešu na koju misli gospođa Mihajlović. Ako je odgovor da, zašto onda treba da mu ministarka Mihajlović kaže koji je to ministar?
Mislim da je gospođa Mihajlović uradila svoj deo posla. Ona je ministarka u Dačićevoj Vladi. Pročitala je diplomatsku poštu, videla šta neko priča, tamo verovatno ima i opis i detaljno prepričavanje tog sastanka i iznela to u javnost. Sledeći koji treba da se oglasi je premijer Dačić, jer je to njegov ministar. Dakle, ako čita da li je pročitao tu depešu? Ako ne čita ko čita umesto njega?
Na kraju krajeva, pošto je diplomatska pošta neka vrsta tajne, ali ne tako stroge tajne da samo par ljudi ima u to uvid, u to imaju uvid i državni sekretari iz svojih resora, oni dobijaju diplomatsku poštu, pitam ministra spoljnih poslova gospodina Mrkića da li zna na koju depešu se misli i na koji sastanak u inostranstvu se misli, koji je opisan tako da je ministarka Mihajlović zaključila da taj ministar radi protiv interesa Srbije? Mnogo ljudi u sistemu je sigurno pročitalo tu depešu, ali javnost ne zna ko je taj ministar, ni mi poslanici ne znamo ko je taj ministar. Čudim se da predsednik Odbora za odbranu i bezbednost nije već sazvao sednicu da bar poslanici tog odbora dobiju tu depešu kada već premijer ili ne čita ili neće da nam kaže koji je to ministar. Iz ove konfuzije koja se stvorila u javnosti, a vrlo je ozbiljno pitanje, zaključujem da nije u pitanju nikakav ministar, nego prvi ministar ili premijer. Imam osnova da sumnjam da je možda premijer taj koji to radi.
Insistiram na ovom odgovoru i na razjašnjenju ove situacije zato što ovo nije nikakva šala i nikakva neozbiljna stvar, već veoma ozbiljna stvar. Kada ministar u Vladi kaže da uvidom u zvanične dokumente i diplomatsku poštu, jedan ministar je zaključio da ministar radi protiv interesa Srbije, zaista mislim da premijer mora da se oglasi. To nije rekla kazala. Gospođa Zorana Mihajlović nije rekla da je čula od negde, iz nekih kuloara da se to dešava nego je pročitala u zvaničnom državnom dokumentu. Prema tome insistiram da se izjasni premijer i ministar spoljnih poslova i da bar na nadležnom skupštinskom odboru vidimo tu depešu koju je pominjala gospođa Mihajlović. Hvala.