Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2013.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

04.12.2013

Sednicu je otvorila: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Hvala vam.
Gospodine Tomiću, dve stvari. Ne obraćam se gospodinu Tomiću, nego na ovo što je sada upravo rečeno.
Prvo, kako se može polomiti sistem koji ne postoji? Godine 2000. i 2001. imali smo sistem gde samo 20% svih tokova novca države je išlo kroz budžet. Sve ostalo je išlo kroz specijalne račune.
Drugo, kakav je to sistem kada imate stope poreza na promet koji idu od 2% do 29% i koje se menjaju, tj. na Vladi, na ministru je bilo da se odlučuje koja stopa se primenjuje na šta, pa smo tako otkrili kada smo počeli da radimo da je ćebe bilo repromaterijal, a da odeća za decu koja se oporezivala nižom stopom je mogla da ide i do brojeva koji bi mogli da odgovaraju i šefu poslaničke grupe SNS.
Znači, nedvosmisleno, to nije bio sistem. Kakav je to sistem u kome smo imali deficit budžeta od 12% bruto domaćeg proizvoda? Kakav je to sistem koji je doveo do duga države koji je bio 126% BDP? Kakav je to sistem u kome je 80% cigareta bilo u nelegalnim tokovima? Kakav je to sistem gde je više od 70% nafte točeno van sistema? Zna se kada je uveden sistem, kada je odjednom smanjenja za 70% proizvodnja jedne rafinerije u Bugarskoj, pa znamo gde su oni točili i gde su prodavali pre. Znamo ko je vrisnuo i ko je pritiskao kada smo uvodili red u promet cigareta.
(Predsednik: Vreme.)
Na kraju, rekao bih da sam začuđen, pošto se mi u DS slažemo da stranci ne mogu biti ministri, ali neki koji su iz SNS-a treba da se dogovore sa gospodinom Vučićem koji je hteo stranca za ministra. Mi nismo postavili direktora poreske uprave već ova vlada i nemojte da kažete da stranci ne mogu da nas vole. Ja se sećam gospodina Štroskana, koga ste vi doveli, rekao je da voli Srbiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Dragan Tomić. Izvolite.

Dragan Tomić

Gospodin Đelić je totalno obrnuo stvar. Ja sam govorio o sistemu koji smo mi dočekali u ovom trenutku. On je napravljen po jednom modelu koji je vrlo prost – 50% su bili izvori prihoda, 25% su bile donacije a ostalo su bili prihodi od privatizacije. Danas više nemate ni donacija, ni privatizacije, ovo je realni sektor. Znači, čak je i EU rekla šta se desilo sa privatizacijama po Srbiji.
Pričate o nekom prethodnom vremenu. Ono je bilo omeđeno ratovima, sankcijama i svim drugim elementima koji su uticali na način opstanka jedne države, a na kraju je ta država završila u jednom trenutku sa bombardovanjem, nažalost.
Danas pokušavamo da živimo u jednom civilizovanom društvu svi zajedno, gde prema nekim stvarima treba da imamo distancu, ali, u ovom trenutku mi pokušavamo da sistem koji ne postoji involviramo i uvedemo u legalne tokove. Danas je veća siva zona nego što je bila početkom 90-ih. To su činjenice. Čak se i u EU govori da nam je veća od 30%. Molim vas, gde je novac? Šta se dešava? Gde nam izlazi novac van zemlje? Nalazimo se u vremenu iz kojeg treba da izađemo hladne glave. Vi niste spremni. A govorio sam o tome da treba da poštujemo pravo novog, mladog čoveka, u pokušaju da nešto uradi i doprinese. Vi nemate snage za to. Ne možete da pustite nekog drugog da nešto doprinese. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Sad ste mi i otvoreno pomenuli. Jedino što ne može da se izbegne u životu to je elementarna nepogoda i smrt. Te sankcije, to bombardovanje, to je vaš bivši šef, kada ste bili u SPS-u, prouzrokovao i njegovi radikalski saveznici, gospodin Nikolić, gospodin Vučić. Glasnogovornik i portparol te politike je bio gospodin Dačić. Nije to elementarna nepogoda koja je pogodila Srbiju. Srbija je jedina zemlja koja je dobila ekonomske sankcije. Hrvatska i onakav HDZ nije dobio te sankcije.
Gospodine Tomiću, nije to palo s neba, nego je to proizvod jedne katastrofalne, samoubilačke politike, koja je obezbedila da naša zemlja izgubi 63% BDP, 60% njene industrijske proizvodnje. To je ono što smo mi zatekli, gospodine, kada uporedimo 2000. godinu sa 1990. godinom. To je istina.
Kada govorite o privatizaciji, jeste, tokom sankcija nije bilo mnogo otvorene privatizacije. Bilo je one prikrivene, kada se to radilo telefonom, pa nije smelo ništa da se privatizuje dok šef ne kaže. Sve je to bilo pripremljeno. Kada je došla prelazna vlada, onda su profunkcionisali svi telefoni i svi ti direktori su krenuli da uzimaju za sebe velike pakete. To svi veoma dobro znamo.
Mi smo razmišljali, kada smo doneli taj Zakon o privatizaciji, da onemogućimo te štetne posledice i zato smo rekli da bi to bilo retroaktivno i da ne bi bilo dobro. To je istina. A jedina privatizacija koju ste sproveli je privatizacija bez tendera „Telekoma Srbije“, zbog koje je jedan ministar u italijanskoj vladi morao da da ostavku zbog korupcije. Veoma sam ponosan što sam bio u Vladi kada smo vratili paket koji su Italijani kupili od vas, a vratili smo posle toga i onaj grčki. Danas je 100% „Telekom“ u državnom vlasništvu i to je DS uradila.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ostajete mi dužni odgovor na jedno pitanje. Ostaće nemi i na to pitanje. Ne znam da li je gospodin Đelić zastupao ove stavove 2008. godine, o glasnogovornicima, o tima koji su krivi za 90-te, da li mu je smetao Ivica Dačić 2008. godine ili je igrao košarku tada s njim, da li je bio najbolji čovek tada kada je trebalo formirati Vladu? Ili se sve to saznalo u proteklih godinu i po dana? Možda nisu znali? Možda su se prevarili? Ali, kada su interesi u pitanju, kada je formiranje Vlade u pitanju, kada su beneficije u pitanju, kada je mogućnost kao što je to Dragan Đilas uradio pa za vreme „gradonačelnikovanja“ i „ministrovanja“ zaradio 38, skoro 39 milijardi dinara, sve se to zaboravlja, sve je prihvatljivo, sve je moguće, samo kada si u gnezdu i u krilu Demokratske stranke.
Na svaku ovakvu besmislenu optužbu koja se kosi i sa istorijom i sa svakim znanjem, odgovoriću kontrapitanjem – ukoliko smo odgovorni za nešto što se dešavalo u prošlosti, a imali ste svu vlast 12 godina, zašto nas niste procesuirali? Zašto niste osudili? Ili niste dovoljno sposobni, ili to nije istina. Verujem da je i jedno i drugo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Aleksandar Senić ima reč.
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, ovaj set zakona ja bih jednostavno nazvao – vađenje zdravog zuba. Dakle, evidentno je da postoji problem, ali, svi ovi zakoni koji su predloženi ne rešavaju problem već otklanjaju ono zdravo što postoji u našoj privredi, a to su nove investicije.
Predlogom zakona o porezu na dobit pravnih lica, tj. ukidanjem mogućnosti korišćenja poreskog kredita, mi jasno šaljemo poruku da investicije nisu dobrodošle. Uz to, kad dodamo i gašenje „SIEPA“ i kada nema atmosfere gde bi mogle da dođu koje je predsednik Nikolić obećao, 100 milijardi evra, a ove godine imamo jedva 400 miliona, jasno je da ćemo imati sve niže fiskalne prihode i da će naš budžet biti u sve većem problemu.
Podneo sam amandman da se primena ukidanja poreskog kredita odloži bar za godinu dana. Jer, zaista nije fer prema investitorima koji sada realizuju svoje investicije da u sred investicije mi njima oduzmemo pravo da koriste poreski kredit, maltene bez najave.
Čuli smo da imamo najnižu inflaciju od 90-ih godina. Ali, problem je u tome što ona nije posledica makroekonomske stabilnosti već pada kupovne moći i pada standarda stanovništva.
Takođe, hvalite se i stabilnim kursom, ali on, nažalost, nije posledica rasta izvoza, već prekomernog zaduživanja. Uz to, dolazi i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Šta je poruka mladim ljudima koji završavaju srednje škole i fakultete? Šta je poruka nekom ko će ove godine završiti srednju medicinsku školu ili medicinski fakultet? Da ide iz ove zemlje.
Kako nameravate da akreditujete Upravu za javna plaćanja u poljoprivredi da može da povuče sredstva iz IPA fonda kada je npr. od strane ministra saopšteno da tamo nedostaje pet stotina zaposlenih da bi mogli adekvatno da se akredituju? Uprava za agrarna plaćanja u Srbiji ima jedva 50 zaposlenih, a u Hrvatskoj skoro 600. Ako ne dobijemo te grantove, mi ne možemo da razvijemo poljoprivredu, jer kroz budžet koji ste predložili nema ni subvencija ni podsticaja ni investicija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.