Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

Saša Radulović

Naravno da to nije rečeno. Katastrofalne su bile 90-te, međutim, ne možemo doveka koristiti 90-te kao ispreka za greške koje smo pravili poslednjih 10 godina. Prema tome, moramo ipak da budemo odgovorni, 90-te su naša istorija, desilo nam se šta nam se desilo, bilo je jako teško, katastrofalno po Srbiju, međutim, u poslednjih 10 godina vodimo zaista izuzetno lošu ekonomsku politiku koja je onda proizvela ovo stanje koje imamo danas i koje treba da lečimo.
Da bi mogli da idemo napred, moramo prvo da vidimo šta je to pogrešno u toj politici koja se vodila u poslednjih desetak godina i da napravimo promene. Mi smo to uradili, napravili smo promene, imamo novu ekonomsku politiku i očekujemo rezultate od te politike. Ništa više od toga.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima Verica Kalanović, replika. Izvolite.

Verica Kalanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Moja replika se odnosi na ono što je izrekao ministar Radulović i što je potpuna neistina, a to je da je 60% ili već, zaboravila sam, procenat kredita koji je Fond za razvoj opredelio malim i srednjim preduzećima privatnim, što je njegova osnovna delatnost, nenaplativo. To prosto nije tačno.
Zarad istine i zarad građana Srbije moramo da kažemo šta je tačno. Tačno je to da Fond za razvoj malim i srednjim preduzećima opredeljuje kredite uz čvrste garancije i da je naplata bolja nego što je naplata iz poslovnih banaka, ali je tačno i to da Fond za razvoj opredeljuje po zaključku Vlade tzv. subvencije koje se zovu kreditna podrška propalim preduzećima, preduzećima u restrukturiranju, čija je naplativost jako mala i u malom procentu. To je istina.
Da nije tako, Fond za razvoj bi davno propao, bio bi fond koji se raspao kao „Agrobanka“, kao „Razvojna banka Vojvodine“, kao „Privredna banka Beograd“. Tako bi se raspao, a ne bi uplaćivao dobit u budžet Republike Srbije.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Neke stvari koje su izrečene ne odgovaraju istini.
Postoje dva dela u Fondu za razvoj, deo koji je iz budžeta za subvencije uglavnom društvenih preduzeća i deo koji su sopstvena sredstva Fonda koja se daju. Nenaplativi krediti u delu koji su subvencije jesu u većem stepenu nenaplativi nego u delu koji je davao Fond. Međutim, i u delu koji je davao Fond imamo nenaplativost od oko 60%. Problem je u oba dela. Veći problem je u delu gde je država iz budžeta davala novac, uglavnom za subvencije, naravno. Međutim, problem postoji i u ovom delu gde Fond daje direktna sredstva.
To da neke velike pomoći malim i srednjim preduzećima od Fonda za razvoj imamo, činjenice nam govore drugačije. Očigledno je da je situacija izuzetno teška, da taj Fond ne ispunjava svoju funkciju. Ponavljam, novac je deljen po političkim osnovama.
Oko ovih garancija koje daju, ni to ne stoji. Dosta garancija ima, recimo od Agrobanke, koji su nenaplativi, od Razvojne banke Vojvodine, pa i nekih drugih kolaterala koji ne mogu da se naplate.
Analiza fonda se još uvek radi. Imaćemo detaljne podatke, oni će biti javno objavljeni na sajtu Ministarstva privrede, imate detaljan pregled svih pravnih lica koji su dobili novac i stanje tog kredita, i na osnovu tih činjenica bi trebali i da razgovaramo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Dragan Šutanovac, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Javio sam se povodom povrede Poslovnika, član 107. koji je učinio govornik iz SPS, koga niste opomenuli, a koji je čak koristio i govor mržnje na sednici Skupštine, pozivajući kolege poslanike da izađu na ulicu da vide koga građani više mrze, u ubeđenju da su građani zaboravili iz koje stranke on dolazi, i šta je ta stranka dobro donela građanima Srbije, ne samo tokom devedesetih godina, već i u vremenu koje je za nama.
Podsećam da, ne samo ekonomsku politiku, već politiku ove države vodi Vlada koju je participirao SPS u poslednjih osam godina, a praktično od 2004. godine što direktno…
(Predsedavajuća: Gospodine Šutanovac, molim vas samo nemojte da replicirate.)
Što direktno, što indirektno, su uticali na ekonomiju ove zemlje. Ukoliko ima problem sa tim da li građani nekoga mrze, mogao bi prvo da se pogleda u ogledalo i da vide šta je to dobro donela njihova politička grupacija i šta je to čime oni mogu da se ponose u vremenu za nama. Koja je reforma sprovedena s vaše strane, osim Briselskog sporazuma, zbog kojeg vi ne možete da se vratite u mesto u kome ste rođeni, a podržavate taj sporazum, kao dobar za građane Srbije i za ovu državu.
Zato vas pozivam da odete i pre svega…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šutanovac.
Molim narodne poslanike da institut povrede Poslovnika ne koriste da bi replicirali drugim narodnim poslanicima.
Poštovani narodni poslanici saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas radite i posle 18,00 časova imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Sada određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15,10 časova.
(Posle pauze.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Reč ima narodni poslanik Dejan Mihajlov, po Poslovniku. Izvolite.

Dejan Mihajlov

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, potpredsednik Skupštine, koja je predsedavala pre pauze, je prekinula jednu raspravu, na način koji nije u duhu parlamentarne kulture i parlamentarnog dijaloga, dok je bilo prijavljenih i za raspravu po Poslovniku i za replike. Smatram da, u skladu sa članom 27. Poslovnika o radu, to nije način na koji treba da se vodi sednica. Bila je žustra rasprava između SPS i DS, što potpuno odudara od duha Deklaracije o pomirenju koju su potpisali Ivica Dačić i Boris Tadić u kojoj su oni prevazišli te neprilike i nesporazume iz prošlosti i krenuli u blisku, blistavu evropsku budućnost.
Stoga, prosto u duhu rada ovog parlamenta treba omogućiti raspravu svima i onima koji su potpisali Deklaraciju o pomirenju i onima poput DSS koji ne mogu da zaborave period 90-ih godina i sve ono što se dešavalo sa starom deviznom štednjom, zajmom za preporod Srbije, 24 penzije koje su kasnile, neredima, demonstracijama, batinanjima, nestašicama struje, kanisterima za gorivo i svim tim što se dešavalo. U duhu parlamentarizma treba voditi ovu Skupštinu. Hvala.