Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Hvala, gospodine predsedniče.
Gospodine ministre, kolege poslanici, slažem se sa amandmanom koleginice Božanić, naročito u ovom delu u kojem se predviđa smanjenje sredstava za modernizaciju informacionog sistema Poreske uprave, koji je ovde planiran skoro milijardu i 200 miliona.
Postavlja se pitanje da li u ovoj godini štednje treba ovolika sredstva izdvojiti za Poresku upravu, tim pre što cela ta priča o modernizaciji Poreske uprave, nažalost, nije donela ozbiljne rezultate.
Godina 2013. je bila proglašena godinom nulte tolerancije prema poreskoj utaji, a ispostavilo se da je dramatičan pad prihoda od poreza zabeležen upravo u toj godini.
Ono što je primetio Fiskalni savet to je da su strašno optimistična očekivanja da će porasti naplata poreza u 2014. godini, da će se smanjiti siva ekonomija. Naprotiv, kad god povećavate poreze, možete očekivati da dobar deo toga ode u crnu zonu.
Ono što je jako važno, Fiskalni savet primećuje, rekla bih s pravom, da ta modernizacija Poreske uprave, koja podrazumeva da ćemo iduće godine imati mogućnost samo objedinjenom elektronskom uplatom isključivo tako da prijavljujemo porez, da je to jako rizičan potez na koji se nisu opredelile mnogo uređenije poreske administracije, kao što je, na primer, administracija SAD i Engleske. Mislim da se prosto ide u jednu avanturu koja ne garantuje srećan ishod, povećanje naplate, a ogromna sredstva su i u ovoj godini, a kako vidimo i u budžetu 2014. godine planirana za ove namene. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Verica Kalanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Ilić i Rajko Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Joković i Nenad Kitanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nenad Kitanović. Izvolite.

Nenad Kitanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, članovi Skupštine Vojvodine, žao mi je što je ovaj amandman odbijen jer se radi o jednom području koje nije baš razvijeno, a ova Vlada od momenta formiranja je zagovarala, gde sam ja naravno bio, upravo regionalni razvoj i tu lokalnu samoupravu.
Izgradnja ove saobraćajnice od Paraćina do Zaječara bi bila izuzetno značajna za taj kraj, obzirom da znamo da istočni deo Srbije se u zadnjih godinu, dve dana, opredelio za voćarstvo. To potvrđuje činjenica da je u zadnje dve godine dana, zasađeno skoro dve hiljade hektara pod razno, raznim voćem. Da li će investitor doći u onu sredinu gde ne može doći pešice? Sigurno da neće.
Mislim da bi trebalo da se razmisli o ovom putnom pravcu ka Paraćinu, centralnoj Srbiji, jer bilo bi stvarno od velikog značaja i sigurno bi doprinelo boljoj komunikaciju sa Bugarskom, što je takođe od velikog značaja. To bi bilo to.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić. Izvolite.

Snežana Stojanović-Plavšić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem se poštovani gospodine predsedniče, poštovani gospodine ministre. Ne znam šta da kažem u dva minuta o Vlasinskom jezeru pošto amandmanom koji sam podnela, se ustvari predviđa izgradnja kanalizacione mreže oko Vlasinskog jezera i to u 2014. godini 300 miliona dinara, u 2015. 500 i u 2016. godini 700 miliona dinara.
Zbog čega je to važno? Pretpostavljam da svakom ko je bio na Vlasinskom jezeru ne treba posebno objašnjavati, prvo činjenicu da se ono nalazi u nerazvijenom delu Srbije, u delu Srbije koji nažalost nema puno potencijala za razvoj, a Vlasinsko jezero jeste, nažalost ili na sreću, jedan od takvih potencijala.
Naime, jug Srbije iz koga i ja dolazim i ministar, obuhvata 15% teritorije Srbije. U njemu živi oko 13% stanovništva ali nažalost stanovništvo se prazni iz ovog dela Srbije i to veoma ubrzano. Svake godine iseli se jedan čitav grad, a svakog dana 37 stanovnika je manje u ovom delu Srbije. Da ne govorim o padu zaposlenosti koja iznosi 47%, o nezaposlenosti koja iznosi 44%, o prosečnoj zaradi koja je, dok je u Srbiji 41 hiljada, na jugu Srbije je 27 hiljada itd. Neću imati vremena da govorim o svim ozbiljnim pokazateljima propadanja juga Srbije koji je nažalost propadao čak i onda kada je ostatku Srbije bilo mnogo bolje.
Zašto sve ovo govorim? Zato što Vlasinsko jezero jeste razvojna šansa. Ne, samo juga Srbije, nego uopšte turizma i Srbije uopšte. Zato što je to, mogu da vam kažem, zaista jedan biser nenarušene prirode, zdrave hrane, nalazi se na visini od 1200 metara. To je jezero jedinstvene lepote i za koje zaista, već od kad ja pamtim, od mog detinjstva, a to je bilo zaista prilično davno, postoje neki planovi za razvoj ovog dela Srbije i za razvoj Vlasinskog jezera i nikada nije došlo na red da oni budu realizovani.
Shvatam ministre, da ćete vi reći da ovo sigurno nije trenutak i da će se mnogi poslanici možda sa vama složiti. Ali, verujte za jug Srbije nikada nije trenutak, za Vlasinsko jezero nikada nije trenutak. Da, sada jeste trenutak da se počne, makar sa nekim malim sredstvima i da se makar reše neki osnovni infrastrukturni problemi kako bi ikada Vlasinsko jezero moglo da iskoristi svoju šansu i zaista dođe do razvoja turizma u ovom delu Srbije.
Molim vas ako ste ikada bili na Vlasinskom jezeru da pomognete da se to zaista jednog dana i desi za, da ne kažem našeg života, ali u nekom skorijem periodu i da sada započnemo sa tim investicijama, ma kako teška godina bila. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ana Novković. Izvolite.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, predstavnici pokrajine, Ujedinjeni regioni Srbije, podneli su amandman kojim tražimo da se izdvoje sredstva za izgradnju brze saobraćajnice između Valjeva i Koridora 11.
Činjenica je da Srbija ima lošu saobraćajnu infrastrukturu, da je jedna od retkih evropskih zemalja koja nema nijedan kompletno završen autoput i gde imamo delove Srbije gde nema ni kilometar modernih saobraćajnica. Ako hoćemo da privučemo ozbiljne investicije i investitore, da zaposlimo ljude i ako želimo bolji kvalitet života za građane, onda moramo planski da ulažemo u saobraćajnu infrastrukturu.
Kolika je važnost dobre saobraćajne infrastrukture govori i činjenica da su od svih investicija koje su došle u Srbiju poslednjih pet godina, više od 80% smešteno uz Koridor 10. Baš zbog toga prioritet mora biti ravnomerni razvoj saobraćajne infrastrukture, kako bi svi regioni u Srbiji imali jednake šanse za razvoj.
Izgradnja ove saobraćajnice mnogo bi značila za Valjevo i za čitav Kolubarski region, jer u Valjevu živi oko 90 hiljada ljudi, od toga je 10 hiljada nezaposleno, a nezaposleni mlađi od 30 godina učestvuju sa skoro 29%.
Žao mi je što nije ovde gospodine Radulović, a i vi slabo slušate naša obrazloženja, jer on jednostavno jedno priča, a drugo radi. Zalaže se za dobar poslovni ambijent, a vidimo da toga ovde nema, jer preduslov dobrog poslovnog ambijenta je dobra saobraćajna infrastruktura.
Kroz ovaj budžet on negde finansira propale gigante. Stavili ste rampu za ozbiljne strane investitore koje ste proglasili kapitalnom budalaštinom i ne vidim kako ćete ih privući, ako još u budžetu niste odvojili sredstva za razvoj saobraćajne infrastrukture u čitavoj Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, morao bih još jednom da reklamiram povredu člana 27.  a i drugih članova Poslovnika koji se tiču javnosti u radu.
Pošto mi danas raspravljamo o najvišem aktu koji će ovaj parlament izglasati, o budžetu Republike Srbije, neprimereno je da građani Republike Srbije ne mogu tu raspravu da vide i da učestvuju u njoj, makar posmatrajući kako se poslanici bore za njihove interese, a da na RTS gostuje predsednik vaše stranke i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić.
Znam da ima ljudi kojima je interesanto šta će kazati Aleksandar Vučić, ali ipak mislim da Skupština Republike Srbije treba da ima prioritet, čak i kada je u pitanju prvi potredsednik Vlade. Mislim da je moglo da se nađe vremena da se ili ova sednica skupštine prenosi, ili da se napravi prekid, dok se on ne izgostuje na prvom, drugom, trećem i ostalim pinkovim kanalima, pa da onda građani Srbije ipak vide kako mi učestvujemo u raspravi i na koji način zastupamo njihove interese.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Koliko sam upoznat, gospodin Vučić gostuje na prvom kanalu RTS-a. Što se tiče toga, ne bavim se istraživanjem, videćemo koliko je bilo interesovanje građana, pošto je ipak najvažnije šta građani misle za prenos tog programa i za prenos Narodne skupštine. Mislim da će to nešto reći i Narodnoj skupštini i građanima Srbije.
Što se tiče javnosti u radu, ona je obezbeđena. Vi znate da Narodna skupština u svakom trenutku može da se posmatra uživo na internetu, preko skupštinskog kanala i preko sajta Narodne skupštine.
Istovremeno, biće odložen prenos na drugom kanalu RTS-a. i svi građani Srbije će moći da prate sednicu u tom momentu. Ovo je važno, ali pošto imamo jako veliki broj amandmana i zakonske rokove da se ovo usvoji, mislim da je i po volji najvećeg broja narodnih poslanika da se nastavi sa radom.
(Narodni poslanici dobacuju: Do koliko ćemo otprilike da radimo?)
Nemam sada tačan odgovor da bih vam rekao.
Izvolite gospodine Milivojeviću.

Whoops, looks like something went wrong.