Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Vuk Jeremić

Samostalni poslanici
Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što niko nije od narodnih poslanika koji žele da o tome diskutuju osim mene, pročitao dobro moj amandman. Tako da svi prave grešku i govore o namenjenim sredstvima za predsednika Vlade.
Ako biste mogli da pročitate moj amandman, mogli biste i da vidite da nisu predviđena sredstva za predsednika Vlade. Govorim o jednoj drugoj instituciji u okviru Vlade Republike Srbije. Istina je da je naša Vlada, odnosno Vlada u kojoj sam bio član usvojila strategiju održivog razvoja koja je predvidela formiranje ovakve kancelarije zbog čega se ona nikada nije kreirala, o tome možemo da razgovaramo. U svakom slučaju mislim da je ovo jedna prilika da ispravimo jednu od grešaka koju je napravila prethodna administracija u kojoj sam bio član.
Ne vidim zbog čega bi buduće administracije morale da ponavljaju greške onih koji iza njih dolaze. Ovo nije partijsko pitanje. Ovo nije pitanje ličnosti ove ili one, uključujući i moje. Po sredi je bolja međudržavna koordinacija, kao što vrlo dobro zna jedan broj onih koji učestvuju u radu naše Vlade. S vremena na vreme koordinacija u prethodnoj administraciji nije bila uvek onakva kakvu smo želeli da imamo i zbog toga bi bilo dobro da ova Vlada ne ponavlja grešku Vlade u kojoj smo mi igrali ključnu ulogu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine.
Gospodine Krstiću, da li se sećate one sednice Vlade Republike Srbije 8. oktobra 2013. godine i onog skeča prvog potpredsednika Vlade, gospodina Vučića kada kaže – a, gde stalno neki ljudi putuju? Što idu u Severnu Koreju ovi iz BIA? Pa onda pred građanima kaže – ma, neće meni niko da putuje u Litvaniju. Onda mu Ivica Dačić kaže – pa ona predsedava EU. On se napravi kao da ništa nije bilo, pa nastavi – ali neće niko da putuje nigde dok se ja ovde pitam.
Nemojte ovde da stvorite jednu politiku koja nema kontinuitet i da sve svodite na skeč i da sve svodite na farsu da se dopadnete građanima. Loše radite ovaj posao i ovoj ponoćni budžet vas dovodi u velike neprilike. Nećete vi izbeći odgovornost pred građanima time što krijete sednicu o budžetu. Loše vas savetuju. Trebalo je da vi, kao ministar, ustanete i lepo odete kući i kažete - ja hoću da se budžet donese onako kao kod Zorana Đinđića, da građani učestvuju u donošenju budžeta. Tada biste bili veliki ministar.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Kasalović.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.
Poštovani predsedniče, uvaženi gospodine ministre, uvaženi gospodine Pastor sa saradnicima, podržavam ovaj amandman i slažem se sa gospodinom Jeremićem da je ovo jedan izraz političkog stava i mislim da je za Srbiju važno da učestvuje u usvajanju nove globalne razvojne strategije zasnovane na održivom razvoju. Svakako da pomalo i koncentracija popušta.
Slažem se sa tim da je gospodin Jeremić upozorio da izgleda neki poslanici nisu pročitali amandman do kraja i diskutuju o tome. Želim da upozorim kolege iz DS da je ovaj amandman sa ispravkom usvojen i da se ne radi o stavci - troškovi putovanja premijera ili bilo koga, već potpredsednika, ali da sa ispravkom amandmana koriguju se budžetske rezerve sa 5,7 miliona dinara, a to je od te ukupne stavke budžetskih rezervi zanemarljivih 0,3%, koliko smo izračunali na samom Odboru za finansije, tako da, molim vas, kada razgovaramo o amandmanu da budemo krajnje precizni, da pročitamo do kraja amandman i da shvatimo i da je ovaj amandman sa ispravkom usvojen i da ne spominjemo nikakve troškove putovanja jer oni nisu predmet korigovanja ovog amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Vezano za diskusiju gospodina Kasalovića, ja mogu čak i da poverujem u ovo što on kaže. Kada imate budžet, pa kada imate…
Gospodine predsedavajući, da li mogu da nastavim? Da li možete da mi date ponovo vreme. Zaista je bilo dobacivanja. Ne znam da li ste primetili?
Dakle, kada imate budžet, pa kada imate u isti taj budžet rebalans budžeta u obliku amandmana i kada imate ispravku tog amandmana, da li vi mislite da je moguće uopšte to pratiti? Da li je to uopšte moguće pratiti i kada ne znate koji od tih amandmana koji imaju jaču snagu, odnosno koji su trenutno na snazi? Mi smo podnosili amandmane na budžet. U međuvremenu su stigli amandmani na taj budžet, a u međuvremenu su stigle ispravke amandmana. Da li ste vi, gospodine Kasaloviću, znali za ovo što je sad gospodin Vuk Jeremić rekao? Znali ste.
Mogu da vam verujem. Zbog čega vi niste onda podneli ovaj amandman ako se tiče vašeg predsednika stranke, odnosno predsednika Vlade, odnosno njegovog kabineta, odnosno sada čujemo po ispravci amandmana nekog ministra u tom kabinetu? Da li je zaista sad ovo za sredstva koja su namenjena međunarodnoj saradnji, da li je za Kabinet predsednika Vlade, da li je za ministra, za koga su tačno te pare, odnosno za koga nisu te pare, pošto čujemo da pare i ne trebaju? Da li je tako gospodine Jeremiću? Sada smo čuli da se ne radi o nikakvim parama. Izračunali smo da se radi o nekih 6 miliona. Predviđeno je 100 miliona za Srbe u regionu pa možda bi bilo dobro da smo ovih 6 miliona dodali za Srbe u regionu. Da li bi možda i to bilo dobro, gospodine Jeremiću?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, gospodin Kasalović.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Kratko.
Ispravka amandmana je urađena blagovremeno. Uručena je svim poslanicima. Mi smo na Odboru za finansije o tome raspravljali. Bio je prisutan i ministar finansija. Ja sam konkretno i pitao šta to znači 5,7 miliona dinara u odnosu na budžetske rezerve i rekao sam da je to 0,3%. Žao mi je što niste imali tu informaciju, ali proverite sa vašim kolegom gospodinom Đelićem. On je učestvovao u raspravi. Mogao je da vam prenese to kako bi mogli adekvatno da učestvujete u raspravi.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite gospodine Milivojeviću.
Imate još minut.