Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Vesna Jovicki

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se ministru na ovom odgovoru. Članice Ženske parlamentarne mreže će uraditi sve da stupe u kontakt sa nadležnim ministarstvom i pronađu adekvatne načine rešavanja upravo ovih problema koje sam iznela.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. razdeo 24. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdeo 24. amandman je podnela narodni poslanik prof. dr Ružica Igić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ružica Igić.

Ružica Igić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani ministre, koleginice i kolege, amandman koji sam podnela odnosi se na sredstva koja su opredeljena za Budžetski fond za šume.
Želim da ukažem na sledeće. Budžetski fond za šume izgubio je jedan značajni priliv na osnovu toga što ste prošle godine doneli zakon po kome se ukida naknada za opšte korisne funkcije šuma, koja je iznosila 0,025% od prihoda svih proizvodnih lica, a koji je ukupno iznosio u budžetu Republike Srbije oko dve milijarde dinara za kompletnu svotu.
Ovaj deo je za ovu godinu planiran za Budžetski fond za šume u iznosu od 510 miliona dinara. Ukazujem i na to da su prošle godine ova sredstva bila planirana na nivou od 810 miliona dinara, a istovremeno, pre tri godine, 2011. godine Budžetski fond za šume iznosio je 594 miliona dinara. Znači, više smo davali tom budžetskom fondu 2011. nego što planiramo sada 2013. godine.
Stanje srpskih šuma je veoma zabrinjavajuće. Generalno, naše šume su panjače, uglavnom sečene posle Drugog svetskog rata. Situacija u šumarijama nije sjajna. Šumski putevi su u katastrofalnom stanju. Svako od nas ovde trebalo bi da posadi bar tri drveta koliko to drveće proizvodi kiseonika koji nama treba.
Ovakvim načinom i ophođenjem prema šumama imamo situaciju da nam šumarije propadaju, da šumski putevi propadaju, da nam propada drvo, da imamo najezdu gubara, intenzivno sušenje šuma i samim tim, imamo veoma loše stanje u šumarstvu.
Molim vas da razmotrite na koji način može da se poveća ova cifra i da se na neki način reši ovaj problem koji vlada u šumarstvu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdele 24. i 28. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Kitanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nenad Kitanović.

Nenad Kitanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom URS, kao i u proteklih nekoliko, pokušavamo da na bilo koji način pospešimo poljoprivredu o kojoj smo govorili kada se sastavila ova Vlada.
Drago mi je da još među nama postoji i u poziciji neko ko je dosledan u tome. Ovaj amandman je predviđen da reši one probleme koji su najevidentniji u manjim gazdinstvima, da povećamo direktna plaćanja od šest na devet hiljada dinara gazdinstvima koja su do pet hektara, mlađi od 40 godina i koji su nosioci tih gazdinstava, naravno, žene.
Gospodine Krstiću, moram da vas zamolim u ime minimum 45.000 gazdinstava koji su u ovom opsegu koji sam pomenuo, ovo nije politička borba. Ovo je borba nacionalnog interesa za koju sam ja lično i naša stranka URS bili od početka.
Pitam vas zašto rušimo nešto što je ova Vlada već donela pre rekonstrukcije? Zašto hoćemo da srušimo nešto što je gospodin Knežević sa gospodinom Mlađanom Dinkićem to već doneo?
Ja sam bio za takvu vladu, gospodine Krstiću. To su interesi ne moji, ja sam inače poljoprivrednik, znači mnogih ljudi koji jedva egzistiraju, a mi još uvek nemamo mogućnosti da im pomognemo. Nažalost, imam 45 godina, to su pričali u DS, u SPS i za vreme Josipa Broza Tita, mi danas moramo naći vremena. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala vama.
Na član 7. razdeo 25 amandman je podneo narodni poslanik Mladen Grujić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Mladen Grujić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Grujić

Nova Srbija
Poštovani gospodine ministre, ovo mi je 10. ili 11. put da učestvujem u donošenju budžeta. Rebalans ne računam.
Iskustvo mi kaže da svaki poslanik ima neki lični interes kada podnosi amandman. Time ne mislim ništa loše da kažem, jer jednostavno poslanik iz, na primer, Kuršumlije traži više para za lokalnu gimnaziju, poslanik iz Sente traži više para za dom zdravlja u Senti i sve tako. To je sve normalno.
Evo i ja ovaj amandman podnosim isključivo iz ličnog interesa, s tim što sam taj svoj lični interes ostvario pre tačno 24 godine, kada sam diplomirao i kada sam otišao na praksu u inostranstvo i koje se posle pretvorila u stalan posao u KPMG u Milanu, u Italiji. Vama iz Mekenzija ne trebam da kažem koliko je bilo nemoguće dobiti taj posao da ga nisam dobio preko razmene studenata.
Danas je moja moralna obaveza da probam da stvorim uslove da neko drugi dobije šansu koja je meni onomad pružena.
U predlogu amandmana sam predložio da se odvoje sredstva, oko 14 miliona dinara, za finansiranje Organizacije za razmenu studenata tehnike IAESTE, a kao način predložio sam da se skine deo novca iz nuklearnih objekata Srbije.
Ako se vi ne sećate, nuklearni objekti Srbije, to su oni što su iz državnog budžeta pre godinu i po dana kupili direktoru zimski i letnji auto.
Molim vas, šta je bitnije u Srbiji, da direktor nuklearnih, kako se već zove, vozi zimi „Mazdin“ džip, a leti „Hondu akord“, voli japanske aute, ili da 280 studenata ode na praksu u inostranstvo?
Da li vi znate da 69% studenata u Srbiji nikada nije bilo u inostranstvu? Da li ste vi svesni koliko je to zastrašujući podatak? Ne kažem da je u inostranstvu sve bolje, ali to inostranstvo ima materijalne dokaze da neke stvari znaju bolje od nas.
Gospodine ministre, vi ste na mestu ministra došli jer ste to zaslužili i završili ste školu u inostranstvu. Iskustva ste sticali u Mekenziju. Zašto da ja i vi uskraćujemo nekoj drugoj deci, nekim drugim studentima pravo da steknu znanje u inostranstvu, kada smo nas dvojica svoje karijere, bazirali činjenice na činjenici da nam je u nekom momentu u životu neko omogućio da radimo van granica Srbije i da učimo pored boljih od nas?
Ne znam da li u vašem okruženju ima nekog ko je nekada išao na neku studentsku praksu da biste ga pitali, razmislite, šta bi, na primer, nekom studentu fizike više valjalo, da ode na praksu u Oslo, u Norvešku ili da ga pošaljemo u nuklearne objekte u Vinči, gde može da na parkingu preduzeća vidi dva direktorova auta?
U odgovoru koji ste mi dali piše samo jednostavno: Ministarstvo prosvete ne predviđa finansiranje razmene studenata. Mislim da to nije dobar odgovor i interesovalo bi me da li postoji bilo koji način da promenite vaše mišljenje? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Dakle, kao što sam rekao, upravo čitam detaljno obrazloženje i ovo smo proverili sa Ministarstvom prosvete i nauke i unutar sredstava koja su njima opredeljena. Oni su odredili prioritete, tako da u vezi sa tim je i predlog budžeta i, nažalost, odbijanje ovog amandmana. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Dejan Radenković. Izvolite.