Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
Povreda čl. 106. i 107.
Uvaženi kolega Milivojeviću, slušamo vas ovih dana, a sluša vas i javnost…
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, nemojte se obraćati narodnom poslaniku, pošto ukazujete na povredu Poslovnika, obratite se meni.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
Obraćam se vama, poslaničkoj grupi, kao što se i on obraća premijeru. Zaista je tužno i žalosno da se na ovakav način javnost informiše i da vi na ovakav način kritikujete predsednika Vlade. Nastavite ovako i sve što na ovakav način govorite i kritikujete, govori o vama, govori o vašem rejtingu koji je sve manji i manji.
Ne razumem toliku brigu i dušebrižnost. Bavljenje istorijom, prevrtanjem događaja itd, bili ste u situaciji. Puna su vam usta brige o Srbima sa Kosova i Metohije i stanja na Kosovu i Metohiji. Bili ste na vlasti i mi smo bili sa vama, da o tome ne pričam, jer nam treba mnogo vremena.
Naš predsednik Vlade i mi socijalisti, zajedno sa koalicionim partnerima, sa SNS zapelo nam je da uzmemo živu vatru u rukama i da polako, ne od idealnog, ne od savršenog, od nužnog trasiramo put za budućnost Srba na prostoru Kosova i Metohije i budućnost njihove dece. Zato prestanite, jer sve što radite i sve što govorite radite na vašu štetu, a u našu korist. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Čl. 106, 107. i 109.
Mislim da bi mogli ozbiljno da pristupimo raspravi o budžetu. Samo hoću, u sklopu svega toga, jednu narodnu mudrost da vam pročitam – priroda nam je dala po dva oka i po dva uha, a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati, a manje govoriti, jer se nikada ne može reći toliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanici Radmila Gerov, Judita Popović i Kenan Hajdarević zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 17. doda novi član 17a.
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Predsednik Vlade, prvi potpredsednik Vlade, ministri već mesec dana govore građanima ove zemlje da je zemlja u ekonomskoj krizi i da svi moramo da stegnemo kaiš i svi govore o uštedama, a onda kada LDP podnese amandman koji donosi uštede od 30 miliona evra, takav amandman bude odbijen. Da li onda mi jedno pričamo, a drugo želimo da radimo?
Naime, naš amandman se odnosi na to da se troškovi ugostiteljskim uslugama, reprezentacija, poklona, emitovanja i štampanja u 2014. godini ograniče na maksimalno 0,5% prihoda ostvarenih u prvih devet meseci 2013. godine. Na dva primera pokazaću da je zaista moguća ušteda od 30 miliona evra.
Zbog čega je problem da to bude u zakonu? Tačno je, u odgovoru Vlade stoji, da to može da bude uputstvo Ministarstva finansija, koji bi otišao lokalnim samoupravama, ali nije nikakva smetnja da to bude u zakonu.
Dolazim iz opštine Negotin. U prvih devet meseci ove godine, u kafanama je potrošeno milion i po za poklone i piće u zgradi opštine tri i po miliona, a za televizije i emitovanje i štampanje osam miliona i 300 hiljada. To je ukupno 13,5 miliona. Da se prihvati ovaj amandman, ograničenje na celu godinu bi bilo 3,5 miliona. Znači, samo u opštini Negotin uštedelo bi se 10. U susednoj opštini Zaječar ta ušteda bi bila 30 miliona. U te dve opštine ušteda bi bila 350 hiljada evra, pa kada to pomnožimo sa brojem lokalnih samouprava, sa ministarstvima, očigledno je da bi ušteda bila preko 30 miliona evra.
Pozivam sve poslanike, koji zaista žele da se štedi, da prihvate ovaj amandman, a da teret štednje ne pada samo na građane.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 19. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospodine predsedniče.
Gospodine ministre, izvinjavam se, nema gospodina ministra, dakle, član 19. glasi – drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari, kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada. Naš amandman se samo odnosi na to da smo mi dodali jedan datum, znači - Vlada do 01.01.2014. godine.
Potpuno je jasna naša namera da potpuno jasno i transparentno i onaj ko prostor i pokretne i nepokretne stvari ima, a izdaje ih na korišćenje indirektnim ili direktnim korisnicima budžeta i onaj koji ta sredstva, odnosno prostore, odnosno stvari koristi imaju potpuno jasne odnose, a ti odnosi su zasnovani na potpuno jasnim kriterijumima. Ti kriterijumi moraju da budu poznati onima koji će od 01.01.2014. godine da koriste sve to, jer onda ti odnosi više nisu jasni i nisu transparentni. Kako će neko da zna da li će da zadrži zakupljeni prostor ako ne zna po kojoj ceni, po kojim uslovima i po svemu tome? Znači, mi smatramo da je mnogo važno da taj kriterijum, taj datum bude, na kraju krajeva, poznat i jednima drugima.
Sada nam ministar u obrazloženju kaže da amandman ne prihvata zato što je potreban određeni vremenski period da bi se sve to sagledalo. Ne mogu da verujem da predlagač budžeta, odnosno Vlada Srbije, nema već jasno izgrađene kriterijume po kojima ona funkcioniše 2014. godine. Izvinite, molim vas, za dva dana je druga polovina decembra meseca, a vi nemate jasne kriterijume na osnovu kojih će zakupci moći da koriste prostor ili druga sredstva.
Dakle, to je neozbiljno, to ne može da radi jedna pravna država i to ne može da radi jedna Vlada. Zato smatram da je mnogo pametnije usvojiti moj amandman i naterati administraciju da uradi ovaj deo posla sa javnim kriterijumima. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović i Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić. Izvolite.