Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Samo da odgovorim da su ove godine po osnovu Zakona o RIN obustavljeni transferi.
Nisam razumeo za koji grad ste me pitali poslednje. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Radmila Gerov, replika.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Jeste, vi ste obustavili. To su rokovi o izvršenju komercijalnih transakcija, ali ovde nije to upit.
Ovaj član kaže ovako – ako budžetski korisnik ne plati prvo struju i vodu, a plati npr. prvo troškove koncerta, da vi treba da obustavite transfer.
Konkretno sam vas pitala za grad Zaječar, koji je juče na Skupštini doneo odluku o deficitu. Znači, odluka o budžetu je juče doneta na sednici Skupštine grada Zaječara sa deficitom veći od 10%. To je npr. suprotno članu 27ž Zakona o budžetskom sistemu. Još planiraju preko toga zaduženje od 250 miliona.
Da li Ministarstvo finansija, ne mislim vi lično, ima kontrolu i na koji način može da reaguje kada vam lokalna samouprava predviđa npr. deficit veći i suprotan onom što je po zakonu?
U tom gradu se ne poštuje ovaj član 13. Zato pitam, ministre, da li papir trpi sve, pa onda one lokalne samouprave koje poštuju zakon budu kažnjene u odnosu na one lokalne samouprave koje su politički podobne za ovu Vladu, koji mogu da izvršavaju druge rashode, a onda da na nekim narednim izborima ostave dugove za struju i sve ostale dugove koje praktično trebaju prvo da plate?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Mi još uvek nismo dobili odluku grada Zaječara o budžetu. Kada je budemo dobili sagledaćemo je. Naravno da u Zakonu o budžetskom sistemu stoji da mi možemo da preduzmemo mere ukoliko se bez saglasnosti Ministarstva finansija prekrše neka od tih fiskalnih pravila.
Što se tiče politike koju ćemo voditi, mi hoćemo da uvedemo red u sve to, ali to ćemo uraditi upravo kroz razgovore i da sagledamo situaciju u kojoj se sve nalazi, a u ovom periodu premošćavanja, dok ne usvojimo novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava koji bi to regulisao. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zaista verujem u vaše iskrene namere da uvede finansijsku disciplinu i red vezano za korisnike budžetskih sredstava i način na koji će lokalne samouprave poštovati uputstva i instrukcije koje ste im vi dostavili za plan izrade budžeta za 2014. godinu.
Obzirom i da ste ministar tek tri meseca, hoću samo da vam ukažem još na jednu stvar. Mnoge lokalne samouprave prosto naduvavaju prihode, pa predvide npr. dve milijarde, a ostvarenje bude milijardu i 300. To se radi samo i isključivo zato na određenim pozicijama mogu da troše na ručkove, na kafane itd. Ukoliko hoćete da uvedete red, razmislite o mom predlogu da prihod koji lokalne samouprave predviđaju za narednu godinu mora da bude u odnosu na ostvarenje prihoda koji su imali u prethodnoj godini.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Ponoviću. Dakle, na član 13. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem.
Poštovana predsedavajuća, u članu 13. se govori o obavezama korisnika budžetskih sredstava po pitanju plaćanja potraživanja i kaznama za neizvršenje toga. Mi smo predložili da se lokalne samouprave obaveste u odgovarajućem roku od pet dana o obustavi transfera.
Naime, najveći broj lokalnih samouprava u Srbiji se upravo najviše finansira iz ovih transfera, odnosno plaća ove elementarne usluge upravo iz transfernih sredstava, jer nemaju dovoljno svojih izvornih prihoda i ne mogu da podmire ni te najelementarnije potrebe.
Suština ovih poslednjih poreskih reformi koje smo imali jeste da se uvećaju sredstva u državnom budžetu a smanje u budžetima lokalnih samouprava, što smatramo da je jako loše i da decentralizacija o kojoj se toliko priča nije na delu. Iz Beograda, iz tog centra moći, mi šaljemo kazne odnosno kažnjavamo opštine i ukoliko javne ustanove ne isplate neke od ovih troškova na vreme, a na primer lokalne samouprave ne mogu da budu upućene da li su te javne ustanove na vreme isplatile. Možda one zadrže račune u svojim računovodstvima? Onda dolazi do drakonskog kažnjavanja, do smanjivanja tih transfernih sredstava od kojih, kažem, većina lokalnih samouprava u Srbiji i živi.
Intencija ovog našeg amandmana bila je da se lokalne samouprave na neki način rasterete. Jer, bez obzira što porez na zarade u iznosu od 80% ide u budžete lokalnih samouprava, on je ipak prošle godine smanjen sa 12 na 10%, što se osetilo u svim lokalnim samoupravama i predlaže se još veće smanjenje tog poreza. Ja zaista smatram da, ukoliko bi na primer država bila spremna da se odrekne tih svojih 20% od poreza na zarade, onda bi mogli da razgovaramo o smanjenju ovog poreza i na taj način pomognemo poslodavcima.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstva smatra da je amandman u skladu s Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Reč ima narodna poslanica Milica Vojić Marković. Izvolite.