Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Hvala.
Gospodine ministre, ovim amandmanom URS žele da isprave nepravdu, jer ste za transfere opštinama u Vojvodini dali oko 830 miliona dinara manje nego prošle godine.
Vi dugo niste bili u Srbiji. Iskoristila bih priliku da vas pozovem da malo obiđete Vojvodinu, jer biste naišli na gradove i sela bez vodovoda i kanalizacije, na nedostatak vrtića, na škole u kojima se radi samo pomoću table i krede. Imali biste priliku da vidite u kakvim ambulantama se leče građani Vojvodine.
Evo, ja vas pozivam da dođete do opštine Kovin gde ja živim. To nije daleko, oko 50 kilometara odavde, od Beograda. Naići ćete uz put na selo Bavanište koje ima oko 7.000 stanovnika. Nema vodu i kanalizaciju. Videćete da do dva sela, na 50 kilometara od Beograda, nema uopšte asfaltnog puta i da u dva sela ljudi moraju da kupuju pijaću vodu, jer voda koju imaju nije uopšte za piće.
Vojvodina već sad beleži pad privrednog rasta, a sa ovakvim odnosom prema opštinama Vojvodine, ona će samo da nazaduje.
Kako ova rasprava o budžetu traje ja sam sve više zabrinuta, jer vidimo da je ovo budžet otpuštanja, budžet teranja investitora, budžet siromaštva, a sada vidimo da je to i budžet koji uskraćuje opštinama da se razvijaju.
Ujedinjeni regioni Srbije su vam rekli gde ima para, jer ministar Radulović je 20 milijardi dao za finansiranje propalih giganta i rekao da će nas to preporoditi. Ja se samo plašim da je on čitavu Srbiju uvukao u jedan opasan eksperiment za koji ne znamo kako će se završiti, a i on je to sam rekao. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Nikola Jovanović i Vladimir Ilić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Jovanović. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Nikola Jovanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani predsedniče, poštovani gospodine ministre, Predlogom budžeta za 2014. godinu, umesto autoputa Pojate – Preljina, koji je najavljivan sa jednom pompom, imamo oduzimanje velike količine novca opštinama u Pomoravlju.
Pomoravlje je jedan gusto naseljeni kraj, gde oko 500.000 ljudi živi na teritoriji od Pojata do Čačka. U tom kraju imamo dvadesetak hiljada malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i, praktično, postoji jedna velika povezanost i veoma razvijen saobraćaj na veoma lošem putu. Ovaj autoput bi povezivao Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak i to bi veoma značajno uticalo na razvoj privrede i na strane investicije.
Nažalost, umesto ovog zakona, odnosno izgradnje autoputa, mi novim budžetom imamo smanjenje transfera u iznosu od 131.410.000 dinara, čime se značajno narušava dalji razvoj ovog dela Srbije.
Ovaj amandman je podnet u smislu usklađivanja sa amandmanom na član 7. Predloga zakona o budžetu, koji smo predložili moj kolega Vladimir Ilić i ja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Sanja Jeftić Branković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Sanja Jeftić Branković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Sanja Jefić Branković

Samostalni poslanici
Hvala.
Poštovani predsedniče, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman nije podnet sa ciljem da se devastira Grad Leskovac, niti bilo koji drugi grad u Srbiji, već da se građanima na jedan jasan način objasni na koji način su raspodeljena sredstva iz budžeta za finansiranje jedinica lokalne samouprave.
Vlada je ovaj amandman odbila uz obrazloženje da bi se njegovim prihvatanjem uzeo u obzir samo jedan kriterijum, odnosno kriterijum broja stanovnika.
Ja ću se uslovno složiti sa vama i, evo, rizikujem da onda primenimo drugi kriterijum koji je predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a to je stepen razvijenosti. U tom smislu mogu da kažem da bi po toj osnovi onda sve ostale opštine i gradovi koji imaju niži nivo razvijenosti u odnosu na Grad Niš bili ispred Grada Niša po tom pitanju.
Nemam ništa protiv, to znači da bi Leskovac i Prokuplje i bilo koji drugi grad bio ispred Grada Niša, ali bi to onda značilo da bi Grad Novi Sad bio iza, a ne da ima predviđenih 920 miliona, kao što je to učinjeno u ovom predlogu Zakona o budžetu.
Ovde je očigledno reč o proizvoljnoj primeni kriterijuma i zaista vas molim da mi objasnite na koji način ste došli do ovakve raspodele nenamenskih sredstava.
Ako uzmemo u obzir da se Grad Niš u ovom trenutku nalazi u veoma lošem položaju i o tome smo već par dana govorili u ovoj Skupštini, evo, recimo, juče je bila rasprava o tome kako izmeštanje pruge nije prioritet Vlade, kako se svake godine borimo za izdvajanje određenih sredstava iz budžeta za održavanje kulturnih manifestacija, finansiranje javnog servisa u Nišu je dovedeno u pitanje, dok to ne važi za Vojvodinu i za Beograd. Dalje, laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka, odnosno sredstva za ovu laboratoriju nisu predviđena budžetom za Grad Niš, a za Beograd i za Novi Sad jesu.
Na kraju, jedna od i te kako bitnih stvari o kojoj ja govorim već par meseci unazad jeste aerodrom, odnosno da se u sporazumu sa „Etihadom“ zapravo nije predvidela mogućnost saradnje u smislu da se i niški aerodrom dovede do određenog nivoa.
Čini mi se da ste se u ovom slučaju igrali zanimljive geografije, pa ste možda malo prevideli gde se nalazi Grad Niš, odnosno grad sa tri slova na jugu Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Aleksandar Pejčić. Izvolite.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedniče, ministre, mislim da je namera moje koleginice Jefić izuzetno nekorektna prema gađanima Leskovca.
Prvo moram reći da sam niški student i znam u kakvoj situaciji je uopšte Grad Niš i građani Niša. Imam tamo i članove porodice. Tamo imam i prijatelje, rodbinu i znam sa kakvim problemima se susreću. Međutim, nekorektno je viriti u tuđi novčanik, a još više zahvatati iz tog novčanika, naročito ako smo komšije.
Između Leskovca i Niša je 45 kilometara. Grad Leskovac je peti grad u Srbiji. Ima 165 hiljada stanovnika i 144 naseljenih mesta.
Znam da je ovih 33 milijardi, koje su namenjeni za nenamenski transfer, možda nepravilno raspoređeno, ali mislimo da ova sredstva koja su opredeljena za Grad Leskovac i te kako pripadaju građanima Leskovca.
Pretpostavljam da će svi dobronamerni ljudi glasati protiv ovog amandmana. Iskreno rečeno, i ja ću biti protiv ovog amandmana, jer nismo našli nikakvu korektnu argumentaciju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, narodni poslanik Sanja Jefić Branković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Sanja Jefić Branković

Samostalni poslanici
Poštovani gospodine Pejčiću, ja vas potpuno razumem. I ja bih se isto tako ponašala da je u pitanju moj grad. To je vaše legitimno pravo i upravo iz tog razloga postupam na način na koji postupam.
Verujem da ste se vi spremili za odgovor na moje pitanje, pa niste slušali ono što sam ja u obrazloženju amandmana rekla. Da jeste, modifikovali biste svoje izlaganje.
Lepo sam rekla da je problem u sredstvima koja su predviđena budžetom, način na koji su ta sredstva raspodeljena. Zaista nemam ništa protiv ni da Leskovac, ni Prokuplje, Žitorađe ili bilo koji drugi grad dobije više sredstava ukoliko se primenjuju kriterijumi predviđeni Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.
Niste shvatili suštinu. Pročitajte amandman.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, narodni poslanik Aleksandar Pejčić. Izvolite.