Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem gospodine predsedavajući
Dame i gospodo narodni poslanici, ministre, dobro je što je Vlada uvidela svoju grešku i što je jednim amandmanom brisala članove 38, 39. i 40, jer su sva tri člana u koliziji sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Kad je reč o ovom amandmanu, odnosno ovim članom 39. na zakon o budžetu je prvobitno bila data izuzetno velika mogućnost i stepen moći nad javnim subjektima ministru finansija, u ovom slučaju vama, gospodine Krstiću. Dobro je što je Vlada uvidela da je pogrešila i što je pre svega brisala ove članove. Zapravo, Vlada je u Zakonu o budžetskom sistemu predvidela telo koje će se baviti naknadnim zapošljavanjem.
Međutim, ja bih podsetio sve vas ovde da je svojevremeno, dok je na vlasti bila DSS predsednik Vlade je bio Vojislav Koštunica, formirana Služba za upravljanje kadrovima, čiji je prvobitni zadatak bio da se bavi upravo kadrovima, kadriranjem, da se bavi raspisivanjem konkursa, sprovođenjem tih konkursa, znači internom berzom unutar državne uprave. Međutim, ovim Zakonom o budžetskom sistemu vi ste devalvirali tu službu za upravljanje kadrovima koja sada ima negde oko 80 upošljenika.
Opet kažem, dobro je što je Vlada prepoznala da je napravila grešku i što je uložila ovaj amandman da bi brisala članove 38, 39. i 40. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolte.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, mi iz DS smo odmah videli da su vam ovi zakoni, članovi budžetskog zakona u koliziji sa postojećim zakonima. Vi ste tu grešku možda videli, možda niste, možda ste prihvatili naše amandmane. Ja, svakako, imam tu velike zamerke na način na koji ste pisali ovaj budžet. Ne na vas, gospodine ministre, vi ste onaj tehnički deo budžeta što se tiče onih tehničkih elemenata uradili, ali su neki prateći elementi koji pokazuju očigledno neznanje i nesposobnost SNS da vodi zemlju. To neznanje se ogleda tako što vi kažete da će ministar određivati da li će se u Arilju zaposliti vaspitačica. Kako on to može da zna? On mora da da saglasnost za rad u lokalnoj samoupravi, u onoj lokalnoj samoupravi koja ima manji broj zaposlenih, a ja ću vam samo napomenuti da smo mi ostavili uređene lokalne samouprave fenomenalno i u tim lokalnim samoupravama vaše je samo da zamenite sijalice i okrečite bandere i to nećete biti u stanju. Znači, nećete biti to u stanju, a kamo li da nešto drugo uradite.
Evo, pogledajte gradove gde ste preuzeli odgovornost za upravljanje tim gradovima, one gradove koje ste upodobili sa republičkom vlašću, kao što ste uradili sa Gradom Beogradom. Stagnacija, propadanje, jad, čemer, beda i sveopšta propast, to je obeležje vlasti SNS u tim gradovima. I sad još hoćete da zabranite ljudima da kad se vrati neki diplomirani inženjer u Arilje ili Ivanjicu ili Kruševac, da nema gde da radi, jer tu je sve propalo pod vašom naprednom vlašću i sada može da radi samo u državnoj firmi, a tu posla nema. Poruka je – idite u inostranstvo, ne trebate nam, vi ionako niste naš glasač jer ste obrazovani.
To je veoma loša poruka i opasna poruka koju šaljete građanima Srbije. Njima, takođe, objasnite da je 2000. godine Srbijom teklo med i mleko…
(Predsedavajući: Vreme.)
… samo je mleko bilo kiselo, a med su pojeli bumbari.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala vam, gospodine Milivojeviću.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Jako sređena situacija. U lokalnim samoupravama sede jednom drugom na glavi. Ne postoje više kancelarije gde bi sedeli. U javnim preduzećima slična situacija.
Tražio sam da mi direktor „Elektro Morave“ pošalje izveštaj i strukturu zaposlenih. Nema dovoljno elektroinženjera, nema dovoljno elektrotehničara, ali zato članova DS, sa čini mi se, Privredne akademije Novi Sad ima koliko god hoćete. Ekonomista deset na jednog inženjera, pravnika na jednog tehničara. Kako će to preduzeća da radi?
Ne sekirajte se da inženjere, nažalost nemamo ih dovoljno, ali smo zato zatekli više nego što nam treba zaposlenih sa stručnom spremom i kvalifikacijama koja uopšte ne odgovora osnovnoj delatnosti javnog preduzeća ili ustanove. To je nažalost istina.
Možemo da biramo da li ćemo te ljude da otpuštamo, nisam za to iako su glasali za DS, ali trebamo da rešimo i da dovedemo ta javna preduzeća u ono funkcionalno stanje da budu tehnički osposobljena i kadrovski da bi mogli da obavljaju svoju delatnost.
To je problem o kome DS dok je vodila i lokalne samouprave i javna preduzeća gde je osnivač lokalna samouprava, i gde je osnivač Republika, uopšte nije vodila računa o tome. To je problem sa kojim ova Vlada mora da se izbori i potpuno sam siguran da ćemo uspešno rešiti taj problem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
U članu 40. se kažem da se tačka zamenjuje zapetom i rečima do „do 15. januara 2014. godine. Ponovo podvlačim apsolutno sam uveren da Vlada koju vodi premijer koji ima samo 25 poslanika u republičkom parlamentu ne može da opstane, da Vlada koja u vladajućoj većini ima nekoliko desetina Vladimira Cvijana, koji počinju da misle svojom glavom, a ne glavom Aleksandra Vučića, takođe ne može da opstane i da će ta Vlada pasti pre isteka ovog mandata, hvala gospodu Bogu, dok ne napravi neku veću štetu po građane Republike Srbije. Takva Vlada pošto će pasti odmah posle izborne skupštine SNS 25. januara 2014. godine, morala bi, trebala bi da donese sva akta do 15. januara 2014. godine, ako hoćete da ta Vlada funkcioniše u tom kratkom mandatu, a da se ne napravi pravni vakum posle izborne skupštine SNS i okršaja ko je za Tomislava Nikolića, ko je za Aleksandra Vučića.
Dakle, samo sam hteo da vam dam jednu određenu dinamiku, da vas nateram da radite, da gradite odgovorno i da u Srbiji ne ostavljate jednu pravnu prazninu, pošto je već praznina u kasi i u novčanicima građana Srbije toliko da to građani Srbije ne mogu da izdrže.
Dakle, uredite državu Srbija kao da je to naša zajednička država, kao da je to vaša privatna kuća, a ne kao da je prćija prema kojoj se ponašati po principu – uzmi, zgrabi i nosi sada i nikad više, jer drugu šansu imati nećeš.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, replika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo slažem se sa gospodinom koji je pre mene govorio. Sve se slažem, od prve do poslednje rečenice, samo da mi objasnite kako je to Srbija propadala i zaduživala od 2008.-2012. godine, a njegov predsednik stranke i njegova privatna firma sve bogatija i bogatija? To mi objasnite i priznajem – za sve ste u pravu, od prve do poslednje reči.
Dalje, što se tiče ovog amandmana, tu jeste razlika između SNS i DS. Njima su rokovo da bi doneli podzakonska akta zakonom morali da budu određivani, ministrima iz DS. Te rokove su neprestano prebacivali. Imali su zakone koji su bili pravosnažni po godinu i po dana, ali nisu mogli da se sprovode zato što nisu postojala podzakonska akta i razumem strah kolega iz DS. Ne sekirajte se, mi smo tu mnogo efikasniji od vas. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku“, primenjuje se od 1. januara 2014. godine. Do tada će postojati podzakonska akta.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, replika.