Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. razdeo 19. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 19. i 20. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mitrović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Branislav Mitrović. Izvolite.

Branislav Mitrović

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Iz godine u godinu kao posledica elementarnih nepogoda i vanrednih situacija naša država trpi veliku materijalnu štetu i bez razlike da li se radi o požarima, poplavama ili drugim akcidentima, ta materijalna šteta prevazilazi sve ono što naše lokalne zajednice, regioni mogu da izdrže i da tu štetu nadoknade u narednom periodu.
Obično se u tim elementarnim nepogodama i vanrednim događajima priča u trenutku kada je ta imovina i ljudski životi ugroženi i nakon toga svaka priča o tome prestaje. Iz tog razloga sam predložio da u članu 7. razdeo 19. da se opredeli 300 miliona dinara za izgradnju regionalnih centara za vanredne događaje.
Prethodnih godina smo svedoci da je velik broj tih vanrednih događaja, kao što sam rekao, naneo veliku materijalnu štetu i smatram da je neophodno da se u regionalne centre za vanredne situacije uloži najmanje 300 miliona dinara.
Takođe, u sklopu ovog amandmana u delu koji se odnosi na glavu 19. tačka 19) budžetski program za program lokalnih samouprava, predložio sam da deo sredstava sa ove aproprijacije u iznosu od 250 miliona dinara bude namenjen kao podrška mesnim zajednicama.
Ranije u raspravi moj kolega Vladimir Ilić je amandmanom zahtevao da se lokalnim samoupravama obezbedi to što je ovaj budžet predvideo, uzme 1,8 milijardi dinara i u velikom su problemu lokalne samouprave, a upravo će taj teret nedostatka tih sredstava najviše osetiti ljudi u mesnim zajednicama, ljudi koji su direktno vezani za sve one projekte, za vodovode, kanalizacije, rasvete, one projekte koje im život znači. Zbog toga smatram da je neophodno da se odobri 250 miliona za mesne zajednice u ovom budžetu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. razdele 19 i 22 amandman je podnela narodni poslanik Verica Kalanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Mlađan Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Mi želimo da ukažemo na jednu lošu pojavu u srpskoj politici, a to je kada jedan ministar zameni drugog, on ne nastavi projekte koje je ovaj prethodni započeo, nego stornira i ide sve iz početka. Zato se u Srbiji nikad ništa ne završava, nego se sve samo započinje.
O čemu se radi? Igor Mirović je sada ministar regionalnog razvoja i on je ukinuo projekat izgradnje moravskog koridora.
Gospodin Đidić je malopre postavio pitanje šta je sa moravskim koridorom. Bila su predviđena sredstva ove godine na razdelu Ministarstva regionalnog razvoja. Kako je došao Igor Mirović on je to stornirao i više nema sredstava namenjenih za izgradnju autoputa Pojate-Preljina.
Mi smatramo da ima dovoljno sredstava da se taj projekat uradi, posebno što su maltene pregovori bili završeni i mogli su, da je to nastavljeno kako treba, možda da počnu narednog proleća.
Postoji mogućnost da se gradi ili iz finansiranja kineskim kreditom, što je bilo predviđeno u budžetu za ovu godinu ili kreditom azerbejdžanske Vlade, jer i jedni i drugi su zainteresovani, a može i iz sopstvenih sredstava.
Postavljam pitanje zašto ste na razdelu Ministarstva građevine predvideli da kompletno učešće za izgradnju Koridora 10 Kinezima platite sledeće godine? To nije uobičajeno, odmah da kažem.
Tri i po milijardi dinara je predviđeno na ime učešća Srbije za izgradnju Koridora 11, da se plati sve sledeće godine, iako će izgradnja trajati tri do četiri godine. Kinezi su vam nudili, pratio sam to kao šef Komiteta za saradnju sa Kinom, da mi to plaćamo sukcesivno, koliko oni ulože u jednoj godini, da mi platimo taj deo u sledećoj.
Zašto je ministar Ilić unapred sve platio, a vi kao ministar finansija to prihvatili? Umesto toga, mi predlažemo da se adekvatan deo skine sa tog razdela, da se Kinezima plaća sukcesivno za Koridor 11, a da se umesto toga novac preraspodeli na izgradnju autoputa Pojate-Preljina, da se počne u sledećoj godini.
Takođe, bitan je i pravac Ruma-Loznica, jer treba i zapadnu Srbiju potpuno spojiti sa Koridorom 10.
Takođe, ako se gradi Koridor 11, treba makar uraditi projektovanje za spajanje Valjeva sa Koridorom 11, jer to nije velika deonica i nije skupa i konačno videti da se uradi brza saobraćajnica od Paraćina do Zaječara.
Vi ćete možda reći da nema para, a ja sam vam objasnio da ima, jer postavljam pitanje i odgovorite mi zašto plaćate sledeće godine kompletno učešće Kinezima, kada oni to nisu tražili? Oni su rekli – platite nam to u tri, četiri godine.
Drugo pitanje – zašto ste predvideli za Agenciju za osiguranje depozita čak 350 miliona evra? Da li će to još neka banka bankrotirati i koja?
Da bi se popunio depozit Agencije, potrebno je zbog onih havarija sa „Razvojnom bankom Vojvodine“ i „Novom Agrobankom“, bilo je potrebno 160 miliona evra, a vi ste predvideli 350. Zašto 190 miliona evra više? Za koga je to namenjeno i kome će to ići?
Kada sam već spomenuo Poštansku štedionicu, imajući u vidu da ste ponovo preneli depozite Privredne banke Beograd na Poštansku štedionicu nakon prenošenja depozita „Nove Agrombanke“ i „Razvojne banke Vojvodine“, da li Poštanska štedionica to može da izdrži – tri banke, a svi depoziti su preneti samo na jednu bez adekvatne dokapitalizacije?
Sredstva koja ste predvideli za narednu godinu za dokap Poštanske nisu dovoljne. To vi znate. Morate više da date, jer biće katastrofa ako pukne Poštanska štedionica zato što ne može da izdrži sve ovo što je preneto na nju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Kao što sam već više puta spomenuo, naročito sinoć, ne zna, vi niste bili tu, mi smo radili prioritizaciju projekata i kredita, naročito infrastrukturnih, koji se odnose na putnu i na železničku infrastrukturu. To smo radili na nivou čitave Vlade kako bismo osigurali da se uklopimo u mogućnosti, odnosno u cilj koji smo sebi postavili, a to je stabilizacija javnog duga. S tim uvezi je  izvršena na nivou Vlade prioritizacija projekata, što ne znači da neki od ovih drugih projekata neće biti rađeni, ali neće biti svi rađeni u jednoj godini, odnosno krediti povlačeni u jednoj godini, a onda da stoje neiskorišćeni, kao što je do sada bila praksa.
Uzev u obzir to koliko je država zadužena i da previše troši na ove ne produktivne kategorije rashoda, predviđeno je prelaženje na javno-privatno partnerstvo, odnosno koncesije tamo gde je isplativo i gde je to moguće. Mislim da to i jeste namera za moravski koridora nakon mojih razgovora sa ministrom građevine i sa ministrom saobraćaja.
Što se tiče individualnih kredita i uslova za taj kredit, oni se pregovaraju i pregovaraju se u širem kontekstu i to je opet nadležnost resornog ministarstva i to ostavlja prostora da, ukoliko se na određeni način definišu drugačije parametri kada krene realizacija i sve ostalo, to može da se prolongira.
Što se tiče Agencije za osiguranje depozita, vi naravno znate da su sredstva, ja ću to reći bar po mom mišljenju, iako to nije utemeljeno, korišćena nenamenski. To je verovatno i pre vas što se tiče isplate odnosno nadoknađivanja svih neosiguranih depozita i da to nije trebalo da se čini iz Agencije za osiguranje depozita.
Neću ulaziti, neophodno je da se to rekapitalizuje kako bismo osigurali finansijsku stabilnost čitavog sistema i to ćemo učiniti iz ovih koncesionih kredita zajedno sa promenama namene, kako bismo sprečili dalju, na ovaj način opisanu nenamensko korišćenje sredstava.
Na posletku, mi radimo strategiju koja nije urađena do sada i već smo preduzeli korake kako bismo izbegli situacije kao što smo imali sa ove tri banke prethodne. Sa „Privrednom bankom Beograd“, mislim da je jasno artikulisano i objašnjeno da izbora drugog nije bilo i da je opcija koja je izabrana, izabrana iz dva razloga. Jedan je radi finansijske stabilnosti a drugi je zato što je bila opcija koja je najmanje koštala državu u svojoj celokupnosti, čak i isključujući komponentu finansijske stabilnosti kao takve.
To sam naglasio da je preduslov ispunjenja ovog budžeta i fiskalne strategije da sprečimo dalje odlivanje sredstava kroz banke na neadekvatan način i već smo preduzeli korake u tom smeru. Nakon, rekao bih, nekoliko godina osnovan je Finansijski komitet za stabilnost, ove nedelje, u ponedeljak, naravno zatvoren je za javnost i na njemu je diskutovano o pitanju bankarskog sektora i preduzimaju se koraci kako bi se sprečio dalji odliv sredstava u tom smeru.
U kontekstu vanrednih revizija koje smo tražili od svih državnih banaka i koje su skoro sve pristigle u ministarstvu, već smo krenuli sa tim, sastaviti nekoliko alternativa za strategiju bankarskog sektora koji je u državnom vlasništvu. Videti koji je pravi način da to u sledećoj godini na neki način konsolidujemo ili postavimo tako da to ima smisla i da postoji kontrola kako se ne bi dalje materijalizovao fiskalni rizik koji trenutno postoji u sistemu. O tome će, kako budemo radili na tome, biti obaveštena i javnost. Nadam se da sam odgovorio na sva tri pitanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mlađan Dinkić, replika.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Jedan topli savet. Nemojte blanko da verujete ministrima koji se bave građevinom i saobraćajem, jer će vam oni reći jednu priču. Tražite i sami se uverite šta je tačno. Meni su stalno govorili da su dugovi jedna cifra, a na kraju ispadne više puta od toga.
Isto tako i za ovo. Ovo nije smelo da vam promakne. Ovde se plaća Kinezima unapred 10% od ukupne vrednosti kredita iako se autoput gradi u tri do četiri godine. To nije dobro. Mi faktički dajemo više, jer znate da novac više vredi ako se daje sada nego ako se da za tri godine. Tu ste mogli da uštedite. Po našoj proceni skoro dve milijarde dinara ste mogli tu da uštedite. Zato smo predložili da to preusmerite na ove pravce jer nije realno da se Moravski koridor gradi iz koncesije. To znate i vi.
Koncesijom je moguće graditi autoputeve gde je ravnica, po Vojvodini, eventualno od Beograda do Ljiga, mogu da se rade na koncesiju. Svi ovi ostali koji idu kroz brdsko-planinska područja moraju se iz kredita graditi ili iz budžetskih sredstava, tako da nemojte blanko da verujete ministrima koji se bave građevinom i saobraćajem.
Na ovo drugo pitanje, hvala vam na odgovoru, ali ipak vam sugerišem sledeće. Nije Agencija za osiguranje depozita, kako ste rekli, niste znali izraz, isplaćivala neosigurane depozite. Agencija je isplaćivala samo osigurane depozite, a neosigurani su isplaćivani izdavanjem državnih obveznica. Dakle, nije u tome problem nego što nije bilo dovoljno para da se isplate osigurani depoziti, kada je propala nova „Agrobanka“ i onda su oni ostali u minusu od nekih 160 miliona evra. Ali, vi ste stavili 350 i pitam vas zašto 190 miliona više? Odnosno da li vi sugerišete da je još neka banka u problemu i da će biti potrebne intervencije?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. razdeo 20. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Joković.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Mlađan Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ovo je još jedan u nizu amandmana Ujedinjenih regiona Srbije, s namerom da se popravi budžet, jer mi smatramo da budžet ima dva krupna defekta. Jedan je što ne sadrži obavezu da se prevremeno otplate skupi krediti i time država razduži i reši trajno pitanje budžetskog deficita, a drugi krupni defekt je što nema tu razumnu komponentu.
Ovaj amandman govori o turizmu. Sramotno je mali budžet za turizam predviđen za narednu godinu a prihodi od turizma su poslednjih pet godina, zahvaljujući adekvatnoj politici uvećani čak tri puta. Mi predlažemo da se dodatnih dve i po milijarde dinara uloži u turizam.
Međutim, ono što je najveći problem ovog budžeta, osim ovoga što sam već rekao, jeste i besmisleno trošenje u razdelu Ministarstva privrede. Tu leži prostor da se novac preusmeri i u zdrave projekte u privredi i u turizam i u poljoprivredu. Trideset šest milijardi dinara budžeta Ministarstva privrede nije mali budžet ali od toga je 20 milijardi namenjeno za, ne znam, otkup potraživanja firmi u restrukturiranju. Subvencioniše se sa šest puta više para bivša društvena preduzeća. Šta vam nedostaje u budžetu Ministarstva privrede? Nemate para za učešće u fabrici aviokomponenti sa Mubadalom, o kojoj je juče bilo reči na sastanku sa šeikom Muhamedom. Dakle, ta fabrika će koštati i Srbija treba da izdvoji 20% od te investicije.
Dalje, nemate novca da bi se realizovao projekat izgradnje fabrika „Gorenje“ i „Panasonik“ u Zaječaru. To sam već više puta govorio. Potrebno je da Srbija uloži 10 miliona evra, Slovenci i Japanci zajedno ulažu oko 40 miliona. Ovde se pravi fabrika koja proizvodi milion veš mašina godišnje, najsavremenijeg kvaliteta i gotovo sve će ići u izvoz. To je 250 miliona evra izvoza.
Nemate program za vagonogradnju. Ne može se pokrenuti „Želvoz“, fabrika vagona Kraljevo, fabrika vagona u Nišu, ne može normalno raditi ni „Tatra vagonka“ u Subotici, ni „Šinvoz“ u Zrenjaninu, ni „Goša“ u Smederevskoj Palanci ukoliko nemate taj program da dok je kriza, dok oni ne mogu da proizvedu za strano tržište, Vlada mora da kupuje u ime železnice vagone za naše železnice i da se nastavi program sa Republikom Srpskom. Tu vam treba dve milijarde.
Niste predvideli novac za projekat „Mišelina“ u Pirotu, pa je zato delegacija došla kod predsednika Nikolića i ne znam šta je sa njim pričala o tome, treba da odu u Ministarstvo privrede. Oni hoće da dupliraju kapacitet. To je sada treći izvoznik u Srbiji. Treba pomoći taj projekat. To je ugovorna obaveza koja je preneta iz prethodnog perioda. Nema para u budžetu SIEP-e, za PKC iz Finske za otvaranje 1.500 novih radnih mesta u Smederevu. Nema takođe sredstava predviđena za otvaranje dve fabrike u Jagodini, o kojima je Dragan Marković Palma pričao. On je ugovorio projekte a vi niste stavili pare u budžet. Nema ni za „Nortkarton“ iz Rusije, niti za italijansku fabriku koja hoće da proizvodi kuhinje. Nema para za italijansku fabriku za proizvodnju nameštaja u Sremskoj Mitrovici. Nema za „Konzberg“ norvešku kompaniju koja hoće da gradi fabriku autokomponenti u Srbiji.
Konačno, niste izdvojili sredstva dovoljna za rad SIEP-e. Ako ugasite SIEP-u, zaista pravite neviđenu grešku, jer ako postoji jednošalterski sistem za koji se sve stranke u Srbiji zalažu već pet-šest godina, pa jedina agencija koja ima šalterski sistem je SIEP-a. To nije kancelarija za brze odgovore. Ona tek treba da pokaže da li jeste ili nije. Ovo postoji šest godina i tamo na jednom mestu vi dobijete sve podatke o svim zakonima u Srbiji o svim lokacijama. Ono povezuje sve republičke organe sa lokalnim vodi investitore na lice mesta, vrši pregovore i predlaže Vladi a Vlada odlučuje da li će podsticati ili neće.
Ako je Svetska banka tu agenciju…