Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vreme, gospodine Dinkiću.
Koristim vreme naše poslaničke grupe.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Dinkiću, izvinjavam se, ali utrošeno je vreme i poslaničke grupe i ovlašćenog predstavnika.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Bilo mi je rečeno jutros da je bilo ostalo 10 minuta, malo. Pričao sam o prethodnom amandmanu tri minuta. Nemoguće. Malo pre je bila replika. Nemojte da nam jedete vreme kao što kamate jedu budžet, nemojte da nam jedete vreme na te fore.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Stvarno imam evidenciju takvu. Mogu malo da tolerišem.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Privešću onda kraju. Neka bude onda potrošeno celo vreme.
Dakle, naš predlog je i da time zaključim, prevremeno da otplatite kredite i da sa razdelom Ministarstva privrede, ovo što je neracionalno planirano za besmislene stvari, preusmerite 9,5 milijardi u poljoprivredu i ove podsticaje zdravih industrijskih investicija. Bez toga nećete imati privredni rast i sledeće godine doći ćete ovde sa rebalansom budžeta da ponovo stežete kaiš narodu. To nije dobro.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. razdeo 20, amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i mr Božidar Đelić.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Demokratska stranka
Gospodine ministre, mi smo podneli amandman na član 7. koji suštinski pokušava da reši jedan od najvećih problema vašeg predloga budžeta, a to je da pored ovih sredstava koja su ogromna i koja vam na efikasan način omogućavaju otpuštanje minimalno 60.000 radnika sledeće godine, kroz ovaj amandman mi uslovljavamo davanje investicija, državno učešće u tim investicijama kroz uslov da bar trećina zaposlenih radnika bude starija od 45 godina.
Suočeni sa starosnom, demografskom strukturom naše države, a naročito sa strukturom onih koji su na putu da ostanu bez posla zbog vaših, ja bih rekao vrlo loših mera sledeće godine, DS kroz ovaj amandman pokušava da investitore i mogućnost da se dobiju sredstva od države uslovi da bar trećina radnih mesta, ako se želi konkurisati za te pare i donošenje ove uredbe, bude uslovljena starosnom granicom.
Zašto? Zato što će radnici od preko 45 godina očigledno biti najviše na udaru vaših mera otpuštanja i otpremnina za koje ste pripremili, čini mi se, preko 20 milijardi dinara, dok sa druge strane imate samo tri milijarde za zapošljavanje. Ta disproporcija, računajući i sredstva iz inostranstva koja su namenjena za slične svrhe, dovode nas zaista u katastrofalnu situaciju u kojoj Vlada ne vidi izlaz i ne vidi način šta će sa ovim ljudima da radi, vodeći se kenzijanskim i ostalim metodama koje smo sinoć gledali, a koje otprilike glase – otpustićemo vas, dobićete otpremninu, pa vidite šta ćete.
Nažalost, surova realnost u Srbiji jeste upravo u tome da naši ljudi koji su stariji od 45 godina, dobijajući otpremninu, uglavnom tu otpremninu potroše ili za vraćanje dugova, ili za osnovne egzistencijalne stvari, ili nažalost za plaćanje zaostalih računa za struju, komunalije i sve ostalo. Prema tome, ti ljudi ne samo što su stigmatizovani u svojoj sredini… završavam …
(Predsedavajući: Vreme.)
… oni na ovaj način postaju apsolutne žrtve društvenog i državnog nesposobnost sistema ove nesposobne vlasti. Pokušavamo kroz formiranje srpske investicione banke da pokrenemo srpsku privredu. Vi, naravno, odbijate ovaj amandman. Smatramo da možete napraviti napor da se tim ljudima pomogne u budućnosti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdeo 20 i 22, amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić.
Reč ima narodni poslanik Ljuban Panić. Izvolite.

Ljuban Panić

Demokratska stranka
Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, poštovani gospodine ministre, suština ovog amandmana DS, koji sam podneo, jeste da se u razdelu 20 – Ministarstvo privrede, pa da vam čitam: dve milijarde dinara, smanji pozicija i prebaci na Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, na funkciju 620, klasifikaciju 511.
Gospodin Vučić i gospodin Velimir Ilić, vaše kolege iz Vlade i neko ko vas je u srpsku vladu i doveo, obećali su u junu mesecu građevinskoj operativi da će joj biti vraćeni svi dugovi. Naša građevinska operativa danas je u situaciji da nije u mogućnosti da učestvuje u projektima zbog stanja u kome se nalazi, a pre svega ogromnoj količini sredstava koja se duguju građevinskoj operativi.
Dakle, ideja ovog amandmana je da se uz opis aproprijacije doda da je deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od ta dva miliona dinara namenjen za smanjenje dugova građevinskoj industriji.
Poštovani ministre, mislim da je važno da kao deo Vlade podsetite one koji su vas u tu Vladu doveli, oni sa kojima radite na njihova obećanja jer su u junu mesecu obećali da će vratiti dugove građevinskoj operativi. Ovo je samo deo i pokušaj da se deo toga ispuni. Nadam se da ćete se predomisliti i prihvatiti ovaj amandman ako je, a sinoć nisam, zato što mi je „Partizan“ bio važniji, gledao gospodina Vučića, napokon pobedio hrast mogao bi da počne da se bavi svojim obećanjima. U junu mesecu je obećao pomoć građevinskoj industriji i želim sa ove dve milijarde, kojima bi promenili namenu u našem budžetu, građevinskoj industriji da pomognemo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdele 20, 22 i 25 amandman je podnela narodni poslanik Jovana Mehandžić Đurđić.