Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2013.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Samo jedna informacija, vrata Ministarstva energetike su uvek otvorena ako Odbor, slučajno, možda nije odgovorio, Ministarstvo je tu da odgovori na sva pitanja. Prema tome, kada bude doneta odluka i kada budu date instrukcije, kako vi kažete nisu date, ne, nego se razgovara, vi ćete to dobiti, ali bez obzira i na to, uvek možete da se obratite Ministarstvu.
Da se sad ne vraćamo na to zašto i dalje nismo zadržali 49% u NIS, ako smo to već imali. Možda je to bio način da imamo još veću mogućnost da utičemo na neke od odluka, ali se slažem da sve možemo zajednički da otvorimo. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dušan Petrović. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju
Sasvim za kraj, još jednom samo da kažem, da predsednica Odbora, pa evo sad je i ja podržavam ovde, gospođa Tomić, pokušava da sazove sednicu Odbora za privredu gde ste pozvani vi i gospodin Bačević, gospodin Krstić i gospodin Radulović, direktor Kravčenko, da razgovaramo o ovoj stvari. Nemojte da nas obavestite šta ste odlučili. Mi hoćemo da govorimo o tome i imamo pravo, legitimno. Koristim što je gospodin Vučić tu da vas podrži da dođete ovde u Skupštinu pa da pričamo o toj stvari. Hvala lepo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski.
...
Nova Srbija

Dubravka Filipovski

Nova Srbija
Zahvaljujem predsedavajuća.
Uvaženi članovi Vlade, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici. Imala bih nekoliko pitanja za ministra za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, gospodina Igora Mirovića.
Lokalne samouprave imaju obavezu i prema građanima i prema državi da sa što manje troškova ostvare što veće efekte u ukupnom razvoju zemlje. Međutim, gospodine ministre, naše lokalne samouprave se suočavaju sa velikim brojem zaposlenih, imaju probleme sa troškovima administracije, imaju probleme sa velikim brojem partijskih kadrova. Uopšte, mnogo je nepravilnosti i nelogičnosti u regulisanju radnog statusa zaposlenih u lokalnim samoupravama.
Moje mišljenje je da nam nedostaje princip profesionalizacije, nedostaje nam stručno usavršavanje službenika u lokalnim samoupravama, a nedostaje nam i transparentnost prilikom zapošljavanja službenika u lokalnim samoupravama. Najveću odgovornost za stanje u lokalnim samoupravama snosi država. Do sada nije bilo ni jednog zakonskog rešenja koje bi na pravi način regulisalo radno-pravni status službenika u lokalnim samoupravama.
Vaše ministarstvo je predložilo taj zakon. Javna rasprava je završena. Trebalo bi uskoro da se nađe u Narodnoj skupštini Republike Srbije pred poslanicima na raspravi i moje pitanje vama je na koji način ovaj zakon reguliše radno-pravni status službenika u lokalnim samoupravama?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Mirović. Izvolite.

Igor Mirović

Dobro ste uočili problem. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave je pripremilo tekst Nacrta zakona o zaposlenima u AP i jedinicama lokalne samouprave. Očekujemo da kolege iz drugih ministarstava, da, završena je javna rasprava, sa svojim predlozima i primedbama, a sve u cilju poboljšanja rešenja sadržanih u tom zakonu, u najkraćem roku upoznaju Ministarstvo i Vladu i da verujem već tokom januara Vlada utvrdi predlog zakona, zatim i uputi taj predlog u skupštinsku proceduru.
Nacrt zakona uređuje radno-pravni položaj funkcionera, službenika i nameštenika koji su zaposleni u AP i jedinicama lokalne samouprave. Mi planiramo da, zapravo, tim zakonom uspostavimo jedan profesionalni, odgovorni službenički sistem koji uvažava specifičnosti AP i jedinica lokalne samouprave na principima profesionalizacije i depolitizacije. Brojni su primeri da se i u organima AP i lokalnim samoupravama krše ti principi i da se oni zapravo ugrožavaju i da su pretpostavljeni nekim drugim principima o kojima ste u pitanju govorili. Dakle, tokom januara, verujem, zavisi od dinamike rada Vlade, možete očekivati u skupštinskoj proceduri i taj zakon.
Uzgred, zajedno sa Ministarstvom finansija, jer su zakoni podudarni, radimo i na pitanju uređenja sistema prinadležnosti, odnosno plata zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava i u AP i verujem da ćemo zajedno sa Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i taj zakon moramo analizirati, a ministar finansija je zajedno sa nama pristupio i izradi zakona o finansiranju AP Vojvodine, urediti jedan širi sistem čiji će deo biti i ovo pitanje o kojem govorimo. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima Dubravka Filipovski. Izvolite.
...
Nova Srbija

Dubravka Filipovski

Nova Srbija
Strategija EU za budžetska sredstava u periodu od 2014. godine do 2020. godine stavlja akcenat na pojačavanje kapaciteta lokalnih samouprava i na reformu administracije.
Ključno pitanje je kako da se pripremimo da sredstva iz EU koja će nam biti na raspolaganju povučemo i na najbolji način uložimo. Kada kažem kako da se pripremimo, onda mislim pre svega na pripremu projektno tehničke administracije i podizanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou za njihovu uspešnu primenu.
Ako želimo da Srbiju predstavimo kao ozbiljnu i odgovornu zemlju, onda ne smemo da dozvolimo sebi da neki projekat koji je potpisan iz bilo kog razloga ne realizujemo da li zbog promene vlasti ili nečije volje da obezbedi ili ne obezbedi sredstva za njihovu realizaciju.
Dugo, po meni, veoma važno pitanje je koji je pravi nivo decentralizacije u smislu raspodele tih sredstava i kako objektivno postaviti kriterijume prilikom raspodele tih sredstava.
Treće, potreban nam je plan regionalnog razvoja. Vi ste ga najavili, ali ja želim da vas podsetim da je u Srbiji do sada u novijoj istoriji napisano 115 strategija. Skoro sve su mrtvo slovo na papiru. Zbog svega što sam rekla, moje pitanje, ministre Miroviću – da li ministarstvo u okviru svojih nadležnosti priprema izmene Zakona o lokalnoj samoupravi? Novi Zakon o finansiranju lokalnih samouprava kako bi opštine i gradovi bolje funkcionisali u cilju rešavanja problema građana?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Mirović. Izvolite.