Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2013.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem se na ovako iscrpnim odgovorima i konkretnim podacima koje sam dobio.
Ima jedna zemlja na Dalekom Istoku gde je 1.000 dolara kazna za bacanje pikavca od cigarete na asfalt, i nemaju nikakvih problema sa, ne nikakvih, ali imaju veoma malo problema sa narko-trafikingom. Naravno to je tema za jednu veću, širu diskusiju i na nivou Vlade i na nivou svih društvenih činilaca koje modele primeniti. Zemlja se zove Singapur. Ima približno stanovnika kao i Srbija.
Moje drugo pitanje se odnosi na borbu protiv korupcije i na borbu korupcije konkretno u javnom sektoru. Postaviću pitanje prvom potpredsedniku Vlade. Danas smo dobili informaciju da na kraju ove godine, kada su u pitanju javne nabavke je bilo revizijom pravilnosti poslovanja kod 56 revidiranih subjekata, utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga, radova suprotno zakonom, ukupno iznosi od 31,5 milijardi dinara. Zakon jeste stupio na snagu 1. aprila i njegove efekte ćemo videti tek sedeće godine, ali svima nam je jasno da efikasnost u javnom sektoru i borba protiv korupcije u javnom sektoru predstavlja ključ rešenja problema razvoja zemlje, ekonomskog razvoja i podsticanja privatne inicijative za šta smo mi kao socijal-demokratska partija životno zainteresovani.
Moje kolege iz ogranka globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije, prvenstveno i šef te delegacije, gospodin Zoran Babić, na našim sastancima smo došli do ideje da predložimo i osnivanje posebnog odeljenja suda koji bi se bavio upravo zloupotrebama i korupcijom i borbom protiv korupcije u javnom sektoru, tako da eto apelujem da se malo razmisli o tome i o takvim inicijativama, kako bi sve ovakve vrste zloupotreba sprečili. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Vučić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Mi još nismo imali prilike da dobijemo izveštaj DRI, tu naravno ima onoga što vi nazivate korupcijom ili izvršenjem krivičnih dela koja spadaju u krivična dela iz oblasti korupcije, neka čak i kriminala. Negde ima administrativnih propusta, zato koliko sam razumeo ljudi iz DRI podnete su prekršajne prijave, prijave za privredne prestupe i razume se krivične prijave.
Da nikoga ne osuđujemo unapred, dakle, svako od nas je moguće na toj listi, to ćemo sačekati da vidimo, ali ono što je veoma važno, to je da se odgovorno pristupi ispravljanju grešaka tamo gde su u pitanju greške, a tamo gde je u pitanju nešto više od grešaka, da to bude sankcionisano.
Mi sad tu dolazimo do sledećeg problema, a to je da u našoj zemlji, ono što sam na početku pokušao da kažem, šta god da uradite i kako god da uradite, teško da će ne samo svima, već većini biti dobro i ja ću da vas podsetim na slučaj od pre nekoliko dana, pronalaženja kupusa u vozilu Ministarstva finansija, Uprave za trezor, ako se ne varam i dva dana smo trpeli žestoku kritiku na svim društvenim mrežama. Lazar Krstić je posle samo dva dana kada je ispitan slučaj pokrenuo disciplinski postupak, suspendovao čoveka, uradio sve što je bilo moguće da se uradi, da se pokaže, najpre da se sa tim ne slažemo i da ćemo po principu odgovornosti odmah promptno reagovati i čak i sa tako banalnim slučajevima i na tako banalnim primerima pokazivati da ćemo se obračunavati sa tim.
Onda je otprilike krenula lavina reakcija – a što ste njega? Što zbog kupusa? Što niste ne znam koga?
Onda sam pročitao, neki čovek je napisao nešto što jeste istina. Rekao je – slušajte ljudi, nama niko nikada neće da ugodi, dva dana smo mi isti pričali o tome kako treba ovog odmah smeniti ili staviti iza rešetaka. Kada ga je neko smenio ili pokrenuo disciplinski postupak, onda nam ni to ne valja, to nam smeta.
Vi ste potpuno u pravu. Ovo sam rekao što se tiče odnosa i komunikacije koja postoji sa javnošću. Ono što ste potpuno u pravu, naše je da stvorimo sistem. Imamo Strategiju za borbu protiv korupcije, koju je usvojio ovaj parlament, imamo i Akcioni plan, čiji su sadržaj podržali i Venecijanska komisija i Evropska komisija. Mislim da imamo dobar plan i dobro znamo šta nam je činiti. Da li ćemo to uspeti i u kom vremenu da iskorenimo ili da iskorenimo do one mere do koje mislimo da je podnošljivo, to je stvar i sistema i vaspitanja. Plašim se da će nam biti potrebno nekoliko godina, ali u svakom slučaju mislim da smo po tom pitanju u dobrom smeru.
Videli ste posle više godina pad na listi, koju je objavljivao Transparensi internešnalOvo je prva godina u kojoj imamo poboljšanje naše pozicije na listi, što se tiče percepcije borbe protiv korupcije. Ne zaboravite da je to samo percepcija u kojoj su brojni politički protivnici, ne vodeći računa o interesima zemlje, uglavnom to koristili za obračun sa strankama iz vlasti, govoreći da su u pitanju političke stvari, politički obračuni. Očigledno je da su neki sa strane, koji su bili neuporedivo objektivniji posmatrači, to videli na bolji i drugačiji način.
U svakom slučaju, naša obaveza je da u interesu Srbije, u interesu njenih građana postupamo onako kako ste vi rekli, a to neće biti nimalo lak, nimalo jednostavan zadatak, ali mislim da smo mnoge važne stvari pokrenuli i da je važno da to završimo do kraja. Hvala najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Potpuno ste u pravu. Imajući uvid u izveštaj Transparensi internešnala za 2013. godinu, mi smo na 72.mestu sa skorom od 42. Samo Makedonija od bivših zemalja Jugoslavije je na boljem položaju i 34% korupcije je u odnosu na prethodne godine palo. Znači nivo korupcije je niži.
Apelovao bih ispred stranke kojoj pripadam da taj period borbe protiv sistemske korupcije ne bude baš nekoliko godina, nego da jednom munjevitom reakcijom, političke volje sigurno ima, rešimo taj problem, jer to je temelj ekonomskog, kulturnog i svakog drugog razvoja naše zemlje koji se reflektuje i na domaće i na strane investicije i na sve druge aspekte našeg razvoja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slobodan Jeremić.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Slobodan Jeremić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Gospodine predsedniče, imam dva pitanja za Vladu. Prvo pitanje za predsednika Vlade.
Posle duže stagnacije u odnosima sa MMF-om krenulo se u intezivne pregovore. Moje konkretno pitanje – šta Srbija očekuje, šta će nam doneti aranžman iz predostrožnosti? To je bitno pitanje za nas, za dalji napredak Srbije.
Drugo pitanje je za ministra finansija gospodina Lazara Krstića. Na koji način će ubuduće biti rešavano pitanje finansiranja AP Vojvodine. S obzirom da smo za budžet 2012. godine, za budžet 2013. godine i budžet za 2014. godinu i žučne polemike oko toga kako zakonski obezbediti da ono što je Ustav propisao odradi. Konkretno pitanje za ministra – da se krenulo u razgovore koje je on obećao da će tada sprovesti, na kom nivou se vode razgovori i dokle su oni stigli?
Smatramo da je vrlo bitno da na početku godine postignemo dogovor sa rukovodstvom AP, da ne bi na kraju ponovo dolazili u situaciju da li je nešto rađeno po Ustavu, po zakonima i da li će se čekati usaglašavanje Statuta sa Ustavom Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Odgovoriću na oba pitanja.

Što se tiče prvog pitanja, vezano za MMF i aranžman iz predostrožnosti, nama je taj aranžman značajan zato što bi sa njim učinili još jedan korak u smislu vraćanja kredibiliteta na međunarodnim finansijskim tržištima, odnosno pokazali bismo da je sve ovo što radimo i ove ne lake stvari koje preduzimamo zapravo nas vode u situaciju koja nam garantuje stabilnost i održivost, kako makrofinansijskog, tako i ekonomskog sistema, što je nešto što smo prethodnih nekoliko godina prokockali.

Ono što bih hteo da naglasim jeste da taj aranžman, dve stvari bih hteo oko toga da kažem. Prva je da taj aranžman nama nije potreban zbog novca, da je nivo deviznih rezervi u Narodnoj banci Srbije takav da mi ne idemo na aranžman gde se pregovara o zaduživanju kod MMF-a, već prosto na aranžman iz predostrožnosti kako bismo stavili još jedan simbol, odnosno uverenje da je program reformi koji sprovodimo verodostojan.

Druga stvar koju bih hteo da kažem jeste da je ne mali pomak i činjenica da ćemo sredinom februara sledeće godine imati formalnu misiju oko pregovora nakon raskida aranžmana koji smo imali ranije i prilično ozbiljnih nesuglasica sa početka ove godine, a oko procene budžetskog deficita za 2013. godinu.

Što se tiče pitanja finansiranja AP Vojvodine, mi jesmo već imali sastanak sa, ministar Mirović i ja, rukovodstvom iz Vojvodine, sa gospodinom Pastorom i sa gospodinom Radomanom na jednom nivou gde smo dogovorili kako ćemo pristupiti rešavanju problema. Za sutra je zakazan prvi sastanak radne grupe, koji je odlagan dobar niz godina, ako uzmemo u obzir Ustav i kada je to propisano.

Želim da kažem da ovde pristupamo, nadam se da ćemo na taj način pristupiti, počev od sutra, ja predsedavam tom radnom grupom, rešavanju problema, odnosno pitanja finansiranja AP Vojvodine na jedan odgovoran i sveobuhvatan način, kako bismo sistemski rešili to pitanje, a u okviru Ustava. To podrazumeva i širi kontekst. Kontekst toga šta su nadležnosti, šta su obaveze koje iz tih nadležnosti proizilaze, ne samo za AP Vojvodinu, već i za lokalne samouprave, kao dva različita nivoa vlasti, koja imamo, osim republičkog. Dakle, koje su nadležnosti, tu smo videli da ima problema i to je šire političko pitanje, koje obaveze proizilaze iz tih nadležnosti i na koji način će se te obaveze finansirati, što nas dovodi do tog konačnog pitanja.

Nadam se jednom konstruktivnom razgovoru koji će nam pomoći u onome o čemu smo pričali kada smo ovde govorili o budžetu, a to je da sledeće godine imamo na mnogo zdravijim osnovama postavljen budžetski sistem, odnosno način planiranja i u krajnjoj liniji preuzimanje odgovornosti različitih, bilo lokalnih samouprava, bilo AP Vojvodine, odnosno Republike, kada o tome pričamo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slobodan Jeremić.