Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2013.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Igor Mirović

Da, želim da vas obavestim da sam obrazovao posebnu Radnu grupu i moj prethodnik na ovom mestu, koleginica Kalanović je takođe radila na izradi teksta nacrta zakona, ali sa tim tekstom nisam bio zadovoljan, pa sam formirao novu Radnu grupu koja ima zadatak da izradi i nacrt teksta zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Moramo da preispitamo do sada predložena rešenja iz oblasti lokalne samouprave i sve ono do čega je došla i prethodna radna grupa, ali i sva iskustva koja želimo da dobijemo iz samih lokalnih samouprava, iz drugih ministarstava i da sačinimo novi nacrt teksta zakona. Plan je da to uradimo do marta 2014. godine.
Cilj ovog zakona je da se bolje urede pravila pre svega, kada je reč o tehničkim pitanjima. Pravila sazivanja, održavanja sednica Skupštine. Tu je bilo mnogo nekorektnog, neprofesionalnog i nedemokratskog postupanja. Bili smo svedoci u brojim lokalnim samouprava kada su se kršila osnovna načela u tom delu. Želimo da preispitamo nadležnost izvršnih organa u cilju povećanja nadzora nad radom drugih subjekata na lokalnom nivou.
Ideja je da uradimo efikasniji sistem odnosa između opština i mesnih zajednica, da uspostavimo obavezne elemente sporazuma o međuopštinskoj saradnji, govorili ste o regionalnom razvoju, o velikim regionalnim projektima, brojni projekti su nedovršeni decenijama unazad i jedan od razloga je zbog činjenice da gradovi i opštine nemaju volju, ili nemaju obavezu i to pitanje želimo da unesemo u novi tekst zakona da regionalnim projektima pristupaju na odgovorniji način.
Imamo neverovatne negativne primere, kao što je recimo odnos Šapca i Sremske Mitrovice, kada je reč o jednom velikom regionalnom projektu koji je u potpunosti završen, finansiran delimično sredstvima Evropske unije, a danas ne možemo da postavimo upravljačku strukturu koja treba da upravlja tim projektom, radi se o regionalnoj deponiji, zbog toga što je jedna politička stranka ili jedna koalicija na vlasti u Šapcu, a druga u Sremskoj Mitrovici i ne mogu da uspostave dijalog o tome kako će u personalnom i u svakom drugom smislu biti upravljačka struktura.
Dakle, država Srbija i evropski donatori, ili evropski fondovi su se zajednički okupili i realizovali taj projekat, a naš mentalitet, ili naša poslanička neorganizovanost ne dopušta da na zadovoljstvo velikog broja građana upravljamo projektom i da od toga veliki broj građana u Mačvi i Sremu ima koristi.
Zbog toga, dakle, i ta pitanja želimo da unesemo u novi tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i svi su predlozi dobro došli i razgovaraćemo i sa nadležnim odborima i poslanicima u Skupštini, kako bi taj tekst imao puni kvalitet.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Vladimir Marinković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem.
Uvaženi predsedniče, poštovani predsedniče Vlade, ministri, dame i gospodo narodni poslanici, postaviću pitanje prvom potpredsedniku Vlade i ministarki zdravlja. Pošto je ovo pitanje vezano za sektor borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i za pitanje javnog zdravlja.
Naime, najnovija istraživanja su pokazala da u našoj zemlji ima negde oko 100.000 zavisnika od droge i nekoliko hiljada onih koji drogom trguju.
Nadam se i mislim da je jedan od glavnih prioriteta Vlade Srbije, a i Biroa za kontrolu službi bezbednosti borba protiv narkotrafikinga, jer 100.000 u najvećem procentu mladih ljudi, a znamo da su oni u najvećem problemu u našoj zemlji preko 50% mladih ljudi nije zaposleno, treba da predstavlja prioritet svake zemlje, pa i naše.
Znači, oko 100.000 mladih ljudi čije sposobnosti, mogućnosti znanja nije moguće utilizovati na tržištu, nije moguće utilizovati u okviru preduzetničkih inicijativa i razvoja društva i naravno ekonomije.
U tom smislu pitanje je upućeno prvom potpredsedniku Vlade, vezano je za jednu sveobuhvatnu akciju protiv narkomafije i narkokartela koja se odigrala pre dvadesetak dana, gde na preko 900 lokacija uhapšeno preko 220 dilera drogom, 118 njih je ostalo u pritvoru i zaplenjeno je negde oko 18 kilograma heroina i nekoliko desetina kilograma drugih opojnih droga.
Međutim, u javnosti se neki analitičari, imamo različite stavove prikazuju da ta akcija nije imala velikih efekata, da nije bila efikasna da je ponuda narkotika na tržištu ostala ista, da je potražnja ostala ista, a samim tim i cena narkotika, a naravno da je cilj svake akcije ovakve vrste, a mi verujemo da je ona imala prave efekte da smanji potražnju, da smanji ponudu i da smanji ponudu i na taj način da se taj problem na jedan kvalitetan način rešava.
Što se tiče ministarke zdravlja pitanje se odnosi – da li se radi nova strategija borbe protiv droge, pošto ova ističe krajem ove godine i da li imamo nove modele koji su prosto potrebni i možemo da vidimo na primerima drugih razvijenih zemalja na primerima SAD je predsednik Obama definisao plan u četiri tačke za borbu protiv droge, koja definiše prevenciju i edukaciju roditelja, dece, involviranje ovih modela i programa u obrazovne institucije kao jednu preventivnu akciju u borbi protiv ove pošasti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Vučić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Zahvaljujem vam se i na konstatacijama i na pitanju, reći ću samo da mi kao država imamo velike probleme u suzbijanju onoga što ste vi nazvali najvećom pošasti i ti problemi su uzrokovani brojem ljudi koji se direktno bavi rešavanjem tih slučajeva, velikom i ozbiljnom organizacijom tih kriminalnih grupa, nekim zakonskim nedostacima, rekao bih i praksom da nam problem danas predstavlja i praksa da mnogi ljudi na političkoj sceni se ismevaju i izvrgavaju ruglu sve što neko negde pokuša da učini.
Pokušaću da vam dovedem jedan primer za koji ćete se iznenaditi da je moguć, a na koji mi nismo imali rešenje.
Pre četiri dana u jednom beogradskom klubu, velikom i poznatom beogradskom klubu izvršena je racija i tu je pronađeno više lica koji su imali između 30 i 50 grama droge u džepu. Neka od tih lica ženskog pola su potrčala u toalet, bacila su to, povukli vodu, pri tome su vikali kako ih tobože neko siluje, napada, kako policija ne znam šta radi i ne bi li se dokazi o bilo čemu prikrili.
U tom trenutku je pronađeno kod čoveka po imenu Muamer Redžepi 50.000 evra. Potpuno je bilo jasno o čemu se radi, da je izvršena transakcija. Mi smo posle kraćeg zadržavanja morali lice da pustimo na slobodu.
Moralo je lice da bude pušteno na slobodu i biće gonjeno samo za devizni prekršaj, smejali su nam se u lice, našim policajcima govorili da će ih goniti za prekoračenje svega što je bilo dozvoljeno da upotrebe, a samo u tom lokalu je pronađeno oko pola kilograma kokaina.
Pri tome ne želite da čujete da su svi bez prava ikakvog imali iz obezbeđenja oružje sa metkom u cevi, svi su imali metak u cevi, kada ih pitate – čekajte kako od koga ste dobili, ne znam od koga ste dobili. Onda, idete i na prekršajne i na krivične prijave, ali to vam se dešava svaki dan.
Onda se neko ismeva kada u javnosti kažete, vagica, jer mala vaga je vagica, a kod vlasnika tog noćnog kluba je pronađeno upravo takva vaga za merenje tih manjih količina droge, ali nismo pronašli drogu. Sada će da nas ubede da oni to mere meso na 30 grama. To su problemi sa kojima se svakodnevno suočavamo.
Bez obzira na to, želim da kažem da gospodin Dačić to posebno zna u Briselu na otvaranju skrininga sa policijom našom, ta akcija je bila glasno i jako pozdravljena. Želim da vam kažem da je i u prethodnom periodu, a posle te akcije smo nastavili sa više značajnih faktora, sada ću vam dati te podatke na zvaničan način.
Procesuirano je ukupno 274 lica. Gotovo je nemoguće zamisliti da bilo koju akciju sprovedete, a da bude procesuirano 274 lica. To je bila uz veliki rad, uz veliki trud policije i svih službi bezbednosti, tu je bilo i moram da kažem po malo sreće što nije provaljeno sve, pa i tamo gde ne možete direktno ljude da gonite za drogu, možete da ih gonite za držanje i posedovanje oružja koje je nelegalno, u svakom slučaju 274 lica su procesuirana.
Pronađeno je i privremeno oduzeto 21.238,82 grama različitih vrsta opojnih droga od koga najviše razume se heroina, marihuane, kokaina, zatim hašiša, amfetamina, različitih narkotika, 9.941 komad različitih narkotika u tabletama, 2.200 mililitara opojne droge u tečnom stanju, 2.425,40 grama praškaste supstance čije je veštačenje i dalje u toku. Otkrivena je i čitava laboratorija za proizvodnju narkotika.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Vučić

| predsednik Republike Srbije
Izvinite, još dve rečenice.
Ono što je mene posebno zaprepastilo to je način na koji su se neki šalili, čućete sa kakvim arsenalom oružja, koje samo u jednom danu jednog jutra pronađen kod ovakvih lica. Tu je 27 pištolja, 16 pušaka, jedan puškomitraljez, 14 bombi, 525 grama plastičnog eksploziva, 1.100 komada municije različitog kalibra, 10 vozila koja su bila ukradena, dakle, ukradena protivpravnoj državini tih lica, 915.330 dinara i falsifikovanog novca u iznosu od 3.690 evra, plus 2.090 evra.
Dakle, to je bio taj rezultat. Da li može bolje? Nadamo se da može bolje i proverićemo veoma brzo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Slavica Đukić Dejanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

| Ministarka prosvete
Gospodine Marinkoviću, zahvaljujem na pitanju koje zaista tangira svakog čoveka u ovoj državi, naravno i van ovih granica, zbog toga što, na žalost, u želji da otškrinu vrata raja mnogi predstavnici mlade generacije zapravo ulaze u pakao koji se zove zavisnost na psihoaktivne supstance. Vi raspolažete podatkom da ih ima oko 100.000 mladih ljudi. Međutim, ono što jeste činjenica, to je da smo se organizovano počeli baviti detekcijom tog broja u Ministarstvu zdravlja pre šest meseci, da je pompidou upitnik jako pomogao kada je u pitanju heroinska zavisnost i da su napravljeni mnogi koraci, pre svega na planu zadataka koji su povereni institucijama za javno zdravlje na čelu sa Institutom za javno zdravlje „Batut“ koji ima zaista centralnu ulogu i kancelariju koja se specijalno bavi ovim pitanjima.
Na vaše konkretno pitanje da li planiramo novu strategiju, moram da vam kažem da je ocenjeno i od evropskih stručnjaka i od stručnih krugova različitih struka koji sa različitih aspekata tangira pitanje droga i psihoaktivnih supstanci, da je bolje da u okviru strategije za javno zdravlje poseban program bude posvećen različitim oblicima zavisnosti. Tu naravno mislim i na duvansku zavisnost i na zavisnost od alkohola i na zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Ali, ono što je činjenica to je da jedino intersektorski rad može dati pravi odgovor na strategiju zbog čega je na nivou Vlade formiran savet koji ima 23 člana, dvadeset troje zapravo. Koordinator tih predstavnika različitih ministarstava jeste ministar zdravlja i mi vrlo ozbiljno radimo na strategiji za koju ste zainteresovani.
Standardizacija u izradi strategije je sa iskustvima zaista zemalja EU koja je razrađena do maksimuma, a ono što jesu neki noviji podaci to je da se osobe koje boluju od ove bolesti, jer zavisnost jeste bolest lečena na najsavremeniji način i da smo tri, četiri centralne zdravstvene institucije u okviru Ministarstva zdravlja koje smo proglasili referentnim, organizovali ne samo tretman metadonske zavisnosti, nego i primenu buprenorfinom kao savremenijim načinom lečenja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Marinković.