Sedmo vanredno zasedanje, 30.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

2. dan rada

30.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Javljam se po članu 107 – dostojanstvo Narodne skupštine.
Malopređašnja koleginica, koja je inače veoma konstruktivno nastupila u samom Odboru, saglasili smo se oko mnogo čega, je izrekla jednu neverovatnu stvar, a to vređa dostojanstvo svih nas. Neko kaže – zna se dobro ko stoji iza smene šefa deska „Večernjih novosti“. Pozivam je da kaže kako se zove osoba koja stoji iza smene šefa deska „Večernjih novosti“, tim pre što poznajem čoveka. Bio mi je urednik svojevremeno u jednom nedeljniku „Revija 92“. O njemu mislim sve najbolje, ali ako već aludirate da je to neko iz vlasti, kažite imenom i prezimenom ko je osoba koja je kriva za njegovu smenu, jer bi svi voleli da to znamo. Ne možemo ovako paušalno optuživati ljude, jer to zaista nema smisla i to vređa dostojanstvo ovog parlamenta. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Moram da konstatujem da nije došlo do povrede Poslovnika, bez obzira što ste vi tako doživeli njenu izjavu. Na kraju krajeva, znate da po Poslovniku svaki narodni poslanik ima pravo da iznese svoje viđenje sa kojim se vi možete slagati i ne morate. No, vi imate pravo, ako želite da se o ovoj povredi izjasnimo u Danu za glasanje. (Ne)
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Reklamiram član 27.
Od početka ovog saziva stalno trošimo vreme na to da se ubeđujemo sa predsedavajućim, bilo da ste u pitanju vi ili drugi potpredsednici ili predsednica Skupštine. Ne možete ovu Skupštinu da vodite kako vama padne na pamet, nego tako kako vas obavezuje Poslovnik.
Poslanici SNS neprekidno koriste povredu Poslovnika da bi replicirali, davali ocene o onome što su drugi narodni poslanici izrekli. Vi to dozvoljavate. Ponekad konstatujete i sami da su prekršili Poslovnik, ali vas to ne sprečava niti da ih prekinete dok govore, niti da im izreknete neku od mera predviđenih Poslovnikom, pa čak i onda kada utvrdite da su prekršili Poslovnik. Vi drugim narodnim poslanicima ne date priliku da odgovore na ono što su izrekli, govoreći da povreda Poslovnika ne može biti osnov za repliku, iako ste i sami konstatovali da su oni prekršili Poslovnik i zloupotrebili svoje pravo da reklamiraju, da vam ukažu na to da ste povredili Poslovnik.
Molim vas da uskladite način na koji vodite sednicu sa odredbama Poslovnika, da tretirate sve poslanike jednako zbog toga što ovako, razgovarajući, nećemo daleko stići. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospođo Jerkov, ne mogu vas ubediti da promenite svoje mišljenje. To je vaše pravo. Lično smatram da na veoma korektan način vodim sednicu. Možda nisam u pravu, ali to je moje mišljenje, kao što je to vaše mišljenje.
Ne želim ovde da demonstriram silu. Pokušavam da budem tolerantan maksimalno, bilo da se to vama sviđa ili ne, ali ja znam da kada je konkretna ličnost u pitanju, ne mislim na vas, kada primenim metode Poslovnika, onda su oni povređeni. Prema drugom se može sve primenjivati, ali ne samo prema meni. Jesam tolerantan i prihvatam to. Mislim da je bolje da budem tolerantan, nego da ovde sada izigravam moćnika. Možda bi to po mojoj prirodi i profesiji odgovaralo, ali nemam želju za tim. Dok sam to mogao da radim, radio sam, a sada imam želju…
Smatram da nije došlo do povrede Poslovnika, a vaše je pravo da se izjasnimo o povredi.
Svestan sam, delimično ste u pravu, da ja tolerišem u smislu da se zloupotrebljava povreda Poslovnika i da se koristi za repliku. Stavite se vi u moju ulogu da sada ko god to uradi da ga presečem k'o na panju. Molim vas, hajde da budemo barem toliko tolerantni.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević, po Poslovniku.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Gospodine generale, poštovani gosti, nema nikakve dileme da vi uživate izvesnu simpatiju u ovoj sali svih narodnih poslanika i naših gostiju, ali moram da reklamiram povredu člana 108, jer kada vi kažete da ste vi tolerantni i da ne bi trebalo da vam zamerimo na toleranciji prema narodnim poslanicima…
Gospođa Jerkov je vama htela da kaže da ste tolerantni prema poslanicima jedne stranke, a kada se, na primer, poslanici Nove stranke, koji su u opoziciji jave po članu Poslovnika da kažu još koju reč o ovim predlozima zakona itd., onda niste tolerantni. Znate li šta ste nam odgovorili, gospodine predsedavajući, meni ste rekli da ćete vi, kao general, razume se, da odlučite da li ću ja da govorim ili neću da govorim. Smatram, gospodine predsedavajući, da to nije bila mera tolerancije.
Saglasan sam sa gospođom Jerkov da vi čak i ne treba da sada razmišljate da li ste tolerantni, samo vas pozivamo da se na jednak način pridržavate tog Poslovnika prema svim narodnim poslanicima. To je neka norma i standard koga treba da se držimo. To je sve i da se izjasnimo o povredi Poslovnika.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Tvrdim i garantujem da za predsedavajućim mestom nikada nisam rekao da kao general vama ne dam reč. Vodite računa, nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao.
Drugo, dokle god se jednako ljuti i leva i desna strana shvatam da sam na dobroj liniji.
Pitam vas da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika? (Da.)
Hvala, izjasnićemo se.
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Pošto ste u svom izlaganju referisali na jednu izjavu Majkla Devenporta od pre par meseci, skrenuo bih vam pažnju na njegovu izjavu od pre par dana. Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport je izjavio da će usvajanje seta medijskih zakona biti veliki pomak u usaglašavanju sa evropskim standardima.
Evropska unija i Evropska komisija žele da se implementira medijska strategija, a medijski zakoni su najvažniji alat za to. Mislim da već dugo teku razgovori na ovu temu. Evropska komisija je komentarisala nekoliko nacrta i čini mi se da Vlada ima nameru da usvoji ovaj set zakona što pre. To je veoma pozitivno, kazao je Devenport. U međuvremenu Vlada je usvojila predlog tog seta zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Naravno da znam da je Majkl Devenport pre neki dan izjavio to što ste vi sada rekli, ali u poslednja dva meseca prosto nije bilo moguće da se medijsko stanje u Srbiji promeni. On je tada dao ocenu o medijskom stanju u Srbiji, odnosno o medijskoj slici kakvu on vidi.
Pozitivno mišljenje na set zakona pozdravljamo svi, naravno. I sami ste rekli da je dao mišljenje na usaglašavanje naših predloga zakona sa evropskim zakonima, ali to nije suština cele priče.
On je 11. ili 14. maja opisivao stanje u Srbiji koje ne može da se promeni time što ćemo da usvojimo ovaj set medijskih zakona, složićete se sa mnom. Nadam se da ćemo svi zajedno, naravno na čelu sa vladajućom strankom, vladajućom većinom, mi kao poslanici, svi građani, novinari, mediji da se uključimo i da damo maksimum od sebe da ovi zakoni zažive. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Tasovac.