Sedmo vanredno zasedanje, 30.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

2. dan rada

30.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

OBRAĆANJA

Ivan Tasovac

Apsolutno je Vlada svesna i Ministarstvo kulture kakav je tek put pred nama, ako govorimo i o onome što je medijska pismenost, o čitavom nizu podzakonskih akata koji treba da dođu kako bi ovaj zakon zaživeo u potpunosti.
Kako bih vam rekao, ne postoji drugi put, ovo je upravo prvi korak ka tome, a intencija Vlade je da analizirajući sve probleme iz prethodnih perioda postavi jednu dobru osnovu da se napravi bolja situacija u medijima i da kompletna medijska zajednica, gde zaista ne stavljam samo novinare, nego i oni koji su naši gledaoci, slušaoci, čitaoci i svi ostali da imaju kvalitetnije informisanje.
Mislim da je upravo ovaj set zakona neophodan korak da bi se to desilo. Ne možemo nikako da ga preskočimo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Sledeći prijavljeni za reč je narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Moram da postavim par pitanja i da na taj način da pokušam da razbijem ovu kvazi idiličnu atmosferu nastalu iz suštinski vrlo loših zakona koje ste doneli ovde u Skupštini.
Dakle, zanima me da li u Srbiji važi Medijska strategija koju je usvojila Vlada Srbije 28. septembra 2011. godine i da li je Vlada promenila tu medijsku strategiju, na kojoj sednici i kada? Ko ju je promenio? Da li ste redefinisali Stretegiju, da li ste doneli novu strategiju i da li ste vi ovlašćeni ili bivši ministar Petković da to uradi i kada?
Takođe zanima me da li je moguće da medijski zakoni budu u potpunoj koliziji sa svojim sopstvenim krovnim dokumentom, što Stretegija jeste i ko je tačno i kada odlučio da se to promeni?'
Moram da kažem da su svi građani Srbije danas obavezni da plaćaju jednak iznos televizijske pretplate ili da finansiraju Javni servis iz budžeta. Ipak građani Vojvodine imaju mogućnost da prate Nacionalni javni servis RTS, a imaju i svoj regionalni servis, međutim niko drugi u Srbiji nema tu pogodnost. Ono što ima pogodnost, a što vi ne možete da objasnite nikako to je koju ćemo imenicu da upotrebimo za građane, među kojima sam i ja, koji su redovno izmirivali obaveze kroz plaćanje pretplate?
Da li imenica počinje na B a završava na A? Ako je tako, molim vas da tim građanima koji su svo ovo vreme plaćali pretplatu date barem reči utehe za njihovu naivnost kroz izbegavanje zakonskih obaveza koju ste vi anulirali na sledeći način.
Prvo je premijer nekoliko puta rekao da se ukida pretplata, pa se nije ukinula, a nastavili smo nas nekoliko hiljada da plaćamo pretplatu. Oni koji nisu nastavili da plaćaju pretplatu kao i oni koji ne uzimaju građanske dozvole, kao oni što ne plaćaju poreze, kao oni koji su vrlo bliski vašoj vlasti ispadaju jako pametni, a mi ostali ispadnemo ta imenica koja počinje na B a završava na A.
Moram da vam kažem da ste vi i kroz ovo pokazali dvostruke aršine i visoki stepen kontrodiktornosti, jer kako drugačije da kažemo da je praksa tokom čitavog procesa donošenja medijskih zakona jedna od teza predstavnika ministarstva tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom informisanju bila je da finansiranje medija iz budžeta ugrožava njihovu nezavisnost, uređivačku politiku i konkurenciju na lokalnim i regionalnim tržištima.
Sa druge strane isto to radite članom 37, jer se predviđa finansiranje RTS iz budžeta Republike Srbije. Kako sada mirite te dve stvari koje ste rekli? Danas građani Srbije treba da znaju da ćete kroz ove odredbe privatizovati lokalne radio i TV stanice, da neće biti šanse da ljudi dođu do lokalne informacije, da će ljudi koji rade u tim medijima ostati bez posla. Takođe treba da znaju da će plaćati pretplatu, ali se ona ne zove tako nego se zove taksa. Takođe to treba da znaju da će se to desiti za godinu dana i da će ljudi to morati da plate.
Sada ste u koliziji, jer premijer jeste ispunio obećanje ukinuo je pretplatu, ali samo za malo i sada će se zvati drugačije. Ima tu dosta stvari koje su u pojedinostima, što ćemo kroz amandmane pokušati bezuspešno da promenimo.
U Zakonu o javnom informisanju kaže se da niko ne može biti vlasnik dva ili više medija ukoliko udeo u auditorijumu ili tzv. „šer“ prelazi 35%. To je osnov za kartelizaciju i veliku pokrivenost teritorije vlasništvom brojnih medija može da se obezbedi dominantan uticaj na marketinško tržište, kao što znate, a da se ne naruši uslov od 35% učešća u auditorijumu.
Kontrolu treba da obavlja Agencija za zaštitu konkurencije. U drugom koraku je moguće ubijanje javnih servisa neograničenom ponudom, što se već i dozvoljava, a vi ćutite godinu dana, lakih sadržaja i rialiti programa uz dobro jutro sa SNS, laku noć sa SNS a u međuvremenu vi kao ovlašćeni ministar ćutite.
Mi smo govorili - zašto ministar Tasovac ćuti, a vi danas na svako pitanje odgovarate. Znao da ćemo navući neki problem što smo vas toliko kleli.
Zakon o elektronskim medijima u članu 4. kaže – značenje pojedinih izraza, stav 1. tačka 1, deo definicije elektronskih medija i sadržaj elektronskog izdanja. Poštovani građani, ako su elektronska izdanja elektronski mediji to znači da svemoćna, nagrizena korupcijom mere rada, može da kontroliše, ima nadležnost nad sajtovima, ima nadležnost nad elektronskim prikazom i na taj način može to da kontroliše. To ne bi smelo tako da ostane, jer smatramo da i sad RRA ima prevelika ovlašćena i nad elektronskim i nad internet izdanjima štampanih medija, što nije u skladu sa evropskim standardima na koje se pozivate, a odgovorno tvrdim da vam niko iz EU nije rekao da treba da ukinete regionalne i lokalne servise, niko, zato što to postoji u EU i odgovorno tvrdim to. Tako smo se mi pozivali na Evropu kod reforme pravosuđa. Pa, znate kako smo prošli.
Treća stvar - član saveta RRA bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran, što u teoriji i praksi znači da nema ograničenja broja mandata, što znači da čak i članovi RRA koji su već imali dva mandata od po šest godina mogu biti ponovo birani u nedogled. Ograničenje broja mandata jedan je od osnovnih demokratskih principa i mi to tražimo da se promeni. Nestala je odredba po kojoj vlasnici i zaposleni u medijima ne mogu biti članovi saveta RRA.
Dakle, da objasnim građanima, to znači da su budući članovi saveta RRA možda gospodin Željko Mitrović, gospodin Minos Kirijaku ili ti Nedeljković, pa i neki drugi. Jel vi sada to negirate? Ako negirate, ja vas molim da kažete ovde javno da to negirate. Da li postoji mogućnost da, recimo gospodin Vučićević bude član saveta RRA? Da li postoji mogućnost da Željko Mitrović bude član saveta RRA? Uz to nema zabrane izbora u savet lica koja su osuđivana za krivično delo, nema zabrane. Može i neko ko je osuđen, šta fali.
Zadržava se budžetsko finansiranje i pretvarate javni servis u javno preduzeće, bar neko vreme, mada, kako su kolege rekle, i ova sadašnja situacija na javnom servisu, tj. na RTS je upravo takva kakvu ste i želeli. Nema opozicije, ima isključivo vlasti i to kad nas puste, puste nas jednu sekundu i to naravno nešto potpuno irelevantno. Ko tvrdi drugačije ja tvrdim da taj nema pojma šta se prikazuje na našoj televiziji, apsolutno odgovorno tvrdim.
Moram da vam kažem da ste stavili da Vlada uredbom bliže uređuje način prenošenja sredstava, kao i kontrolu korišćenja sredstava u javnom servisu. To piše u zakonu. Vi znate šta to znači. To znači da će Vlada da apsolutno kontroliše sve što radi i sada, mada niko nikog nije zvao. Niko nikog ne zove, niko nikog ne pritiska. Samo, gle, nema opozicije nigde. Nigde nema opozicije. Jednom mesečno nam dajte sat vremena u udarnom terminu kod Gorislava Papića da vidite šta mi imamo da kažemo. Ili može samo u ovoj zemlji jedna strana da se čuje? To je sramotno i vi to znate u kakvom su nam stanju mediji. Ovi mediji danas su kasarne gospodo i nema tu smeha. Ko to neće ovde da kaže taj apsolutno ne vidi realno šta se ovde dešava.
Moram da vam kažem, smatram da je neophodno da se obavežemo zakonom da se prenosi sednica RRA prenose javno, da se prenose uživo na veb sajtu, da je moguće akreditovati se za te sednice, da se sve analize i istraživanja javnog mnjenja stave na sajt Agencije, da se oni biraju na pet godina i nikada više, samo na pet godina, da član saveta mora da prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije imovinu i sve podatke iz svoje familije i da to mora da se uradi. Siguran sam da ovo neće u potpunosti promeniti sistem ali će zaustaviti endemsku korupciju koja očigledno postoji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme vaše poslaničke grupe, nemate više uopšte vremena.
Reč ima ministar Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Mislim da niste bili u sali kada smo govorili o tome, ali medijska strategija nije pravni dokument i jednostavno realnost ovog našeg vremena i upoređivanje sa Nemačkom, Austrijom ili drugim zemljama sa daleko jačom ekonomijom mislim da nije do kraja umesno.
Što se tiče vaše sumnje oko izbora budućih članova regulatornog tela, imajući u vidu da je član saveta funkcioner, primenjuje se zakon kojim se sprečava sukob interesa pri vršenju javne funkcije.
Po pitanju takse mislim da zaista nema potrebe još jedanputa, pošto smo više puta objasnili. Pod jedan, u sledećih godinu i po dana biće budžetsko finansiranje koje će biti potpuno transparentno, a posle toga će se uvesti taksa gde će cena maksimalno moći da bude 500 dinara. Vi to znate sigurno i sami da kada se donose zakoni ne donosi ga samo jedno ministarstvo, jednostavno moraju da se usklade politike svih ministarstava i potrebno je da vi ono što stavite u taj zakon bude i primenljivo.
Jedino na šta ne mogu da vam dam odgovor to je ova imenica koja počinje sa „b“, a završava sa „a“, koliko god sam se koncentrisao nisam uspeo da shvatim na šta mislite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zoran Babić se javio za repliku Borislavu Stefanoviću. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, spreman sam da izvršimo komparaciju, spreman sam da izvršimo merenje. Hajde da izmerimo koliko je bila prisutna tada opoziciona SNS u elektronskim medijima 2011. godine u odnosu na prisustvo u medijima opozicionih stranaka 2013. godine i 2014. godine.
Hajde da vidimo, hajde da izmerimo kakva je tortura sprovođena nad SNS i nad Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, hajde da izmerimo koliko puta se pojavio u elektronskim medijima Dragan Đilas u kampanji 2014. godine, a koliko puta Aleksandar Vučić. Neću da dozvolim paušalne metode ugnjetavanja i davanja etiketa koje nisu utemeljene ni u realnosti ni u istini.
Sa druge strane, ovde je izrečeno nešto veoma teško, otežavajuće, da je RRA nagrižen korupcijom. Ako neko zna i kaže da je RRA nagrižen korupcijom i pojedinci RRA nagriženi korupcijom, a to ćuti, mislim da je to krivično delo, a ako tek tako stavlja etiketu da je ogrezao u korupciji gospodin Karadžić ili Porfirije ili gospođa Gordana Suša, to je onda strašno, to je onda vođeno političkom mržnjom.
Ostalo je malo čini mi se lokalnih medija, gospodine ministre, koji se nisu privatizovali. Vi ćete na ovaj način novim zakonom ostaviti i ugasiti lokalne medije. Hajde da vidimo koliko je lokalnih medija ostalo? Čini mi se da u gradu iz kojeg potičem lokalne medije je privatizovao bivši predsednik opštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, dva minuta i osam sekundi. Zahvaljujem.
Reč ima ministar Ivan Tasovac.

Ivan Tasovac

Ovde se pogrešno prejudicira gašenje lokalnih medija. Kroz projektno sufinansiranje je zaista moguće da ti mediji dobiju jedan potpuno novi kvalitet. Takođe, privatizacija podrazumeva različite mogućnosti od toga da neko privatizuje taj medij, pa do toga da na kraju te akcije budu podeljene samim novinarima. Tako da, ne bih tako olako prelazio preko te potpuno nove institucije, a to je projektno sufinansiranje, jer je pri tome tu potpuno jasno i određeno koji sadržaji koji su vezani za javni interes će se podržavati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, ministre.
Gospodine Stefanoviću, po kom osnovu?
(Borislav Stefanović, s mesta: Na izlaganje gospodina Babića.)
Ali, on je vama replicirao, nije vas spominjao.
(Borislav Stefanović, s mesta: Onda na izlaganje gospodina ministra.)
Ministre, jeste li vi spominjali nešto uvredljivo ili ste samo odgovorili? Vi ste odgovorili Babiću.
Poslaniče Stefanoviću, zaista, ni stav 1. ni stav 2. vam ne daju za pravo ovog puta. Moraćete da sačekate …
(Borislav Stefanović, s mesta: Po Poslovniku.)
Recite samo član, tačno šta sam povredila i citirajte odredbu.
Izvolite, dve minute.