Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.
Smatram da je povređen član 106. koji govori da govornik može da govori samo o temi. Čuli smo sada da ministar nije gost, nego da je govornik. U tom slučaju on je mogao da govori samo o tački dnevnog reda. Ako je imao potrebu da odgovori na neka pitanja koja su se pojavila ovde u raspravi danas, onda je mogao da koristi repliku, kao i svi mi drugi, jer se ovaj Poslovnik odnosi i na njega i da proba u dva minuta da nam objasni to što ima da nam objašnjava 26 minuta, jer mi ovde u ovoj raspravi treba da budemo ravnopravni.
Ako je ministar govorio 26 minuta kao repliku, molim vas da se i nama dozvoli da 26 minuta najmanje odgovorimo ministru na sve ono što je on ovde izneo, što nema nikakvog dodira sa tačkom dnevnog reda.
Tačke dnevnog reda su izmene Zakona o odbrani i izmene Zakona o vojsci, da pojavile su se ove teme, da govorili smo o njima i pravo na repliku imao ministar u trajanju od dva minuta, a ne 26 minuta sada u šest sati kada je najveća gledanost Skupštine, tek sad se ministar setio da vadi ovde papire, samo one koji njemu odgovaraju i da građanima predstavlja samo jednu stranu priče.
Biće Odbor za kontrolu službi bezbednosti, pa će se na njemu čuti i druga strana gospodine ministre, niste vi jedini koji imate šta da kažete u ovom slučaju i u svih tih 26 minuta niste odgovorili na pitanje koje sam vam postavio jutro u 11 sati kada sam govorio. Ko je potpisao naređenje da pripadnici Vojne policije budu sa bratom predsednika Vlade kada je bio incident?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, ja nekad se pitam da li su ovo dve stranke ili jedna? Niti ste govorili, niti ste postavili pitanja, žalite se zašto je ministar odgovorio na pitanja neke druge poslaničke grupe, sve to mi nije jasno. Možda ja i nemam dovoljno razumevanja.
Gospodine Đurišiću, ja sam dužan da vam obrazložim zbog čega i mislim da dalje objašnjenje nije potrebno i vi to savršeno razumete da ste želeli da zloupotrebiti Poslovnik i javljanje po Poslovniku da bi odgovorili ne znam kome, na ne znam koja pitanja. Da li želite da se skupština izjasni u danu za glasanje?
(Marko Đurišić, s mesta: Da.)
Gospodine Pavićeviću vi se javljate na to, da kada sam se obraćao gospodinu Đurišiću zloupotrebio Poslovnik? Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani pripadnici i predstavnici Vojske Srbije, poštovani ministre Gašiću i poštovani predsedavajući Bečiću, smatram da ste malo pre, evo, upravo malo pre tokom izlaganja gospodina Đurišića, a naročito nakon njegovog izlaganja povredili članove 27 do 33. Poslovnika Narodne skupštine, gospodine Bečiću. Mislim da ovo poslednje kršenje Poslovnika u ovih nekoliko članova jeste zapravo prilika da vas podsetim na moju jutrošnju inicijativu, gospodine Bečiću. Meni se čini da je vama pažnja malo popustila, da nemate dovoljno koncentracije da predsedavate sednicom Narodne skupštine zato što ceo dan, gospodine Bečiću vi predsedavate…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dovoljno je gospodine Pavićeviću.
(Vladimir Pavićević, s mesta: Zašto ste mi isključili mikrofon? Molim vas uključite mi mikrofon. Dva minuta još nije prošlo. Nije dovoljno, nisam iskoristio svo vreme da obrazložim povredu Poslovnika.)
Dovoljno je. Po Poslovniku se kaže imate pravo do dva minuta dokle predsedavajućem, i u ta dva minuta može da mi bude jasno šta ste želeli da kažete i u 30 sekundi, a mogu i da sačekam dva minuta da mi to dovoljno dobro objasnite i da me ubedite da sam prekršio Poslovnik. Sada sam već video vašu nameru da zloupotrebite Poslovnik, prijavu po Poslovniku…
(Vladimir Pavićević, s mesta: Molim vas imam dodatak.)
Gospodine Pavićeviću nemojte tako, vi ste profesor, verujem da niste navikli i niste navikli sa studentima tako da se u amfiteatru dovikujete. Tako da smatram da nisam prekršio Poslovnik gospodine Pavićeviću. Zahvaljujem što ste se javili.
Nastavljamo dalje. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.
Prekršen je Poslovnik, član 107, a u vezi člana 96. stav 2. zato što kolega Pavićević i gospodin Đurišić zloupotrebljavaju dokument koji su pisali, koji su kreirali.
Pozvaću ih da pogledaju član 96. stav 2. gde se kaže – predsednik Vlade i članovi Vlade dobijaju reč kad je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja. Lepo je to bilo kada su pisali i mislili da će ostati na vlasti do kraja života, do kad oni hoće, a onda kada mi poštujemo ovaj Poslovnik, zaboga, onda je to protiv pravila.
Ja vam se zahvaljujem gospodine Gašiću na odgovorima koje ste dali, na dokazima koje ste pružili Narodnoj skupštini. Znam da zbog tih dokaza, zbog tih papira, zbog toga što je u ovim danima i mesecima, godinama, Vojno-bezbednosna agencija, Ministarstvo odbrane, Vlada Republike Srbije, radila u skladu sa zakonima…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Babiću, dozvolite samo…
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine Bečiću, samo da završim…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dozvolite samo, da ne bi bio zloupotrebljen Poslovnik, vi imate pravo na repliku koju sam upravo želeo da vam dam i sada vam dajem repliku dva minuta na izlaganje gospodina Božovića.
(Vladimir Pavićević, s mesta: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Koristiću je. Što se tiče gospodina Božovića, izrečeno je, da li mogu da pitam vas gospodine predsedavajući ili gospodina Pavićevića kada mogu da dobijem reč?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vidite, gospodin Pavićević se trudi da je on merodavan za davanje reči u Narodnoj skupštini, ali još uvek ga upućujem na Poslovnik koji treba da prouči još jednom, da vidi da predsedavajući odlučuje da li ima neko pravo na repliku, pravo da se javlja, u kom trenutku može da se javi, tako da ste dobili reč gospodine Babiću da bih vam vratio vreme iz početka.
Izvolite, javite se, imate dva minuta, replika na izlaganje gospodina Božovića.