Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući generale, dame i gospodo predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, kada bi danas u ovoj državi pitali građane kome najviše veruju, i u ovoj i u prethodnoj državi i u prethodnoj od prethodne, kada bi ih pitali kome veruju i u koga imaju najviše poverenja, rekli bi u SPC i u Vojsku Srbije.
Sa jedne strane zato što je Srbima bila sveta uvek duhovnost i sveta sloboda, ali sa druge strane zato što je vojska, godinama, decenijama, a i čitavog stoleća svojom odgovornošću, ozbiljnošću, disciplinom, patriotizmom i čašću zaslužila to poverenje kod građana Srbije.
Onda je došla 1999. godina i naša vojska je tri meseca odolevala NATO agresiji, hrabro branila svoju zemlju i svoju nejač i poštovana Ustav Srbije, ali kada se sve to završilo i kada je došao peto oktobarski haos i postpetooktobarski haos, kada je spaljena ova skupština i opljačkana, a i postpetooktobarsko kada je opljačkana i spaljena čitava zemlja, sve je trebalo urušiti i sve je trebalo poniziti i uništiti, pa tako i Vojsku Srbije.
Krenulo se u reforme posle te 2000. godine, a prva reforma je bila da se uvede civilno služenje vojske, kako bi potomci nekadašnjih slavnih boraca sada vojsku služili tako što će negovati starce u staračkim domovima, i umesto puške nositi guske i lopate po odeljenjima u bolnicama. I treba tako na neki način osramotiti tu tradiciju sa jedne strane, a sa druge strane je trebalo uništiti kompletan arsenal oružja i stopi i pretopiti i prodati svu mehanizaciju i ono što je bilo vredno u vojsci.
Treća stvar, ne manje bitna to je preko noći penzionisati sve generale, pukovnike, ozbiljne profesionalce, stručnjake i prave patriote. Sve se to završilo i krenula je nova reforma u kojoj se u tri misije trebalo sve to raditi. Prava misija je bila zaštita naše teritorije, druga zaštita građana i naroda od elementarnih nepogoda i treća misija učešće naše vojske u mirnodopskim operacijama.
Prve dve su oslabljene, a ta druga se videla i kod ovih poplava, da su inžinjerske jedinice vojske potpuno uništene, desetkovane. Inžinjerske jedinice koje su nekada bile do veličine inžinjerskog puka svedene su na mali broj ljudi sa opremom koja je potpuno rasturena. Ali, ti ljudi su i pored toga tako oslabljeni odgovorili zahtevima i svom teškom situacijom koju je poplava napravila i uspeli su nadčovečanskim naporima da spasu sve što se moglo spasti u datoj situaciji.
Treća stvar je učešće naše vojske u međunarodnim operacijama, u kojoj se naša vojska pokazala časno braneći ugled ove zemlje, od početka sa VMA, pre svega u zdravstvu, a kasnije šireći to i na druge operativne jedinice. Pored inžinjerije koja je toliko uništena, želim da obratim pažnju i da upozorim da urušavanje jedne institucije koja je bila ugled i ponos ove zemlje, a to je VMA. Ona se danas srozava da hirurgija koja je udarna igla te akademije se svodi na opštu bolnicu, a ne na ono što je u zdravstvenom sistemu tercijalna ustanova.
Dešava se da VMA duži vremenski period nema osnovna sredstva, da nema hidrogen za previjanje rana, da nema barijum za irigografije, da nema maske, da se broj intrahospitalnih infekcija povećava više nego ikad što je bio, da se kadrovska politika vodi tako što se mnogi kvalitetni doktori, profesori ugledni u svetu smenjuju, da bi na njihova mesta došli ljudi koji ne mogu adekvatno da odgovore zahtevima i odgovornosti datog mesta.
Mnogo toga ima, a ja zbog ugleda te institucije neću sada sve govoriti o klinikama i šta se dešava u svim klinikama VMA, ali se nadam da ćemo u narednom periodu to višegodišnje srozavanje tako ugledne institucije zaustaviti i da to nećemo dozvoliti, jer je to je stub i osnov našeg zdravstva.
Ono što želim da kažem, ovde je bilo reči i neko je počeo da kuka nad sindikatima u vojsci, da im je smanjena uloga. Što se mene tiče, ne bi trebali ni da postoje. Ko hoće da bude vojnik, neka bude vojnik, a ko hoće da se bavi sindikalnom borbom, neka se bavi sindikalnom borbom. Vojska ima jasna pravila službe. Vojska ima jasan sistem komandovanja, odgovornosti i rukovođenja. Vojska ima svoja pravila po kojima mora da radi, da štiti ustavni poredak, zemlju, da brani narod i to je jasno.
Druga stvar koju želim da pohvalim, to je da se vojnici po ugovoru mogu primati posle devet godina u stalni radni odnos. To je dobro, zato što se mogu po kriterijumima kvaliteta, bez konkursa odrediti ljudi koji i po potrebi službe vojske mogu popuniti određena mesta.
Treća stvar koju želim da kažem, to je da je standardizacija odbrane svakako jako bitna, zatim, da plan upotrebe vojske svako treba odvojiti od plana odbrane. Svako treba svoje da radi. Suviše je to ozbiljno da bi se sva ta dokumenta mogla mešati, da bi svako do njih mogao da dođe.
Prema tome, analizirajući sve ovo, mogu samo da pozdravim donošenje ova dva zakona, da kažem da ćemo mi Zakonom o Vojsci sigurno popraviti efikasnost vojske i da ćemo popraviti jedinstvenost odbrane ovim novim zakonskim rešenjima. Zato, kako vojska kaže, služite narodu i dalje, to je vaša društvene uloga. Hvala vam lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovani građani, na današnjem dnevnom redu imamo dva veoma važna i značajna zakona, Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci. Duga je rasprava, koja je počela jutros u 10 i nešto. U ovoj raspravi, koja traje već nekoliko sati, poslanici bivšeg režima nisu izneli nijedan ozbiljan razlog, osim kritike radi kritike, kako bi osporili ovaj zakon, odnosno ova dva predloga zakona. Naravno da uopšte nema sumnje da će u danu za glasanje ovi predlozi biti usvojeni. Ovo su izuzetno ozbiljni zakoni, koji se odnose na celokupno društvo, a ne samo na pripadnike Vojske Republike Srbije, nego na celokupno društvo i uopšte na ambijent u društvu i na očekivanja koja građani imaju.
Učestvovanje Vojske Srbije u životu jedne države kao što je Srbija veoma je značajno i to se pre svega ogledalo u vanrednoj situaciji koju smo imali polovinom prošle godine, gde su građani, kako god i šta god ko pričao, i ne samo građani, svi su imali prilike da se uvere u to ko je onaj ko može da pomogne i ko je onaj ko je pomogao i ko će u svakoj prilici pomoći građanima, a to je svakako Vojska Republike Srbije i to jednostavno niko nikada nije ni dovodio u pitanje.
Ovakvim Zakonom o Vojsci pripadnici vojske će jasno znati šta je ono što se od njih očekuje, šta je ono što oni imaju prava, a šta je njihova obaveza, a to je u suštini i bitno za ovaj zakon koji uvodi red u onim detaljima gde je zakonom od 2007. godine na ovamo bilo propusta. Imali smo prilike i dovoljno vremena da uočimo greške i da te greške budu ispravljene upravo ovim predlogom izmena Zakona o Vojsci i Zakona o odbrani.
Imao sam tu čast da budem zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije generala Ljubiše Dikovića i verujte da su, imajući u vidu njegov rad, rad celog Ministarstva i rad Vlade, građani ubeđeni da će u slučaju vanrednih situacija i bilo kojih drugih opasnosti biti preduzete maksimalne mere i sve ono što je potrebno kako bi bezbednost građana bila na najboljem mogućem nivou.
Da je lako, nije. Ali, šta god i kako god osporavali i pričali i poslanici bivšeg režima i neki ljudi koji nisu bili dovoljno upućeni u dešavanja u vanrednim situacijama, to sam već rekao i ranije, ali moram ponoviti zarad građana, da je istina o poplavama, o vanrednoj situaciji i uopšte istina o delovanju Vojske Republike Srbije samo jedna i svakako da ovo Ministarstvo, ova Vlada, pa i ova Narodna skupština upravo insistira na toj istini. Ove afere koje se pominju i koje su tema i današnjeg razgovora, odnosno današnjih debata, jednostavno nisu na dnevnom redu ova dva zakona, ali i kada je to u pitanju, istina o tome je, naravno, samo jedna i upravo će ovo Ministarstvo i ova Vlada tu istinu izneti pred svoje građane. Javnost i transparentnost u radu upravo su odlika ovog Ministarstva, ove Vlade i ove Narodne skupštine.
Svi narodni poslanici, nije bitno da li su pozicija ili opozicija, da li su bivši, biće i budućih, vrlo dobro znaju šta je uloga vojske i mislim da je i neozbiljno osporavati značaj jednog ovakvog zakona, pri čemu nema nijedan ozbiljan argument koji bi osporio usvajanje ovog zakona.
Podršku za usvajanje ovog zakona obrazlagati sa nekom pričom – ukoliko usvoje naša dva amandmana ili ukoliko usvoje naše amandmane, mi ćemo glasati, ovaj predlog zakona koji je potpisao predsednik Vlade je svakako usklađen i sa interesima građana, interesima samih pripadnika Vojske Srbije i interesima Ministarstva i jednostavno specifičnosti koje Srbija ima kao država su ugrađene upravo u ova dva predloga zakona. Kroz istoriju vojska je i pokazala i dokazala šta i kako može i koliko može, a ovi će zakoni samo dati još veću snagu i još veću sigurnost da je to jednostavno izvodljivo.
U ovoj Vladi sede ljudi koji u skladu sa onim obećanjima od osnivanje Vlade predlažu zakone u svim oblastima i ovaj zakon će sigurno dati stabilnost, a garant da je ovaj predlog zakona, koji će biti na dnevnom redu i koji će biti usvojen, kvalitetan i da će, što je najbitnije, zaštiti pre svega interese građana i suverenitet Republike Srbije, garant za to su i načelnik Generalštaba, general Diković i ministar Vojske Republike Srbije, Gašić i, naravno, premijer Vlade, Aleksandar Vučić, koji je i potpisao ove predloge.
Ono što bi još trebao reći i zaista ću privesti kraju svoje izlaganje, imajući u vidu da su prethodnici pre mene izneli dosta toga, jeste da je odbrana slobode i odbrana države svakako privilegija, čast i obaveza svih nas. Ono što će sigurno biti, bez obzira na to da li je ovaj zakon to dotakao ili ne, u slučaju bilo kakve opasnosti i vanredne situacije i neke druge, ne daj Bože, ratne opasnosti, svi ćemo biti tu da pomognemo svojoj državi. Pravo na odbranu slobode i odbranu svoje države imamo svi.
Pominjane su medalje i pominjani su ordeni. Naravno da je to nešto što mora ostati u domenu ozbiljnosti i tu zaista nema mesta nekim improvizacijama. Naravno da ratno vazduhoplovstvo Vojske Republike Srbije mora da nosi prefiks ratnog vazduhoplovstva. Između ostalog, to vazduhoplovstvo ne leti zbog komaraca, nego da bi bilo spremno da odbrani Republiku Srbiju u slučaju ratne opasnosti.
Još jednom zahvaljujem na ovako lepom predlogu i kvalitetnom predlogu zakona gostima iz Ministarstva i podržavam sve poslanike da ovakav kvalitetan zakon podrže. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.
Poštovani gosti iz Ministarstva odbrane, dame i gospodo poslanici, pred nama su izmena i dopune dva izuzetno bitna zakona za Republiku Srbiju i za njene građene – Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci Srbije.
Osnovni razlozi za izmene oba ova zakona su usklađivanje sa promenama u pravnom sistemu i otklanjanje nedostatka koji su uočeni praktično primenom dosadašnjih zakonskih odredbi. Ono što je cilj je efikasnije funkcionisanje sistema odbrane i efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, kao i ono što je jako bitno saradnja civilnog i vojnog sektora.
Sistem odbrane garantuje odnosno trebalo bi da garantuje nezavisnost teritorijalno celovitost Republike Srbije, zatim zaštitu nacionalnog identiteta, unutrašnju bezbednost u svakom smislu, zaštitu života, zaštitu zdravlja, zaštitu životne sredine kao i očuvanje regionalne stabilnosti. Kao što se kaže zaštićena kuća obično nije meta lopova, tako je i sa državom koja ima dobru odbranu.
Usvajanjem ovih zakona omogućiće se dalji razvoj institucija odbrane kako bi se adekvatno reagovalo na sve izazove, rizike i na sve pretnje. Svima je poznato da u vremenima koja su iza nas, naročito u onim ratnim vremenima nažalost, bilo je slučajeva nesuglasica zbog preklapanja funkcije i nadležnosti u Vojsci Republike Srbije, odnosno problema šta se nalazi pod čijom kontrolom. Ove izmene Zakona o odbrani preciznije će definisati i urediti nadležnost predsednika Republike Srbije, Vlade, ministarstva i Generalštaba u odbrani.
Zbog toga samo želim da napomenem, radi javnosti, da sa sistemom odbrane upravlja Narodna skupština Republike Srbije, upravo ovako donošenjem zakona, zatim predsednik Republike koji komanduje Vojskom u ratu i u miru, Vlada Republike Srbije koja utvrđuje i vodi politiku odbrane, ministar odbrane koji rukovodi Vojskom Srbije i načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije koji komanduju Vojskom Srbije u skladu, naravno sa zakonima i aktima pretpostavljenih.
Čuli smo i neke od odredbi zakona a ja ću samo da pomenem par njih. Što se tiče Zakona o odbrani tu se zabranjuje vojnim licima članstvo i prisustvo na političkim dešavanjima, takođe pravo profesionalnim pripadnicima na sindikalno organizovanje, ali to je uslovljeno kao što smo više puta čuli posebnim, da ne dođe do ugrožavanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske i otkrivanje bitnih podataka za Vojsku, kao i to da naravno, pripadnici Vojske Srbije nemaju pravo da štrajkuju.
Ono što se tiče Zakona o Vojsci Srbije, uvedene su neke novine, odredbe su jasnije definisane, kako terminološki, tako i po pitanju uređenja i nadležnosti, zatim uređena su pitanja koja se odnose na specifičnu vojnu službu i službu pod otežanim uslovima i više puta smo čuli ono što je u diskusijama bilo da se nazivu vida, vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana dodaje reč „ratno“ u naziv kako bi se nastavila tradicija i kontinuitet ovog vida.
O izmenama su detaljnije govorili, verovatno će govoriti ljudi koji su više iz struke, a ja bih se osvrnula na Vojsku Srbije u prethodnom periodu, naročito od 2012. godine pa do danas, jer u ove prethodne tri godine Vojska Srbije velikom brzinom jača ugled među građanima Srbije i stiče ponovo veliku podršku građana.
Doneti su brojni zakoni u ovoj Skupštini, naročito od kada mi zasedamo, znači učešće Vojske u multinacionalnim operacijama, brojni sporazumi o saradnji i zajedničkim vežbama, trgovina naoružanjem i vojnom opremom, saradnja u oblasti odbrane i zbog toga danas je Vojska Srbije ambasador mira u svetu, jer učestvovanje u multinacionalnim mirovnim operacijama predstavilo je spremnost i gotovost Vojske Srbije po ovom pitanju.
Želim još jednom ponovo da napomenem da tokom neosnovanog povećanja plata i penzija 2008. godine, toga su bili lišeni profesionalna i aktivna vojna lica kao i penzioneri, tako da su oni sada možda i dvostruko oštećeni ovim smanjenjem, ali nikada nismo čuli da su se oni žalili, već i dalje rade na najvišem nivou svoje zadatke.
To su bile godine kada se vojni sistem potpuno urušavao, kada su aktivna vojna lica masovno prevremeno penzionisana i to vrhunski stručnjaci u Vojsci Srbije i kada su im bila uskraćena brojna prava pa i po pitanju stambenog zbrinjavanja.
Srećom, to nesrećno vreme po Vojsku Srbije je daleko iza nas i od 2012. godine zaustavljeno je sistemsko urušavanje Vojske Srbije. Želim samo da napomenem nekoliko značajnih, najznačajnijih lepih situacija, ali nažalost i onu tešku u kojoj su se za ove dve i po godine našla Vojska Srbije.
Dakle, 2012. godine, sigurno mnogi od nas neće zaboraviti aeromiting Batajnica povodom stogodišnjice srpske avijacije. Na ovom aeromitingu učestvovale su sve vojne velesile, istovremeno je predstavljen i nov domaći školski avion „Lasta“, 2013. godine održan je sajam naoružanja – partner na kojem je sklopljen veliki broj ugovora u namenskoj industriji, koja je naravno isto do 2012. godine, bila zapostavljena.
Samo želim da napomenem, pošto dolazim iz Užica, da samo u Užicu namenska proizvodnja „Prvi partizan“ prodaje municiju u 68 država, a godišnji izvoz je 80 miliona dolara. Fabrika je samo u poslednje tri godine od svojih sredstava investirala 28 miliona u nove pogone i proizvodnju, što će u narednom periodu Užicu omogućiti otvaranje 200 novih radnih mesta.
Godine 2014. Vojska je svim snagama učestvovala u onom nemilom događaju koji nas je zadesio najtežoj vanrednoj situaciji u našoj zemlji, u majskim poplavama i tu je pokazala najviši stepen organizovanosti i gotovosti i sve čestitke na tome.
Pored svih redovnih godišnjih vojnih parada imali smo prošle godine čast da budemo deo veličanstvene vojne parade „Korak pobednika“ organizovane povodom stogodišnjice velikog rata. Ko god je imao čast da prisustvuje ili mitingu, aeromitingu ili ovim vojnim paradama, razuma zašto je danas Vojska Srbije povratila ugled među građanima Srbije i zašto je povratila poverenje. Zato i ne čudi što sve veći broj mladih ljudi odlazi da služi vojni rok iako to više nije obaveza i zašto veliki broj mladih ljudi upisuje vojne akademije, a među njima i sve veći broj žena.
Iako ravnopravnost polova u Vojsci Srbije na najvišem mogućem nivou, mi žene se radujemo prvoj, da tako kažem, generalici u Vojsci Srbije, zato što će to definitivno biti značajan korak u budućnosti.
Za svu aktivnost, afirmaciju Vojske i rezultate sve čestitke Ministarstvu odbrane i ministru Gašiću, i puna podrška poslanika SNS u danu za glasanje ovim zakonima. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jasmina Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodo oficiri, kolege poslanici i poštovani građani, Predlogom zakona o odbrani, odnosno izmenama i dopunama postojećeg zakona postiže se obezbeđivanje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane.
Važno je da građani znaju da se donošenjem ovog zakona otklanjaju problemi višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovo ponavljanje u više zakona kako i dopuna nadležnostima koje su nejasno i neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene, a neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbrane za koji je odgovorno Ministarstvo odbrane. Ovo što sam sada rekla pročitala sam samo deo objašnjenja Ministarstva u Predlogu zakona.
Kao žena o vojsci profesionalno nemam šta reći, ali kao žena koja prati sve ono što se dešava u našoj zemlji i žena koja je deo tima spremnog da menja ovu zemlju, naravno da je menja na bolje, osvrnuću se na nekoliko delova iz ova dva zakona koji su na mene ostavili utisak.
Dakle, poštovani građani i poštovani ministre, drago mi je da ste tu, navešću nekoliko primera bitnih izmena, odnosno dopuna koji ovaj zakon čine dobrim zakonom. Zakon propisuje izradu srednjoročnog plana odbrane, a do sada je to bio dugoročan plan, što će reći, da sada u stvari postoji mogućnost bržeg i kvalitetnije prilagođavanja odbrane, odnosno uvođenja savremenih standarda odbrane. Pored izrade plana odbrane Republike Srbije postojaće i plan upotrebe Vojske Republike Srbije. Dakle, odgovorna vlast radi sve planski. Ovim zakonom jača se uloga Inspektorata odbrane. Ovo nije samo puka forma, Inspektorata dobija šira ovlašćenja i mogućnosti da obavlja ono što mu jeste svrha.
Po prvi put se ovim zakonom, odnosno izmenama postojećeg zakona reguliše upravljanje saobraćajem na plovnim putevima za potrebe odbrane. Ja dolazim iz mesta koje se čitavom dužinom naslanja na plovni Dunav i znam ona loša vremena koja su iz nas šta su značile izgrađene kuće uz samu blizinu obale, odnosno u stopi odbrane reke.
Novi član 23a. propisuje kao obavezu Ministarstva odbrane vođenje evidencije o nastradalim i nestalim licima u vojnim sukobima. Lično, nikada ne trebalo ali iskustvo koje smo proživeli u bliskoj prošlosti ovaj član čini veoma bitnim.
Član 83. izmenjen je na način da ubuduće plan odbrane prave opštine, a ne kao do sada autonomne pokrajine i opštine.
Na kraju, Zakon o odbrani u poglavlju 9. predviđa vojno pravobranilaštvo čiji bi, između ostalog, najvažniji zadatak bio da štiti vojnu imovinu. Iz onog što je ministar danas rekao, sasvim je jasno da je vojna imovina bila nešto o čemu se nije vodilo dovoljno računa, a verujem da je i formiranjem ovog vojnog pravobranilaštva upravo ova Vlada i ovo ministarstvo rešeno da se o vojnoj imovini vodi računa.
Kada je Zakon o vojsci u pitanju, sasvim je jasno da je cilj donošenja ovog zakona upravo efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje Vojske Srbije. Kod ovog zakona osvrnuću se na samo dve promene za koje smatram da će u mnogome promeniti kvalitet života zaposlenih pri vojsci, kako njih, tako i njihovih porodica.
Krupna promena je da državljanin Republike Srbije iz civilne biti primljen u aktivnu vojnu službu u svojstvu podoficira do navršene 35 godine života i u svojstvu oficira do 40-te godine života.
Radi poređenja, do sada su radili na određeno vreme po tri godine do navršenih 40 godina života kada su po sili zakona napuštali službu. Moj zaključak je, ako sam dobro razumela, sada najbolji sa iskustvom i sa ispunjenim uslovima mogu da ostvare status stalno zaposlenih.
Na kraju, član 72b., i na tome vam gospodine ministre u ime oficirskih porodica, hvala. Po prvi put regulišete radni status supružnika vojnog lica.
Dakle, ovim članom se, ukoliko zbog potrebe službe, vojno lice dobije prekomandu, a supružnik zbog toga mora da napusti stalno zaposlenje, stiče pravo da u narednih šest godina, odnosno dok ne nađe stalno zaposlenje, a najduže do šest godina, ima zdravstveno i penziono osiguranje kao i novčanu naknadu.
Poštovani ministre, pripadam generaciji koja jednako žali za uništenom privredom kao i za razorenom vojskom.
Trebaće vama ministre, mnogo truda i volje da vojsku uvedete i uredite po postavljenim standardima. No, kako se na održanoj paradi moglo videti, rezultati su već sada vidljivi.
Nastavite sa reformama. Imate našu podršku i u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću glasati za oba ova zakona. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani saradnici ministra odbrane, poštovane kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Srbije, pred nama se danas nalaze dva sistemska zakona, Zakon o odbrani i Zakon o Vojsci Srbije.
Moram da kažem da je cilj izmene i dopuna i jednog i drugog zakona u stvari terminološko usklađivanje, zatim otklanjanje mnogih nedorečenosti i nejasnoća koja se u prethodnim zakonima iz 2009. godine bila regulisana, kao i naravno stvaranje pravnog okvira za donošenje podzakonskih akata kako bi i jedan i drugi zakon bio implementiran u realnom životu, odnosno bio je implementiran u sistemu odbrane i sistemu Vojske Srbije.
Ono što najpre želim da kažem za zakon koji se odnosi na odbranu, to su, pre svega, nekoliko aspekata.
Prvi aspekt, to je aspekt planiranja. Za funkcionisanje bilo koje institucije je vrlo važno planiranje aktivnosti. Sistem odbrane, i te kako važan sistem za Republiku Srbije ali i te kako važan sistem za bezbednost i sigurnost svih građana naše Republike.
U tom smislu planiranje, kako dugoročno, tako i srednjoročno kako sada predviđate je i te kako važno. Samo one institucije i oni sistemi koji imaju adekvatne planove i koji naravno ispunjavaju te planove, a ovde su predviđeni i akcioni planovi gde će se na jedan koordinatorski način ispuniti sve planirane obaveze, može da bude efikasan.
Zakonom o odbrani, takođe se predviđaju nadležnosti predsednika Republike Srbije, nadležnosti Vlade, nadležnosti ministra odbrane i nadležnosti generalštaba kao najvišeg stručnog, odnosno štabnog organa u komandovanju Vojskom Srbije u ratu, u vanrednim situacijama i u miru.
Takođe, ono što želim da naglasim to je jačanje uloge inspektorata, vojnog inspektorata što i te kako značajno, a u cilju obavljanja, odnosno, a u cilju sprovođenja zakona i u cilju zakonitosti svih odluka i ono što posebno želim da naglasim, to je glava 9. koja se odnosi na vojno pravobranilaštvo, pre svega sa aspekta zaštite vojne imovine i sa aspekta zastupanja Vojske Srbije u svim onim postupcima koji se vode pred sudom.
Moram da naglasim da što se tiče vojnog pravobranilaštva ono je apsolutno u skladu sa uporedno pravnim rešenjima u odnosu na zemlju u okruženju, jer sve zemlje u okruženju imaju ili vojne advokate, ili vojne pravo branioce koji štite imovinsko pravne odnose Vojske Srbije.
Što se tiče Vojske Srbije, ono što želim takođe da naglasim, odnosno ono što želim da potenciram, to je član 33. koji se odnosi na član 72, odnosno 72b, a koji se odnosi da supružnik premeštenog podoficira, odnosno oficira koji nema stalno zaposlenje u mestu gde je podoficir, odnosno oficir premešten, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, ima pravo na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, ima pravo na novčanu nadoknadu u trajanju od šest godina. Naravno, ove uslove i kriterijume utvrdiće Vlada Srbije.
Takođe, želim da pohvalim vraćanje činova rečnim jedinicama i to od čina potporučnika do čina viceadmirala, odnosno admirala, jer je više nego jasno da jedinice, rečne jedinice postoje da nose činove i da njima naravno u zakon treba vratiti činove koji im i pripada.
Takođe, želim da naglasim član 35, a koji se odnosi na član 75. stav 2. i 3, a koji se odnosi na to da nije moguće razrešenje podoficira, oficira i profesionalnog vojnika za vreme trudnoće, za vreme porođaja, za vreme nege i posebne nege deteta.
Moram da naglasim da u Vojsci Srbije ima ukupno 217 žena oficira, od tih 217 žena oficira, 166 je u činu potporučnica, a imamo i jednu ženu pukovnicu, ona je inače doktor nauka.
Moram da naglasim i to da su žene u Vojnu akademiju prvi put upisane 2007. godine i naravno sa ispunjavanjem onih zakonskih i proceduralnih uslova, steći će se i uslovi za napredovanje žena, odnosno za sticanje viših činova.
Takođe želim da naglasim i član 42, koji se odnosi na član 97, a koji se odnosi na vojnu službu pod otežanim uslovima, pre svega na vojnu službu onih koji rade na brodovima i drugim plovnim objektima, s obzirom da su oni izloženi povećanom riziku, odnosno riziku od jonizujućeg i elektromagnetnog zračenja radara, izloženi riziku od povećane buke, od skučenog prostora, od povećane vlage. Naravno, to su sve neprirodni uslovi. Takođe oni rade 40 sati nedeljno plus 16 sati službenog dežurstva i sve to naravno spada u povećani rizik.
Ono što takođe želim da naglasim, a odnosi se na učešće žena u Vojsci Srbije, to je da među profesionalnim vojnicima ima 2,6% žena, da ukupan broj žena u Vojsci Srbije je 8% i da je to u proseku sa zemljama u okruženju, a da ukupan broj žena u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane je 19,39%.
Takođe, želim da naglasim da se vraća naziv Ratno vazduhoplovstvo i protivazduhoplovna odbrana, što je u skladu sa nastavljanjem kontinuiteta i u skladu sa tradicijom Vojske Srbije.
Takođe, želim da naglasim da se sada utvrđuje lista kandidata za napredovanje ne samo oficira, nego i lista kandidata za napredovanje i podoficira i ta lista kandidata utvrđuje se na predlog ministra.
Na kraju želim da istaknem da je za Srpsku naprednu stranku najbitnije da građani imaju poverenje u ono što ova Vlada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem radi.
Gospodine ministre odbrane, moram da kažem da građani Srbije imaju visoko poverenje u instituciju koju vi predvodite, a to je Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Te dve institucije u svim istraživanjima, u svim anketama kod građana prepoznate su kao institucije od najvećeg poverenja. To je ono što je za Srpsku naprednu stranku jako važno, a vi ste to i konkretnim primerom, nažalost u vanrednim uslovima, ali na sreću tih građana pokazali da ste u svakom momentu zajedno uz svoje građane i da im stojite na usluzi. Sve su to razlozi zbog čega će Srpska napredna stranka podržati ova dva zakonska predloga. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Irena Aleksić. Izvolite.