Trinaesto vanredno zasedanje, 14.07.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/309-15

2. dan rada

14.07.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 14:05 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Trinaesto vanrednog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o broju prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 95 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 117 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Marko Đurišić, izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovana predsednice.
Ja bih iskoristio priliku da postavim pitanje predsedniku Vlade.
Da li će da spreči štetan posao koji je Ministarstvo rudarstva i energetike se namerilo da sprovede?
Naime, 8. jula, pre manje od nedelju dana, Ministarstvo rudarstva i energetike, pokrenulo je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za nabavku goriva za rezerve za posao koji je samo budžetom za 2015. godinu predviđeno 6,8 milijardi dinara.
Uslovi ugovora su, na osnovu kojih treba da se jave, na kojim je poslat poziv na sedam adresa da se jave su sledeći. Da se gorivo, 12.000 tona benzina i 28.000 tona dizela mesečno, nabavlja opciono i skladišti u Nemačkoj.
Taj posao za tri godine, koliko je predviđeno ovim tenderom da se ugovori je, kažem, samo za ovu godinu 6,7 milijardi dinara, a ako se to projektuje na tri godine, radi se o sumi od preko 150 miliona evra.
Ministarstvo je uputilo poziv u sedam kompanija. Pet su velike svetske kompanije, Shell, Total, Exxon Mobil, British Petroleum Europe i OMW. I to negde ima logike. Ali su upućeni pozivi za dve kompanije.
Jedna se zove Euro-Nova Energy, druga se zove Coal Energy sa Kipra. Euro-Nova Energy je registrovana prošle godine u Ženevi, kao ćerka firme Euro-Nova Energy d.o.o. iz Novog Sada, koja postoji tri godine i koja je po poslednjim podacima na APR za 2013. godinu imala poslovni prihod od nešto manje od 12 miliona dinara i dobitak od manje od dva miliona dinara i četiri zaposlena.
Sada se toj firmi upućuje poziv za nabavku goriva u vrednosti od preko 150 miliona evra. Poziv za javnu nabavku bez objavljivanja sa direktnim pregovaranjem je upućen protivno zakonu. Zakonu o javnim nabavkama i mišljenju Ministarstva o hitnosti kada način na koji se tumači zakon, kada može i u kojim uslovima da se koristi hitan postupak i upućivanje objavljivanje javne nabavke bez objavljivanja sa direktnim pregovaranjem.
Na način na koji je ovaj posao predviđen ugovorom, eliminisane su sve domaće firme. Predviđeno je skladištenje goriva u Nemačkoj. Na to gorivo će se plaćati i taksa na skladištenje, a firme u ovom kratkom roku, potpuno je nerealno očekivati da će se velike svetske firme javiti u roku od pet dana na ovakav posao, tako da je sasvim jasno da je ovaj posao namenjen jednoj određenoj firmi.
Ja pozivam premijera da uradi nešto kako bi sprečio ovaj eklatantan primer korupcije i zloupotrebe.
Mi postavljamo pitanje – zašto je korišćen pregovarački postupak bez objavljivanja kada za to nema zakonskih uslova? Zašto su diskriminisane sve domaće kompanije? Zašto u trenutku kada je cena nafte na svetskom tržištu, danas je nešto malo više od 52 dolara, znači skoro na nekom rekordnom minimumu, zašto se ne kupuju derivati koji se prerađuju u Srbiji skladište ovde u Srbiji? Zašto je poslat poziv i na adrese ove dve fantomske firme koje posluju nešto više od godinu dana i nemaju nikakv promet i ne znam na koji način mogu da se kvalifikuju za ovakav posao?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Hvala vam.
Aleksandar Čotrić.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Moje pitanje je upućeno ministru spoljnih poslova Republike Srbije, pošto naša zemlja u određenom broju, država već duže vremena nema ambasadore, a u nekima od njih se nalaze diplomate kojima je mandat istekao, smatram da, a verovatno ćemo se složiti svi u ovom domu da je neprihvatljivo da u nekim zemljama više od dve godine Srbija nema svoje predstavnike u rangu ambasadora. To zapravo šalje lošu poruku ovim zemljama i ostalima.
Recimo, ako je ta zemlja članica EU, da smo nezainteresovani za intenzivne diplomatske odnose, to otežava rad naših diplomatsko konzularnih predstavništava, stvara i utisak da nemamo odgovarajuća kadrovska rešenja, odnosno da je nemoguće postići dogovor unutar Vlade ili na relaciji Vlada – predsednik Republike o ovim imenovanjima koja su zaista neophodna, jer od ukupno 69 naših ambasada u svetu, Srbija u ovom trenutku nema ambasadore u 17% ambasada, odnosno u čak 12 država. To su Nemačka, Hrvatska, Argentina, Grčka, od zemalja EU, zatim nemamo u rangu ambasadora predstavnike ni u Libanu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Siriji, Iranu, Gani, Indoneziji i Kataru.
Recimo, od kada je jula 2013. godine, opozvan tadašnji ambasador Srbije u Berlinu, Ivo Visković, mi u ovoj zemlji nemamo ambasadora.
U Zagrebu nemamo ambasadora od oktobra 2013. godine kada je sa te funkcije opozvan Stanimir Vukićević koji se od tada nalazi u Sarajevu.
Dakle, u ovim zemljama nas predstavljaju otpravnici poslova, međutim oni imaju ograničenje u svom radu s obzirom na to da otpravnike poslova ne mogu da prime predsednici država ili ministri spoljnih poslova.
U šest država ambasadorima Srbije je istekao mandat, oni nisu zamenjeni novim, a to su Norveška, Kipar, Albanija, Kuba, Libija i Poljska.
Dakle, moje pitanje upućeno ministru spoljnih poslova je, kada će u ovim zemljama biti imenovani novi ambasadori? Vezano za to pitanje i koliko ambasadora i konzula je ispunilo uslov da idu u starosnu penziju i kada će oni biti zamenjeni novim ambasadorima?
Takođe, pitanje upućeno ministru spoljnih poslova je, koliko Srbija u ovom trenutku ima ekonomskih savetnika u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom sveta?
Godine 2010. kada su oni otišli na službu bilo ih je 28. Neki su u međuvremenu vraćeni u zemlju ali mene posebni interesuje kakvi su efekti njihovog službovanja? Da nisu slučajno bili veći troškovi za njihove plate, za stanovanje, za prevoz, za školovanje dece i za ostale troškove od efekata koji su oni postigli privlačenjem investicija iz zemalja u kojima se nalaze, u našu zemlju?
Znamo dobro da je to bila inicijativa tadašnjeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića da se imenuju tzv. „ekonomski savetnici“ pri našim ambasadama i konzulatima. Nažalost, sada, pet godina kasnije, kada se sumira njihov učinak dolazimo da zaključka da su rezultati njihovog rada minorni, da neki praktično nisu doveli ni jednog investitora u Srbiju.
Video sam neke izveštaje koje su slali, pa su navodili neki od ovih naših predstavnika da su se bavili posetama, sajmovima vina ili da je jedna od glavnih njihovih aktivnosti bila praćenje dnevne štampe.
Zanimljivo je i da mnoge ove tzv. „ekonomske diplomate“ nisu bili ekonomisti po struci već pravnici, filozofi, filolozi, psiholozi. Međutim, ono što zabrinjava jeste da je samo za njihove plate godišnje izdvajano milion i 800 hiljada evra na godišnjem nivou, da su se njihove plate kretale u rasponu od 2.600 do čak 4.600 evra, da je godišnje oko 300 hiljada evra iz našeg budžeta izdvajano za troškove njihovog stanovanja i da su oni bili određeni da nas predstavljaju u Moskvi, Berlinu, Minhenu, Štutgartu, Rimu, Milanu, ali da neki nisu postigli gotovo nikakve efekte. Da pomenem da gotovo nema investicija iz Makedonije gde su nas predstavljali u Skoplju ili u Kijevu ili u Podgorici, itd.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, prekoračili ste vreme.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko želi da postavi pitanje? (Da)
Reč ima Dubravka Filipovski. Izvolite.
...
Nova Srbija

Dubravka Filipovski

Nova Srbija
Zahvaljujem predsednice.
Srbija ne odustaje od regionalne saradnje i pomirenja, ali Srbija ne odustaje ni od traženja informacija od Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine za tok istrage o napadu na premijera Srbije, Aleksandra Vučića, 11. jula u Potočarima.
Moje pitanje je upućeno svim nadležnim institucijama u državi Srbiji. U kojoj meri se prati tok istrage? Koje se informacije dobijaju i koje su informacije dobijene do sada, s obzirom da je prošlo 72 sata od napada na premijera i delegaciju Srbije u Potočarima 11. jula?
Imamo informacije da je uhapšena samo jedna osoba. Još uvek ne znamo koji su bili motivi napada, koliko je osoba učestvovalo u tome, zašto je skraćen prolaz za prolazak premijera i delegacije, zašto ograda nije popravljena? Dakle, tražimo iz parlamenta informacije od naših nadležnih institucija o toku istrage.
Od odgovornosti Bosne i Hercegovine i Sarajeva ne smemo da odustanemo dok ne dobijemo kompletne informacije, jer smatram da je bilo dosta izvinjenja, osuda, izgovora i prebacivanja jednih na druge.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je podneo prijavu protiv nn lica i počeo da sprovodi, rekla bih, jednu zasebnu istragu. Hvala im na tome, ali oni nisu odgovorni za napad koji se desio jer nisu imali nadležnosti. Za to je odgovorna Bosne i Hercegovine i u cilju sprovođenja istrage i dobijanja informacija što pre treba insistirati i na uključivanju međunarodne zajednice u koliko je to potrebno samo da se što pre dođe do pune istine i do punih informacija. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Hvala gospođo predsednice.
Prvo pitanje za premijera Vučića. Gospodin Vučić je u izjavi listu „Danas“ u maju 2013. godine rekao sledeće – Zakon o poreklu imovine biće usvojen do 15. juna 2013. godine.
To je bilo pre dve godine i još uvek nije usvojen zakon o poreklu imovine, moje je pitanje kada će Vlada usvojiti Predlog zakona o poreklu imovine i kada će se dostaviti Skupštini Srbije i da li će u tom zakonu biti obuhvaćena sva povezana lica sa ljudima na koje bi se ovaj zakon odnosio, a ne samo bračni drugovi i deca?
Sledeće pitanje za Zoranu Mihajlović da nam kažu tačno kada će biti završen Koridor 11 zato što ovaj koridor očekuje i iščekuje cela zapadna Srbija? Imaju velike nade da će završetkom Koridora 11 biti poboljšana privredna situacija i zaposlenost u tom delu Srbije i pošto mesecima slušamo o velikom napretku i pomacima po pitanju izgradnje ovog auto-puta, želeli bi smo da sa preciznim rokovima i podacima od gospođe Mihajlović čujemo kada tačno i u kom obimu će biti završen ili koji deo Koridora 11?
Sledeće pitanje za ministra Vujovića i ministra Sertića. Pošto je nova Vlada ukinula oslobađanje privrednika od plaćanja poreza, ukoliko dobit koristi za investicije, da li se razmišlja o reviziji ove odluke i omogućavanju da oni koji ulože u investicije u investicione poslove dobiju određeno oslobađanje od poreza ako znamo da se stranim investitorima omogućava iznos do 10 hiljada evra po radnom mestu, zašto se isto ne omogući i našim privrednicima?
Pitanje za ministarku Udovički, šta će i na koji način učiniti i u buduće oko konkretnog slučaja grada Niša koji je višestruko povećao cenu grejanja u gradu Nišu, što je dovelo do protesta građana Niša ispred niške toplane i da vidimo na koji način će se ova praksa ubuduće u Srbiji onemogućiti, da svaka lokalna samouprava u kojoj Naprednjaci vladaju može u nebo da diže cene za sve moguće komunalne usluge i dovelo do situacije da kao danas u Nišu građani će pre da se isključe sa sistema grejanja nego da tako nešto izdrže pošto sada privatni izvršitelji rade prekovremeno. To je jedina grana u Srbiji koja radi prekovremeno i pleni imovinu građana Srbije i građani Niša su sa pravom zabrinuti da će se to i njima desiti?
Pitanje za ministra Vulina, kako, kojim konkretno merama mislite da povećate zaposlenost građana Srbije koja sad već dobija nezaposlenost katastrofičke razmere danas u Srbiji, bez obzira na vaše fingirane statističke podatke i kako ćete u narednom periodu, kojim konkretno merama i u kom roku učiniti nešto da se građani Srbije zaposle a da to ne bude preko članske karte vladajuće stranke i ne u JKP ili JP koje kontrolišete?
Sledeće pitanje je za ministra Sertića, ministra Vujovića i ministra Vulina, kako mislite da rešite situaciju sa preko 50 hiljada zaposlenih koji ne primaju platu a rade danas u Srbiji i kako mislite i kojim sredstvima i na koji način da rešite problem kašnjenja u isplati zarada u privatnom sektoru za preko 600 hiljada zaposlenih pošto im endemski svakog meseca kasni plata?
Dakle, kako ćete da rešite nelikvidnost i opšte neplaćanje koje postoji danas u Srbiji?
Pitanje za ministra unutrašnjih poslova je – šta se radi konkretno, koje su mere i kada će biti rezultati za rešavanje mnogobrojnih ubistava koja se dešavaju, naročito u Beogradu poslednjih dana, i kada će biti otkriven lepuškasti mladi izvršilac pokušaja ubistva Milana Beka, kako je rekao ministar Stefanović?
Pitanje za ministra Ljajića, Aasocijacija potrošača Srbije saopštila je da je hrana od marta do juna ove godine poskupela za 4% na uzorku od 54 prehrambene namirnice. To je za oko 200 dinara više za potrošačku korpu. Najviše se plaća inače u Nišu, 1.060 dinara za brašno, šećer, pirinač, testeninu, pecivo i ulje.
Šta mislite i kako da rešite ovaj problem i činjenice da nam je hrana u Srbiji poskupela, da ste smanjili plate i penzije, da je sve veća nezaposlenost? I, šta će gospodin Ljajić uraditi i da li razmišlja o smanjivanju PDV na osnovne prehrambene proizvode i da li će mu MMF i strani kreditori i banke to dozvoliti, kao i ovoj Vladi, koja je nesposobna da reši endemski problem Srbije?