Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 38. amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li želite reč? (Ne)
Na član 40. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Mi smo u članu 40. reagovali na stav 9. koji glasi ovako – rešenje za zadržavanje prava na istražni prostor iz stava 4. ovog člana prestaje da važi sa danom podnošenja zahteva za odobravanje za eksploataciono polje.
Mi smo predložili da se posle reči: „danom“, dodaju reči: „podnošenja zahteva za odobrenje za eksploataciono polje“, zamenjuju se rečima: „dostavljanja rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za odobrenje za eksploataciono polje“.
Dakle, rešenje za zadržavanje prava na istražni prostor prestaje da važi, po našem predlogu, danom dostavljanja rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za odobrenje za eksploataciono polje.
Smatramo ispravnim da rešenje za zadržavanje prava na istražni prostor ne prestaje da važi danom podnošenja zahteva za odobravanje za eksploataciono polje, već onda kada je rešeno po zahtevu za odobrenje za eksploataciono polje, odnosno da na mesto jednog rešenja stupi drugo rešenje, čime bi se izbeglo da nastane vremenski i pravno neregulisano stanje.
U obrazloženju se kaže – amandman se ne prihvata iz razloga jer bi se prihvatanjem predloženog amandmana smanjio odobren vremenski period trajanja prava na zadržavanje istražnog prostora, a trenutak podnošenja zahteva za pokretanje postupka obezbeđuje kontinuitet vođenja postupka i pravnu sigurnost za podnosioca zahteva.
Mi ne sporimo pravo da se podnese zahtev. Mi samo kažemo da ne može jedno rešenje da prestane da važi onog momenta kada se podnese zahtev, već samo kada se donese drugo, odnosno novo rešenje. Jedno pravo utvrđeno rešenjem može prestati, po našem mišljenju, samo kada se novim rešenjem odluči o novom pravu, te vas još jednom molim da razmotrite ovaj naš predlog. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li želite reč? (Ne)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Blagoje Bradić i Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, mi smo podneli na član 44. amandman koji je potpuno razumno rešenje kojim se otklanja bilo kakva mogućnost za spekulativne radnje koje bi mogle da se urade, a to je, u članu 44. st. 3. i 4. se brišu.
U obrazloženju smo dobili objašnjenje da se amandman ne može prihvatiti iz razloga jer u toku izvođenja geoloških istraživanja veoma često postoji potreba za određenom promenom koncepcije istraživanja, pa u tom grmu i leži zec. Znači, amandman koji smo mi podneli ima za zadatak da se obezbedi trajnost, odnosno ispunjavanje potpisanog ugovora i da se elementi tog projekta ne mogu menjati kako kome bude milo.
Imali smo prilike nedavno da raspravljamo i o Zakonu o ozakonjenju, kojim se kroz drugi niz godina, veliki vremenski period, došlo do toga da imamo desetine hiljada objekata koji nigde ne postoje, ni u katastru, ni u drugim dokumentima koji su važni, pa tako i ovde. Mi možemo, ne sumnjajući u dobro nameru zakonodavca, ali se otvara mogućnost da vi napravite ugovore, odnosno podnese se projekata koji ima element istraživanja na koji se da saglasnost, a onda se on raznim aneksima proširuje, pa tako vi od bungalova na Zlatiboru dođete do hotela.
Malo sam se figurativno izrazio. Međutim, u obrazloženju, koje ste nam dali, uopšte nema malo veće ozbiljnosti u pokušaju da nam se obrazloži. Ja sam potpuno svestan da ta geološka istraživanja imaju određeni sled stvari, ali se njime ne bave laici i nismo naivni da smatramo da neko ko želi da vrši geološka istraživanja na našem prostoru došao da proba. Oni su dobro informisani, koristeći najsavremenije tehnologije, kroz razne oblike skeniranja i zemljišta i određenih ispitivanja i podataka obaveštajnih, koje mogu da dobiju o tom području i ta zainteresovanost kroz određeni projekat mora da bude decidno obrazložena i ona se ne može menjati i to je cilj ovog amandmana.
U odgovoru nas niste potpuno ubedili da je dovoljno da neko ima dobru nameru ili da je ono što je napisao misli. Obično to tako ne bude, bar ne kod nas u ovoj zemlji. Zato vas molim, u ime cele poslaničke grupe, odnosno poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, Zeleni Srbije, da još jednom razmotrite amandman, ukoliko je moguće i da se to prihvati. Ukoliko ne, da zamolim kolege narodne poslanike da razumeju i prihvate ovo što sam ja rekao.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Antić.

Aleksandar Antić

Mi prema svim dozvolama za istražna prava se ponašamo izuzetno odgovorno. Iskoristio bih ovaj trenutak da gospođi Karavidić odgovorim vezano za ono o čemu smo pričali u raspravi u načelu, a vezano za ceo ovaj sistem dozvola.
Gospođa Karavidić je iznela podatak, mislim da je gospodin Đurišić to ponovio nekoliko puta, da u pripremi ovog zakona Ministarstvo nije ukidalo rešenje o istražnim pravima koja su postojala do sada i da smo time pravili neku kompoziciju u pripremi novog zakona.
Čisto malo statistike, pribeležite, ovo su apsolutno javni podaci koje možemo pod punom odgovornošću da damo.
Ako posmatramo na period 2011. i 2012. godina, na primer kada je gospodin Zlatko Dragosavljević bio pomoćnik koji se bavio ovim poslovima. U 2011. godini je ukinuto jedno rešenje o geološkim istraživanjima i odbijeno devet zahteva, 2012. godine ukinuto takođe jedno rešenje i izdato četiri rešenja o odbijanju geoloških zahteva. Znači, zapamtili ste, po jedno ukinuto, devet i četiri odbijenih.
Godina 2014. i 2015. Godine 2014. ukinuto 17 rešenja, dobijeno deset zahteva. Godine 2015. ukinuto 29 rešenja, dobijeno 13 zahteva. Znači, za ove dve godine, ako krenemo o ukinutim rešenjima, ukinuto 46 rešenja, a 2011. i 2012. godine dva rešenja. Tako da, ako se nekad radilo ozbiljno i odgovorno i kontrolisano, da li se ispunjavaju svi uslovi propisani našim rešenjima o izvođenju istražnih aktivnosti to je ova 2014/2015 godina, jer prosto mi je neverovatno da te 2011. i 2012. godine je to sve bilo toliko genijalno i sjajno da nije bilo potrebe za ukidanjem rešenja. Složićete se 46 i 2 je 23 puta više. To je samo dokaz da je reč o daleko većoj i ozbiljnijoj kontroli u celom sistemu vezano za istražna prava i aktivnosti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala gospođo predsednice.
Ja imam pravo kao narodni poslanik da izrazim svoju sumnju. To što ste sad izneli možda bi trebalo da o tome razgovaramo u plenumu. Zakon je donesen 2011. godine u novembru, potpisao ga je predsednik države u decembru i prva su rešenja izdata 2012. godine u januaru.
Priznaćete da je kraći vremenski period u kojem je pomenuti državni sekretar bio u Ministarstvu rudarstva od onoga, od cifara koje ste vi meni rekli. Znači, ne sporim. Ja sam kao narodni poslanik izrazila sumnju u član 38. i ja na to imam pravo. Ja se nadam da se vi na mene ne ljutite zbog toga. Ja samo hoću da vas pitam da li se u ovim novim izmenama, odnosno u ovom novom zakonu nešto krije, odnosno nešto valja iza brega. Hvala vam još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz ministarstva, amandman na član 44. jedan od, da podsetim još jednom, 17 prihvaćenih amandmana nas narodnih poslanika Nove stranke.
Ja sam takođe čitajući amandmane koje su podnosili drugi narodni poslanici iz drugih poslaničkih grupa i parlamentarnih stranaka takođe zapazio ovu intervenciju o kojoj je malopre govorio gospodin Marinković i gospođa Karavidić. Jedna stvar mi je tu naročito privukla pažnju i mislim da treba da joj posvetimo dodatnu pažnju.
Ovde je bilo reči o dve vrste etike. Etika namera i etika odgovornosti. Ja mislim da je veoma važno za naše skupštinske rasprave da napravimo razliku između ove dve vrste kovanica. Etika namera, i ovde je ja mislim to bilo jasno i rečeno, ali još jednom da se pojasni, ne treba ja mislim ni da bude relevantna za naše rasprave ovde, jer ko je taj ko može sebe da definiše kao sudiju, arbitra pa da kaže – e, vidiš, ovaj čovek je imao takvu nameru, onaj ima onakvu nameru, a onda i da nam kaže na osnovu takvih namera biće posledice takve i takve. Pa, to nigde nema. Nas u politici interesuje, pre svega etika odgovornosti. Nekada, poštovana gospodo, i loša namera može da proizvede dobar efekat. I nas u politici uvek interesuju posledice nekog delovanja. Te posledice se uvek tiču koncepcije etike odgovornosti. Ja sam ovde, ja mislim snažni zagovornik upravo takvog koncepta. Etika odgovornosti, znači tvoje delanje u politici meri se rezultatima. Pošto imamo 17 prihvaćenih amandman, onda ja mislim da nema nikakve dileme oko rezultata makar povodom ovog predloga zakona i nas ovde. Hvala.