Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Antić.

Aleksandar Antić

Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ja zaista neću da nepotrebno polemišem sa narodnim poslanicima. Pokušaću samo kratkim intervencijama da reagujem na ono što mislim da je ključno važno.
U toku rasprave u načelu, po pitanju naziva zakona, sam izneo stav Ministarstva da zakon treba da se zove Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, polazeći od toga da je, kao takav, Zakon o rudarstvu prepoznat u svim zakonodavnim okvirima. U zemljama u okruženju je to najčešće Zakon o rudarstvu i nigde se ne pominju geološka istraživanja. Naprosto, mi smo Ministarstvo energetike i rudarstva, a geološka istraživanja su u širem kontekstu deo tog procesa koji dovodi do rudarskog posla u Srbiji. To je naš stav. Ako se ne slažemo i ako to bude ključna stvar oko koje se nećemo složiti, mislim da to i nije toliko strašno.
Moram da reagujem po pitanju Bora, a sa stanovišta vaše opaska da Vlada ne čini ništa kako bi se ta situacija popravila, i da izađem sa samo nekoliko podataka. Prvo, ovaj zakon posebnu pažnju posvećuje i do kraja zaoštrava pitanje rekultivacije, pitanje rešavanja istorijskih jalovišta koja su proces rudarstva u nekim rudnicima koji su već zatvoreni. To je sa jedne strane.
Sa druge strane, kada je Bor u pitanju upravo smo ogromnu energiju uložili kako bi se završila Topionica i Fabrika sumporne kiseline, kako bi se smanjila emisija svih tih elemenata koji su loši za život i zdravlje ljudi sa jedne strane i sa druge strane upravo ovo ministarstvo realizuje projekat regionalnog razvoja Bora, odnosno rešavanje onog Kriveljskog kolektora koji treba da spreči potencijalnu ekološku katastrofu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima podnosioc amandmana dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i predsedavajući današnjoj sednici gospodinu Bečiću, uvaženi ministre Antiću, poštovane gošće i poštovani gosti iz ministarstva, želim povodom amandmana koji se tiče našeg predloga da se menja i naziv Predloga zakona da saopštim pre svega svojim koleginicama i kolegama narodnim poslanicima budući da sam se uverio da ovu informaciju imaju naši gosti iz ministarstva da smo mi narodni poslanici Nove stranke na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ukupno podneli 25 amandmana.
Od ovog broja ukupno podnetih 25 amandmana prihvaćeno je dame i gospodo narodni poslanici 16 amandmana, a u najavi je da će biti prihvaćen još jedan amandman. Kada god se prihvati makar jedna zapeta, jedno slovo, neki znak interpunkcije, a naročito kada imamo sadržinske amandmane, to je za jednog narodnog poslanika koji je posvećen svom zakonodavnom radu u zakonodavnom telu, razlog za veliko zadovoljstvo i radost poštovano gospodo.
Obaveštavam gospodina Antića, ali i svoje koleginice i kolege u Narodnoj skupštini da smo mi poštovana gospodo za ovih godinu i osam meseci, mi narodni poslanici Nove stranke ukupno podneli 1.659 amandmana. Od ukupno podnetih 1.659 amandmana prihvaćeno je za ovih godinu i osam meseci ukupno 149 amandmana. Kada se to prenese u procente dame i gospodo narodni poslanici, poštovane gošće i gosti iz ministarstva iznosi 8,98%.
Mi ovde praktikujemo primenu jedne analogije ministre Antiću, koja podrazumeva da ove procente prenosimo i na podršku biračkog tela. To znači da je Novoj stranci bilo dovoljno godina i osam meseci poštovana gospodo, da dođemo do podrške u biračkom telu u iznosu od 8,98%. Bravo. Naravno da to zaslužuje i aplauz i podršku, jer je rezultat dame i gospodo velikog i posvećenog rada pre svega nas narodnih poslanika Nove stranke u Narodnoj skupštini.
Želim da obavestim narodne poslanike da su prihvaćeni naši amandmani na sledeće članove Predloga zakona, na član 3. na naziv odeljka 3, na član 29, 37, 44, 47, 64, 158, 163, 168. Dame i gospodo narodni poslanici prihvaćena su dva naša amandmana na član 180. i dva naša amandmana na 181, potom i amandmani na članove 182. i 187.
Mislim dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti iz ministarstva da ovaj rezultat možemo da nazovemo i jednom malom pobedom ne samo Nove stranke nego i opozicije u našoj Narodnoj skupštini, ali i pobedom parlamentarizma u našoj državi kojom ste ovakvom vrstom delanja gospodine Antiću i sami doprineli.
Kada proglašavamo pobedu parlamentarizma, to je za svaku osobu koja je usmerena ka demokratskim vrednostima, principa i načelima takođe razlog za radost i zadovoljstvo dame i gospodo narodni poslanici. Mislim da neće biti neskromno da se kaže da je sa ovakvim rezultatom naša Nova stranka za ovih godinu i osam meseci postala šampion i nada srpskog parlamentarizma. Naravno ovo je, ja mislim jedna prilika da se ukaže na izvesne i veoma pozitivne aspekte ovog Predloga zakona, da je ovo jedan veoma dobar zakonodavni projekat imajući u vidu dužinu i obuhvatnost javne rasprave npr. To nije bio čest slučaj sa drugim zakonodavnim projektima.
Potom, imajući u vidu zainteresovanost ministarstva za tu raspravu, imajući u vidu širinu učešća zainteresovanih strana, a na samom kraju i broj prihvaćenih amandmana koji su ja mislim sadržinski bili veoma kvalitetni, mislim da je red da se ovde kaže da treba ovaj zakon tumačiti u kontekstu svih ovih izraženih pozitivnih aspekata njegove sadržine. Red je mislim da i opozicija kaže to kada je to istina.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.
Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da predlažem da se odbije ovaj amandman, dakle, amandman na naziv ovog zakona, Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Okarakterisao bi ga najblaže što mogu a što je kao nepotreban. Apsolutno nepotreban amandman.
Predlagač ovog amandmana, ima ih nekoliko, ali ja bih se osvrnuo na predlagača amandmana koji inače voli lažno da se predstavlja i da se potpisuje kao lider nekakvog pokreta, nastavlja sa praksom, rekao bih za ovih kako je to kolega Pavićević malo pre rekao godinu i osam meseci predlaganja apsolutno nepotrebnih amandmana. Ovde je već svima jasno da je u pitanju puka želja da se na svaki mogući način dođe do nekih minuta, besplatnih minuta medijskog prostora ne bi li na taj način po ko zna koji put pokušao da kritikuje aktuelnu Vladu, naravno bez i jednog argumenta.
Mi možemo prema tome da budemo maksimalno tolerantni kao što i jesmo. I vi ste gospodine predsedavajući maksimalno tolerantni prema njemu, ali problem je kada se ne govori istina. To je jedini problem. To je nešto preko čega ne možemo da pređemo, pa mu se onda priviđaju neke stvari. Priviđaju mu se neki raskoli aludirajući na stanje u poslaničkoj grupi SNS, od 136 poslanika jedan poslanik ode i njemu je to raskol. Razumem zašto mu se priviđaju raskoli, zato što god njega u tom pokretu i ne može da dođe do raskola. Kako bi moglo da dođe kada ga čini jedan čovek? Nemoguće je da dođe do raskola, pa mu se priviđaju raskoli na drugoj strani.
Kada je reč o samom amandmanu, dakle podvućiću potpuno nepotreban amandman. Dakle predlaže se zamena reči u rečenici, nije Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nego je Zakon o geološkim istraživanjima i rudarstvu. Pri tom, u obrazlaganju svog amandman ni jednu jedinu reč nije rekao zašto bi mi prihvatili ovaj amandman.
Iz svega ovog što sam naveo zaista mislim da treba da odbijemo ovaj amandman i zbog još jednog principa, a to je da pošaljemo poruku kako se ophodimo i na koji način se odnosimo prema zaista neodgovornim i potpuno bespotrebnim amandmanima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću prvo da pozovem ministarstvo koje je nadležno za poslove državne uprave da prekontroliše i sankcioniše rad ne registrovanih političkih organizacija bez obzira kako se one zvale.
Shvatam da kolege narodni poslanici koji u tri stranke za godinu dana nisu mogli da nađu sebe, ali u obrazloženju amandmana kada navode nazive nekih neregistrovanih političkih stranaka, to je razlog da izvršna vlast odnosno Ministarstvo za državnu upravu reaguje i proveri rad neregistrovanih političkih organizacija na isti način na koji je to uradilo sa onom neregistrovanom političkom organizacijom u Srbija koja se zove „Jobik“.
Prema tome, da li je preokret za „Jobik“ ili preokret za pokret ili Kaligulin preokret, uglavnom neko mora da reaguje i da proveri rad neregistrovanih političkih organizacija, tim pre što političke stranke imaju izvesne obaveze prema Agenciji za borbu protiv korupcije i prema drugim organima a to neregistrovane političke stranke takvu vrstu obaveza nemaju niti imaju obavezu izveštavanja o prilozima koje političke stranke dobijaju. Postoji više razloga zbog kojih treba proveriti ovu neregistrovanu političku stranku koja se danima provlači kroz parlament.
Ne radi se o izbornoj listi koju je formirala grupa građana, radi se jednostavno o Udruženju građana koje formira tri lica, to nije politička stranka i ne može da bude predlagač amandmana tim pre što predlagači amandmana mogu da budu narodni poslanici, Vlada, određeni broj birača.
Prema tome, gospodine predsedniče, ubuduće kada neko navede naziv nekog udruženja, ubuduće to može da navede da je „Žena u crnom“, može da navede da je „Crveni krst“, itd. to nisu političke organizacije niti u smislu Poslovnika i Ustava mogu da budu predlagači amandmana. Jedan doktor prava to ne zna, ali jedan poljoprivrednik je u obavezi da ga obavesti, evo ne znam po koji put, da to mora da ispravi i da jednostavno kaže da on kao narodni poslanik predlagač amandmana, on na to ima suvereno pravo, ali organizacija Pokret za preokret to pravo jednostavno nema, čak i da jeste politička stranka, a nije.
Što se tiče amandmana, ja nemam ništa protiv da bude prihvaćen. Ali, u obrazloženju amandmana se svašta ovde iznosilo, pa se polazilo od procenta. Ja se slažem da ima određenog procenta prihvatanja amandmana, da postoje političke stranke za zareze, zapete, za uzvičnike, upitnike i navodnike i meni je drago što leksički doteruju te članove zakona, ali izvođenje nekog procenta i to poređenje sa procentom podrške itd, nadam se da će ta stranka za zareze, zapete rešiti da izađe sama na izbore i da potvrdi ono što njeni predstavnici ovde uporno tvrde.
Što se tiče drugog dela obrazlaganja amandmana, ja uporno tvrdim da predstavnici bivšeg režima neće da nam oproste ni svoje greške. Ovih dana se skupljaju potpisi za rušenje SSP koji su oni potpisali, utvrdili zajedno sa 27 članica EU. Danas prikupljaju potpise, ovih dana da ruše SSP, a pri tome se po Ustavu članu 107. i članu 108. ne može sprovoditi referendum po pitanju međunarodnih sporazuma.
Dakle, oni više nisu ni za ono za šta jesu, imali su dve pameti. Jedna pamet je bila kad su bili vlast, a sasvim druga je pamet otkad su u opoziciji. Kad su bili vlast onda su javne poslove koristili za svoje privatne biznise, trpali novac i pravili razne ugovore uključujući i onaj za vinograde. Dakle, trpali novac od javnih poslova praveći privatne biznise, a sada kad su opozicija, sad su protiv onih sporazuma koji su oni potpisali.
Ovde spominjan ugovor se NIS-om i sporazum. Nismo ga mi potpisali, potpisala ga je stranka bivšeg režima na čijoj listi je izabran onaj koji sad nama prigovara. Dakle, on kaže da je taj sporazum štetan, pa ga ja pitam - zašto je u ovaj parlament ušao na listi onih koji su potpisali takav sporazum? Pa ako on tvrdi da je ugovor i sporazum štetan onda bio na listi štetočina. Toliko. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS i argumentaciju očitu kada se radi o amandmanu kojim se menja redosled. Dakle, govoriću o političkog udruženju Pokret za preokret, raskolu u poslaničkoj grupi SNS, o udruženju „Jobbik“ i o SSP sa osvrtom na diskusiju koja je u skladu sa Poslovnikom i članom 106. da se govori o dnevnom redu pošto je to očigledan dnevni red.
Za kvalifikacije ljudi koje se koriste kao diskvalifikacije, ad personam argumentacija bez obzira da li su članovi Pokreta za preokret ili učestvuju u raskolu poslaničke grupe SNS, vrlo je teško povezati sa sadržajem amandmana …