Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Čomić, nisam očekivao od vas da nećete pričati o amandmanu. Da li smatrate da ste dobili repliku ili …?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
… ja sam dobila reč da govorim u pojedinostima kao i kolege koje su malopre diskutovale isto o toj temi u pojedinostima.
Dakle, čuli smo kako se povezuje izmena reči – rudarstvo i geološko istraživanje sa političkim udruženjem Pokret za preokret i „Jobbik“ sa raskolom u SNS sa potpisivanjem SSP i sa NIS. To je tema. Vi ste smatrali da je …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Čomić, pomenut je neki pokret, ali ne Pokret za preokret.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
… dobro, ja ću o pokretu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Čomić, molim vas vi ste potpredsednica parlamenta. Molim vas da vodite računa o dostojanstvu parlamenta, bar vi ako ne mogu neki drugi narodni poslanici.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
… jesam.
Dakle, pošto je zaključeno da govornici pre mene ne vode računa o dostojanstvu parlamenta, pošto ja znam sa koliko teškoće …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja sam to rekao vama, gospođo Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
… predsedavajući, ja ću povesti računa o dostojanstvu parlamenta.
Dakle, pokret, pošto se Poslovnik odnosi na sve narodne poslanike potpuno jednako, tu se slažemo, je li tako, ako imamo debatu u kojoj se amandman koji se predlaže da se reči – rudarstvo i geološka istraživanja promene po redosledu i da bude – geološka istraživanja i rudarstvo, a da se neprihvatanje ili podrška tom amandmanu argumentuje stavovima koji su diskvalifikacija članova pokreta „Jobbika“ ili Pokreta za preokret, osporavanjem raskola u poslaničkoj grupi SNS, potpisivanjem ugovora za NIS ili informacijama o SSP, onda mislim da je to dnevni red. Nemam ništa protiv da tema dijaloga bude šta god predsedavajući smatra da je tema dnevnog reda.
No, nezavisno od volje da se bira argumentacija kojom će se osporiti nečije pravo da podnosi amandman, ja bih da čujem nekoliko argumenata i od ministra, s obzirom na to da je rekao da se odredbe ovog zakona odnose na vrlo strogo – rekultivaciju i tu imamo jedan popriličan nesporazum kada je ovaj zakon. Argument je dat spominjanjem stanja u Boru i ne samo tu i to je tema o kojoj sam govorila kada sam govorila o članovima zakona uključujući i naslov. Dakle, da li je u pitanju – geološko istraživanje ili rudarstvo, svejedno, oba postupka mogu da ostave ozbiljne posledice po životnu sredinu.
Dakle, da li vi ovim zakonom čiji jedan deo treba da stupi na snagu tokom godina koje dolaze unapred računate da će buduća geološka istraživanja i buduće odredbe koje se odnose na eksploataciona polja proizvoditi štetu po životnu sredinu? To je ostalo nejasno i ja sam u jednom odgovoru od ministra čula da se to ne smatra, nego je to rekultivacija sasvim stroga za postojeće, a da će se u buduće raditi u skladu kako sa Poglavljem 15. tako i sa Poglavljem 27.
Geološka istraživanja umeju da oštete prilično životnu sredinu. Mi imamo ozbiljnih problema u primeni postojećeg zakonodavstva kada je Poglavlje 27. u pitanju. Imamo ozbiljne primedbe na to da nema nikakvog pomeranja u napretku i bilo bi mi važno da čujemo procenu ministra. Ne zahtevam od ministra da govori o tome šta će tačno da se desi nakon odobravanja geoloških istraživanja ili nakon otvaranja novih eksploatacionih polja, ali bi mi bilo drago da čujem od ministra njegovu procenu – da li se buduće eksploatacije ili geološka istraživanja, pri čemu stojimo na stanovištu da zakon treba da se zove – o geološkim istraživanjima i rudarstvu, da li će proizvoditi takve štete da će biti potrebna rekultivacija? Da li je kontekst odgovora koji je dat narodnom poslaniku koji je podneo amandman takav da je procena da će šteta biti i u buduće pa će i rekultivacija biti i u buduće?
Pošto je sasvim jasno da je sve ovo vezano kako sa naslovom zakona, tako i sa održavanjem reda na sednici Skupštine, sa voljom narodnih poslanika da zato što pripadaju vladajućoj koaliciji smatraju da mogu da dobacuju, možda i može, ali nije lepo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite. Replika.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, uvaženi kolega Mirković, Saša Mirković je korpulentan čovek, možda ja nemam pravo zbog moje fizičke konstitucije da kažem i da je možda i elegantno popunjen, ali definitivno da je krupan čovek. Njegovo pravo i želja da napusti pobednički tim SNS može da se nazove bilo kako drugačije, ali nikada ne može da se nazove raskolom.
Međutim, oni koji već sedam punih godina i osma godina vide neke raskole u Srpskoj naprednoj stranci, nikako ne vide raspad u Demokratskoj stranci. Nikako ne vide raspad gde neki narodni poslanici iz prvih redova polako prelaze u poslednje redove, a ti poslednji redovi su blizu izlaznih vrata. Nikako ne vide te raspade u kojima se potpredsednici Demokratske stranke osećaju kao strano telo u toj Demokratskoj stranci, ili na izvršnom odboru, ili na predsedništvu Demokratske stranke.
Ja vam, gospodo, samo jednu stvar poručujem - pustite vi Srpsku naprednu stranku. Hvala na pitanju, dobro smo. Hvala na pitanju, radimo. Hvala na pitanju, sprovodimo reformsku politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, a vi vodite računa o raspadu. Da bi povezali sa današnjom tačkom dnevnog reda, ja jedino mogu da vidim da Demokratska stranka sve dublje kopa i sve tone više i više kada se računa i kada se gleda poverenje kod građana Republike Srbije.