Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Zoran Babić, Vladimir Orlić, Miloš Tošanić, Aleksandra Jovičić, Aleksandar Marković, Vera Paunović, dr Branislav Blažić i Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga Zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Branka Karavidić, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala gospođo predsednice.
Poštovani ministre sa saradnicima, mi smo u članu 3. u stavu 1. intervenisali u tački 38. i tražili smo brisanje reči „istražne bušotine“. Međutim, kasnije kada sam razmatrala amandmane i drugih kolega svojih, videla sam da ste prihvatili amandman kolega koji su tražili brisanje reči „istražna“.
U vašem obrazloženju za odbijanje amandmana naveli ste da je „istražna bušotina“, da se ne smatra rudarskim radovima jer se izvodi u toku geoloških istraživanja i samim tim ste i prihvatili amandmana kolega iz poslaničke grupe SNS, ali ste i dalje ostali pri stavu da treba zadržati pojam bušotina iz razloga, citiram – što se eksploatacija nekih mineralnih sirovina, nafta, prirodni gas, vode i geotermalnih resursa vrše putem bušotina te kažete da su one rudarski rad.
Potpuno se slažem sa time i niko to ne spori. Međutim, čini mi se da se bespotrebno ponavlja pojam „bušotina“ zbog toga što se u tački 38. na samom startu opisa rudarskih radova kaže – rudarski radovi smatraju se radovi, pa se navodi, na izradi bušotina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Ne vidim razliku između ovog i ovog.
Još jednom vas molim da razmotrite ovaj naš predlog. Mislim da je vaše obrazloženje neubedljivo, jer ja u stvari ne vidim razliku u opisu bušotine kao rudarskog posla i ovoga što ste vi naveli. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Suzana Spasojević.
...
Socijalistička partija Srbije

Suzana Spasojević

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajuća.
Mi podržavamo stav predlagača da se amandman na član 3. stav 1. tačka 38. ne prihvati upravo iz razloga koji jesu navedeni u obrazloženju amandmana, jer kako stvari stoje i na osnovu ovog obrazloženja i na osnovu predloga zakona i na osnovu amandmana koji je predlagač usvojio, a odnosi se na istu tačku, na isti član i stav, jasno je da predlagač amandmana nije uvideo razliku između termina „istražna bušotina“ koja se odnosi na radove i geološkim istraživanjima i termina „bušotina“ koji se odnosi na radove u rudarstvu kao eksploatacija mineralnih sirovina, nafte, gasa i tako dalje i kao takva i treba da stoji upravo u ovom članu koji se odnosi na to šta predstavlja rudarski rad. Tako da podržavamo stav predlagača da se amandman ne prihvati. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja sam upravo to i rekla, da se istražna bušotina ne smatra rudarskim radom. Ali je bušotina kao reč, kao pojam, data na samom početku opisa rudarskih radova. Ponoviću još jednom. Znači, rudarskim radovima smatraju se radovi na izradi bušotina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i geotermalnih resursa i tako dalje.
Međutim, vi u vašem obrazloženju kažete da treba zadržati pojam bušotine iz razloga što se eksploatacija nekih mineralnih sirovina, nafte, prirodnog gasa, vode i geotermalnih resursa vrše putem bušotina. To niko ne spori. Znači, bezpotrebno je dva puta ponavljati isti pojam u određivanju pojma rudarskih radova. Ja i dalje stojim pri svom stavu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, amandman koji smo podneli i koji je prihvaćen je bio na osnovu debate koju smo imali kroz Forum za energetsku politiku Srbije i baš po ovim pitanjima je došlo do jednog stručnog, kako da kažem, nerazumevanja, odnosno, ovaj termin koji je prihvaćen kroz ovaj način funkcionisanja bušotine i obrazloženje koje nam je dato od strane ljudi koji se bave izradom bušotina, baš kada je vezano za gas i za naftu, upravo pokazuje da ono podrazumeva suštinski i ove istražne bušotine. Zbog toga smo i dobili dobru preporuku da predložimo ovakav amandman.
Drugo, nisu to amandmani SNS. Svako ko je bio prisutan na tom forumu je potpisao. Imamo tu i poslanicu PUPS-a koja je bila prisutna. Znači, ideja je bila da stvarno sve stranke, svi poslanici koji se nađu na toj debati, podrže takve zakonske predloge koji će ići u poboljšanju zakonskih rešenja. I na osnovu tog predloga i debate u prisustvu i predsednika ministarstva, gospodina pomoćnika ministra zaduženog za rudarstvo gospodina Siniše Atanackovića i gospode koji su bili, i NIS-a i EPS-a, mi smo u stvari takav amandman podneli. Obrazloženje koje smo dobili je suštinski bilo da se to podrazumeva. Zbog toga smo to i podneli i tako je i prihvaćeno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Izgleda da se mi ne razumemo. Niko ne spori, ja se nadam da ćete se svi složiti, da su i nafta i prirodni gas vrsta mineralnih sirovina. I niko ne spori da je potreban pojam bušotine kao način eksploatacije nafte, prirodnog gasa i ostalih stvari.
Međutim, ponavljam, kod definicije u tački 38. lepo se kaže – rudarskim radovima smatraju se radovi na izradi bušotina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Ja ne razumem zašto se ponavlja pojam, kasnije i razrađuje i daje ovakvo objašnjenje, da se u ovom slučaju bušotina koristi samo u slučaju kada su u pitanju nafta, prirodni gas i geotermalni izvori. O tome se radi. Zahvaljujem.