Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, prošlo je vreme.
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, retko se dešava da mogu ovako u dva navrata za redom da govorim ovde u Narodnoj skupštini, iako sam ja pokušavao to više puta.
Poštovani ministre Antić i uvaženi gosti iz ministarstva, veoma mi je važno da nakon što smo rešili ovo pitanje odnosa etike namere i etike odgovornosti, da se usredsredimo ministre Antiću i mislim da je to vaš tim vrlo dobro evidentirao ovde, na jednu veoma važnu koncepciju koja se tiče poštovanja najvećeg načela svake savremene demokratije, pa i naše države, a to je načelo vladavine prava.
Mi smo predložili da se u članu 47. briše tačka 1. i pozvali smo se, kada se tiče načelnog pristupa na jedan veliki princip koji se zove princip pravne sigurnosti. Obrazložili smo na koji način bi se desilo, da ukoliko se zadrži sadržina ove tačke, ovog stava, kako je bilo predloženo dovelo u pitanje ne nužno, ali potencijalno i pravna sigurnost za nekoga ko sprovodi istraživanje, a onda možemo kasnije da pribegne eksploataciji.
Naravno, ovde je pročitano, sve ovo smo smestili u pet paragrafa, mislim vrlo precizno obrazloženo i došao nam je odgovor da se prihvata naš amandman na osnovu obrazloženja koje smo mi dali.
Izražavam jedno veliko zadovoljstvo što je ovde uvažen ne samo rad narodnih poslanika koji posvećeno čitaju predloge zakona, pišu amandmane, nego što je uvažen jedan element tog velikog načela koje je definisano i u članu tri Ustava naše republike, a to je veliko načelo vladavine prava. Ja sam smatram da to načelo uvek treba da bude vodič za naš rad i u ovoj Skupštini, ali bogami i za delanje u izvršnoj grani vlasti, kao što je Vlada Srbije. hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 47. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe LSV.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe LSV.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe LSV.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe LSV.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvažena predsednice Skupštine, dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, mi smo i ja ću nabrojati amandmane na koje smo dobili isti odgovor koji kaže – amandman se ne prihvata iz razloga navedenih u obrazloženju za ne prihvatanje amandmana na član 9. to je 58, 59, 61, 62, 68, 71 i 73.
Pošto je tako pojednostavljen odnos prema našim amandmanima u obrazloženju da se mi poredimo, znači da se čak ne može ni jedan razuman odgovor dati, oni se svi odnose na davanje većih ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave. Želeo bih da apelujem na sve narodne poslanike, mi smo ovde svi delegati koji dolaze iz raznih krajeva cele naše zemlje i mi ćemo se vratiti u svoje jedinice, sredine odakle smo i trebate da date sutradan obrazloženje svojim sugrađanima, recimo u Vrnjačkoj Banji gde ima termalnih izvora, recimo, evo nabrajali smo i neka druga mesta, ne bih želeo bilo koga da stavim u podređen položaj.
Dobićete pitanje – zašto delom tim resursima koji su eto, sledom stvari, a u životu se uglavnom sticajem pojedinih okolnosti i dešavaju najvažnije stvari. Eto, našli ste se na toj opštini na kojoj ima prirodnih resursa, a ne možete da raspolažete kao jedinica lokalne samouprave bar delom sa tim. Ovaj zakon to upravo predviđa i neću se javljati za ove članove naredne koje sam nabrojao iz razloga što mislim da nema svrhe, jer pojednostavljen odgovor mnogo više govori o odnosu onoga ko je to napisao nego nas predstavnika građana prema materiji kojom se bavimo.
Molim vas za razumevanje da ukoliko ministarstvo ne prihvati ove amandmane, jedan razuman odnos svih nas narodnih poslanika, predstavnika građana ove naše zemlje, da pobedi tako što ćete glasati za ove amandmane koji će pružiti mogućnost da i vi u vašim lokalnim jedinicama lokalne samouprave većih, manjih, bilo kakvih dođete u priliku da možete da razvijate svoj lepi grad, svoju lepu sredinu i da imate na korist svih građana mnogo bolje uslove za dalji život. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62, amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, uvaženi ministre Antiću, poštovane gošće i gosti iz Ministarstva, predsednica Narodne skupštine, gospođa Gojković precizno je ovde saopštila da naš amandman na član 64. ovog Predloga zakona je prihvaćen i da će svi narodni poslanici u Danu za glasanje, kada budu glasali za ovaj Predlog zakona u celosti glasati i za ovaj deo koji smo mi ponudili kao izmene ovog Predloga zakona.
Bio sam suočen prilikom priprema i za raspravu o amandmanima na ovaj Predlog zakona sa predlozima da neko ko deluje kao opozicija treba uvek da glasa protiv onih predloga koje kandiduje izvršna vlast, odnosno Vlada. I ja sam, dame i gospodo narodni poslanici, razmišljao da li je to pravi pristup za delanje u našoj Narodnoj skupštini čak i onda kada je reč o dobrim predlozima, dobrim idejama da glasamo protiv?
Smatram da je veoma važno povodom ove rasprave gde smo uspeli da popravimo Predlog zakona da bude usvojeno 17 naših amandmana, smatram da je važno da se ovde posebno kaže da smo se svi mi ovde, svih 250 obavezali da služimo istini i da služimo pravdi i interesima građana Republike Srbije. To važi i za one narodne poslanike koji su u opoziciji, a po mom sudu i pristupu to znači da kada se suočimo sa dobrim Predlogom zakona treba da glasamo za taj Predlog zakona ko god da je predlagač i upravo zbog toga, poštovana gospodo, mislim da je primereno ovde i po više puta reći da nešto što je dobro jeste dobro i kada je dobro da zaslužuje podršku bez obzira što mi ostajemo, bićemo, a i bili smo verovatno najčvršća opozicija ovoj lošoj Vladi Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Reč ima narodni poslanik Milinko Živković.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući u članu 65. predvideo sam da posle stava 2. se doda stav 3. koji glasi – eksploatacija strateških mineralnih sirovina iz člana 4. stav 2. ovog zakona može se obavljati i strateškim partnerstvom uz učešće strateškog partnera maksimalno 49%.
Naime, država nikada ne treba da se odrekne većinskog vlasništva dobara koje je navela kao strateške sirovine, ali u nedostatku investicionih sredstava, investicija, kao i brzine investiranja može se dozvoliti strateško partnerstvo maksimalno do 49% učešća strateškog partnera.
U svakom slučaju, država uvek mora da teži da strateške sirovine iz stava 4. ovog člana, iz ovog zakona da ostane većinski vlasnik. Sa druge strane, strateškom partneru može se dati većinsko upravljačko pravo tamo gde ulaže. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Reč ima narodni poslanik Milinko Živković.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
U članu 66. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi – Za potrebe privrednog subjekta koji je nosilac istraživanja i nosilac eksploatacije mineralnih sirovina u eksploatacionom polju, koje su određene kao sirovine od strateškog značaja, u smislu stava 1. ovog člana, nadležni organ opštine vrši eksproprijaciju nepokretnosti u skladu sa usvojenim rešenjima prostornog razvoja iz Prostornog plana područja posebne namene, a posebno u skladu sa rešenjima eksploatacije iz investiciono-tehničke dokumentacije.
Ovaj amandman zapravo verifikuje u potpunosti validnost rešenja iz Prostornog plana posebne namene u slučajevima kada je potrebno blagovremeno sprovesti eksproprijaciju na predviđenom prostoru i omogućiti pripremne radove za početak eksploatacije i razvoj rudarskih radova u skladu sa projektnim rešenjima iz rudarskih projekata.
Ovo obezbeđuje planiranu dinamiku ostvarenja i razvoja rudnika bez uticaja pojedinaca ili ucenjivanja uz primenu Zakona o eksproprijaciji. Hvala vam predsedavajući.