Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo ministar.
Reč ima dr Ljubiša Stojmirović.
Izvolite, prof. Stojmiroviću.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Hvala.
Ja sam iščekivao sa zebnjom nastup kolege Pavićevića, i baš me interesovalo kako će on da obrazloži njegov amandman. Međutim, u diskusiji nije bilo ništa vezano za amandman, jedino što su se čuli ti njihovi uspesi vezano za uticaj u biračkom telu.
Statistika je čudna nauka i svako je tumači na svoj način. Ja pretpostavljam da će sada kolega Pavićević i njegova stranka samostalno izaći na izbore. Tu će naneti veliku štetu DS, na čijoj su listi bili, ali verujem da će sa ovih 8 ili nešto posto, e, sada, ne znam da li je to po članu stranke, ako je to po članu stranke, onda imate skoro 17, i ja vam želim puno uspeha.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, prof. Stojmiroviću.
Reč ima dr Vladimir Orlić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, još par sekundi u duhu diskusije uvaženog profesora. Svakako se neću previše baviti samim amandmanom. Cenim da nema potrebe da ga podržavamo, jer ga više i ne zastupa ni sam predlagač.
Vezano za ovu argumentaciju koju smo čuli, nazovimo je argumentacijom, ja iz ovih podataka koje smo upravo čuli izvodim određenu analogiju. Zaključujem da u ukupnoj populaciji eskima 8,81% čine milioneri. Ovo je podjednako ozbiljno i podjednako u vezi sa logikom koliko i ona druga analogija koju smo čuli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Da li neko od predlagača amandmana želi reč?
Reč ima predsednik Skupštine Vojvodine gospodin Ištvan Pastor.

Ištvan Pastor

Gospodine potpredsedniče, gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, Skupština AP Vojvodine je 17. novembra ove godine razmotrila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i utvrdila ukupno šest amandmana koje smo u zakonskom i poslovničkom roku uputili ovom cenjenom domu. Zahvaljujem se na mogućnosti da danas možemo biti u prilici da u raspoloživih po dva minuta i damo kratko obrazloženje u odnosu na predložene amandmane.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Pastor, izvinjavam se, možete govoriti duže od dva minuta.

Ištvan Pastor

Hvala lepo.
Što se tiče generalno našeg pristupa vezano za razmatranje izmena i dopuna zakona i definisanje amandmana, vodili smo računa istovremeno o dva veoma značajna elementa. Jedan element jeste pitanje odgovornosti ili moralnog prava ove generacije da raspolaže poljoprivrednim zemljištem koje predstavlja bazu za održivi razvoj narednih generacija, a s druge strane, istovremeno bar toliko značajan momenat u razmatranju Predloga izmena i dopuna zakona jeste bio i potreban sled koraka za izmenu i dopunu postojećeg zakona, kako bi naš agrar bio spremniji, kako bi on bio razvijeniji, kako bi se mogao nositi sa agrarnim ekonomijama drugih država.
Što se tiče definisanih amandmana, prvi amandman se odnosi na član 3. predloženog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tim amandmanom mi predlažemo da se posle člana 6. doda jedan novi član, a dodavanje tog novog člana baziramo na jednom iskustvu, a to iskustvo govori o tome da i u odnosu na sprovođenje zakona između lokalnih samouprava i lokalnih samouprava ima jednakih i jednakijih.
Naime, videli smo u prethodnim godinama da je značajan broj lokalnih samouprava koji su propustili da izrade svoje godišnje programe i na taj način je značajan deo poljoprivrednog zemljišta ostao na parlogu. Prema našim podacima, u 2011. i 2012. godini u Republici Srbiji u 43 jedinice lokalne samouprave taj postupak nije sproveden. Što se tiče Vojvodine, to je bilo u Sremskim Karlovcima i u Odžacima, i u 41 lokalnoj samoupravi na teritoriji centralne Srbije. Na taj način, po našoj proceni, zaključujemo da je oko 170.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ostalo bez izdavanja u zakup, čime su budžeti lokalnih samouprava AP Vojvodine i Republike Srbije u 2012. godini oštećeni, po slobodnoj proceni, za nekih 11 miliona evra.
Iz tog razloga, mi sa ovim amandmanom, dopunom člana sa sedmim stavom želimo pooštriti odgovornost lokalnih samouprava i želimo definisati veoma čvrstu obavezu resornog ministra da u slučaju ako lokalna samouprava izvrši propust, u tom slučaju to automatski odmah signalizira prema Ministarstvu finansija i da Ministarstvo finansija kroz obustavu isplata iz republičkog budžeta naprosto privoli, sankcioniše takav jedan propust, kako bi se zemljište sa kojim raspolažemo stavljalo u funkciju.
Meni je drago da je bar autorsko pravo priznato, iako bi bilo draže da je nečije drugo autorsko pravo priznato, a naš amandman usvojen. Sve u svemu bitno je da je suština tu, i ako se ova suština ugradi u zakon, mislimo da ćemo od toga svi imati koristi. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Pastor.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Stojšić.
Izvolite, gospodine Stojšić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Pridružio bih se gospodinu Pastoru u ocenama koje je izneo. Smatramo, takođe, da preciznije se mora urediti odnos između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva finansija. Kada se govori o posledicama, ukoliko neko ne donese program u lokalnoj samoupravi, nažalost, bilo je slučajeva, takođe, da su postojali propusti i od strane ministarstva pri odobravanju programa lokalnih samouprava. Tako da ovim putem bi želeo da apelujem i na vas iz ministarstva da unutar vaših službi, takođe, koliko je to moguće, kadrovski osposobite ljude koji se, odnosno sektore koji se time bave, jer jedan od razloga zašto je deo zemljišta ostao van upotrebe, odnosno nije iznet je iz razloga što su nekad programi sporo odobravani, odnosno nisu odobravani i tu su postojali određeni problemi na relaciji Ministarstva poljoprivrede i nekih lokalnih samouprava.
Vi sigurno bolje znate zbog čega je do toga dolazilo, ali kada govorimo o krivici ljudi po opštinama, takođe, smatram da tamo sede kompetentni ljudi i nije tačno da većina ljudi u opštinama ne zna kako treba upravljati poljoprivrednim zemljištem, kao važnim državnim resursom, pogotovo što dobar deo prihoda lokalnih samouprava upravo potiče iz izdavanja državnog zemljišta. Hvala vam.