Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Stojšiću.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
Izvolite, gospođo Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Predsedniče Skupštine AP Vojvodine, želim da se zahvalim vama i želim da se zahvalim vašim saradnicima što su uzeli učešće u radu današnje naše sednice, ali ne samo na tome, već i što su sa nama zajedno radili u okviru dana predviđenih za javnu raspravu. Tako je organizovan i okrugli sto. Organizator je bio Sekretarijat pokrajinski i na tom okruglom stolu su se razmatrali predlozi iz nacrta zakona.
Jedan od predloga, koji je potekao od predstavnika Sekretarijata, bio je u utvrđivanju obaveza Ministarstva poljoprivrede prema Ministarstvu finansija, kada se radi o potrebi preduzimanja dodatnih mera, a da bi se lokalne samouprave na neki način uozbiljile i da bi im se stavilo do znanja da moraju da rade na donošenju godišnjeg programa. Od vas je i potekla ideja da to zakonom bude i precizirano i zbog toga je tada predloženo da se doda odredba „bez odlaganja“. Znači, ministar nadležan za poslove poljoprivrede bez odlaganja obaveštava ministra finansija o potrebi obustavljanja transfera sredstava.
Mi smo to prihvatili, ali u međuvremenu smo imali jedan amandman koji ovo prihvata, a pri tom preciznije definiše i rok, pa kaže – bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana. Mi smo taj amandman prihvatili, a to znači prihvatanje i onoga što ste vi predložili u okviru okruglog stola koji je bio 7. avgusta, a i kasnije kroz amandmane.
Želim da vam se zahvalim za taj predlog, kao i da kažem da smo na ovaj način prihvatili sugestiju Agencije za borbu protiv korupcije.
Što se tiče poslanika LSV koji kaže da ministarstvo treba da preuzme na sebe obavezu za slučaj da lokalna samouprava ne donese godišnji program, da taj isti program pripremi i donese ministarstvo, moram da kažem da je po važećem zakonu, član 64. stav 5, predviđeno da to upravo uradi AP Vojvodina. Do sada ta nemogućnost nije korišćena. Pokrajina se nije odazivala i nije donosila program za račun lokalnih samouprava. Samo toliko kako bismo znali precizne informacije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Aida Ćorović.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
Zahvaljujem se predsedniku AP Vojvodine na doprinosu u radu današnje sednice.
Izvolite, gospođo Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Naš amandman je fokusiran na ideju koja postoji u članu – ako lokalna samouprava ne donese godišnji plan uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, da joj se onda uskrate transferna sredstva.
Ono što je bila ideja i poslanika Skupštine AP Vojvodine, kolega unutar naše Skupštine, ali i Agencije za borbu protiv korupcije je da ovakva odredba u originalnom tekstu zakona predstavlja vrlo, vrlo široko polje za korupciju zbog diskrecionih ovlašćenja. Dakle, nepostojanje roka za postupanje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministra nadležnog za poslove finansija u pogledu privremenog obustavljanja prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije.
Ministarka je sa nama podelila da su prihvatili amandman, deo tog amandmana, imali smo istu ideju, „bez odlaganja“, dodajete i 15 dana, i to „u roku od 15 dana“. Ne može oba. Ili je „bez odlaganja“ ili „u roku od 15 dana“, ali dobro, vaša volja.
Ako je takva formulacija da se ne prihvati amandman Skupštine, okej, ali ako nije, onda nije dobro. Ako je najkasnije „u roku od 15 dana“, to je nešto drugo, ali problem je što tako prihvaćen amandman, koji poboljšava ovo rešenje, u nekoliko sužava, dobro je što ste ga prihvatili, ko god da ga je potpisao, ali postoje situacije kada nikakav godišnji program uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ne može da pomogne.
Primer vam je od 16. novembra 2015. godine kada je u Zrenjaninu zemljište, veličine od 1.500 hektara, upisano na osnovu Sporazuma Vlade Srbije, Grada Beograda i Republičke direkcije za imovinu na PKB. To zemljište je bilo iznete zbog toga što je Zrenjanin imao godišnji plan korišćenja zemljišta. Dakle, imate ljude koji su platili zakup zemljišta, a jedan od njih se zove Jovan Drakulić, poljoprivrednik iz Čente, imate ljude koji su platili zakup i koriste, imate Grad Zrenjanin, meni je sve jedno ko upravlja čime, ja volim da se dobro upravlja, koji su doneli godišnji plan, a Vlada, Direkcija za imovinu i Grad Beograd su upisali to zemljište na PKB.
Nažalost, tu nema možda vaše direktne odgovornosti i nevolja je što će vas smatrati odgovornom za nešto što je donošenje odluka na potpuno drugom mestu, ali ovaj primer pokazuje koliko je važno jasno definisati šta se dešava kada grad ili opština donese godišnji program. Kako je moguće da onda, ako je grad, kao što je Grad Zrenjanin uradio, sve korektno, da se 1.500 hektara ipak upiše kao vlasništvo PKB-a zbog odluke u Vladi Srbije? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministarka Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Samo kratko.
Dakle, prihvaćen je amandman koji glasi: „odmah, a najkasnije u roku od 15 dana“, tako da nema nesporazuma. To je amandman koji je podnet od strane nekoliko narodnih poslanika, a suština amandmana je takva da pokriva interesovanje većine drugih poslanika, a pre svega poslanika Skupštine AP Vojvodine.
Što se tiče ovih poslova koje se odnose na poljoprivredno zemljište PKB itd., podsetiću vas da se radi o sporazumima iz 2008. i 2009. godine, sporazumi koji su zaključeni između Vlade, Direkcije za imovinu, PKB. Dakle, toliko o ovom delu koji se odnosi na pripisivanje poljoprivrednog zemljišta, korporacije PKB.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanik Marijan Rističević i zajedno poslanici Đorđe Milićević i Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsednice.
Poštovana gospođo ministarko, poštovani predstavnici ministarstva, predstavnici pokrajinskog parlamenta, mi u potpunosti prihvatamo ono što je maločas gospodin Pastor rekao.
Dakle, prihvatamo da ovo jeste naš zajednički amandman, tačno, inicijativu je pokrenuo pokrajinski parlament. Mi smo samo na jedan određen način dodatno precizirali ono što se želelo postići inicijativom pokrajinskog parlamenta, a tiče se usklađivanja obaveza Ministarstva poljoprivrede prema Ministarstvu finansija. Dakle, amandman o kojem govorimo i koji jeste prihvaćen, dodatno precizira onaj cilj koji se želeo postići, omogućiće bolju primenu zakona i omogućiće ono što je takođe veoma važno i ozbiljnost i odgovornost u radu lokalnih samouprava.
Mi se, naravno, zahvaljujemo predstavnicima ministarstva Vlade Republike Srbije, što su prihvatili ovaj amandman, kao i što su prihvatili određeni broj drugih amandmana o kojima ćemo danas takođe govoriti, a je podnela poslanička grupa SPS, ali sama činjenica da su resorno ministarstvo i Vlada Republike Srbije prihvatili određeni broj amandmana, ne samo pozicije, već i opozicije, potvrđuje i pokazuje jasnu nameru i resornog ministarstva i Vlade da kroz raspravu, da kroz dijalog u republičkom parlamentu, dođemo do što kvalitetnijeg zakonskog okvira koji će biti u interesu naših građana, ali pre svega u interesu poljoprivrednika.
Dakle, nakon jedne kvalitetne rasprave, javne rasprave, nakon kvalitetnih razgovora, koji su vođeni sa predstavnicima, sa poljoprivrednicima, sa udruženjima, sa asocijacijama, ta rasprava se prethodnih dana i danas nastavlja u republičkom parlamentu i nije sve kako je rečeno na početku rasprave u načelu, da je sve završeno i da je sve loše, niti je sve završeno, niti je sve loše, naprotiv imaćemo kvalitetan zakonski okvir i uz amandmane koji će biti prihvaćeni tokom današnje rasprave, uspećemo još detaljnije da preciziramo određene odredbe i da poboljšamo ovaj zakonski okvir.
Dakle, mi se u potpunosti slažemo. Treba postići kompromis, treba postići što širi konsenzus svih zainteresovanih strana, kada govorimo konkretno o ovom sistemskom zakonu i dobro je da ste uvažili većinu sugestija i predloga koji su se mogli čuti tokom javne rasprave. Ukoliko postoje otvorena pitanja, mi jesmo za to da se ta otvorena pitanja rešavaju kroz dijalog, kroz razgovor. Ako to nije moglo tokom javne rasprave, može ovde u republičkom parlamentu, evo danas, tokom rasprave po amandmanima, a ne na nekakvim uličnim protestima. To nije način da se dođe do kvalitetnijeg zakonskog okvira i na taj način se ne zastupaju interesi poljoprivrednika, već, čini mi se, neki drugi interesi, ali ne bih o tome.
Veoma je važno da ste sagledali sve sugestije i predloge, da je najveći deo tih sugestija i predloga prihvaćen, da je prihvaćeno sve ono što je moglo biti prihvaćeno a da ne znači svrstavanje na jednu stranu, na stranu jedne od grana poljoprivrede. Ne mogu se sve želje ispuniti, to nije realno nije logično, ali ponavljam, najveći deo sugestija i predloga jeste uvažen i jeste prihvaćen.
Danas tokom rasprave u pojedinostima provlači se teza da zakon neće odgovarati i neće biti dobar za Vojvodinu, neće biti dobar za centralnu Srbiju. Da se razumemo mi usvajamo kvalitetan zakonski okvir i usvojićemo kvalitetan zakon koji će se primenjivati i u severnom delu Srbije, odnosno Vojvodini i u centralnoj Srbiji.
Provlači se teza da neko želi i da će neko poljoprivrednicima oduzeti zemljište, odnosno da će mali poljoprivrednici ostati bez zemljišta i zemlje za obrađivanje. Nažalost, činjenice govore da u najvećoj meri oni tu zemlju i danas nemaju, upravo zbog loše prakse iz prethodnog vremenskog perioda, o kojem ste i vi, gospođo ministar, govorili u uvodnom izlaganju, rasprave u načelu, gde smo imali jednu praksu da lokalne samouprave određeni deo najkvalitetnijeg zemljišta ostajao je neizlicitiran, a onda se nekako prećutnom saglasnosti, uvek pojavljuju ista lica koja obrađuju zemlju bez naknade i ubiraju prihod samo iz njima znanih razloga.
Ovaj zakon upravo treba da uvede red i zemljišnu politiku i treba da nam da odgovor na ono ključno pitanje, a ključno pitanje za nas je - ko uzurpira, a ko legalno koristi poljoprivredno zemljište? Kada dobijemo odgovor na to pitanje, dobićemo odgovor i na ono drugo pitanje, a to je – kome i zašto smeta usvajanje ovog zakonskog predloga?
Na samom kraju, dakle, ovaj zakon se ne bavi prodajom poljoprivrednog zamljišta stranim fizičkim i pravnim licima, ovaj zakon se isključivo bavi prodajom poljoprivrednog zemljišta malim poljoprivrednim proizvođačima, ali to je nešto što je dogovoreno sa udruženjima, sa asocijacijama, sa poljoprivrednicima, što je bilo precizno i jasno definisano. Naše je zadovoljstvo što je u tom kontekstu usvojen još jedan amandman, mislim kolege Rističevića i poslaničkog kluba SPS, da rok za otplatu ne bude pet već deset godina.
Mi želimo da usvojimo zakon koji će biti u interesu srpskih poljoprivrednika, koji će ojačati i osnažiti male poljoprivredne proizvođače. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Četrnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini, izabrala gospođu Zagorku Dolovac za Republičkog javnog tužioca.
Članom 83. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu, predviđeno je da Republički javni tužilac polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.
U skladu sa tim, pozivam gospođu Zagorku Dolovac Republičkog javnog tužioca da pristupi radi polaganja zakletve.
(Predsednik čita tekst zakletve, a Republički javni tužioc ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU JAVNU TUŽILAČKU FUNKCIJU VRŠITI PREDANO, SAVESNO I NEPRISTRASNO I ŠTITITI USTAVNOST I ZAKONITOST, LjUDSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE.“
Hvala.
Molim Republičkog javnog tužioca da potpiše i preda tekst zakletve. Zahvaljujem i u svoje lično ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, želim da vam čestitam na izboru i poželim puno uspeha u vašem radu.
Reč ima podnosilac predloga amandmana Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, već sam rekao da je ovo samo malo dopunjen amandman Skupštine AP Vojvodine. On samo precizira da rok koji ministarstvo je bez odlaganja, kao što su oni predložili, ali najkasnije u roku od 15 dana da ministarstvo mora sankcionisati nedonošenje programa na teritoriji lokalne samouprave, odnosno odluke o raspisivanju javnog oglasa.
Dakle, mi smo tu precizirali želeći da izbegnemo situaciju da pokrajinska skupština mora da radi ispravku na svoj amandman, samo smo dodali da to bude 15 i da sem programa mora da bude i oglasa.
Da ne bi lokalna samouprava donela program, a onda ne raspiše oglas, a onda ni naša želja, ni želja Skupštine AP Vojvodine nema nikakvog smisla. To je bio jedini razlog zbog čega smo malo ispravili njihov amandman.
Inače, moram vam reći da tvorci ovog Predloga zakona nije Vlada Republike Srbije. Ona ga je samo transferisala, da su stvarni tvorci „Spas Kraljevo“ Udruženje, Udruženje proizvođača mleka Srbije, Banatski paori, Udruženja odgojivača goveda „Šabac“, Asocijacija proizvođača mleka „Vojvodine“, Udruženje „Voćar“ Leskovac, Udruženje odgajivača Srbije, Unija poljoprivrednih proizvođača „Sremska Mitrovica“, Savez seljaka i još neka udruženja.
Imamo ukupno 14 ispravki od 17 članova. U tih 14 amandmana, sadržano je najmanje 50 amandmana, što pojedinaca, što udruženja, što stranaka opozicionih vladajućih. S obzirom da se na jedan član može podneti samo jedan amandman, mi smo uzeli sebi za pravo da sve te dobre ideje objedinimo i da imamo 14 ispravki na 17 članova i da tako obogatimo Predlog zakona koji su Vladi RS u obliku nacrta dostavila udruženja o kojima sam govorio, a oplemenjivanje takođe, Vlada je samo prihvatila amandmane koji su takođe dostavljala udruženja, političke stranke, pojedinci, pojedini poslanici, itd.
Bez obzira ko je autor amandmana, ja želim da zahvalim svima onima koji su doprineli makar jednim slovom da se ovim amandmanima ovaj zakon oplemeni. Hvala.