Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Rističeviću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Izvolite, mr Markoviću.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani gosti i poštovani kolege poslanici, ja sam duboko siguran u to da je ovaj član neustavan, i o tome su govorile moje kolege, i još jednom vas pozivam na to da razmislimo svi zajedno koliko je štetno doneti ovakav Predlog zakona, odnosno i ovaj član.
Naime, moj amandman se odnosi na to da ste u članu 3. predvideli da ako jedinice lokalne samouprave ne donese na vreme program itd, kaže - privremeno obustavlja prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Moj amandman i predlog je da se u slučaju ako jedinica lokalne samouprave ne donese program, na osnovu predloga ministarstva pokrene postupak utvrđivanje odgovornosti nadležnog lica i izricanja kaznene mere za nedonošenje programa.
Zbog čega sam ovo predložio? Poštovana ministarko, ja mislim da smo u ovoj Skupštini, usvojili možda 10 zakona koji predviđaju mogućnost da se lokalnim upravama ukidaju transferi u slučaju, pa onda, Zakon o prostornom planiranju kaže neke svoje razloge, Zakon o ozakonjenju neke svoje razloge, itd.
Znači, ja sam potpuno siguran i svestan da vi imate veliki problem, o tome i sami ministri govore u ovoj sali, da je 90% predsednika opštine i gradonačelnika u poslednjih tri godine loše radilo svoj posao.
Ako biste vi ukidali transfere lokalnim upravama po modelu kako ste to planirali, štetu od toga bi imali građani lokalnih uprava. Znači, ukidanje transfernih sredstava po nekom osnovu znači da vaspitačice u vrtiću neće dobiti platu.
Pa ako imate nesposobne predsednike opština i gradonačelnike, pokrenite postupak protiv njih, smenite njih, smenite odgovorna lica, ali nemojte da građani određene lokalne uprave trpe posledice njihove nesposobnosti.
Znači, ovaj predlog je krajnje neustavan, na štetu je građana lokalnih uprava i smatram da treba da se prihvati moj amandman.
Vi ste, poštovana ministarko, verovatno imali nameru da nas impresionirate sa ovim podacima koje ste doneli u ovoj tabeli. Verovatno da imamo neki poseban utisak o tome da je ovde sve crveno na ovoj tabeli. Kada smo malo bolje analizirali, videli smo u stvari u čemu je problem. Malo nam je tu i gospodin Arsić pomogao. Kaže gospodin Arsić, da su predsednici opština, verovatno opet ovih od 2012, 2013, 2014. i 2015. godine, znači 150 predsednika opštine i gradonačelnika iz SNS, radili tako što su se, kako on kaže, povezali sa tajkunima i privrednicima i da je njima odgovaralo da ne rade svoj posao i da ovde imamo ovoliko crvenih polja.
Znači gospodo, ovde je izveštaj u kome se govori, analizirao 2012, 2013. 2014. i 2015. godinu, oko zakupa zemljišta na lokalnim nivoima. Ovaj izveštaj direktno govori upravo u prilog ove moje tvrdnje, da ste vi sa ovim članom 3. u stvari planirali da kažnjavate građane lokalnih uprava.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Markoviću.
(Veroljub Arsić, s mesta: Replika.)
Molim vas, samo da vidim redosled, pošto imam puno prijavljenih.
Gospodin Orlić po amandmanu, Milija Miletić po amandmanu. Dobićete gospodine Arsiću, ali moram da …
Gospođo Bošković, vi po amandmanu, takođe.
Znači, gospodin Arsić ima prednost. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Pa ima sad jedno drugo pitanje. Ako su to lokalne samouprave koje treba raspuštati zbog ovoga, to je kršenje ustavom predviđenih normi. I zašto bismo mi iz SNS, da je ovo tačno što je rečeno, donosili ovakav zakon? Hajde da izbrojimo koliko to opština ima u Srbiji, gde je na vlasti još uvek DS ili neki njen surogat?
Ovde je reč o tome da se ovo radi tendenciozno, više od 1,5 decenije, više od 1,5 decenije, i da su te komisije koje prave plan i program zakupa, komisije koje su ustanovljene u najvećem broju slučajeva, pre 2012. godine. I kada hoćete nekog člana komisije da smenite, odmah skoči DS i kaže – to je politički revanšizam.
Znate vi dobro, dame i gospodo narodni poslanici, kao i moj prethodni govornik, kako se prave ti planovi i programi davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, ali koriste to što građani Srbije ne znaju, pa kažu ovde neistine. Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji nije uništena 2013. godine, nego je uništena 2002, 2003, 2004. godine, pa na ovamo. Sad to treba ponovo da se pokrene. I svi koji su protiv ovog zakona, mora da im bude jasno, protiv toga su da se srpska poljoprivreda razvija, protiv toga su da Srbija ima razvijenu poljoprivredu da bi mogli špekulanti i dalje, koji su bliski DS-u, da otkupljuju žitarice i prodaju na svetskim berzama, ne da izvozimo gotov proizvod, nego da izvozimo sirovinu da bi oni zarađivali. I cela ta priča oko toga da će neko da ostane bez zemljišta i biće sprečen da se bavi poljoprivredom, su priče za malu decu.
Onog trenutka kada ovaj zakon uđe u primenu…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Završavam gospodine Bečiću.
… neće više moći nakupci da otkupljuju žitarice, nego će biti prodavano farmerima po mnogo boljim cenama.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Trideset tri sekundi će biti oduzeto od vašeg vremena poslaničke grupe.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslaniče, prvo u ovom delu koji se odnosi na obustavu transfera sredstava prema lokalnim samoupravama koje ne poštuju obavezu donošenja godišnjeg programa i sprovođenja javnog nadmetanja, ja moram da kažem da je to predlog koji je potekao od više poslanika, od udruženja i mi želimo da ovaj predlog nikada ne zaživi u smislu da bude potrebno da se uopšte donosi ta odluka o obustavi sredstava.
Mi očekujemo da će ova mera biti dovoljno upozoravajuća za nadležne u lokalnim samoupravama.
Što se tiče tabele koju ste vi pokazali, tj. koju sam ja pokazala, a vi je gledali, u svakom slučaju, za mene je ohrabrujuće to što ste vi saglasni sa tim podacima koji su nedvosmisleni i koji jasno kažu kakvo je stanje na terenu. To stanje je takvo zahvaljujući aktuelnom zakonu, zakonu koji nije uspostavio sistem u zemljišnoj politici, zakonu koji mi sada želimo da promenimo, jer više nismo dovoljno bogati, niti imamo dovoljno vremena da čekamo da se neki nadležni u nekim lokalnim samoupravama, da se oni koji su uzurpirali zemljište godinama unazad, oni koji su bili privilegovani sada konačno dovedu pameti i da se ta slika promeni.
Dakle, mi više nemamo vremena, ne želimo da čekamo, menjamo zakon i uvodimo oštrije kazne koje će svakog od nas sasvim sigurno dovesti u situaciju da razmišlja o svojim postupcima, da ne budu greške kao što su do sada bile, da ne budu greške iz 2002, 2003, 2005, 2011, 2012, 2013. godine. Nebitno kada, ali situacija se mora konačno i definitivno promeniti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo ministar.
Gospodine Markoviću, vi ste pomenuli gospodina Arsića imenom i prezimenom i zato je on imao priliku za repliku, odnosno pravo na repliku. Gospodin Arsić vas u svom izlaganju nije spomenuo, tako da možete samo da govorite po amandmanu. Ja jedino mogu da vam dam preko reda reč. Da li želite po amandmanu?
(Jovan Marković, s mesta: Direktno mi se obraćao. Po tom osnovu sam mislio.)
Ali, gospodine Markoviću, mora da pomene vaše ime i prezime. Ja ne mogu tumačiti svakog poslanika i njegovu diskusiju, da li je on u toj diskusiji mislio na izlaganje nekoga. Znači, mora da se bude pomenuto i uslovi za repliku moraju biti pominjanje vašeg imena i prezimena ili poslaničke grupe.
Tako ja procenjujem, gospođice Jovanović, kao predsedavajući koji imam pravo na to. Mogu i da vam skraćeno kažem – po tom članu smatram da nemate pravo na repliku, ali vam objašnjavam da bi znali iz kog razloga.
Znači, kao što sam dao gospodinu Arsiću, dao bih i vama da je pomenuto vaše ime i prezime.
Da li želite po amandmanu?
(Jovan Marković, s mesta: Kasnije ću po amandmanu.)
U redu. Hvala.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Pozivam da se amandman ne prihvati, a saopštavam i zašto.
Dame i gospodo, da bi se kritikovalo na široko, mora da se zvuči makar malo ozbiljno. Da bi se zvučalo makar malo ozbiljno, mora da se da predlog koji zadovoljava bar neki minimum ozbiljnosti. Ja stvarno ne znam da li je bilo nekih ispravki originalnog teksta amandmana. Ja ih ne vidim. Vidim da ovaj tekst u materijalu za današnju sednicu odgovara onom izvornom. On doslovce glasi – Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Ministarstva nadležni organ pokreće postupak utvrđivanja. Ko sad? Ministar, nadležni organ? Kao dve misli spojene, jedna drugu trebalo da zameni. I sad, šta smo dobili? I jedno i drugo. Šta to znači? Pa, praktično ništa. Na sve to i pravopisna greška. Na sve to, mišljenje predlagača amandmana da nije dobar predlog AP Vojvodine. Pa, ovo već zvuči kao onaj model ponašanja - sad neću ni kako ja hoću. Mora ozbiljnije, zakon je u pitanju.