Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pa, pozivam da ne prihvatimo ovaj amandman iz svih onih razloga koje nam je Vlada dostavila u mišljenju, ali i svih onih razloga koje nam je upravo ministar objasnila. Da ne bih ponavljao sve te razloge moram da objasnim, odnosno da postavim pitanje, vama gospodine predsedavajući, pa, vi prenesite pitanje dalje.
Dakle, iz usmenog obrazlaganja smo čuli da je član koruptivan, predloženi član koji je predviđen za brisanje. Moram da postavim pitanje u čemu se ogleda ta koruptivnost? Gde se vidi ta koruptivnost? Mi ni na jedan način nismo čuli ni jedan jedini argument šta znači zapravo koruptivan član. Da li se ta koruptivnost ogleda u činjenici da ste godinama i godinama protežirali samo velike proizvođače, velike, da ne kažem tajkune, hrvatske tajkune, koji su hiljade i hiljade hektara ekskluzivno najbolje zemlje imali priliku da zakupe pod vrlo sumnjivim uslovima. E, o toj korupciji pričamo.
Mi ovim zakonom sprečavamo mogućnost korupcije. Povećavamo transparentnost, nudimo bolje uslove malim proizvođačima, običnim proizvođačima i sve ono što je ministar malopre i rekla da ne bih ponavljao. Zaista je reč o jednoj klasičnoj zameni teza i apelujem na sve da odbijemo ovaj i sve slične, vrlo neodgovorne amandmane koji nam stižu iz redova stranke bivšeg režima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, na član 4. koji glasi onako u tekstu kao što je 17. avgusta predložio pokrajinski sekretar pokrajinske Vlade, gotovo kao što glasi amandman koji su podneli na stav 4. jedina razlika je između početne cene. Oni su predložili jedan dinar, a kolege koje će se baviti problematikom biomase će objasniti zašto zapušteno poljoprivredno zemljišta se 830 hektara uz zakup izdaje samo 248 hiljada 531 hiljada na teritoriji Srbije predmet ili uzurpacije. Za mene ono što je gore od uzurpacije jeste da je zapušteno, nije obrađeno, iz tog razloga su odredbe člana 4.
Ono što sam ja podnosio i kolege se odnosilo na energetiku i druge kolege će to pojasniti, ali sam ja u obavezi ponovo da kažem da se pripadnici stranke bivšeg režima dogovore da li su oni jedna stranka u Vojvodini, u Vojvođanskoj skupštini jer su predložili – Ako poljoprivredno zemljište koje je bilo obuhvaćeno godišnjem programom zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta nije bila predmet zakupa najmanje poslednje tri agroekonomske godine niti je bila predmet korišćenja po drugom dozvoljenom osnovu, ostavljeno i neizdato nakon okončanja postupka zakupa određenih jedinica lokalne samouprave, to poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje za poljoprivrednu proizvodnju fizičkim i pravnim licima na period do pet godina nakon ponovnog postupka javnog nadmetanja po početnoj ceni od jedan dinar. Razlika je samo između nula i jednog dinara.
Dakle, još jednom pokazujem da oni više neće ni ono što su hteli. Već sam govorio da tako više ne znam da li je to jedinstvena stranka ili nije, ali u svakom slučaju to je brod koji tone i kome spasa nema. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljuje.
Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Skupština AP Vojvodine i zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Reč ima Branislava Bogaroški.

Branislav Bogaroški

Zahvaljujem se.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, kolege iz ministarstva, narodni poslanici, Skupština AP Vojvodine 17. novembra je usvojila amandman 2. koji se odnosi na član 4. Predloga zakona i ja moram odmah u startu da kažem da čini mi se da ovaj amandman nije shvaćen na pravi način.

Naime, razlika između rešenja predloženog u predlogu zakona i rešenja koje je predložila Skupština AP Vojvodine nije u činjenici da je početna licitaciona cena nula dinara ili jedan dinar, nego je razlika u nečem sasvim drugom.

i smo ovim amandmanom pokušali da obezbedimo da zemljište koje se nudi pod povlašćenim uslovima, a ovo definitivno jesu povlašćeni uslovi i postoji osnov da se neka količina zemljišta ponudi po povlašćenim uslovima jer do sada nije bila predmet interesovanja poljoprivrednicima, dakle, da se to zemljište sa sigurnošću utvrdi kao zemljište za koje poljoprivrednici nisu bili zainteresovani.

Dakle, da ono prvo mora biti u godišnjem programu, biti ponuđeno na javno nadmetanje, dakle da na javnom nadmetanju poljoprivrednici ne iskažu interesovanje za to zemljište pa tek onda možemo da razgovaramo o mogućnostima da bude ponuđeno pod povlašćenim uslovima.

Ovako kako je trenutno to formulisano u zakonu, a to je da je to zemljište koje nije bilo predmet korišćenja ostavlja mogućnost da i ono zemljište koje je bilo uzurpirano ili se koristilo u nekoj sivoj zoni koja se formalno vodi kao nekorišćeno zemljište, a faktički se koristi nelegalan način bude ponuđeno u ovom povlašćenom postupku i krene se sa licitacijom, da i od nule ili jedan dinara u suštini nije ni bitno.

Znači, smisao onoga što mi predlažemo da prvo svo zemljište mora proći kroz program godišnje zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, biti ponuđeno na javno nadmetanje, pa onda kada se jasno i nesumnjivo kroz tri pokušaja dokaže da nema zainteresovanih za to zemljište, onda se može otvoriti mogućnost povlašćenog tretmana i izdavanje tog zemljišta po ceni od nula ili jedan dinar, ili koliko već bude iskazano interesovanje.

Navedeno je u obrazloženju zašto je amandman koji je podnela Pokrajinska skupština odbijen, da se na ovaj način omogućava stavljanje na javno nadmetanje po početnoj ceni od nula dinara i ono zemljište…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Branislav Bogaroški

… koje je bilo u godišnjem programu, koje lokalna samouprava nije donosila, znači to upravo ne sme da se desi, ako lokalna samouprava ne donese godišnji program, ne možemo da smatramo da to zemljište nije interesantno poljoprivrednicima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Bogaroški, vi isto imate vreme kao i ministar, dva minuta po amandmanu.
Reč ima narodna poslanica Nada Lazić. Izvolite.
Javite se ponovo. Izvolite gospođo Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice iz ministarstva, gospodo iz pokrajine i kolege i koleginice narodni poslanici, ja ne bih ponavljala sadržaj ovog amandmana, samo želim da naglasim ono što je dato i, u obrazloženju Poslaničke grupe LSD Vojvodine, da ovim rešenjem, koji smo mi predložili, se predupređuje, da se eventualno neko zemljište iz špekulativnih razloga izuzme iz godišnjeg programa i na taj način pod povoljnijim uslovima da na korišćenje.
Takođe, se kod uslova da zemljište nije bilo predmet korišćenja dodaje po drugom dozvoljenom osnovu, čime se obezbeđuje da se pod povoljnijim uslovim stiče pravo na korišćenje zemljišta koje je bilo nezakonito korišćeno, jer po rešenju iz Predloga zakona se onemogućava zakup takvog zemljišta pod povoljnijim uslovima.
Naglašavam ovo nezakonito korišćenje. Mi se stalno susrećemo sa ne funkcionisanjem naših inspekcija, ne samo kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, nego uopšte imamo sa time problem.
Ja postavljam pitanje, kako je moguće nezakonito korišćenje na stotine hektara zemlje i da to niko ne vidi i da se po pravilu zna ko to koristi i da inspekcija na to ne reaguje, da li nemamo dovoljno inspektora, ili oni ne rade svoj posao?
Koliko znam u Pokrajini Vojvodini postoje samo tri inspektora koje postavlja Republika. Pokrajina nema nadležnosti nad inspekcijom, isto tako nema ni lokal.
Izvinjavam se, kolega me dopunjava, ima. Ali, sve u svemu negde postoji problem u funkcionisanju, ja tu priču slušam iz Srema, jer tamo imam familiju i slušam kako se apsolutno zna ko uzurpira već godinama unazad zemljište i zato se sada pojavljuju na hiljade hektara u ovoj vašoj kalkulaciji kako to, jednostavno nije zemljište koje se na adekvatan način koristi. Zato tražim da inspekcije rade onako kako treba da rade.
Drugo, koliko znam u odgovoru koji ste dali koleginici na postavljeno pitanje oko funkcionisanje inspekcija pre možda mesec ili dva, bilo je rečeno da zbog važenja, i dalje Zakona o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, se neće još uvek zapošljavati inspektori.
Nedopustivo je da u Vojvodini, koja ima na hiljade hektara zemljišta, čuli smo ovde podatak 450 hiljada, nije ni bitno, dva miliona hektara, da imamo samo tri inspektora i da se na tom planu ništa ne rešava, ne dešava, da se ne ubiraju sredstva od takvih stvari, jednostavno ispada da onaj koji ne radi po zakonu njemu se izlazi u susret, a onaj koji radi po zakonu taj ima problem.
I jednostavno u tom smislu mi smo dali ovaj amandman baš zbog toga da bi na neki način precizirali, definisali, da se takve stvari ne događaju.
Što je zakon detaljniji, to je njegovo funkcionisanje sigurnije, čim pruža mogućnost za različita tumačenja mi ćemo sa tim imati problema na terenu. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.