Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Lazić.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite gospođo Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem, mislim da je reč o nesporazumu.
Dakle, kada se govori o zemljištu koje će se dati na besplatno korišćenje, prvi preduslov je da je ne dat u zakup, znači da nije izdavano u zakup i da je nekorišćeno. To podrazumeva i ovaj slučaj uzurpacije koje vi pominjete.
Ako je uzurpirano u jednoj od prethodne tri godine, onda ono više nije za namenu koju mi predviđamo ovim članom, nego ide u redovan program davanja u zakup.
Znači, svo zemljište koje je u državnoj svojini za područje jedne opštine, katastarske opštine, mora ući u godišnji program. Tako da je ova naša formulacija šira u odnosu na formulaciju koju vi predlažete i Pokrajinski sekretarijat.
Pri tome, želim da kažem na temu špekulacija. Ja mislim da su one u potpunosti isključene činjenicom da će to zemljište biti dato na javno nadmetanje, neće biti treći krug, kako predlaže Pokrajinski sekretarijat, iz čisto praktičnih tehničkih razloga, jer potrebno je, da se organizuju dva kruga, da bi se zemljište dalo u zakup i da bi se moglo stići da ono bude obrađeno u skladu sa agro-ekološkim rokovima.
Ako bi ostavili da to bude treći krug, mi bi, praktično, izgubili dragoceno vreme. Ovako sa javnim nadmetanjem, sa početno cenom od nula dinara, mi prosto obezbeđujemo jednu transparentnost u ovom postupku, praktično ne dajemo mogućnost za špekulacije i rešavamo problem.
Na temu inspekcijskih službi, 18 inspektora imamo koji se bave poljoprivrednim zemljištem.
Inspektori su raspoređeni na celoj teritoriji Republike Srbije, oni su efikasni, mislim da su dovoljno efikasni kada se ima u vidu koliko je prijava prekršajnih podneto, oko 111 trenutno imamo inicijativa za prevođenje poljoprivrednih gazdinstava u pasivni status, upravo na opštini Vojvodine, to dovoljno govori o tome da su oni efikasni, naravno trudićemo se da još ojačamo ove kapacitete i da ih dobro organizujemo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Nikoliću, da li ste se javili i po ovom amandmanu?
Izvolite, onda.
Reč ima narodni poslanik Miodrag Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko i članovi Vlade, ja sam čovek po prirodi posla, kao preduzetnik industrijalac, vrlo retko nešto pohvalim, jer je moje neko pravilo, sve što možeš danas da uradiš, ne ostavljaj za sutra. Ali, zaista ovaj zakon moram da pohvalim, učestovao sam aktivno u svim odborima i ovo je zakon po meni, po prvi put posle 25 godina, da neko nešto donosi pametno, da pokrenemo ono što možemo da pokrenemo, ono što može da učini Srbiju bogatijom, zaposlenijom i da uvećamo bruto standard naših građana.
Svi političari, da se podsetimo od 1999. godine, pa na ovamo, pričaju, mi nemamo kvalitet, pa kvantitet. Tačno je da nemamo. Šta je ko preduzeo da ga imamo?
Evo ova Vlada na čelu sa Vučićem i ministarkom koju na neki način i kritikujem i hvalim, ali kada je nešto dobro, to valja pohvaliti pa to činim i sada.
Ovaj zakon je zaista pravi, jer svaki pedalj zemlje, treba uposliti, a mi nemamo šta da tražimo u elektronici, jer tu smo zakasnili i izgubili, upropastili sve kroz globalizaciju srpske privrede od 2000. godine, pa na ovamo, tako da je jedina naša mogućnost i nada da veliki broj nezaposlenih vratimo na radna mesta, jeste da organizujemo…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Nikoliću, vi morate po amandmanu da govorite.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Završavam, po amandmanu govorim. Ovde ćemo svaki pedalj zemlje staviti u funkciju i na taj način rešiti bruto produkt Srbije, a samim tim, ono što do sada nisu mogli da imaju poljoprivrednici sa malim posedom, imaće, veliku šansu da ukrupne svoj posed i na taj način da smanjimo cene proizvodnje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala lepo, samo sam htela da postavim pitanje, praktično kao repliku gospođi ministarki, da li će pri svakom zakupu, morati biti prisutan i inspektor, s obzirom da se radi o velikim površinama, i da li je prisutan inspektor, kada se licitacija sprovodi i da li može da isprati sve?
Ponovo se vraćam na temu broja inspektora, i da li oni mogu da izvrše sve ono što se pred njih postavi?
Ne polazim od pretpostavke da ne rade svoj posao dobro, nego da li će moći da obave sve ono što treba, da ne bi proplivavale, tako da kažem, licitacije, i da se ne bi prolongiralo vreme.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate osnov, morate po sledećem amandmanu, gospođo ministar.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milisav Petronijević, Marjana Maraš i Milan Latković.
Da li želite sada, gospođo ministar?
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Evo da iskoristim ovu mogućnost, da vas podsetim na član 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji jasno govori o tome kako se uvodi u posed novi zakupac, i podsetiću vas na poljočuvarsku službu, u okviru lokalnih samouprava, koje imaju svrhu i obavezu da sa zakupcem uspostave, snime parcelu i da ga uvedu u posed, a naša nadležna inspekcija kontroliše sprovođenje zakona, tako da lokalna samouprava, poljočuvarska služba, poljoprivredna inspekcija, mi u Ministarstvu i nadležne službe, lokalne samouprave sigurno možemo da odgovorimo zadatku koji je predviđen ovim zakonom.