Prvo vanredno zasedanje, 22.01.2016.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/5-16

3. dan rada

22.01.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 120 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.

Obaveštavam vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borislav Kovačević, prof. dr Branko Đurović i Biljana Ilić Stošić.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o policiji.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da su danas pozvani da sednici prisustvuje dr Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, Jana Ljubičić, državni sekretar u Ministarstvu, Milorad Todorović, sekretar Ministarstva, Nataša Milidragović, samostalni koordinator za pravne poslove i Milan Andrić i Dejan Joksimović, iz Direkcije policije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.

Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić.

Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupa Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije podnela je amandmane na Predlog zakona o policiji u želji da poboljšamo tekst zakona. Tokom ove diskusije videćemo, dosta amandmana je i prihvaćeno. Međutim, amandman na član 1. koji smo podneli nije prihvaćen.

Naime, član 1, koji reguliše predmet zakona, glasi: „Ovim zakonom uređuju se unutrašnji poslovi, organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, u daljem tekstu Ministarstvo, policijski poslovi, organizacija i nadležnost policije, kao i druga pitanja od značaja za rad policije i Ministarstva“. Mi smo predložili da se ovaj član preformuliše tako da se izmeni i da glasi: „Ovim zakonom uređuju se policijski poslovi, organizacija i nadležnost policije, unutrašnji poslovi, organizacije i nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, u daljem tekstu Ministarstvo, kao i druga pitanja od značaja za rad policije i Ministarstva“.

U obrazloženju smo naveli, kao što sam već rekla, da se članom 1. Predloga zakona uređuje predmet zakona. Kako je ovo zakon kojim se uređuje policija, smatramo da je rešenje koje smo dali o amandmanu pravno-tehnički i logički primerenije i u skladu sa materijalno-pravnim rešenjima i sistematikom zakona. Amandman je odbijen sa obrazloženjem da ga Vlada ne prihvata iz razloga što je policija uža unutrašnja organizaciona jedinica MUP-a.

Međutim, mi predlažemo da još jednom razmotrite amandman i da ga usvojite iz razloga što je nadležnost Ministarstva regulisana Zakonom o ministarstvima, a ovo jeste Zakon o policiji i prevashodno je težište na regulisanju rada policije kao jednog dela MUP-a. To treba da se vidi i iz člana 1, da je težište regulisanja ovog zakona i osnovni predmet regulisanja policija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvažena predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podneli smo kao poslanici SNS više amandmana na današnje predloge zakona. Mislim da je 45 ukupno na ovaj Predlog zakona, a između ostalih i ovaj amandman na član 2.

Želim da iskoristim priliku, ne verujem da ćemo se javljati tako često, da se zahvalim Ministarstvu, kao i Vladi Republike Srbije, što je većina naših amandmana prihvaćena. Dakle, konkretno u ovom Predlogu zakona, od ovih 45 amandmana prihvaćeno je 40. Ono što je važno ovde istaći, veći deo amandmana može se okarakterisati kao tehnički amandmani. Dakle, ispravljanje nekih tehničkih grešaka.

Lična promocija, lična reklama poslanicima SNS je na poslednjem mestu, za razliku od nekih drugih poslanika koji su u vreme ovog mandata, za poslednje gotovo dve godine, na sličan način podnosili veliki broj amandmana. Neki su od njih prihvaćeni, neki nisu, ali su uvek koristili priliku da istaknu kako je to veoma značajno, kako je njihova uloga bila presudna u tom smislu itd.

Dakle, mi kao poslanici SNS, i ovom prilikom ističem gospodina Vladimira Orlića, gospođu Dušicu Stojković i gospodina Nenada Nikolića koji su zajedno sa mnom učestvovali u pisanju ovog amandmana, ne želimo da ističemo u prvi plan kako smo mi mnogo zaslužni za ovaj zakon. Zakon je odličan i mi smo u načelnoj raspravi i istakli i nedvosmisleno ukazali na to da ovaj zakon nema suštinskih, odnosno da niko nema suštinskih primedbi na ovaj zakon. Ovaj broj amandmana, ponoviću, reč je o tehničkim amandmanima. S druge strane, naglašavam da poslanici SNS vrlo posvećeno i predano učestvuju u praćenju zakona, učestvuju u pisanju amandmana, ali nam je lična promocija na poslednjem mestu.

Još jednom koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu na prihvaćenim amandmanima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Dozvolićete, DS i opozicija se ne slaže da su ovi zakoni kvalitetni i dobri. Sama činjenica da je preko 104 amandmana prihvaćeno ide u prilog tome da mi praktično danas radimo ovde izmene i dopune Predloga zakona koji je Vlada poslala. Ne prihvatam da je i jedan amandman koji je dat tehnički i nevažan. Ukoliko neko ne razume suštinu izmena i dopuna, koje mi očigledno radimo na Predlog zakona koji je u parlamentu, to je druga stvar, ali ima veliki broj članova koji se odnose na suštinski važne stvari koje se tiču rada policije, pripadnika MUP-a, kao i građana Srbije.

Tako da, komentari koji se daju vezano za amandmane, molim vas da se svako skoncentriše na svoje amandmane i, naravno, pojedinačno na ostale, a ne da pravite od svega toga jednu cirkus sliku u kojoj očigledno imamo situaciju, kažem, da je 104 amandmana prihvaćeno. To se do sada nije desilo. Dobro je što je to prihvaćeno, ali je loše što zakon koji je stigao u Skupštinu očigledno nije bio kvalitetan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima ministar Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Samo želim da upoznam javnost, da je od 104 amandmana 60 vezano za slovne i tehničke greške, koje su prihvaćene u tekstu zakona, tako da sam zahvalan i na tome, ali da se ne govori o tome kako je to suštinski promenio zakon, apsolutno nije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem, koristim vreme poslaničke grupe.

Dobro bi bilo da činjenica da od 200 i nešto članova u 60 članova ima slovnih i tehničkih grešaka bude nauk svima nama i greška koju nećemo ponavljati. Znate, jedan zarez u članu može da proizvede ogromne posledice po živote ljudi ako je na pogrešnom mestu, da ne citiram kako to može da izgleda.

Ponavljam, kao što je i rekao ovlašćeni predstavnik DS, gospodin Šutanovac, dobro je da smo ušli u fazu da prihvatamo amandmane. Ne bi bilo dobro da još jedanput imamo bilo kada zakon koji je tako tehnički loše pripremljen, ili nam treba lektor ili nam treba više vremena za samu raspravu o zakonu, ili nam treba, što je po meni očigledno, više dijaloga u fazi u kojoj je nacrt za sve koji nisu narodni poslanici, a više vremena za sve nas koji jesmo poslanici, da bi se detaljno, pre nego što zakon dođe u plenum, razmotrilo šta je to što je tehnička greška, šta je to što je suštinski nešto oko čega ne možemo da se složimo. Tako da ako išta ima dobro od ovog zakona, to je da ne ponovimo takav način rasprave o zakonu. Hvala vam.