Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad postoji u danu za glasanje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 163 narodna poslanika i da imamo uslove za odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres o predlogu za izbor članova Vlade, pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da prema članu 270. stav 2. Poslovnika Narodna skupština o predlogu za izbor članova Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
Predlažem da Narodna skupština o predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 9) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština bira članove Vlade većinom glasova svih narodnih poslanika, shodno članu 15. stav 2. Zakona o Vladi, o izboru člana Vlade Narodna skupština odlučuje u celini.
Podsećam vas takođe da je član 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenje javnog glasanja - prozivkom i da, shodno toj odredbi generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju reč za, protiv ili uzdržan.
Predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koje glasa i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa.
Generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.
Sada stavljam na glasanje Predlog da se za ministra odbrane izabere Zoran Đorđević i pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika što će obaviti jedan od zamenika generalnog sekretara. Izvolite.
Molim zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanjem narodnih poslanika po azbučnom redu, prezime i da evidentira njihove izjašnjavanje. Izvolite.
Aleksić Dragan - za
Aleksić Irena – za
Anastasov Adrijana - za
Andrić Mirjana – za
Antić Zoran – za
Arsenović Konstantin – za
Arsić Veroljub – za
Atlagić prof. dr Marko – odsutan
Babić Vlado - za
Babić Zoran – za
Bajatović Dušan – odsutan
Barišić dr Dragana – za
Batić Olgica – odsutna
Bauer dr Ivan – za
Bačevac dr Muamer – za
Berić Nebojša – za
Beronja Ljiljana – za
Besarović prof. dr Vesna – odsutna
Bečić Igor – za
Birmančević Boban – za
Bićanin Milena – za
Blažić Branislav – za
Bogatinović Žarko – za
Bogdanović Goran – protiv
Božović Balša - odsutan
Bojanić Zoran – odsutan
Bošnjak Branka – za
Bradić Blagoje - odsutan
Varga Laslo – odsutan
Vasiljević Bratimir – za
Veličković Slobodan - odsutan
Veljković Jelisaveta – odsutna
Veselinović Janko – odsutan
Viček Anamarija – za
Vlahović Sonja – za
Vujić Vojislav – odsutan
Vukadinović Goran - za
Vukić Vanja – za
Vukmirica Svetislav – za
Vukomanović dr Dijana – za
Vučetić dr Jezdimir – za
Vučković Nataša – odsutna
Gvozdenović dr Slobodan – odsutan
Girić Ninoslav – za
Gojković Žika – za
Gojković Maja – za
Grujić Mladen - za
Dazdarević Sabina - za
Dimitrov Vladica – za
Dinić Ivana – za
Dragaš Mirjana - za
Dragojević Srđan - odsutan
Drecun Milovan – za
Đerić Zlata – za
Đoković Mirjana - za
Đukanović Vladimir – odsutan
Đukić-Dejanović prof. dr Slavica – odsutna
Đurica Milan – za
Đurišić Živan – za
Đurišić Marko - protiv
Đurović Aleksandra – za
Đurović prof. dr Branko – za
Živković Zoran – odsutan
Živković Milinko – za
Zindović Dragoljub – za
Zorić dr Gordana – za
Ilić-Stošić Biljana – za
Imamović Enis – za
Isailović dr Obrad – za
Janković Branka – za
Janković Dušan – za
Jevđić Marija – za
Jevtić Ivica – za
Jevtić Jovica – za
Jevtović–Vukojičić Milanka – za
Jerkov mr Aleksandra – odsutna
Jovanović Dragan – odsutan
Jovanović Ivan – odsutan
Jovanović Jovana – protiv
Jovanović Neđo – za
Jović dr Radoslav – za
Jovičić Aleksandar – odsutan
Jozić Zoran – odsutan
Jolović Nikola – za
Jugović Aleksandar – za
Kamberi Šaip – odsutan
Karavidić Branka – protiv
Karić Dragomir – za
Karić Ivan – odsutan
Karić Milanka – odsutna
Knežević prof. dr Milan – za
Kovač Elvira – za
Kovačević Borisav – odsutan
Kovačević Goran – za
Kovačević Dejan – za
Kovačević Milan – za
Kosanić mr Đorđe – za
Kosorić Ljiljana – za
Kostić Radmilo – odsutan
Kostreš Bojan – odsutan
Krkobabić Milan – odsutan
Krlić Mirko – za
Kružević Srđan – za
Lazić Nada – odsutna
Lakatoš Ljibuška – za
Laketić dr Darko – za
Latković dr Milan – za
Linta Miodrag – za
Lukić Mladen – za
Lutovac Violeta – za
Maksimović Saša – za
Maksimović Siniša – za
Maletić Aleksandra – za
Malušić Ljiljana – za
Maraš Marjana – za
Marinković prof. dr Vladimir – za
Marinković Gorjana – odsutna
Marinković Miroslav – protiv
Marjanović Vesna – odsutna
Marjanović Mirjana – odsutna
Markićević Miroslav – odsutan
Marković Aleksandar – za
Marković Vesna – za
Marković Dragan – odsutan
Marković Jovan – odsutan
Martinović dr Aleksandar- za
Martinović Vesna – protiv
Matić Veroljub – za
Mijatović Jelena – za
Mijatović dr Milorad – za
Mijatović dr Predrag – za
Miladinović Stefana – za
Milekić Zoran – odsutan
Miletić Milija – za
Milisavljević prof. dr Dušan – odsutan
Milićević Đorđe – za
Milojević Milosav – za
Milosavljević Nenad – za
Milošević Vladan – za
Milošević Nevenka – za
Mirković Saša – odsutan
Mitrović Nenad – za
Mićin Žarko – za
Mićunović prof. dr Dragoljub – odsutan
Mihajlović Miletić – za
Mladenović Goran – za
Mrdaković-Todorović dr Ljubica – za
Mrkonjić Milutin – odsutan
Muković Mujo – za
Nektarijević Dejan – za
Nestorović Ljiljana – odsutna
Nikolić Dejan – odsutan
Nikolić Dragan – za
Nikolić Dušica – odsutna
Nikolić Miljana – za
Nikolić Miodrag – za
Nikolić Nenad – za
Nikolić Sanja – za
Nikolić-Tanasijević Nadica – za
Novaković Milan – za
Obradović prof. dr Žarko – odsutan
Obradović Jasmina – odsutna
Obradović Marija – za
Omerović Meho – za
Orlić dr Vladimir – za
Pavićević Vladimir – odsutan
Pajović dr Aleksandar – za
Pantić Krstimir - za
Pantić Pilja Biljana – odsutna
Papuga Olena – odsutna
Pastor Balint – za
Pauljeskić Olivera – za
Paunović Vera – za
Paunović Dragan – odsutan
Pek Zoltan – za
Peranović dr Aleksandar – za
Perić Slobodan – za
Petković Vladimir – za
Petrić Milan – odsutan
Petrović Dušan – odsutan
Petrović Mira – za
Petrović prof. dr Nebojša – za
Petrović Petar – za
Petronijević Milisav – za
Pešić Olivera – za
Polovina Dragan - za
Poskurica prof. dr Mileta – za
Pralica Zoran- odsutan
Pribojac Jelisaveta – za
Radenković mr Dejan - za
Radičević Dalibor – za
Radojević dr Aleksandar – za
Rakić Katarina – za
Rakonjac dr Vesna – za
Rančić dr Branimir - za
Rističević Marijan – za
Ružić Branko – odsutan
Savović Biljana – za
Senić Aleksandar – protiv
Simić Vesna - odsutna
Spasojević Suzana – odsutna
Stanković Miroljub – za
Stanojević Velimir – za
Stevanović Milan – odsutan
Stević Zvonimir – za
Stefanović Borislav – odsutan
Stojadinović Ninoslav – odsutan
Stojanović Momir – za
Stojanović Nevena – odsutna
Stojiljković Ivana – za
Stojković Velibor – za
Stojković Dušica – za
Stojmirović prof. dr Ljubiša – za
Stojšić Đorđe – odsutan
Stošić Hadži Milorad – odsutan
Stupar Dušan – za
Sušec Željko – za
Tatomir Nebojša – za
Todorović Dragan - odsutan
Tomašević Damnjanović Tanja – za
Tomić dr Aleksandra – za
Tončev dr Novica – odsutan
Topić Gordana - za
Tošanić Miloš – odsutan
Tošić Velinka – za
Tošković Vučeta – za
Turk Milena – za
Ćirić Goran – odsutan
Ćorilić Milena – za
Ćorović Aida – odsutna
Ugljanin dr Sulejman – odsutan
Filipović Ana - odsutna
Filipovski Dubravka – za
Fremond Arpad – za
Halimi Riza – odsutan
Hasanović-Korać Biljana – odsutna
Home Slobodan - odsutan
Cvetanović Milorad – za
Čabarkapa Đorđe - za
Čanak Nenad – odsutan
Čapo mr Dejan - odsutan
Čikiriz Mirko – za
Čolaković Momo – odsutan
Čomić Gordana – protiv
Čotrić Aleksandar – za
Šarac Suzana – za
Šormaz Dragan - za
Šutanovac Dragan – odsutan
Šušnjar Katarina – odsutna
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
Molim vas minut – dva, samo da usaglasimo rezultate, saopštavamo i zakletva.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.
Od 173 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju: za predlog je glasalo 165 narodnih poslanika, protiv predloga je glasalo osam narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije želeo da glasa niko, a odsutnih je bilo 77 narodnih poslanika.
Pošto je za Predlog za izbor člana Vlade glasalo 165 narodnih poslanika, što predstavlja većinu odukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština izabrala Zorana Đorđevića za ministra odbrane.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članu Vlade na izboru.
Sada molim člana Vlade Zorana Đorđevića da, u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Vladi, pristupi radi polaganje zakletve.
(Predsednik čita, a član Vlade ponavlja tekst zakletve:)
„ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANjU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“.
Molim ministra Zorana Đorđevića da potpiše i preda tekst zakletve.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Hvala vam.
Nastavak sednice koju smo juče započeli, kako je rekao potpredsednik Arsić, u 19.35 časova, o amandmanima.
(Sednica je završena u 17.55 časova.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad  Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 92 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović i Jasmina Obradović.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Natalija Pavlović Šiniković i Saša Mogić, pomoćnici ministra državne uprave i lokalne samouprave i Miloš Popović, šef kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Zoran Babić, Stefana Miladinović, Miroslav Petronijević, Neđo Jovanović, Siniša Maksimović, Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić, Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Jovan Marković, Balša Božović, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Anamarija Viček, Laslo Varga, Milorad Mijatović, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv glave, naziv člana i član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno Gordana Čomić i Balša Božović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naziv člana i član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno Gordana Čomić i Balša Božović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Babić i zajedno Milosav Petronijević, Stefana Miladinović i Neđo Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajći, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS, podnela je amandman na član 11. kojim predviđa da u članu 11. u stavu 1. na kraju rečenice se briše tačka i dodaju reči „ako odredbama ovog zakona nije drugačije određeno“.
Zakonsko rešenje, koje je dato u ovom članu predlaže da u stavu 1. sadrži normu koja upućuje na primenu zakona koji uređuje plate, naknade i druga primanja funkcionera. Amandmanom smo predložili da se predvidi da odredba zakona o platama funkcionera primenjuju samo ukoliko određeno pitanje nije uređeno drugačije ovim zakonom.
U odgovoru, odnosno obrazloženju za ne prihvatanje amandmana stoji, amandman se ne prihvata jer se plate, naknade i druga primanja funkcionera, ostvaruju u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima kojima se uređuju primanja funkcionera.
Našim rešenjem mi nismo uopšte derogirali ovakav način, naprotiv mi upućujemo na taj zakon, poseban zakon i samom činjenicom da ako je drugačije rešeno, znači da ne vidimo razloga zašto to ne bi bilo prihvaćeno.
Mislim da bi celishodnije bilo rešenje ovako kako smo mi obrazložili, ali je vaše pravo da vi to ne prihvatite. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić . SDS, ZS podneli su amandman na član 12. gde posle stava 3. dodajemo novi stav 4 koji glasi: „ukoliko funkcioner iz stava 3 nije u mogućnosti da se vrati kod poslodavca na izvršilačko radno mesto na koje je bio raspoređen do izbora, imenovanja, odnosno postavljenja, zbog ukidanja tog izvršilačkog radnog mesta, funkcioner ima pravo da kod poslodavca bude raspoređen na drugo radno mesto koje ispunjava ove uslove. Postojeći stav 4 postaje stav 5.
Obrazloženje jeste da zašto bi neko nekome čuvao izvršilačko mesto? Molim vas svi radnici imaju prava, vi ste, evo pročitaću vam tačnije šta ste rekli, da amandman se ne prihvata iz razloga što posledice prestanka rada službenika na položaju su uređene odredbama člana 54. Predloga zakona i neprihvatljivo bi bilo da se zaposlenom koji je postavljen na funkciju „čuva“ izvršilačko radno mesto do prestanka te funkcije.
Mislim da to nije u redu, zato što i na tu izvršilačku funkciju na koju je neko postavljen, pa je otišao da bi vršio neku drugu funkciju, taj čovek je u interesu društva obavlja taj posao, i amandmanskim rešenjem koje smo mi dali da se on rasporedi na neko drugo.
Znači, mi nismo prejudicirali da se on vrati na isto mesto ako je ono ukinuto, ali bar da bude u tom rangu i da u tom smislu dalje nastavi da funkcioniše. Ovako se dobija jedna destimulativna mera koja nekoga ko je odabran, izabran za vršenje te funkcije u interesu društva destimulišete da prihvati takvu vrstu funkcije.
Mislim da to nije ispravno zato što smo svi mi odnekle došli i ta radna mesta miruju, ja ne. Ali mislim da je destimulativno da neko ostane bez dobrog posla, odnosno prihvaćenog posla a da bude raspoređen bilo gde. I time se ne čuva njegovo radno mesto, nego se čuva njegovo pravo da nakon vršenja funkcije može da se vrati na adekvatno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Ja mislim da je ovo važan nijansa o kojoj razgovaramo. Znači, ne čuva se radno mesto u nekom trenutku ste to rekli ne miruje radno mesto, miruje radni odnos. Mirovanje radnog odnosa je regulisano Zakonom o radu, opštim propisom i vi biste ovde promenili njegovu prirodu, otišli biste korak dalje baš na čuvanje, mirovanje nekog radnog mesta.
Mirovanje radnog odnosa znači da će poslodavac da nastoji i da funkcioner ima pravo da se vrati, ali vi ne možete taj javni interes na koji je on otišao do te mere da tako kažemo, osigurate, da namećete poslodavcu postojanje nečega što možda više nije u stanju zaista nikako da obezbedi.
Mislim, to ostaje na kraju da se nijansa odredi, ako hoćete na sudu, da li je neko mirovanje stvarno izvršeno u najboljem interesu. To je priroda koja, priroda pojma mirovanja je regulisana opštim zakonom i ima smisla, ravnoteža je u dva interesa u pitanju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković.