Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Član 195. reguliše donošenje kodeksa ponašanja i kaže – poslodavac će doneti kodeks ponašanja službenika i nameštenika u roku od godinu dana od početka primene ovog zakona. Mi smo predložili da se ovaj član izmeni, tako da glasi – poslodavac će doneti kodeks ponašanja funkcionera, službenika i nameštenika u roku od tri meseca od početka primene ovog zakona.
Amandmanom se predlaže da se uvede obaveza donošenja kodeksa ponašanja ne samo za službenike i nameštenike, već i za funkcionere, budući da se ovaj zakon delom odnosi i na njih i predložili smo skraćenje roka. Amandman, naravno, nije prihvaćen sa obrazloženjem da se Predlog zakona samo delom odnosi na prava i dužnosti funkcionera. Pa, vi u obrazloženju opet samo prepričavate naše obrazloženje. To smo i mi konstatovali, da se delom odnosi na funkcionere i to što se samo delom odnosi ne znači da ne treba da budu obuhvaćeni. Funkcioneri imaju svoj obim ovlašćenja koji je regulisan ovim i drugim propisima, a nema smetnji da bude obuhvaćeno kodeksom ponašanja.
To je jedan koji je nažalost u našoj sredini važan akt i kamo sreće da je donet kodeks ponašanja poslanika kako je bilo predviđeno. To moram da kažem jer sam bila u Radnoj grupi za donošenje tog kodeksa. Jednom smo sazvani i taj jedna sastanak je otkazan. Znači, da nije bilo volje vladajuće većine da se donese, a da je donet mislim da bi mnogo bolje i na jednom višem nivou radili u ovom sazivu i da bi imali više saradnje. Zahvaljuje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Gospođo Hasanović Korać, ali samo dodatna informacija da je bilo puno sastanaka i da je nacrt otišao na mišljenje u Savet Evrope. Zahvaljujem.
Na naslov i član 196. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 197. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 198. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 199. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 200. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 200. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naslov i član 201. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 202. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 202. amandman je podneo narodni poslanik dr Milorad Mijatović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 202. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balin Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 3. mart 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Zahvaljujem se potpredsedniku Vlade zajedno sa članovima njenog kabineta, zahvaljujem se svim narodnim poslanicima, gospodinu Vanji Vukiću, zahvaljujem se svim zaposlenima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zato što smo do ovih časova morali da završimo ovu sednicu, i zahvaljujem se još jednom svim narodnim poslanicima. Vidimo se sutra, u stvari danas, na glasanju.