Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Član 137. govori o težim povredama dužnosti i nabraja, ovde je pobrojano nekih 20 tačaka. Mi smo intervenisali u dve i moram da priznam da na neki način obrazloženje koje ste dali za neprihvatanje amandmana smatram uvredljivim. Uvredljivim zato što kažete da predstavljaju pogoršanje člana 137. Predloga zakona.
Mi smo praktično u nemogućoj misiji da u roku od jednog dana pripremimo amandmane na ovaj zakon, radeći nekoliko dana pre toga dan i noć u parlamentu na brojnim drugim zakonima, dali 34 amandmana na ovaj zakon od kojih nijedan nije prihvaćen, jer u ovo noćno doba se trudimo da ih obrazložimo i da vas ubedimo i mislim da je zasluživao i ovaj amandman kao i drugi, možda nekoliko više rečenica, obrazloženja, ne samo ovo što ste napisali.
Šta smo mi tražili da se obriše - u tački 2), vi ste stavili da je teža povreda discipline nezakonit rad, odnosno nezakonita izrada službene dokumentacije netačna ili na drugi način obrada iste. Na koji je to drugi način nepravilno? Mi smo tražili da se to obriše - i na drugi način nepravilna, jer ne znamo šta to znači. Može da bude nezakonita, netačna, ali šta znači - na drugi način nepravilna. To su te širene koje ovaj zakon ostavlja, možda u ovom slučaju i najmanje, ali u svakom slučaju štetno.
Druga naša intervencija u tački 15) gde se govori da je nedolično, nasilničko i uvredljivo ponašanje prema strankama i saradnicima teža povreda dužnosti. Mi smo stavili da se reč - saradnicima, zameni rečima - zaposlenima u smislu člana 3. ovog zakona, jer termin - saradnici se ne pojavljuje nigde u ovom zakonu. Onda može da se tumači kako god ko hoće. Šta znači saradnik? Mislimo da je potpuno jasno i bilo bi jasno da stoji ovako kako smo mi predložili zaposlenima, u smislu člana 3. ovog zakona, jer tamo se definiše ko su sve zaposleni u smislu ovog zakona.
Žao nam je što ste se na ovaj način odnosili prema našem radu. Mi ćemo ostati ovde do kraja da obrazložimo preostale amandmane, ali se takođe nadamo da posle izbora nećemo na ovaj način raditi, da vi nećete biti u prilici da ispred nove Vlade predlažete zakone. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Potpredsednik Vlade, izvolite.

Kori Udovički

Ja bih samo da napomenem zbog informisanja javnosti da razumemo u procesu pristupanja EU često rokovi postanu sabijeni, ali ovaj zakon je u Skupštini još negde od oktobra. Stavljen je na dnevni red u kratkom roku, ali od oktobra do sada je ipak bilo vremena da se on pažljivo razmatra.
Inače, što se tiče ovog konkretnog amandmana imamo tu filozofsku razliku pre normiranja ka kome vi težite. Mislimo da moramo da stvorimo upravu u kojoj će biti jasno koja vrsta nepravilnosti kada se pojavi ide uz ono što je ovde nabrojano kao teža povreda dužnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov i član 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 139. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 140. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 143. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 144. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 146. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 147. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 148. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 149. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 150. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naziv Glave, Glavu naslov i član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 152. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 153. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu i član 154. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu i član 155. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu i član 156. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 157. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 158. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 159. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 161. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 162. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 163. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 164. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 165. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 166. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 167. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 168. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 168. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv Glave, Glavu, naziv i član 169. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 170. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu, naslov i član 171. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 172. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 173. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 174. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 175. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 176. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 177. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 177. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr. dr Blagoje Bradić.
Reč ima Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo u članu 177. stav 5. reči – čiju visinu određuje veće zamenili rečima – u visini polovine plate veća.
Obrazloženje za ovakav postupak jeste mnoge stvari i mnoge amandmane koje smo podneli na ovaj zakon, koje ste okarakterisali kao prenormiranje je želja da se što više stvari, što više detalja u zakonu izloži i da je ono nepromenljivo. Podzakonskim aktima vi dajete za pravo ili onaj ko bude obavljao funkciju u vašem ministarstvu, odnosno ministar u vašem ministarstvu imaće pravo bez velikog znanja javnosti i bez mogućnosti javne rasprave, kao što se to radi u zakonima u Narodnoj skupštini, imaće mogućnost da normira i određuje tim podzakonskim aktima po svom nahođenju i po svom ubeđenju, što nije dobro, jer danas ste vi, sutra mi, prekosutra neko treći. To nije dobro.
Tako isto i ovde, vi ste predvideli da to veće određuje kolika će biti naknada za ovu komisiju, jer ovaj član 177. reguliše imenovanje članova žalbene komisije i time direktno može da se utiče na njih ukoliko nije određeno precizno koliko je to novca, odnosno kolika je naknada. Ovakvim načinom, da je to polovina naknade koju prima član veća, kako smo mi predložili, vi ste doveli u uzročno posledičnu zavisnost i procenili pravu vrednost tog posla koji treba da obavi žalbena komisija, a da time ne izlažete komisiju mogućnosti za korupciju, odnosno uticaja na nju.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima potpredsednik Vlade.
Izvolite, gospođo Udovički.

Kori Udovički

Ja bih da iskoristim ovu priliku, gospodine Marinkoviću, i u vašoj prethodnoj diskusiji ste govorili o uređivanju naknada za rad u tom slučaju Saveta, pa vas je onda malo tema nešto odvukla, i ovde sada.
Ja bih volela da ostavim u amanet narednoj Vladi da donese propis kojim se uređuje isplaćivanje naknada za rad u komisijama itd. Mislim da je potrebno da se celina takve potrebe sagleda i mislim da to može i treba da se uradi u toku naredne godine paralelno sa uređivanjem i reformom zarada koje radimo sprovođenjem Zakona o sistemu plata. Ali, to je propis koji prevashodno treba da se radi uz ili kroz Zakon o budžetskom sistemu, mislim o budžetskom sistemu, a možda i uz rad na zaradama, ali je važno da se sagleda celina problema i kako da se to uredi.
U svakom slučaju, treba da budu uređene zakonom i važno je da je ovde zakon jasno rekao ko može i kako, a ti kriterijumi o kojima vi govorite moraju da se postave na ujednačen način za ceo sistem i da to postane transparentnije nego što je danas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 178. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 178. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naslov i član 179. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 180. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 181. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 172. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu i član 173. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave i član 184. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 184. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga.
Na član 184. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pasto, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zolatan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.+
Na Glavu i član 185. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Član 186. govori o premeštaju i raspoređivanju nameštenika. On kaže – odredbe ovog Zakona o premeštaju i raspoređivanju službenika shodno se primenjuju na nameštenike. Rešenje o premeštaju, odnosno o raspoređivanju nameštenika zamenjuje se po sili zakona odgovarajuće odredbe ugovora o radu.
Sledeći stav kaže – ako nameštenik odbije premeštaj, odnosno raspoređivanje, a mi dodajemo – kad za njih po zakonu nije potrebna saglasnost nameštenika, otkazuje mu se ugovor o radu. Vi dalje kažete – namešteniku se otkazuje ugovor o radu kada usled promene unutrašnjeg uređenja kod poslodavca više ne postoji ne jedno radno mesto na koje može biti premešten, odnosno raspoređen u skladu sa njegovom stručnom spremom.
U slučaju službenika Predlog zakona predviđa da odbijanje premeštaja ili raspoređivanja može biti razlog za otkaz, ali samo u onim slučajevima kada za premeštaj ili raspoređivanje nije potrebna saglasnost. Budući da se upućuje na shodnu primenu tih odredbi, nema razloga da u slučaju nameštenika ne budi slična situacija, pa vas molim da razmislite i prihvatite naš amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Bradiću.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 188. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zolatan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na naslov i član 190. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na Glavu, naslov Glave i član 191. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave i član 192. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave i član 193. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov Glave i član 194. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 195. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 195. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać. Izvolite.