Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine, možda biste i bili u pravu, ali recite mi molim vas kada ja to vama nisam dao pravo na repliku čak i kada je spominjan bivši režim?

(Marko Đurišić, s mesta: Ja ne mogu da gledam ko predsedava, predsedavajući…)

Svako od nas ima svoj prag tolerancije, pravo na repliku je diskreciono pravo koje pripada predsedavajućem. Neke kolege imaju strožiji kriterijum, ja smatram da imam blaži i smatram da nisam povredio Poslovnik.

(Aleksandra Jerkov, s mesta: Replika.)

Apropo tome, gospođice Jerkov nemate pravo na repliku, a pošto niste ovlašćen predstavnik predlagača ali vaša poslanička grupa ima ukoliko želi da iskoristi to pravo. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ponovo smo čuli ovlašćenog predstavnika koji je nizom uvredljivih reči i prema DS ali i prema nekim nezavisnim novinarima koji imaju ozbiljne karijere i mislim da to treba poštovati, pokazao na koji način se odnosi prema ljudima iz tog profesionalnog života sa još jednom velikom primedbom.
Promenite način predsedavanja i da još jednom pokažemo kada se moj kolega Balša Božović javio za repliku nije dobio, iako je DS pomenuta i to na najuvredljiviji način, videli smo to sada i kao reakciju na izlaganje gospođice Jerkov.
Mislim da je vrlo važno da u tom smislu obezbedite jedno civilizovano ponašanje u ovoj sali bez uvreda, ali i sa prilikom da mi iz DS i iz čitave opozicije reagujemo na salvu uvreda koje često čujemo u ovoj sali.
(Vladimir Đukanović, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, upravo ste gospodine Ćiriću dokazali da ovu sednicu vodim u skladu sa Poslovnikom i da se prema svim poslanicima ponašam jednako.
Ni jednom nije spomenuta DS…
(Balša Božović, s mesta: Jeste.)
… ali sam smatrao da se gospodin Đukanović obraća vašoj poslaničkoj grupi i zato ste dobili pravo na repliku.
(Goran Đirić, s mesta: Ali Balša Božović nije dobio to pravo, toga ste i vi svesni.)
Žao mi je, žao mi je, ja odgovaram samo za svoje postupke.
(Aleksandar Martinović, s mesta: Poslovnik.)
Po Poslovniku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ukazujem na povredu člana 27.
Gospodine Arsiću, gospodin Ćirić je ovlašćeni predstavnik, odnosno predsednik poslaničke grupe DS i nemam ništa protiv da on brani DS ako je DS neko napao. Ali, on nije ovlašćeni predstavnik ovog ili onog novinara, pa da dobija pravo na repliku, zato što je neko pomenuo ime jedne novinarke koja je vodila jedan rijaliti program. Dakle, to ne mogu da razumem.
S druge strane, ako neko trpi salvu uvreda, trpi poslanička grupa SNS. Malo, malo pa neki od narodnih poslanika iz različitih poslaničkih grupa kažu za nekog od predloženih kandidata za Savet REM, te ovaj je iz SNS, te vi gurate iz SNS ovog, te gurate onog, te preko ovog udruženja, te preko onog udruženja itd.
Jeste li čuli nekog od nas da ćemo da glasamo za ovog ili onog kandidata? Jeste li čuli, na kraju krajeva, jednu ružnu reč o bilo kom kandidatu koji je predložen. Predloženi su ljudi od strane institucija koje su ovlašćene za predlaganje. Za koga ćemo mi glasati, odnosno nećemo glasati to je naše pravo, ali to je i vaše pravo.
To je pravo svakog narodnog poslanika da glasa ili da ne glasa za nekog od predloženih kandidata, ali ne mogu da razumem da DS ima monopol na repliku kad god se pomene neki novinar, neka emisija, neki kandidat a da mi iz SNS ne smemo o tome jednu jedinu reč da progovorimo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Martinoviću, smatram da nije prekršen Poslovnik odredbama koje ste citirali.
(Aleksandar Martinović, s mesta: Ne tražim da se glasa.)
Naprotiv, ja smatram da su novinari takođe javne ličnosti, da imaju pravo da se bave politikom čak i dok se bave novinarstvom, samo bih voleo da se identifikuju na čijoj su političkoj opciji da bi građani znali da cene istinitost njihovog istraživačkog novinarstva.
(Balša Božović, s mesta: Poslovnik.)
(Vladimir Đukanović, s mesta: Replika.)
Balša Božović, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.
Dakle, pričamo o izboru članova REM-a, pričamo o nezavisnim medijima, a vi kao predsedavajući sada tražite da se novinari politički opredele da bi znali kako prema kome da se ophodimo. To ugrožava dostojanstvo ovog doma koji odlučuje o jednom regulatornom telu koje treba da obezbedi slobodu medijsku i građanima program kakav zaslužuju.
Upravo ste sada uradili, ne prekršili Poslovnik, nego ste očigledno došli u problem sa etikom vas kao predsedavajućeg kada ste pomenuli da profesionalni novinari koji rade na javnom servisu moraju politički da se opredele da bi znali kako prema njima da se ophodimo, da li da im verujemo ili ne.
E, o takvoj Srbiji mi danas pričamo i takvu Srbiju mi želimo da promenimo. Siguran sam da i vi sami znate da ste prekršili Poslovnik. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Božoviću, nešto što najviše ne volim jeste da mi neko stavlja reči u usta koje nisam rekao.
(Balša Božović, s mesta: Možda vam je izletelo.)
Nije mi ni izletelo. Ja dobro znam šta sam rekao. Proverite u stenogramu. Ja govorim ono što mislim, a šta vi čujete, to je druga priča, i nema veze sa onim što sam i mislio i govorio. I upravo ste demantovali sebe u svemu onome što ste do sada radili, a ja sam upravo dao podršku nezavisnosti novinara, ako niste primetili. Imaju pravo na svoj politički stav i svoje političko mišljenje.
Po Poslovniku, još jednom Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Član 106.
Dakle, ukoliko zaista to niste mislili, ja vam se izvinjavam. Ali, samo je situacija do te mere ozbiljna i do te mere osetljiva da svaki ispad može da se pogrešno protumači. Ja se izvinjavam ukoliko zaista to niste mislili, i ja vas ne poznajem kao takvog. Ali je činjenica da je rečeno, pa sam iz tog razloga i reagovao.
Često se dogodi i meni da kažem nešto što ne mislim, ali, evo, ja sam tu da budem maksimalno korektan prema vama kao predsedavajućem. Još jednom vam kažem – izvinjavam se ukoliko to niste mislili, nema apsolutno nikakvih problema.
Novinari su slobodni i naravno da mogu u skladu sa svojom profesijom rade ono što im je posao, profesionalno. Apsolutno niko od njih ne mora da se izjašnjava politički da bi radio profesionalno posao. To je sloboda u Srbiji i to je demokratija za koju se svi borimo. Ja znam da se borimo i vi i ja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja prihvatam izvinjenje.
Ne znam kako ste vi mene razumeli, ja znam dobro šta sam rekao.
Po Poslovniku, reč ima gospodin Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 108, gospodine Arsiću.
Ja sada moram da uzmem vas u zaštitu zato što ste kao potpredsednik Narodne skupštine napadnuti bez ikakvog razloga. Vi ste rekli da je pravo svakog novinara da bude politički opredeljen. Ja se sa tim potpuno slažem. To je pravo svakog građanina Republike Srbije.
Uopšte ne znam šta je problem da potpredsednik Narodne skupštine izjavi da svaki novinar u Srbiji, svaki poslenik u nekom mediju, ima pravo da bude politički opredeljen. Na kraju krajeva, oni su već politički opredeljeni, čak i da to gospodin Arsić nije rekao, i to je njihovo pravo. Ali, mi ovde ne biramo novinare, mi ovde biramo članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Dakle, za elektronske medije, ne za pisane medije, nego za elektronske medije.
Tako da, gospodine Arsiću, evo, dozvolite mi da zaštitim instituciju potpredsednika Narodne skupštine, a samim tim i Narodnu skupštinu od napada koji su potpuno bezrazložni, jer to što ste vi rekli je apsolutno tačno. Novinari imaju pravo da budu politički opredeljeni. Svuda u svetu su politički opredeljeni. Politički su opredeljeni i u Srbiji, ali to što novinari imaju pravo da budu politički opredeljeni nije napad na novinare. To je afirmacija njihove političke slobode. Na kraju krajeva, ovo nije tačka dnevnog reda. Mi ne biramo novinare, mi ne biramo članove nekog novinarskog udruženja ili organa nekog novinarskog udruženja, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine itd. Mi biramo članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije.