Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas bez ličnog obraćanja.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nisam rekao ništa ružno, dakle slažem se sa dobrim delom izlaganja gospođe Jovanović, ima mnogo problema u REM-u, ima mnogo problema kada su u pitanju mediji.
Ne slažem se jedino sa tezom da je REM taj koji vam obezbeđuje pobedu na izborima. Pobedu na izborima obezbeđuje narod i nema tog REM-a na svetu koji može da vam obezbedi izbornu pobedu. Školski primer za to vam je upravo SNS. Niko u ovoj sali ne može da kaže da SNS kontroliše RTS ili da kontroliše RTV.
Ja ću vam kasnije izneti faktografske podatke koliko je bilo negativnih medijskih istupa protiv Aleksandra Vučića od 2014. godine do leta 2016. godine, pa uprkos toga SNS je ubedljivo pobedila na izborima. Narod prepozna šta je realna politika, šta je politika koja može da da rezultat, a šta je politika koja se promoviše radi promovisanja jedne političke stranke reda radi.
Dakle, možete vi da stavite u Savet REM-a genijalce, možete da za direktora RTS dovedete najboljeg novinara u Srbiji i da ste stalno na RTS-u i da se ne skidate sa RTS-a 24 sata, ako vas narod neće to vam ne može obezbediti pobedu na izborima.
Vi ovde imate jedan problem, svi vi koji sada kritikujete SNS za stanje u medijima. Nisu vama krivi mediji što niste na vlasti, vi ste krivi, jer, bili ste na vlasti pa ste loše vladali. Dakle, loše ste vladali.
A vi koji biste hteli na vlast…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme kolega Martinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
… morate da promenite politiku da narod prepozna da je vaša politika realna, jer je narod prepoznao vašu politiku kao nerealnu i zato vam nije dao dovoljno glasova na izborima i nema tog REM-a koji to može da izmeni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Maja Mačužić.
(Vojislav Šešelj, s mesta: Replika. Neka se izjasni Martinović. Jesi li me pomenuo?)
(Aleksandar Martinović, s mesta: Jesam. Nisam rekao ništa ružno.)
Pravo na repliku, narodni poslanik Vojislav Šešelj, na pohvale od gospodina Martinovića.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja samo povodom ovoga što je rekao gospodin Martinović, a odnosilo se na SRS.

Postoje razne klasifikacije političkih partija. Jedna od mogućih klasifikacija je na političke partije koje se prilagođavaju javnom mnenju trenutnom da bi došle na vlast i političke partije kojima je primarna njihova ideologija i njihov program pa nastoje da poduče, informišu, vaspitaju javno mnenje, odnosno građane jedne države da bi im približili svoje ideje i da bi se tako stvorili uslovi da te stranke dođu na vlast.

Znači, postoje stranke kojima su važniji principi, ideologija, koje su u tom smislu požrtvovane. Spremni su njihovi članovi i njihovi funkcioneri da se žrtvuju za te principe, da i život žrtvuju ako treba, a postoje stranke koje stalno vagaju šta misli javno mnenje, stalno nešto istražuju i prema tome se prilagođavaju.

To je lakši način da se dođe na vlast, ali mnogo rizičniji, videćete i sami, uverile su se i dosmanlije. To su radili i socijalisti '90. godina. Prilagođavali su se momentalnom javnom mnenju koje je bilo dosta podmazivano i od strane instrumentalizovanih medija, došli na vlast i spektakularno odleteli sa vlasti.

Do sad vi ste samo došli na vlast. Kada ćete spektakularno odleteti, još se ne zna.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju gospodine Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ali što se nas tiče ne moramo nikad doći na vlast, ali se naših ideja nećemo odreći. Za nas su ideje i ideologija važniji od vlasti, od ličnih interesa, od materijalnog bogatstva i svega ostalog.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pa gospodine Šešelj, ako i jedna stranka se nije dodvoravala javnom mnenju, pa nije se dodvoravala SNS. Pa kažite mi jel bilo popularno, jel bilo dodvoravanje javnom mnenju i narodu reći – ljudi, moramo da limitiramo zapošljavanje u javni sektor, ljudi, moramo da smanjimo jedan deo penzija, inače će nam država otići u bankrot, moramo da stegnemo kaiš ne bi li naša deca živela bolje.
Evo i sad, na ovoj temi oko Kosova i Metohije. Pa možemo i mi, niste vi veći Srbi od nas. Možemo i mi sada da udaramo u talambase i da kažemo – juriš, svi na Kosovo, branimo svetu srpsku zemlju, itd, ali da neko drugi ide na Kosovo, a mi da sedimo u Beogradu i da kažemo da smo veliki Srbi.
Ne, vodimo racionalnu, razumnu, mudru politiku, zato što hoćemo da sačuvamo žive srpske glave. Zato što hoćemo da sačuvamo srpsku ekonomiju od propasti.
Pa veća bi nam bila popularnost. Ta popularnost o kojoj vi govorite. Ja sam razumeo šta ste vi hteli da kažete. Ta popularnost se vrlo brzo stiče, ali vrlo brzo se i gubi, ali politika koju mi promovišemo je politika koja daje rezultate dugoročno.
U tom momentu kada je smanjen jedan deo jedan deo penzija, kad su ograničene plate, kad smo ograničili zapošljavanje u javni sektor, najveći deo naroda je to dočekao na nož, ali su ljudi vrlo brzo shvatili da je to jedini način da konsolidujemo u fiskalnom smislu državu i da krenemo putem ekonomskog oporavka. Dakle, nemojte nama da prebacujete da se mi dodvoravamo javnom mnenju.
Kad bismo činili to o čemu vi govorite, pa mi bi na izborima osvojili ne 50 nego 80% glasova, ali pitanje je šta bi bilo sa državom Srbijom, i nije stvar u tome da li ćemo mi, gospodine Šešelj, jednog dana otići sa vlasti ili ne, u prirodi je svakog demokratskog sistema da stranka koja je na vlasti, jednog dana to ne bude, ali sam siguran da SNS nećete pobediti ni vi …