Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika ima prednost u odnosu na repliku.
Samo da vidimo ko je zatražio. Mislim da je narodni poslanik Radoslav Milojičić reklamirao povredu Poslovnika.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Replika.)
Na izlaganje? Na čije izlaganje?
(Radoslav Milojičić, s mesta: Na gospodina Martinovića i ministra.)
Gospodin Martinović je reklamirao povredu Poslovnika. Ne možete na povredu Poslovnika dobiti repliku.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Na ministra.)
Ministar je odgovarao na pitanja koja ste postavili tokom svog izlaganja.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Ja odgovaram ministru na pitanja.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani ministre, pošto ste mi postavili direktno pitanje, taj spor je na sudu, ukoliko se ja ne varam i koliko imam informacija.

Nadam se da vi imate informacije da moja malenkost tada nije bila predsednik Opštine, kada se taj spor desio ili kada su se te stvari radile, ali bih želeo, pošto ste govorili o avionima, da mi kažete da li je tačno da Generalštab nije primio zbog ne ispravnosti avione „Lasta“ koji su leteli na Vojnoj paradi u Novom Sadu i da li je time bilo ugrožena bezbednost, kako državnog vrha, tako i građana koji su se tu desili? Mi imamo podatke da Generalštab nije primio te avione zbog ne ispravnosti, ali su oni zbog nečega morali da polete, verovatno da se pokaže kako smo mi moćni.

Druga stvar, koju želim da istaknem ovde, je da je ugovor između Srbije i Egipta, kojim je Srbija isporučila pet hiljada pištolja marke CZ-99, da su nam ti pištolji vraćeni i taj ugovor. Ko je obavio taj ugovor, zašto su vraćeni ti pištolji i ko je vršio nadzor za isporuku tog naoružanja? Ne želim zaista da se bavim ovim neosnovanim optužbama i ne želim da odgovaram čoveku koji ima četiri plate, četiri funkcije i 400 hiljada dinara, dok naši vojnici rade za 30 hiljada dinara.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas da se vratimo na temu.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski, replika. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.
Neću reklamirati povredu Poslovnika, ali ste ga povredili, jer sam morao da dobijem pravo na repliku pre takozvanog gospodina Milojčića.
Ovde samo danas mogu da zaključim da gospodin Milojčić i DS očigledno nemaju pojma šta je stav stranke, a šta je stav pojedinca. Kod njih je to, verovatno, jedno te isto, kod nas to nije. Stav Pokreta socijalista je da vojni rok treba da bude obavezan i da se ponovo služi.
Ovi koji su još samo od ustanove zvane fudbalski klub trebali da ga prekrste u „hajniken junajted“, kako bi bila kompletna situacija, zaista ne znam kako sebi daju pravo da uopšte bilo šta komentarišu. Kao vladajuća partija srozali su vojsku Srbije na najniže moguće grane, suzili je, upropastili je i danas oni sebi daju za pravo da bilo šta komentarišu.
Treba zaista da se, kako to narod kaže, pokriju ušima, da ćute i da budu manji od makovog zrna, dok neko drugi ispravlja sve gluposti i svinjarije koje su oni napravili. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Ovako, što se tiče informacija, vi ste bili zamenik predsednika opštine, a kada su u pitanju pištolji, tu morate da pitate „Zastavu“, pošto je to poslovna tajna „Zastave“. Verovatno će vam odgovoriti.
Što se tiče aviona, u Novom Sadu znate da je letelo osam aviona. Osam aviona je primljeno, treba da bude predmet 14, tih šest koji nisu primljeni nisu ni leteli. I mi, za razliku nekih ranijih ministara odbrane, ne teramo avione da lete pre nego što budu primljeni.
Ostao sam vam dužan jedan odgovor, a to je - godišnji plan upotrebe Vojske je poslat na vreme prošle godine, odnosno ove godine u januaru. Međutim, zbog izbora i gužve koje ste imali u Parlamentu, nije ušao u plan. Zbog cele procedure on je ponovljen ponovo i došao je sada na red. Ali, da znate, znači Zakon dozvoljava i kaže da se usvaja u tekućoj godini, ne kaže ni u prvoj polovini, ni u drugoj.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
U sistemu prijavljen narodni poslanik Srđan Nogo. Osnov vašeg javljanja je? Molim vas, osnov vašeg javljanja je?
(Srđan Nogo, s mesta: Povreda Poslovnika, član 104.)
Nemate, mogućnost, nećete dobiti, ne mogu vam dozvoliti i ne možete dobiti reč.
Narodni poslanik Radoslav Milojčić, replika, jel tako?
Samo polako. Najpre, kada je reč o poslaničkoj grupi DS. Tačno je da je pomenuta DS i pravo na repliku može imati ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe ili predsednik poslaničke grupe. Obzirom da se gospodin Milojčić javio za reč, gospodine Ćiriću vama ne mogu dati reč.
Izvolite, gospodine Milojčiću, imate reč.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodin Ćirći se javio na osnovu DS.

Poštovani ministre, znači da sam bio upravu da donosimo sa zakašnjenjem, da je vojska već upućena u multinacionalne operacije i da donosimo ovu odluku kasnije, odnosno da smo tu odluku trebali da donesemo. Rekli ste da ste uputili tu odluku u januaru u Parlament, ali da zbog izbora ta odluka nije stavljena na glasanje. Ali, dobro nije to tema.

Tema je da je pomenuti ministar, koga ste vi oslovili sa najgori, upravo najbolji ministar odbrane u poslednjih 15 godina i o tome govore podaci, a to mogu da potvrde i ljudi iz Ministarstva odbrane, jer je dug kada je gospodin Šutanovac 2007. godine stupio na mesto ministra odbrane iznosio 2,7 milijardi. Kada je ministar Šutanovac napustio mesto ministra odbrane, dug je iznosio nula. Tačno je, gospodine ministre, da vi, kao neki raniji, ne terate avione da lete kada im nije vreme, već je vaš ministar iz SNS, nažalost, terao helikopter da leti kada mu nije vreme, pa je to slučaj da smo izgubili sedam ljudskih života. Nadam se da se te greške više neće ponavljati.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Milojčiću, hvala.
U skladu sa članom 112. pravimo pauzu od pet minuta. Nakon toga nastavljamo sa radom, po redosledu prijavljenih predsednika i ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa. Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Kolega Martinoviću, vi ste se javili, povreda Poslovnika. Izvolite.