Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

OBRAĆANJA

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Poštovana mandatarko, ne znam da li se sećate toga, ali vi ste bili prisutni ovde prošle godine kao kandidat za ministra kada sam tadašnjeg mandatara Vučića podsetila na njegovo obećanje ne iz tadašnjeg ekspozea iz 2016. godine, već na ona obećanja iz ekspozea iz 2014. godine da će otvoriti Narodni muzej. On mi je tada odgovorio da će Narodni muzej biti otvoren u njegovom narednom mandatu, odnosno u narednih godinu dana, što se, nažalost, ipak nije dogodilo.

Ja sam čula da ste se vi u svom ekspozeu takođe osvrnuli na otvaranje i da ste rekli da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da otvorite Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Ja mislim da vi sada imate veliku priliku da uđete bukvalno u istoriju posle toliko vremena kao premijer koji će uspeti da otvori Narodni muzej, a isto tako, mogli biste da uđete u istoriju po mnogo čemu, recimo, da povećate plate i penzije, da oslobodite medije, da rešite slučaj Savamala, da rešite slučaj helikopter, da uvedete plaćanje poreza crkvi, da ispitate sve sumnjive doktorate i diplome, da zaustavite belu kugu, da se pobrinete da se deca više ne leče SMS-ovima već terapijom, da sprečite korupciju, da prekinete zaduživanje Srbije, da izvršite reformu pravosuđa i ako biste se pobrinuli da bar neki od onih koji su odgovorni za propadanje Srbije prethodnih godina izađu pred lice pravde, što se do sada po mom mišljenju uopšte nije desilo.

O vama se ovih dana pričalo mnogo, ali bez obzira na sve to što je rečeno, činjenica jeste da je najveća politička moć u Srbiji od danas u vašim rukama. Politička moć najveća u Srbiji zvanično više nije u rukama Aleksandra Vučića. Vi ste u svom ekspozeu napisali - gde su veća prava, tu je i veća odgovornost. Najveća moć i najveća odgovornost u Srbiji od danas su u vašim rukama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Snežana B. Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zahvaljujem.

Uvažena predsednice, potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Brnabić, vi koji ste sa svojim timom kandidat za predsednika Vlade i kandidatima za ministre, čuli smo vaš ekspoze i čuli ste da će poslanička grupa PUPS dati podršku.

U svom izlaganju, ispred Odbora za privredu koji vodim, osvrnuću se na ekonomiju i privredu ove zemlje i kao što ste i vi govorili i kao što to zvanični podaci govore, a već imamo podatke iz prvog kvartala ove godine, rezultati su impresivni, a sa istima treba nastaviti.

Neophodan nam je i privredni i ekonomski rast. Naravno, svesni smo novih, postojećih, dosadašnjih ulaganja, investicija, fabrika i novih radnih mesta, i to je naravno doprinelo tim impresivnim rezultatima. No, nama su i dalje preko potrebna dalja nova ulaganja, dalje nove investicije, nove fabrike, proširenje proizvodnje i nova radna mesta.

Politika štednje, ona je moguća i potrebna do određene mere, ali na duge staze ona je neodrživa i to svi dobro znamo.

Nova radna mesta, zašto nova radna mesta? Evo, iz nekoliko razloga. Novim ulaganjima, novim investicijama, novim zapošljavanjima, zaustaviće se odliv mladih, i to je prva stvar. To je ono što nam je jako važno.

Druga stvar, to će biti novi prilivi i za budžet kroz različite osnove, a to su porezi, doprinosi i druga davanja, što će doprineti poboljšanju standarda građana, njihove kupovne i potrošačke moći. Ovo, naravno, za krajnji cilj ima dalje smanjenje stope nezaposlenosti, što je jedan od vaših, ali i naših ciljeva.

Realni rast u prvom kvartalu BDP iznosi 1%. Po procenama on će i ove godine iznositi 3%. To je prosek viši od evropskog. Ovo su procene, a na vama i vašem timu je da ih realizujete, odnosno da stimulišete dalji rast, razvoj i profitabilnost u svim sektorima.

Evo nas na polovini godine i uskoro ćete imati rezultate za prvih šest meseci, i to je dobro, jer ćete moći da intervenišete tamo gde je to potrebno, kako bi se nastavilo sa ostvarivanjem daljeg suficita.

Raste promet robe u trgovini na malo, beležimo izuzetne rezultate uslužnom sektoru, očekujemo rast u poljoprivredi, industriji, građevini i energetici, imate izuzetno dobra i povoljna kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni, o tome ste govorili, ali smatram da tu ima dosta prostora i za još bolje rezultate.

Odluka Srbije za postepeno razduživanje je dobra i treba nastaviti sa smanjivanjem budžetskog deficita uz poštovanje načela opreznosti. O tome smo govorili prilikom usvajanja budžeta, i to je ukratko.

Evo nas sada kod onoga što je za nas iz PUPS bila veoma teška, ozbiljna i odgovorna odluka. Svesno i odgovorno, znajući da treba da podržimo mere fiskalne konsolidacije, da podržimo stabilizaciju naše države, učinili smo to sa punom svešću kakav je to teret koji će podneti grupacija koju mi zastupamo, a to su penzioneri i zaposleni. Danas rezultati fiskalne konsolidacije su veoma vidljivi i to je dobro. Stiču se uslovi, kako je to najavio dosadašnji premijer i novi predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić, za povećanje plata i penzija, i to je neophodno, jer su zaista najveći teret podneli upravo radnici i penzioneri i sada ih treba oslobađati tog tereta.

Najavili ste reforme u državnoj upravi i državnim preduzećima. Slažem se da je to potrebno, ali i to treba činiti oprezno. Protivnik sam otpuštanja zaposlenih i grupacija iz koje dolazim, odnosno partija PUPS protivnik je toga. Za nas je vrlo važno racionalizovati troškove i pametno upravljati troškovima. Smatram da u drugim javnim preduzećima, državnim preduzećima ima prostora za smanjenje troškova i pravilno upravljanje istim, ali molim vas sa akcentom na prihodnoj strani. Duboko verujem da sa takvim ophođenjem i domaćinskim poslovanjem može doći do povećanja prihoda, odnosno ostvarivanja sve veće dobiti, odnosno ozbiljnijeg punjenja budžeta, što bi omogućilo sigurnu, redovnu i punu isplatu penzija.

Za pravo da govorim o ovome daje mi moje iskustvo koje nosim iz jednog velikog sistema, a u kojem radim preko 25 godina. Uspeli smo da se reformišemo sopstvenim snagama, da racionalizujemo naše troškove, da povećamo naše prihode, da uplatimo u budžet godišnje 1%. Za mandata našeg prethodnog direktora, a sada kandidata za ministra u vašem timu, naše preduzeće je za četiri godine uplatilo 100 miliona evra u budžet Republike Srbije.

Ovo su nepobitne činjenice i molim vas, imajući u vidu ove činjenice, i zahtevam od vas da posebnu pažnju obratite na sva državna preduzeća i učiniti maksimalan napor da se postojeći zaposleni maksimalno uposle, da prihoduju, da stvaraju nove vrednosti, da pune budžet, da čuvaju svoja radna mesta, da njihovi menadžmenti pronalaze nova radna mesta, jer ćemo tako svakako očuvati postojeće zaposlene i dodatno ih uposliti u skladu sa zakonom.

Šta je čovek? Čovek je ono što mi iz PUPS stavljamo u centar svoga delovanja, svoje brige i svoga insistiranja i vođenja politike u pravcu boljitka za čoveka. Politika radi politike, kritika radi kritike, to odlučno odbacujemo, ali čovek je taj o kome moramo da brinemo. To su naši penzioneri, njih 1.700.000 ili nešto malo preko toga. To su zaposleni u našoj državi. To su zemljoradnici. Za nas su oni jako važni.

O penzionerima smo već govorili, o načinu da oni dostojanstveno žive i da osete realni boljitak u državnoj kasi jeste boljitak u njihovom novčaniku, a oko toga ćemo se složiti.

Gde su tu zaposleni? Samo naša poslanička grupa ili predstavnici PUPS koji su imali priliku da upravljaju ili rukovode određenim preduzećima potpuno su svesno govorili o korporativnoj društvenoj odgovornosti i istu primenjivali. Da, da, to nije šala, to je velika zbilja. Korporativna društvena odgovornost ima dva segmenta – internu odgovornost i eksternu odgovornost.

Zašto zaposleni? Da, oni su u onom segmentu interne odgovornosti. Briga o zaposlenima, kolektivno pregovaranje, čuvanje i očuvanje radnih mesta, ali isključivo i samo pronalaženjem novih poslova i maksimalnim upošljavanjem i stvaranjem novih vrednosti i novih rezultata, adekvatni kolektivni ugovori, kolektivna pregovaranja u skladu sa zakonom … Jedan od kolektivnih ugovora je upravo taj koji smo mi sklopili u Pošti Srbije, koji važi za jedan od najboljih, a o tome zna ministar Rasim LJajić i o tome sindikati govore na svojim skupovima.

Što se tiče eksterne odgovornosti, tu mislim kako na naše domaće kompanije i preduzeća, tako i na strane kompanije koje posluju ovde, na prostoru Srbije. Šta je tu jako važno? Važno je da se odnose prema zajednici u kojoj posluju, ovde kod nas u Srbiji, na isti način kako se odnose i u zemljama odakle su došli, da doprinose široj društvenoj zajednici ili lokalnoj zajednici i da i oni primenjuju, jednako kao što se i mi trudimo da primenjujemo, tu internu i eksternu odgovornost.

Ono treće. To su zemljoradnici. Dakle, kod činjenice da imamo 4.700 sela, da 1.200 sela zamire, da je 631 hiljada registrovanih domaćinstava seoskih u kojoj svoju egzistenciju ostvaruje 1.400.000,00 naših stanovnika, građana, zemljoradnika. To vam je petina Srbije. To nije zanemarljivo, to je izuzetno važno, i tu Vlada, na čijem ćete čelu biti, i projekti koje ste podržali, i ministri zaduženi za realizaciju te politike, moraju to ozbiljno sprovoditi, jer je tim ljudima neophodna i putna i saobraćajna i zdravstvena i prosvetna infrastruktura, kako bi mogli nesmetano da funkcionišu.

Ono što je najvažnije, to je taj veliki projekat revitalizacije ili oživljavanja zadrugarstva. Ta podrška dobijena je od vas u Vladi, dobijena od SANU, dobijena je od Srpske pravoslavne crkve, ali i ovde u plenumu, konačno smo se svi mi Srbi, oko nečega složili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 3. Poslovnika obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova.
Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, na jučerašnjoj sednici smo imali priliku da čujemo ekspoze mandatarke Ane Brnabić, okvirni plan rada buduće Vlade, ali i da sumiramo dosadašnje rezultate.

Ovo je prilika da podvučemo crtu i da sagledamo efekte dosadašnjeg rada, ali i prilika da nastavimo sa programom koji je dosadašnja Vlada imala, da nastavimo kontinuitet, jer je upravo ova politika dobila najveću podršku građana. Odgovorni smo pred tim građanima, koji su nedvosmisleno podržali politiku koju vodi Aleksandar Vučić, koji su jasno rekli da je ovo jedini put, uprkos teškim merama koje su bile preduzete, da je ova politika jedina realna i moguća i da, prosto, nema alternativu.

U ekspozeu se navodi da su ciljevi Vlade ekonomski razvoj i stabilnost, i zaista bih se složila da su ovo ključne reči, jer kada govorimo o stabilnosti, to je, zapravo, preduslov za razvoj, za podsticanje ulaganja, sigurnost za investitore i garant održivosti. Fokus je jačanje međunarodnog položaja Srbije, ali isto tako je i cilj da Srbija postane jaka, ekonomski razvijena zemlja koja će uživati ugled i poštovanje u svetu i u kojoj se može pristojno živeti.

Pred nama su brojni izazovi. Sigurno je da neće biti lako u narednom periodu, ali je isto tako je jasno da Srbija mora imati snage i biti dovoljno jaka da se sa ovim poteškoćama izbori. Nastaviće se održavanje dobrosusedskih odnosa, podsticanje dijaloga, podsticanje partnerstva i Srbija će nastaviti da pokazuje da je spremna da bude lider u regionu.

Kada je reč o ekspozeu, istakla bih važnost toga što je akcenat stavljen na infrastrukturu, govorim naravno o Moravskom koridoru, koji će povezati Pojate i Preljinu, i čija se izrada projektne dokumentacije očekuje, jer je infrastruktura preduslov za investitore. Oni očekuju spremnu infrastrukturu, lokalnu samoupravu koja će sarađivati i spremne kadrove.

Jedan od prioriteta Vlade je takođe ulaganje u odbrambenu industriju, u namensku industriju. Samo je namenska u Trsteniku, u proteklih par meseci, dobila 3,5 miliona evra za nabavku novih mašina, što je naravno izuzetna mera, izuzetan podsticaj i obezbediće modernizaciju i razvoj proizvodnih kapaciteta, veću konkurentnost, potražnju proizvoda, ali isto tako priliku za nova zapošljavanja.

Što se poljoprivrede tiče, takođe, pozdravljam meru pomoći proizvođačima da im se obezbedi plasman na strana tržišta i ulaganje u prerađivačke kapacitete. Činjenica je da mi imamo izuzetno kvalitetne proizvode, ali je važno da im povećamo cenu kroz prerađivačke kapacitete. Udruživanje je, takođe, nešto na šta je stavljen akcenat, jer će se postići bolja cena i konkuretno za poljoprivrednike.

Istakla bih još jedan veoma značajan rezultat Ministarstva poljoprivrede, jer je u prošlom mandatu donet Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i prvi put su prepoznate potrebe kalemara. U ovom zakonu je stvoren zakonski okvir za podsticaje kalemarima, što je izuzetno značajno za kalemare opštine Trstenik. Zaista pozdravljam ovu meri i zahvaljujem se ministru Nedimoviću što je imao sluga i osluškivao potrebe i sugestije kalemara. Naravno, opredeljena su sredstva u budžetu i pravilnik je objavljen, gde su kroz mere i uslove koji su propisani, obezbeđena sredstva koja će subvencionisati proizvodnju lozno-sadnog materijala, sertifikaciju i ekonomsku proizvodnju.

Dakle, prvi put u ovom mandatu su kalemari dobili svoje mesto i prepoznata je ova proizvodnja. To će naravno doprineti očuvanju domaćih sorti, što je izuzetno važno.

Na kraju, dužni smo građanima, koji su dali podršku ovakvoj politici, da budemo dosledni i uporni, da postižemo rezultate, da budemo efikasni. Dužni smo da, zarad građana, koji su uprkos teškim merama, ovoj politici dali podršku da postižemo dobre rezultate, da stvaramo dobar poslovni ambijent, da privlačimo investitore i da zaštitimo naše interese i granice na najbolji mogući način.

Tim kvalitetnih ljudi, koji je predložila gospođa Brnabić, je zasigurno odlična postava koja će svojim iskustvom doprineti realizaciji ovog programa i u Danu za glasanje podržaću ovakav sastav Vlade. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Ima jako malo vremena za jako mnogo tema, tako da mnogi prigovori neće moći biti izrečeni, na mnoge neistine neće moći biti odgovoreno.

Ali, evo, gospođa Brnabić se žalila juče na napade i klevete kojima je izložena, verujte, vi bar imate vremena koliko hoćete i možete na to da odgovorite, ali vas razumem i kada preskočimo neke. Dobar deo direktnih ili indirektnih uvreda je, zapravo, dolazio davno pre nego što se znalo da ćete vi biti mandatar, upravo od strane poslanika vladajuće koalicije.

Bilo kako bilo, vi ste se i žalili, kada je reč o opoziciji, na reči fikus, i šta znam, Mirko Cvetković, nisam znao da je Mirko Cvetković uvreda kada se nekom kaže, ali svejedno.

Dakle, vi demantujte ih, gospođo Brnabić, demantujte, pa pokažite, nećete biti fikus, ili već kako se to, da nećete biti marioneta u rukama predsednika Republike. Naravno da predsednik Republike, i ne samo zbog svog mandata i tog položaja, ali njegova funkcija je ipak reprezentativna i, naravno, ima određen legitimitet koji proističe iz načina na koji je izabran. Ali, i vi ste, nažalost, rekao bih nažalost, najvažnija politička funkcija u državi Srbiji, i čekam da se ponašate u skladu sa tom funkcijom.

S druge strane, kažem, biće mi drago ako me demantujete i pokažete da ćete moći da vodite taj tim koji znamo i vi i ja i Bog, niste sami birali, nego je u velikoj meri nametnut. Ovde nema dovoljno stolica, odnosno mesta, za sve članove Vlade, a obećana nam je mala Vlada. Samo bih podsetio da smo mi imali, u okruženju, dakle ne moramo daleko, Mađarska ima osam resora, Slovačka, Češka, oko 14, plus minus jedno, Rumunija, Bugarska 16. Hoću da kažem da je ovo jedna od većih vlada u regionu.

Ovde se govori o Vladi kontinuiteta, da, ali taj kontitnuitet je, zapravo, rekao bih, loš, što ne znači da nije učinjeno po nešto dobro, i što ne znači da ponešto treba pohvaliti, i sa ministrima iz ove Vlade smo ponekada umeli, kada je bilo prilike, vodili konstruktivne razgovore, kada su dolazili ovde sa konkretnim i dobrim predlozima. Nažalost, to je više bio izuzetak nego pravilo.

Kada se hvalite rezultatima prethodne Vlade, čiji ste nastavak, onda bih podsetio na podatak koji se mnogo manje poznaje i mnogo manje promoviše, ne samo porast duga sa 15,3 na 24,3 milijarde, nego da su robne rezerve ove zemlje opale sa 12 milijardi na 9,4 milijarde. To je značajan pad od dolaska stupanja na snagu, ne od prethodne, nego vaše SNS vlade. Znači, devizne rezerve opadaju, dug raste, bio je i veći, sada je opao za nekoliko procenata, to smo raspravili sa gospodinom Vujovićem.

Pošto ste vi najvažnija politička funkcija u državi, od sutra i od danas, onda moram da vas pitam – šta je sa suspenzijom pravnog poretka u Savamali? Šta vi nameravate da preduzmete povodom toga? Šta je sa pokušajem atentata, ili navodnim pokušajem atentata, na premijera Vučića u Jajincima? Šta je sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centu u Nišu? Dakle, to su par ekselans politička pitanja, i očekujem od vas kao najvažnije političke ličnosti, par ekselans političke odgovore. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajuća.

Gospođo Brnabić, dame i gospodo kandidati za članove Republičke Vlade, dragi građani Republike Srbije, velika je čast imati priliku da govorite u danu kada biramo Vladu svoje zemlje. To je i velika odgovornost.

Sve ovo što mi danas izgovorimo ostaje negde upisano, ostaje u istoriji, neko će to jednog dana čitati, a bojim se da će se neko jednog dana i prekrstiti kada pročita ono što je jedan govornik govorio malopre. To su gospođo Brnabić i uvažena predsedavajuća, potpuno beznačajni ljudi, marionete, oni koji ne mogu da prikupe ni 1%, ni 2%. Oni koji imaju manje od nevažećih listića ne treba da vas brinu, ne treba njihovo mišljenje previše da vas zabrinjava. To su oni koji su navikli da žive na lažnim istraživanjima, to su oni koji su navikli da brinu samo o svom ličnom interesu. To su oni koji su navikli da žive od reketiranja, od velikih provizija.

Ovo je istorijski dan za Srbiju i zbog toga što dobijamo za premijera ženu. Ovo je istorijski dan za Srbiju zato što nastavljamo kontinuitet sa Vladom koju je vodio, uspešno vodio, najbolje vodio do sada Aleksandar Vučić, sa Vladom koja je imala najbolje rezultate, slobodno mogu da kažem i u modernoj političkoj istoriji Srbije.

Naravno, pred vašom Vladom su brojni izazovi, izazovi kada je u pitanju spoljna politika, kada je u pitanju, da kažemo, odbrana statusa KiM unutar Republike Srbije, kada je u pitanju odbrana onoga što smo napravili svi zajedno na čelu sa Aleksandrom Vučićem, kada je u pitanju finansijska stabilnost.

Pred nama je, takođe i pred Vladom koju ćete vi, uveren sam voditi kada se bude izabrala na kraju ovog dana i borba, da dovedemo što više investitora, da što više ljudi zaposlimo, da nastavimo da otvaramo auto-puteve, da izgrađujemo mostove, da nastavimo jednu uspešnu, jaku i snažnu politiku u kojoj će Srbija, uveren sam na kraju mandata ove Vlade biti još jača, još bolja, još uspešnija i još, da kažemo stabilnija zemlja.

Položaj Srbije u svetu je mnogo bolji nego što je bio pre pet i deset godina. Srbija je naučila da pobeđuje. Srbija danas više nije otirač, nije tepih po kome ko šta hoće, van njenih granica radi. Sa Srbijom se danas razgovara sa punim uvažavanjem. Za to je zaslužna Vlada koju je vodio Aleksandar Vučić i u tom smislu tražimo kontinuitet od vas. Tražimo kontinuitet od ove Vlade.

Želim da istaknem i to da su neki govorili o stručnosti, o kompetentnosti onih ljudi koje ste vi predložili da budu članovi vaše Vlade, vašeg kabineta. O stručnosti možete da govorite onda kada uporedite rezultate svoje Vlade sa rezultatima ove Vlade, pa kada kažete da je u prethodnim vladama 400.000 ljudi ostalo bez posla, da nije bilo autoputeva, da je bilo mostova ali po neuporedivo većim cenama nego što je to realno trebalo da bude, kada nije bilo fabrika, kada je Srbija išla sve dublje i dublje u dubiozu. Ova Vlada i ona prethodna je pokazala da ima stručnost, da ima rezultate i u tom smislu ne možemo da govorimo da se u ovoj Vladi ne nalaze stručni ljudi.

Takođe želim da pohvalim i to u prethodnoj Vladi, u MUP-u, ono što je važno za naše građane, pitanje bezbednosti, ministarstvo koje vodi dr Nebojša Stefanović, koje je ostvarilo brojne rezultate. Pre svega na smanjenju stope kriminaliteta.

Danas se u Srbiji pored škola ne prodaju slobodno narkotici našoj deci. Danas onaj ko hoće da se bavi kriminalom i korupcijom se plaši od ruke vlasti, od MUP-a, od policije u Srbiji. Danas više nema kriminalaca koji slobodno šetaju Srbijom i rade šta hoće. Danas je Srbija slobodna zemlja, stabilna, uvažavana u regionu, u svetu, u Evropi i vi ćete imati podršku narodnih poslanika i građana Republike Srbije ukoliko tim putem nastavite i dalje.

Molim vas da tako nastavite, kako nam svima Bog pomogao i kako nam bilo bolje u budućnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Imate 30 sekundi.