Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 31.10.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Predrag Jelenković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Postavljam pitanje Ministarstvu spoljnih poslova Vlade Republike Srbije – šta je bilo sa predlogom o pokretanju inicijative za donošenje zakona o potvrđivanju fakultativnog protokola o komunikacijskih procedurama, žalbenom postupku uz Konvenciju o pravima deteta OP3, koji je mreža organizacija za decu Srbije, koju čini preko 60 članica, uputila Ministarstvu spoljnih poslova još oktobra 2014. godine?

U drugoj fazi je i koalicija za zaštitu prava deteta koju čine organizacije koje se takođe bave decom iz Niša, Aleksinca, Knjaževca, Zaječara, Pirota i Vranja, ponovo pokrenula istu inicijativu kao i otvoreni klub iz Niša. Koristim ovu priliku da podsetim da je Srbija već prihvatila međunarodne komunikacijske postupke i procedure i država je ugovornica Konvencije o pravima deteta još od 2001. godine. Ovaj postupak, uspostavljen Treći fakultativnim protokolom je u skladu sa međunarodnim komunikacijskim postupcima i omogućava deci pre svega ili njihovim predstavnicima koji tvrde su im prava povređena, a nisu bili u mogućnosti da dobiju pravni lek.

Koalicija organizacija nakon istraživanja među decom iz Niša, Aleksinca, Knjaževca, Zaječara, Pirota, Prokuplja i Vranja je dobila rezultate u kojima se, između ostalog, vidi da deca smatraju da ratifikacijom OP3KPD protokola se omogućuje veća bezbednost i lična sigurnost dece, a i da se povećava odgovornost institucija i raste ugled države Srbije.

Napominjem da je u trećem izveštaju o praćenju implementacije Akcionog plana za primenu strategije prevencije i zaštite od diskriminacije pod tačkom 312 navedeno da ova mera nije realizovana. Inače, ratifikacijom OP3KPD protokola, Srbija ispunjava obaveze iz Akcionog plana za poglavlje 23, i ovo pitanje je pitanje koje se tiče sve dece u Srbiji. Hvala.