Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 31.10.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Pekarski.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom…
(Balša Božović: Po Poslovniku.)
Video sam kolega Božoviću.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – Predlog zakona o dualnom obrazovanju.
Obaveštenje o pozvanima na sednicu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su danas pozvani da sednici prisustvuju Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; prof. dr Vladimir DŽamić i Anamarija Viček, državni sekretari u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Gabrijela Grujić Garić, Vesna Nedeljković i dr Aleksandar Pajić, vršioci dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Aleksandar Marković, šef Odseka za pravne poslove u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Reklamiram član 157. i 158. Molim vas, da bez obzira što ste trenutno predsedavajući, da nam date odgovor koji će da važi i onda kada predsednica Skupštine Maja Gojković uđe u ovu salu, da taj odgovor važi i u slučaju njenog predsedavanja - koje tačno i na koji način merite vreme kada je u pitanju rasprava u pojedinostima? Jedno je propisano Poslovnikom o radu i jedno je na e-parlamentu, što svi poslanici u ovoj sali mogu da prate, a drugo je merenje od strane predsednice Skupštine Maje Gojković, koja je na prošloj sednici skratila vreme za 255 minuta, kada je u pitanju rasprava u pojedinostima.

Nas sada zanima, da li ono što piše na e-parlamentu važi za nas ili je neki novi metod upotrebljen od strane predsednice Skupštine, o kojem narodni poslanici ne znaju apsolutno ništa? Veoma je važno da nam kaže kako i na koji način, kako je ona rekla, ručno meri svaki amandman, svaku sekundu, svaki minut i kako to da narodni poslanici to ne znaju? Ako je e-parlament nešto što je dostupuno narodnim poslanicima kako bi mogli na vreme da se informišemo o tome koliko je još minuta ostalo za raspravu u pojedinostima, onda vas molim da nam sada kažete kako i na koji način se meri to vreme i da li mi možemo da dobijemo taj novi metod, ako ne važi već e-parlament? U suprotnom, po sili Maja Gojković može da nam skrati vreme, kako to ona misli da treba.

Molim vas da svakom narodnom poslaniku bude omogućeno da zna tačno koliko minuta, sati imati na raspolaganju kada je u pitanju rasprava u pojedinostima. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Božoviću.
Nije na meni, kolega Božoviću, da merim vreme, već da vodim sednicu, a vreme se meri u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije i to čini, svakako, tehnička služba. Vi možete u svakom trenutku da dobijete informaciju od njih, naravno.
Sa druge strane, naravno da niko nema nameru da uskrati bilo kome pravo da govori, niti da bilo kome oduzme vreme. Dakle, vreme se meri u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. stav 1. i stav 8.

Ukazujem ovo neposredno po učinjenoj povredi. Prethodni govornik je ukazao na povredu, pa, mogao je da ukaže na povredu još iz doba gospođe Čomić. O tom istom rezonu, ukoliko možete da ukažete na povredu koja je bila pre sedam dana i pre 14 dana, ja znam da je on slab iz matematike, da ne zna da sabira, da smo 459 amandmana prošli, a da je teoretski dovoljno 300 amandmana da se popuni onih 10 časova, ali to što je on bio slab iz matematike ne opravdava ni nas, ni predsedavajućeg i s obzirom da u ovoj Skupštini, a događaj sa predsednicom Narodne skupštine koji ja osuđujem upad u njene prostorije, nikad ne znamo kada problem može da eskalira, ja vam ne zameram na tolerantnosti prema opoziciji, ali morate odmah na početku zauzeti čvrst stav i s obzirom da je ova pobeda bila potpuno nepotrebna, neumesna i protiv Poslovnika, nije u skladu sa stavom 1, ja vam predlažem da u skladu sa stavom 8. toj poslaničkoj grupi oduzmete dva minuta i na takav način od početka stavite do znanja da nećete tolerisati ovakav način zloupotrebe i sličan način zloupotrebe povrede Poslovnika. Hvala. Ne tražim da se glasa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Rističeviću.
Povreda Poslovnika, narodna poslanica Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem predsedavajući.

Smatram da ste povredili član 108. i da se ne starate adekvatno o redu na ovoj sednici, odnosno da bi, po toploj preporuci, trebalo možda malo pažljivije da slušate i da svojim nereagovanjem ne dižete dodatno tenziju tamo gde mesta nema na početku ove sednice, jer mi smo u nekoliko navrata, a sada neposredno pre moje reakcije čuli o nekim navodnim upadima i napadima na predsednicu Narodne skupštine. Nijedan od narodnih poslanika koji ovde sedi, koliko ja znam, o tome ništa ne zna. Jedino će to saznati, recimo nadam se sa obe strane aktera koji se sporadično ovde prozivaju, građani kada se budu objavile vesti, jer jedino što smo mi o tome mogli čuti i to ne direktno, jeste iz hola Narodne skupštine, gde su se i predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i kolege iz poslaničkog kluba Dveri, obratili medijima, a ne u toku zasedanja, da nas je bilo ko o tome obavestio.

Držim da poslanici većine zloupotrebljavaju svoje govorenje od samog početka ovde, imputirajući krivicu za neko činjenje ili neko delovanje o kome niko ništa ovde ne zna. Pa, ili nas obavestite o tome šta se dogodilo, naravno uzimajući u obzir sve strane učesnice u tom nekom navodnom incidentu, ili ja vas molim da svaki put opomenete ili prekinete govornike koji počnu o tome da govore, kao da je to suva činjenica i istina, a ja držim da nije, dokle god ne čujemo šta se dogodilo. Niko ovde ne zna šta se dogodilo.

Dakle, ja vas molim i apelujem još jednom, ili nam objasnite šta se dogodilo, ili nemojte više da ostavljate prostor da se tom informacijom manipuliše kao jednostranom istinom.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne vidim u čemu sam ja učinio povredu Poslovnika i povredio konkretno član na koji ste se pozvali.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da)
Zahvaljujem.
Na naziv glave I, naziv iznad člana 1. i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem potpredsedniče.

Gospodine ministre, mi smo u raspravi u načelu rekli da se oštro protivimo usvajanju zakona o dualnom obrazovanju. Zbog toga smo predložili brisanje svakog njegovog člana. Mislimo da ćete usvajanjem ovog zakona naneti nepopravljivu štetu, generacijama dece koja dolaze, koje tek treba da stupe na tržište rada, onima koji tek treba da uđu u proces obrazovanja i svima onima koji u ovoj državi treba da žive narednih nekoliko decenija.

Ono što ste nam dali u obrazloženju za odbijanje ovog amandmana, a nakon toga i svakog narednog amandmana koji smo podneli, svaka reč ovoga, gospodine Šarčeviću, je ili neistinita ili površna. Vi na samom početku kažete da se amandman ne prihvata jer nije u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

Znate šta, baš treba imati debeo obraz da ovako nešto ustvrdite. Svi koji su pisali Strategiju obrazovanja do 2020. godine se protive uvođenju dualnog obrazovanja. Ta strategija, kao i sav moderan svet, insistira na tome da deca što duže ostanu u sistemu obrazovanja, da izuzetak bude da neko ide na trogodišnju školu, jedino zbog bolesti, zbog nekih izuzetnih okolnosti, da izuzetak bude da deca idu u trogodišnju školu, a vi ovde našoj deci nudite trogodišnje obrazovanje kao nekakav sveti gral koji će ih izbaviti iz nemaštine, iz bede, koji će omogućiti nekakav posao ili, najveća laž u nizu svih, koji će im omogućiti da sutra započnu sopstvene biznise.

Dakle, sve što piše u Strategiji obrazovanja vi ovim predlogom zakona potirete, deci nudite nisko plaćene poslove, loše plaćene poslove, onemogućavate im da nastave školovanje i koristite bedu njihovih roditelja kojima će i 10.000-15.000 dinara u kući koristiti, a time toj deci ubijate budućnost.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, između ostalog i ovaj amandman, u stvari baš ovaj amandman je paradigma zapravo stanja u ovoj Skupštini, stanja u društvu i odnosa dela opozicije prema svakom predlogu zakona, u ovom slučaju Predlog zakona o dualnom obrazovanju.

Dakle, mi imamo amandman kojim se predlaže brisanje, brisanje naslova, brisanje teksta iznad naslova, brisanje člana 1. itd, a u pitanju je član 1. i naslov iznad člana koji uređuje sam sadržaj, dakle predmet zakona i sve ostalo u načelu.

Prethodna govornica predlaže brisanje. Vlada Republike Srbije je odbila takav amandman sa, moram da priznam, najobuhvatnijim obrazloženjem koje sam ja video od kako sam za sve ove godine poslanik. Ovo je najobuhvatnije obrazloženje koje sam ja pročitao za dva mandata već. Mislim da ni jednom nije bilo obuhvatnije obrazloženje. Šta je odgovor na to? Ništa, nema odgovora. Nije ni pročitala.

Okarakterisala je to kao neistini, ali nije ni pročitala. Da je pročitala, i meni je žao što ja nemam vremena da pročitam obrazloženje koje je na tri gusto kucane strane, ali nema odgovora. Nema čak ni ulaska u suštinu. Nema ulaska u meritum. Nema argumentovane rasprave, ali ima brisanja. Hajde da obrišemo. Šta ćemo postići time? Koja se poruka šalje time? Na svaki pokušaj argumentovane rasprave, mi sa druge strane nailazimo na zid, nailazimo na ćutanje ili da brišemo taj amandman. To je odnos prema i ovom zakonu, prema domu Narodne skupštine koji poslanici opozicije pokazuju. Nadam se da građani gledaju ovo i nadam se da će građani na izborima umeti da adekvatno nagrade ovakvo i slično ponašanje. Zahvaljujem.