Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.04.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

7. dan rada

04.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Branka Stameković i zajedno narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Ivan Bauer, dr Predrag Jelenković i Jasmina Karanac.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Ivan Bauer.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ivan Bauer

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, podneli smo amandman na član 17. i to na njegov stav 6, odnosno tačku 2) koja u originalnom tekstu glasi – Radi se o uslovima kada se može razrešiti član upravnog odbora agencije, a stav 2. kaže – ako ne ispunjava dužnosti člana upravnog odbora, ne ispunjava uslove za imenovanje, ako ne ispunjava obaveze predviđene ovim ili posebnim zakonom ili aktom o osnivanju agencije ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Mi smo predložili da se ova definicija „osuđen za krivično delo na kaznu zatvora najmanje šest meseci“ promeni drugačijom definicijom, odnosno ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Zašto smo smatrali da je ova definicija bolja? Zato što neko može da bude osuđen na zatvorsku kaznu kraću od šest meseci ili na uslovnu kaznu, ali da bez obzira na to delo koje je učinio ga diskvalifikuje za obavljanje jedne ovakve funkcije ili može da bude osuđen i na kaznu koja je u trajanju dužem od šest meseci, na primer za neki saobraćajni prekršaj koji ne mora po svaku cenu da ga diskredituje za obavljanje ove funkcije.

Zbog toga smo smatrali da je bolja definicija ove šest meseci, definicija koja kaže da se može razrešiti neko ko ne ispunjava uslove u smislu da je osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje ove funkcije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Filip Stojanović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandmane sa ispravkom, podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima koleginica Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Evo, ovo je jedan od deset amandmana koje je Vlada prihvatila na Predlog zakona, a ukupno je prihvatila 17 amandmana od ovog brda amandmana kojih ima 400, ja mislim, ako ne i blizu 500, na ovaj zakon. Vlada je prihvatila 17, a od tih 17, deset amandmana su oni koje je napisala poslanička grupa Dosta je bilo.

Ima tu par amandmana koji su usvojeni vezano za povećanje transparentnosti rada, ali najveći broj ovih amandmana odnosi se na slovne i pravopisne greške koje se nalaze u ovom amandmanu. Tu vidimo da predlagač zakona nije imao dovoljno vremena, dovoljno inspiracije da u prethodna dva dana i danas prepodne čuje dovoljno stručne argumente u predstavljanju nekih drugih amandmana koji bi ga ubedili da eventualno prihvati još neki. Zato što, kada je reč o ovom zakonu, stvarno smo imali izuzetno veliki broj podnetih amandmana, najveći broj njih potekao je od poslanika SNS i njihovih koalicionih partnera.

Imam samo pitanje, a gde vam je predlagač zakona, ovlašćeni predstavnik predlagača zakona? Nema nam ministra Šarčevića…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Stamenković, oba ministra su ovlašćena, Vlada ima pravo kao predlagač da ovlasti bilo kog svog člana.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Dobro, hvala na informaciji.
Nakon ovih amandmana, ko je slušao ova dva i po dana, mogu da razumem što više ne može da sedi u ovom plenumu. Htela sam samo isto da vas pitam – šta smo mi uradili u ova dva i po dana, raspravljajući o ovih 300 amandmana na prva četiri člana prvog zakona? Šta smo uradili za građane Srbije? Kakvu korist građani Srbije imaju od prethodna dva dana i današnjeg prepodneva? Jesmo li poboljšali rešenja u ovom zakonu, jer amandmani tome služe? Da narodni poslanici predlože izmene u zakonu da bi građanima sutra bilo bolje kad ti isti zakoni u praksi počnu da se primenjuju. Da li smo to uradili dok smo trošili deset sati za predstavljanje amandmana, ja ne bih rekla, ja mislim da jedino što smo postigli jeste da smo potrošili dva dana koja koštaju na nešto sasvim drugo i da nam nisu interesi građana bili na prvom mestu.
Ono što smo slušali u prethodna dva i po dana može da se podvede pod izražavanjem ljubavi Aleksandru Vučiću, i to je u redu, to je u redu, ljubav je važna. LJubav pokreće svet, ja to podržavam, ali Narodna skupština nije mesto za izražavanje ljubavi Aleksandru Vučiću, Narodna skupština je mesto za izražavanje ljubavi prema građanima koji su nas birali u ovu Skupštinu, da zastupamo ovde njihove interese.
(Jasmina Obradović: Koliko su vam građani dali glasova na prethodnim izborima?)
Koleginica dobacuje – a koliko su vam građani dali glasova na prethodnim izborima? Pa, to sam vam, koleginice, objašnjavala još pre mesec dana, niste zapamtili, moraću opet. Znači, SNS je u Beogradu osvojila 45% glasova i vi mislite da su to vaši glasovi, vi mislite da su građani za vas glasali. Oni su glasali za paštetu, a ne za SNS.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Stamenković, izričem vam opomenu.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
To sam vam već jednom objašnjavala i niste shvatili, nije problem, ponavljaću iz početka, dok ne shvatite. Izborni proces ste u potpunosti izmanipulisali i u predizbornom i u izbornom i u postizbornom ciklusu. Mi slobodne izbore nemamo, mi nemamo izbore za predstavnike građana, mi imamo izbore za paštetu, jer je narod gladan.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam drugu opomenu.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Zbog čega? Jel mogu da dobijem obrazloženje?