Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.04.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

7. dan rada

04.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, bez obzira na sve ono što smo čuli u ovoj sali na temu obrazovanja, bez obzira na sve hvalospeve koji su upućeni i Vladi i ministru, ja odgovorno tvrdim da je stanje u srpskom obrazovanju daleko od onoga što bi trebalo da bude.

Ako već nismo u prilici da to obrazovanje podignemo na željeni nivo, ako nismo u prilici da svima pružimo odgovarajuće znanje, barem se moramo truditi da ih udaljimo što dalje od neznanja.

Pokazatelj uspešnosti neke obrazovne ustanove nije nivo usvojenih profesionalnih znanja već, pre svega, neke druge stvari. Obrazovanje se mora bazirati na moralnim i patriotskim principima. Bez toga, obrazovanje je nepotpuno. To vam je poput leve i desne cipele, jedna bez druge jednostavno nema smisla.

Da je to tako, da je važno usađivati u obrazovanju i moralne principe i patriotizam, daću jedan podatak. Vojnici će bolje usvojiti ono šta treba da rade uz neku patriotsku pesmu nego uz sva predavanja iz borbene taktike. Takođe, recimo, iskusni piloti, oni bolje procenjuju ko će biti dobar letač nego svi medicinski testovi zajedno.

Dakle, stanje u našem obrazovanju nije onakvo kakvim se ovde prikazuje i ja, kao čovek koji radi dugo vremena u obrazovanju, ceo svoj radni vek, znam da je to tako. Želeo bih da to bude bolje, ali nije ni približno onako kako želite da se prikaže.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme. Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Reč ima Jasmina Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, uvaženi građani, podnela sam amandman na član 4. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje javnih preduzeća.

Moram u okviru obrazlaganja svog amandmana reći sledeće. Predstavnici nekih stranaka, čije se uporište u biračkom telu meri u promilima, su u toku rasprave pominjali da amandmani SNS služe da hvalimo rad Vlade. E, pa, na žalost vašu, a na našu radost, povoda je mnogo.

Gospodo, lepo je da ste počeli da shvatate, samo zaboravili ste prva slova demokratije. Kao što opozicija ima pravo da kritikuje vlast, isto tako je naše pravo da je pohvalimo, vlast u koju smo izabrani, kojoj pripadamo.

Pošto ja dolazim iz Novog Sada, pomenuću samo neke od rezultata gradske vlasti SNS i gradonačelnika Miloša Vučevića, tek kao primer u poslednjih nekoliko meseci, pazite, januar-april 2018. godine. Početkom aprila kreće železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta. Rekonstruisan je vrtić „Zlatna kreda“ u centru grada. Otvoren je Centar za istraživanje i razvoj kompanije „Kontinental“ u Novom Sadu. Potpisan je ugovor za realizaciju trogodišnjeg programa OPENS 2019. Napreduju radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Veterniku. Počela je izgradnja kanalizacije u Petrovdanskom naselju u Kaću. Potpisan je sporazum o prijateljskoj saradnji između Krfa i Novog Sada. Novi Sad poklanja 200 hiljada dinara bebama rođenim 1. februara. Osnovna škola u Ledincima dobila je fiskulturnu salu itd.

Ovo je tek mali deo i primer onoga što postižu Vlada i država, na čelu sa Aleksandrom Vučićem i grad Novi Sad, na čelu sa Milošem Vučevićem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
Reč ima dr Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 4. ovog zakona. Naravno da je sveukupni razvoj Republike Srbije ono što je nama poslanicima SNS na prvom mestu. Zašto? Zato što smo tako obećali građanima 2012. godine kada smo dobili poverenje, i to poverenje opravdavamo iz godine u godinu.

Kako? Odgovornom politikom uspeli smo da spasimo državu sigurnog bankrotstva, a naravno naši odgovorni ministri uspevaju da oporave kako školstvo, tako zdravstvo i sve ostale grane.

Oni poslanici koji su uložili najviše kritika na sve ove predloge zakona, na naše navodno besmislene amandmane, podnose smislene amandmane tipa „briše se“. Kakva je tu smislenost? Oni su pokušali do 2012. godine da obrišu nas kao državu. Pokušali su i uspeli da unište sve ono što, eto, mi odgovornom politikom našeg predsednika gospodina Vučića uspevamo da podignemo iz pepela i da vratimo na stabilne noge. Zato su oni nervozni i danas i prethodnih dana, a mi ćemo nastaviti da pokazujemo i da prikazujemo sve one dobre rezultate koje smo postigli u prethodnih nekoliko godina i da radimo u korist građana, jer je briga o građanima naš osnovni cilj što pokazujemo.

Kada bih govorila o tome šta je sve postignuto, kako u Rasinskom okrugu, tako i u mom gradu Kruševcu, mislim da bi bilo malo i 10 sati rasprave po amandmanima da se o tome kaže, ali naravno da podrška građana od preko 65% u Kruševcu pokazuje da smo na pravom putu i, naravno, podrška od preko 60% u Srbiji. Zato nastavljamo napred, a oni neka se ljute, ko gubi ima pravo da se ljuti, ali ne i da vređa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, doktorka Barišić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Moj amandman se odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija, realizaciju stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost.

Uvođenjem tehnoloških novina u radni proces podrazumeva da kadrovi raspolažu novim znanjima koja se moraju uneti u planove razvoja kadrova i obrazovanja. Zato se planiranje razvoja kadrova ne može vršiti samo kvantitativno, već i kvalitativno, a to obuhvata obrazovnu strukturu, sposobnosti, veštine i iskustvo. Danas uspešne kompanije teže ka uspostavljanju saradnje sa univerzitetima, i to na svim nivoima kako bi mladi ljudi mogli da steknu potrebna znanja i veštine. Zato je od izuzetne važnosti da kompanije pronađu partnere u obrazovnom sektoru. Sprovedene reforme koje su uvele dualno obrazovanje, digitalizaciju upravo su doprinele da se kroz klasifikaciju struka, zanata i stečenih sposobnosti ubrza proces razvoja celokupne privrede.

Kao primer ću navesti kinesku fabriku „Meitau“ u Obrenovcu koja zapošljava kadrove obučene za proizvodnju automobilskih delova motora i opštih industrijskih delova.

Nagli razvoj informacionih tehnologija dovodi do novih pogleda preduzeća prema vrednostima koja doprinese boljoj poziciji na tržištu i konkurentskoj prednosti. To je bez sumnje nova ekonomija znanja, odnosno znanje kao ključni ekonomski resurs. Zato je bitno da preduzeća raspolažu stručnim, obrazovanim i kvalitetnim kadrovima koji će svojom sposobnošću, kreativnošću, motivisanošću i znanjem preduzeće učiniti konkurentnim na tržištu. Na taj način se stečena veština i znanje realizuje, a time direktno utiče na ukupni razvoj i doprinosi finansijskoj stabilnosti zemlje. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Obaveštavam narodne poslanike da je, u skladu sa članom 158, istrošeno vreme kada je u pitanju diskusija podnosilaca amandmana.
Određujem pauzu do 14.45 časova.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Zoran Dragišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mihajlo Jokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Desanka Repac.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov i nadnaslov iznad člana 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na nadnaslov iznad člana 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš, Snežana Paunović i LJubinko Rakonjac.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miletić Mihajlović, Neđo Jovanović i Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i zajedno narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman kojim se posle člana 12. dodaje novi član 12a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Petar Jojić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Predrag Jelenković i Jasmina Karanac.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Bauer,
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ivan Bauer

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani RS, podneo sam amandman na stav 4. člana 14. Predloga zakona. Pročitaću kako glasi stav 4. u originalnom tekstu – Agencija podnosi Vladi izveštaj o radu za prethodnu godinu najkasnije do 1. aprila tekuće godine, a izuzetno podnosi i tromesečne izveštaje ili izveštaj o izvršenju nekog posla na zahtev ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja u roku koji ne može biti kraći od 20 dana.

Moj predlog je da se naprave dve izmene u ovom stavu 4. Prva se tiče menjanja reči „periodične“ u ovom kontekstu „periodični izveštaji“, u tromesečne izveštaje. Smatram da je to preciznija definicija.

Druga izmena se tiče roka u kojem se ovaj izveštaj podnosi koji kaže u originalnom tekstu da ne može biti kraći od 20 dana. Moj predlog je bio da se stavi rok od 15 radnih dana.

Šta je ideja? Pozivam se na Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji smatra da je superiornija definicija radnih dana nego običnih dana, jer se vrlo često može desiti da zbog nekih praznika 20 dana bude rok koji mnogo kraći od 15 radnih dana.

Iz tog razloga smatramo da je rok od 15 radnih dana daleko primereniji nego 20 dana. Zahvaljujem.