Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 106 narodnih poslanika.
Gordana Čomić, Maja Videnović i dr Dragan Vesović su me obavestili da su sprečeni da prisustvuju današnjoj sednici.
Nastavljamo rad.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda - PREDLOGU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije pozvani da sednici prisustvuju potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i njihovi saradnici iz ministarstava.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Podneli smo više amandmana na naslov da bi smo skrenuli pažnju koliko je loše ovo što je Vlada predložila, kakav predlog takav i naslov. Vi ste ovde pokušali da od ovog Predloga zakona napravite neku nauku, nešto kao da nikada ovako nešto nije postojalo u zemlji Srbiji, a mi sada imamo sve ono što je ovde predviđeno i mnogo više i mnogo bolje i mnogo konkretnije regulisano pozitivnim zakonskim propisima. Problem je što se oni ne primenjuju. Problem je što se planska akta ne primenjuju, problem je što se zakoni zloupotrebljavaju, problem je što su vam loši kadrovi na lokalnom nivou koji treba da primenjuju ove zakone.

Vi ste dobili nalog, prepisali ovaj zakon da nam objasnite šta su neke javne politike itd, pa je ministar Đorđević, kada smo u načelnoj raspravi govorili o ovome, pokušao narodnom poslaniku da objasni. Pratila sam, nisam bila ovde, baš ste lepo ministre od reči do reči pročitali ono što piše ovde. Dakle, ne znate ni vi zašto ovo ovako treba da se reguliše, a mi vam tvrdimo da ništa novo u ovoj oblasti neće biti urađeno na osnovu ovog novog zakona.

Vi ste lepo rekli da zakon donosite zbog tih vaših poglavlja, kao što ste rekli na kraju da za primenu ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, s obzirom da aktivnosti koje je potrebno sprovoditi u skladu sa predloženim zakonskim rešenjima predstavljaju deo regularnog funkcionisanja javne uprave. Dakle, postoji javna uprava, postoje propisi, potrudite se da obezbedite dobre, školovane kadrove, izbacite one što su kupovali diplome, pa su napravili haos po lokalnim samoupravama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Podneli smo amandman na naslov iznad člana ovog zakona potpuno bespotrebnog. Da je ovaj Predlog zakona došao, gospodine Stefanoviću, u vreme vladavine Mlađana Dinkića, koji je smišljao razne master, akcione i druge planove, mi bismo možda i razumeli, ali sada, u ovom trenutku da prevodite, i to na nevešt način, što smo pokušali da objasnimo i u načelnoj raspravi ministru Đorđeviću, zakon koji apsolutno nema nikakvu svrsishodnost niti smisla pored Zakona o javnoj upravi, pored Zakona o državnoj upravi, pored svih postojećih pozitivnih zakonskih propisa ovo je potpuno besmisleno.

Mi ćemo dalje, kroz amandmane da vam ukažemo na to da sve ovo što ste vi prepisali i preveli u procesu usklađivanja zakonodavstva Srbije, što je potpuno pogrešno, sa zakonodavstvom EU nije dobro, a uostalom je i neprimenjivo. Kada pogledate ovaj zakon, i ne može da se primenjuje. Mogu da se primenjuju određeni planski sistemi za pojedine resore i pojedine oblasti, a sam zakon po sebi ne znači ništa.

Zbog javnosti i zbog toga što ministar to nije hteo ni da shvati, niti da odgovori, mislim na ministra Đorđevića, opet ću da podsetim da je ovo sve došlo kao neka novotarija, ali preuzeto iz američkog političkog sistema, jer je izvesni Hauard Levison još 1958. godine obrazovao u Americi tzv. sistem javne politike i vi to sada uneli u srpsko zakonodavstvo, što je potpuno besmisleno, kao što je i ceo ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, moje mišljenje se malo razlikuje od mojih kolega iz SRS. Mislim da je ovaj Predlog zakona zvezda među zakonima u pravnom sistemu Republike Srbije, jer da njega nije naš pravni sistem sa svojim zakonskim propisima bi bio šupalj kao sir.

Ovo sam se ja malo našalio, gospodo ministri, da bih vama dao prostor da se i dalje upletete kao pile u kučine, jer ste to uradili i u raspravi u načelu, kada je bio predlog ovog i drugih zakona.

Predložio sam amandmanom da se naziv u Predlogu zakona reč „Srbija“ briše, jer Srbiju treba voleti, Srbiju treba negovati, ali u ovom zakonskom predlogu potpuno je besmisleno. Mi ovde imamo, na ovoj sednici, mnogo zakona koji ne da su bitniji od ovog zakona, nego imaju potpuno smisla. Oni u pravnom sistemu Srbije već dugi niz godina egzistiraju, ali nemaju naziv „Srbija“.

Zakon od deviznom poslovanju nije Srbija, valjda ako ga mi ovde donesemo znamo da se primenjuje u Srbiji, Zakon o računovodstvu, i da ne nabrajam dalje, Zakon o reviziji i drugi zakonski propisi samo je naziv zakona bez ovoga – zakon Republike Srbije.

Vi u obrazloženju zbog čega ne prihvatate amandman kažete da se ne prihvata zato što suštinski ne doprinosi unapređenju Predloga zakona, a suštinski mu i ne odmaže. Zaista, iako ste se opredelili da donesete ovakav zakon ovo vam je potpuno suvišno, mada ne vidimo nikakvu potrebu za ovakvim zakonom. Nema novog kvaliteta, nema ničega sa ovim zakonom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je taj zakon o kojem smo pričali u načelnoj raspravi, koji stupa na snagu 2021. godine. U naredne tri godine i dalje će biti jednoobraznost vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou i samom logikom stvari tu nema nikakve smetnje da se sprovode svi planovi koje je donela republička Vlada i da se na kraju krajeva izvrši nadzor nad svim finansijama. Mi smo mišljenja da bi i sam naslov ovog zakona trebalo prilagoditi našem maternjem srpskom jeziku, pa umesto – ovog Predloga zakona o planskom sistemu, mi predlažemo da se naslov zakona stavi – Predlog zakona o planiranju.

Naime, šta je suština ovde? Ovde je suština što već dugi niz godina u Srbiji se prepisuju zakoni iz EU, negde se ne stigne da se prevede adekvatno engleski izraz, pa smo svedoci jedne velike bruke i sramote u zavisnosti koliko vi to iz vladajuće stranke shvatate. U svakom slučaju to će jednog dana biti predmet podrugivanja, ako neko pametan bude prelistavao kako su i na koji način prepisivali i predočavali zakone pred ovom Skupštinom.

Ono što je veoma, veoma bitno, to je da je i ovaj zakon, kako ste rekli, u sklopu te sveopšte borbe protiv terorizma i pranje novca. Pre svega, ovaj drugi deo pranje novca, ne vidimo mi razloga zbog čega vi ne možete sad, kao vladajuća politička garnitura da sprečavate takve protivzakonite radnje, jel apsolutno kontrolišete sve ove lokalne kriminalce, apsolutno imate uvida u sve ono što rade ovi na pokrajinskom nivou, a da ne govorim o onome što se radi na republičkom nivou.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao i moje kolege iz poslaničke grupe SRS i ja sam podnela amandman na naslov Predloga zakona o planskom sistemu.

Pokušali smo da našim predlozima otklonimo sve nejasnoće i nepreciznosti kako u naslovu, tako i u samom Predlogu zakona. Naslov Predloga zakona u startu unosi nedoumicu i ne ukazuje na koju oblast se odnosi. Jasno je nama da ste dobili nalog iz EU da ovakav zakon mora da se donese. Ovo je samo još jedan u nizu zakona u koji se ugrađuju propisi EU i koji se donose po direktivi EU. To se vidi i iz obrazloženja u kome jasno ističete da je razlog za donošenje ovog zakona efikasno sprovođenje procesa pristupanja EU, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih poglavlja 17 i 22, a koja se odnose na ekonomsku, monetarnu i regionalnu politiku.

Za SRS regionalizacija Srbije je neprihvatljiva, ali o tome ćemo više reći kroz dalju raspravu i po amandmanima koji se direktno na to odnose. Kada su termini u pitanju, odnosno izrazi, slobodno možemo reći da su neadekvatni i oni su jasan pokazatelj da se zakoni EU samo prepisuju, da se pravini sistem Republike Srbije usklađuje sa sistemom EU, a da se pritom uopšte ne razmišlja o interesima građana Srbije. Hvala.