Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Ono što čini osnovu bezbednosti jedne države na međunarodnom planu i nivou svakako da je vojska. Vojska Republike Srbije je tako ozbiljan resor i takav stožer u društvu da joj se pristupalo uvek sa posebnim ponosom i pijetetom. U razgovoru sa mnogim pripadnicima Vojske i onima koji su samo služili vojni rok više puta sam čula početak rečenice sa kada sam ja bio u vojsci i stičem utisak da je to centralni deo nečijeg života, da je to način vođenja života i kao da se tamo jedan ceo život već odvijao.

Pored onog video učešća u najhrabrijem pozivu, ali svakako jednom od najčasnijih, smatram da je jako bitno da akcenat stavimo i na profesionalno služenje vojsci i svom narodu. Kada razgovaramo o obrazovanju, neophodno je da u fokusu našeg interesovanja bude i vojno obrazovanje i paralelno da diskutujemo o srednjim vojnim školama, kao i visokom vojnoškolskim ustanovama. I te kako je bitno da obrazovanje bude na najvišem mogućem nivou u Vojsci Republike Srbije.

O tome koliko vodimo računa o pitomcima, podoficirima i oficirima, o njihovom obrazovanju, kao i profesionalnosti, kvalitetu odnosa prema njihovoj profesiji, utiče svakako i na sigurnost naše države, ali i stabilnost politike i ekonomije u svakom smislu. Stoga je neophodno da shvatimo koliko su povezani odbrana, obrazovanje i ekonomija. Podnosim ovaj amandman koji će svakako dopuniti član 1. ovog zakona.

Na kraju bih samo iskoristila priliku, obzirom da se danas obeležava Dan garde Vojske Srbije, da čestitam pripadnicima ove jedinice njihov dan. Srećno. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, vojno obrazovanje je specifično u odnosu na sistem obrazovanja u Srbiji i od velikog je značaja za odbranu Republike Srbije. Takođe, u sprezi je sa obrazovnim sistemom, odnosi se na školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, državnih službenika, ali i lica iz građanstva za vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva odbrane, kao i na razvoj naučno-istraživačkog i stručnog kadra za potrebe Vojske Srbije.

U tom smislu postoji i saradnja između Univerziteta u Nišu i Ministarstva odbrane. Tačnije Niški univerzitet će preuzeti deo kasarne „Filip Kljajić“ u Nišu gde će se razvijati IT sektor. Osim Ministarstva odbrane i grada Niša kao jedinice lokalne samouprave, ovaj projekat, odnosno ovu ideju podržalo je i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Na fakultetima koje pohađaju studenti informacionih tehnologija zbog velikog interesovanja ima sve manje mesta. To je u skladu i sa akcionim planom Vlade za razvoj IT sektora. Dakle, ovakav projekat i ovakva ideja, a u planu je i parcelizacija imovine na toj lokaciji kako bi se ovakva ideja realizovala u potpunosti. Stavljanjem objekata u funkciju univerziteta postiže se višestruka korist, smanjuje se odliv mladih, kvalitetnih kadrova koji će biti školovani u našoj zemlji, koji će ostati u našoj zemlji, jer se i na ovaj način popravljaju uslovi za obrazovanje, radi se na razvoju IT sektora, povećavaju se i šanse za prodaju okolnog zemljišta i za investiranje u ovaj deo grada Niša.

Osim u Nišu, delove kasarni ili nekih vojnih objekata preuzeće visokoškolske ustanove i u Novom Sadu i u Kragujevcu, što govori o velikoj ulozi Ministarstva odbrane u razvoju obrazovanja uopšte. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, moj amandman naglašava potrebu da se i u ovom zakonu osvrnemo na privredne potencijale i njihovo iskorišćenje u cilju sveukupnog razvoja zemlje, a odbrambena industrija Srbije je posle mnogo godina postala značajna privredna grana Srbije koja donosi sve veća sredstva.

U Srbiji je do aprila ove godine registrovano 185 kompanija koje se bave izvozom naoružanja i opreme, a kada govorimo o realizaciji izdatih dozvola postoji značajan rast. Ove godine se očekuje da izvoz bude znatno veći od 300 miliona dolara.

Fabrike namenske industrije su motor razvoja u zapadnoj Srbiji, a najveće plate u tom sektoru su upravo u fabrici „Milan Blagojević“ iz Lučana i užičkom „Prvom partizanu“ i iznose oko 65 hiljada dinara.

U „Milanu Blagojeviću“ prosek neto zarada je oko 63 hiljade dinara, a obim posla u poslednjih pet godina se povećao za 30%, dok je u „Prvom partizanu“ prosečna zarada 64 hiljade dinara, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji, isplaćena u decembru prošle godine, iznosila je 54.344 dinara.

Ako se nastavi ovim tempom, fabrika „Milan Blagojević“ će biti prinuđena da zapošljava radnike i iz susednih opština. Slični primeri dobre prakse su i u čačanskoj „Slobodi“, a opšti je utisak da je grad Priboj oživeo svoje industrijske potencijale od kada FAP proizvodi kamione za Vojsku Srbije.

Ove fabrike su motor razvoja u zapadnoj Srbiji, a to je ujedno i deo Srbije iz kojeg mladi u najmanjoj meri odlaze. Za 2018. godinu odlukom Vlade Srbije izdvojeno je oko 49,9 miliona evra investicija radi modernizacije i unapređenja proizvodnih i remontnih kapaciteta srpske odbrambene industrije. On je odgovarajući na pitanje budućnosti razvoja projekta „Super galeb K4“ najavio razvoj i drugih sredstava uz tri kapitalna projekta koji su u planu za ovu godinu. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik magistar Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Mladen Lukić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, Zakonom o vojnom obrazovanju se zaokružuje proces usklađivanja propisa u vojnoj školstvu sa sistemom obrazovanja u Republici Srbiji, a sa ciljem da se materija srednjeg i visokog vojnog obrazovanja sistemski uredi.

Za Vojsku Republike Srbije, koja ima slavnu tradiciju brilijantnih vojnih stratega, vojvoda Živojina Mišića, Stepe Stepanovića, Radomira Putnika i Petra Bojovića, Vojsku čije se pobede na Kumanovu, Bregalnici, Ceru, Kolubari i na Kajmakčalanu i dan danas proučavaju, od izuzetne je važnosti da ima obučene kadrove, koji mogu da u cilju sveobuhvatnog jačanja sistema odbrane i držanja besprekorne obučenosti i fizičke pripremljenosti vojnika odgovori svakom zadatku koji se stavlja pred njih, a u cilju čuvanja suvereniteta, integriteta i nezavisnosti Republike Srbije, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu, kao i podrške civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama po bezbednost Republike Srbije. Zahvaljujem na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Lukiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministri, Predlogom zakona o vojnom obrazovanju uređuju se ciljevi i načela vojnog obrazovanja, specifičnosti vojnog obrazovanja u odnosu na obrazovni sistem Republike Srbije, školovanje, usavršavanje i vojno stručno osposobljavanje za potrebe odbrane Vojske Srbije, kao i planiranje i organizovanje vojnog obrazovanja, posebnih uslova i način ostvarivanja nastavnih i studijskih programa, položaj nastavnika, učenika, kadeta, odnosno studenata i polaznika, kao i finansiranja vojno školskih ustanova, kadeta, studenata i polaznika i razvoj vojnog obrazovanja.

Razlog podnošenja ovog amandmana jeste način da se upotpuni član 1. Predloga ovog zakona, jer jedan od zadataka vojnog obrazovanja jeste i bolji pristup ekonomskim resursima. Iako osnovni motiv vojnog obrazovanja nije ostvarenje i poštovanje ekonomskih zakona, u savremenim uslovima veoma je bitno da u svim segmentima obrazovanja i svim profesija bude prisutan i taj ekonomski segment obrazovanja i svim profesijama, kao i rast i razvoj Republike Srbije.

Dodatnim definisanjem člana 1. ovog zakona doprinosi se unapređenju vojno stručnog usavršavanja uz poštovanje osnovnih i ekonomskih principa koji mogu doprineti unapređenju znanja i iskustva polaznika ovih nastavnih i studijskih programa. Zahvaljujem.